โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
Advanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Group
LAB01
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 13 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 14 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 26 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 17 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 16 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 18 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 15 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 12 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 11

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 13
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 14
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 26
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 17
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 16
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 18
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 15
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 12
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5

Internal Project

Year
Internal Project
170
2548 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร, งามทิพย์ ภู่วโรดม, วาณี ชนเห็นชอบ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, เลอพงศ์ จารุพันธ์, อ. ชนัสสา นันทิวัชรินทร์
2548 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร, สงวนศรี เจริญเหรียญ, ทนง ภัครัชพันธุ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, อนุวัตร แจ้งชัด, สุขเกษม สิทธิพจน์
2548 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร, วราภา มหากาญจนกุล, สุดสาย ตรีวานิช, ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, สายพิณ ทานัชฌาสัย, เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, วรรณี จิรภาคย์กุล
2548 การพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบสารป้องกันกำจัดศัตรพืชในผักและผลไม้สด, สายพิณ ทานัชฌาสัย
2549 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร, งามทิพย์ ภู่วโรดม, วาณี ชนเห็นชอบ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, เลอพงศ์ จารุพันธ์, อ. ชนัสสา นันทิวัชรินทร์
2549 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร, สงวนศรี เจริญเหรียญ, ทนง ภัครัชพันธุ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, อนุวัตร แจ้งชัด, สุขเกษม สิทธิพจน์
2549 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร, วราภา มหากาญจนกุล, สุดสาย ตรีวานิช, ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, สายพิณ ทานัชฌาสัย, เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, วรรณี จิรภาคย์กุล
2549 การพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบสารป้องกันกำจัดศัตรพืชในผักและผลไม้สด, สายพิณ ทานัชฌาสัย
2550 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร, งามทิพย์ ภู่วโรดม, วาณี ชนเห็นชอบ, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2550 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร, สงวนศรี เจริญเหรียญ, ทนง ภัครัชพันธุ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, อนุวัตร แจ้งชัด, สุขเกษม สิทธิพจน์, ศศิธร ตรงจิตภักดี
2550 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร, วราภา มหากาญจนกุล, สุดสาย ตรีวานิช, ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, สายพิณ ทานัชฌาสัย, เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, วรรณี จิรภาคย์กุล
2550 การพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบสารป้องกันกำจัดศัตรพืชในผักและผลไม้สด, สายพิณ ทานัชฌาสัย
2550 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, ประภาส ช่างเหล็ก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วีระศรี เมฆตรง
2550 แบบจำลองการทำนายคุณภาพและความปลอดภัยอาหารแช่แข็งด้วยองค์ประกอบอาหาร: การทำนายอัตราส่วนน้ำที่แข็งตัวที่ขึ้นกับอุณหภูมิ, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, Dr. Dennis R. Heldman
2550 การพัฒนาแผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการเก็บผลองุ่นสด, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2550 คุณสมบัติทางกล ทางความร้อน และทางไดนามิกส์ของการวัลคาไนเซชั่นของโคพอลิเมอร์ระหว่างยางกับสไตรีนที่อัตราส่วนยางธรรมชาติสูงโดยวิธีการฉายรังสีแกมม่า, ธาริณี นามพิชญ์
2550 ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญของ Listeria monocytogenes ในอาหารทะเลแช่แข็ง, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, สุดสาย ตรีวานิช, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2550 การพัฒนาตัวชี้วัดการเน่าเสียของอาหารสำหรับติดตามการเสื่อมคุณภาพทางจุลินทรีย์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2550 การเตรียมและคุณสมบัติของยางธรรมชาติ/แร่ดินเหนียวออกาโนนาโนคอมโพสิท, ธาริณี นามพิชญ์
2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสุคนธบำบัดจากน้ำมันหอมระเหยกฤษณา, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2551 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, ประภาส ช่างเหล็ก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วีระศรี เมฆตรง
2551 การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบและตำรับเครื่องสำอางเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร, สุพนิดา วินิจฉัย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2551 การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบใหม่โดยเทคนิคลมเป่าพ่นเจ็ต สำหรับกุ้งแช่แข็งคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมแช่เยือกแข็ง, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ โดยมีสารสกัดพลูและ/หรือน้ำมันพลูเป็นองค์ประกอบหลัก: 1.ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อในห้องน้ำแบบพกพา 2. ผลิตภัณฑ์โฟมล้างมืออนามัยแบบไม่ใช้น้ำเพื่อยับยั้งเชื้อปนเปื้อนจากที่สาธารณะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2551 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์เพื่อประเมินความสดของปลา, สายพิณ ทานัชฌาสัย, วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร
2551 การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อขรับรองมาตรฐาน GHP และ GMP จากองค์การอาหารและยา, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, สุพนิดา วินิจฉัย, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, น.ส.สุกัญญา ธาชากิตติรุ่งโรจน์
2552 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร, สงวนศรี เจริญเหรียญ, ทนง ภัครัชพันธุ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, อนุวัตร แจ้งชัด, สุขเกษม สิทธิพจน์, ศศิธร ตรงจิตภักดี
2552 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, สายพิณ ทานัชฌาสัย, เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, วรรณี จิรภาคย์กุล, วราภา มหากาญจนกุล, สุดสาย ตรีวานิช
2552 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, ประภาส ช่างเหล็ก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วีระศรี เมฆตรง
2552 การแยกโปรตีนและแล็กโทสจากของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตเนยแข็ง, สายพิณ ทานัชฌาสัย
2552 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ โดยมีสารสกัดพลูและ/หรือน้ำมันพลูเป็นองค์ประกอบหลัก: 1. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อในห้องน้ำแบบพกพา 2. ผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดทำความสะอาดแบบพกพาเพื่อใช้ยับยั้งเชื้อปนเปื้อนจากที่สาธารณะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2552 การศึกษาอิทธิพลของการฉายรังสีเพื่อให้เกิดพันธะเชื่อมโยงแบบร่างแหในเฟสยางของโพลิเมอร์ผสมระหว่าง polylactic acid กับ epoxidized natural rubber, ธาริณี นามพิชญ์
2552 การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบควบคุมทิศทางลมสำหรับผลไม้แช่แข็งคุณภาพสูง, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2552 การศึกษาศักยภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชสมุนไพรไทยในวงศ์ Piperaceae ในการควบคุมการเสื่อมเสียของผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยว, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์
2552 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียจากเปลือกผลไม้, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์
2552 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมไทยพันธุ์พื้นเมืองโดยเทคนิคการนำส่งสารแบบนิโอโซม, สุพนิดา วินิจฉัย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นิสิตปริญญาโท
2552 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดน้ำตาลแลคโตส, สายพิณ ทานัชฌาสัย
2553 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, ประภาส ช่างเหล็ก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วีระศรี เมฆตรง
2553 การศึกษาศักยภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชสมุนไพรไทยในวงศ์ Piperaceae ในการควบคุมการเสื่อมเสียของผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยว, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์
2553 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียจากเปลือกผลไม้, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2553 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดน้ำตาลแลคโตส, สายพิณ ทานัชฌาสัย
2553 การประยุกต์และลักษณะของยางนาโนคอมโพสิตกับคาร์บอนนาโนไฟเบอร์, ธาริณี นามพิชญ์
2553 การพัฒนาตัวชี้วัดความชื้นสำหรับติดตามการเสื่อมคุณภาพของอาหารที่ไวต่อความชื้น, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2553 การพัฒนาเทคนิคความดันอินฟิวชันสำหรับผลิตข้าวเสริมสุขภาพทางโภชนเภสัช, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2553 การพัฒนายางฟองน้ำกันกระแทกจากโคพอลิเมอร์ของน้ำยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนโดยการฉายรังสีแกมม่า, ธาริณี นามพิชญ์
2553 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติ, กล้าณรงค์ ศรีรอต, พูนพิภพ เกษมทรัพย์, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, ธาริณี นามพิชญ์, นัทธมน คูณแสง, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รัตนา ตันฑเทอดธรรม
2553 นาโนคอมโพสิทระหว่างยางธรรมชาติกับแร่ดินเหนียวที่ถูกเตรียมโดยวิธีกราฟติ้งเมลอินเตอร์คาเลชั่น, ธาริณี นามพิชญ์
2554 การศึกษาอิทธิพลของการฉายรังสีเพื่อให้เกิดพันธะเชื่อมโยงแบบร่างแหในเฟสยางของโพลิเมอร์ผสมระหว่าง polylactic acid กับ epoxidized natural rubber, ธาริณี นามพิชญ์
2554 การพัฒนาเทคนิคความดันอินฟิวชันสำหรับผลิตข้าวเสริมสุขภาพทางโภชนเภสัช, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2554 การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติบางประการของสารสกัดมะขามป้อมที่มีอนุภาคขนาดเล็กด้วยเทคนิคไมโคฟลูอิคไดเซอร์เพื่อการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นวลปรางค์ ไชยตะขบ, ศ.ดร.อรัญญา มโนสร้อย
2554 การดัดแปลงเส้นใยชานอ้อยโดยใช้เอนไซม์แลคเคสและสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อผลิตกระดาษชานอ้อยต้านเชื้อจุลินทรีย์, สุธีรา วิทยากาญจน์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2554 การศึกษาการผลิตสารลดแรงตึงผิวทางชีวภาพจากกลีเซอรอลที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลโดยเชื้อจุลินทรีย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, -
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกเสริมโปรตีนจากกากผลไม้เหลือทิ้งด้วยวิธีการหมักรา, ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2554 การคัดเลือกสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากพืชที่มีทั้งคุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์ และคุณสมบัติการต้านออกซิเดชันและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, สุพนิดา วินิจฉัย
2554 การผลิตสารสกัดแซนโทนจากเปลือกมังคุด, สายพิณ ทานัชฌาสัย
2554 การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน : 1. ผลิตภัณฑ์แผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นในรองเท้า 2. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นเท้า, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วีระศรี เมฆตรง, ประภัสสร รักถาวร, สุพนิดา วินิจฉัย
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากข้าวสายพันธุ์ไทยที่มีสาร Lovastatin สูง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2555 การสร้างมูลค่าจากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วีระศรี เมฆตรง, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, นางสาวศรีเวียง ทิพกานนท์, นางสาวปริญดา ศักดิ์ธนากูล
2555 การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน : 1. ผลิตภัณฑ์แผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นในรองเท้า 2. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นเท้า, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, วีระศรี เมฆตรง, สุพนิดา วินิจฉัย
2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากข้าวสายพันธุ์ไทยที่มีสาร Lovastatin สูง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2555 การศึกษาปรากฎการณ์ไมเกรชันของฟิล์มที่ย่อยสลายได้จากยางธรรมชาติและโพลีแลคติกแอซิด, ธาริณี นามพิชญ์
2555 ผลกระทบของสัมปสิทธิการถ่ายเทความร้อนของการอบต่อคุณภาพขนมเค้กเนยสด, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2555 ผลของกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อปริมาณและสมบัติด้านพรีไบโอติกของเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้จากกากมะพร้าว, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2555 เสถียรภาพของฟิล์มบางพอลิสไตรีนที่มี ทรี อาร์ม พอลิสไตรีน เป็นสารเติมแต่ง, สุนทรี แสงจันทร์
2555 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุพา ปานแก้ว, วารุณี ธนะแพสย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, วีระศรี เมฆตรง, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พรพรรณ สิระมนต์, ประภัสสร รักถาวร, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, สุธีรา วิทยากาญจน์, สุพนิดา วินิจฉัย, ชัยพร สามพุ่มพวง, นางสาวนิธิวดี วงษ์เจริญ
2555 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส และ เสม็ดขาว เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, วีระศรี เมฆตรง
2555 การพัฒนากระบวนการสกัดและการตรวจสอบคุณภาพของสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ประภัสสร รักถาวร, พรพรรณ สิระมนต์
2555 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว ที่รวดเร็ว และไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรส-โกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วารุณี ธนะแพสย์
2556 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ยุพา ปานแก้ว, วารุณี ธนะแพสย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พรพรรณ สิระมนต์, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วีระศรี เมฆตรง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2556 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และ ทีทรี เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, วีระศรี เมฆตรง
2556 การพัฒนากระบวนการสกัดและการตรวจสอบคุณภาพของสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรีและเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พรพรรณ สิระมนต์, ประภัสสร รักถาวร
2556 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรี และเสม็ดขาว ที่รวดเร็ว และไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วารุณี ธนะแพสย์
2556 การพัฒนาภาชนะบรรจุประเภทขวดจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด, ธาริณี นามพิชญ์
2556 อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีบ่งชี้เวลาในการอบแห้งผลไม้โดยเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2556 การศึกษาการสกัดและฤทธิ์ทางชีวภาพของแทนนินจากเปลือกผลสบู่ดำเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม, พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2556 การเตรียมและสมบัติของโฟมคอมโพสิทที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีส่วนผสมหลักเป็นโพลิแลคติกแอซิดที่ถูกเสริมแรงโดยเส้นใยมะพร้าว, ธาริณี นามพิชญ์
2556 สมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของโฟมคอมโพสิทที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากโพลิแลคติกแอซิดที่มีส่วนผสมของเส้นใยชานอ้อย, ธาริณี นามพิชญ์
2556 การศึกษาพลังงานที่ใช้ในกระบวนการโอโซนร่วมกับกระบวนการกระตุ้นเชิงแสงสำหรับการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในตู้เคลื่อนย้ายเนื้อเยื้อสำหรับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, สุนทรี แสงจันทร์, ปิยะมาศ ศรีรัตน์
2557 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ยุพา ปานแก้ว, วารุณี ธนะแพสย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง
2557 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และ ทีทรี เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์
2557 อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีบ่งชี้เวลาในการอบแห้งผลไม้โดยเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2557 การศึกษาการสกัดและฤทธิ์ทางชีวภาพของแทนนินจากเปลือกผลสบู่ดำเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม, พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น
2557 การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากใบของต้นยูคาลิปตัสและเสม็ดขาว เพื่อเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, สุธีรา วิทยากาญจน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, สุพนิดา วินิจฉัย, ชัยพร สามพุ่มพวง, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์
2557 การเตรียมและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางและบรรจุภัณฑ์ที่ถูกเตรียมจากของเหลือที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยางด้วยการดูดซับสารมลพิษทางอินทรีย์โดยใช้ ออร์กาโนเคลย์, ธาริณี นามพิชญ์
2557 การเตรียมและตรวจสอบลักษณะเฉพาะของถาดย่อยสลายได้ทางชีวภาพไอโซแทคติก-พอลิพอพริลีน/ไมโคร-เซลลูโลสเพื่อภาชนะบรรจุอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2557 ไส้บรรจุต้านจุลินทรีย์จากเซลลูโลสที่ผ่านการอิมเพรคเนชั่นด้วย ไคโตซาน, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2557 การศึกษาการเตรียมอะราบิโนไซโล-ออลิโกแซ็กคาไรด์จากรำข้าวสายพันธุ์ไทยที่มีปริมาณอะราบิโนไซแลนสูงโดยการใช้เอนไซม์, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2557 ผลของสารช่วยกะจายตัวต่อสมบัติและความเสถียรของสารแขวนลอยของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนในน้ำ, ฤดีรัตน์ สันตะโก, วีรชัย พุทธวงศ์
2557 การศึกษาสารพฤกษเคมี และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพลับอ่อนและพลับดิบเศษเหลือจากการร่วงหล่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, วีระศรี เมฆตรง
2558 การศึกษาการเตรียมอะราบิโนไซโล-ออลิโกแซ็กคาไรด์จากรำข้าวสายพันธุ์ไทยที่มีปริมาณอะราบิโนไซแลนสูงโดยการใช้เอนไซม์, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2558 ประสิทธิภาพทางชีวภาพของแทนนินจากผลพลับที่มีต่อการควบคุมโรคพืช, วีระศรี เมฆตรง, เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุธีรา วิทยากาญจน์, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์
2558 ผลของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนต่อสมบัติเชิงกลและพลวัติของยางกันสั่นสะเทือนที่ทำจากยางธรรมชาติ, ฤดีรัตน์ สันตะโก
2558 การผลิตและการเพิ่มความคงตัวของสารแอนโทไซยานินจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ธนภูมิ มณีบุญ, นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, นางสาวลลิตา คชารัตน์
2558 การผลิตสารสำคัญ จากพลับอ่อนและพลับดิบเศษเหลือจากการร่วงหล่น และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ธนภูมิ มณีบุญ, สุพนิดา วินิจฉัย, วีระศรี เมฆตรง
2558 การผลิตโปรตีนรำข้าวที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่และฤทธิ์ทางชีวภาพ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุพนิดา วินิจฉัย, พรพรรณ สิระมนต์
2558 โครงการผลิตสาร Lovastatin จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, นางสาวลลิตา คชารัตน์, นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์
2558 ไส้บรรจุต้านจุลินทรีย์ชนิดคอลลาเจนที่ผ่านการอิมเพรคด้วยไนซิน, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2558 การผลิตอนุภาคโลหะเงินระดับนาโน ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากเชื้อแอคติโนมัยสีท และการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อันธิกา บุญแดง, นางสาวลลิตา คชารัตน์, นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์
2558 การสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากกากเมล็ดทานตะวันโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง, สายพิณ ทานัชฌาสัย
2558 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร, รังสิมา ชลคุป, รังสินี โสธรวิทย์, ประกิต สุขใย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2558 การผลิตแผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวจากเปลือกผลไม้เพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2559 การผลิตอนุภาคโลหะเงินระดับนาโน ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากเชื้อแอคติโนมัยสีท และการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อันธิกา บุญแดง, นางสาวลลิตา คชารัตน์, นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์
2559 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร, รังสิมา ชลคุป, ลัดดาวัลย์ โกวิทย์เจริญ, รังสินี โสธรวิทย์, ประกิต สุขใย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, นัฏพร ขนุนก้อน
2559 กระบวนการหมักกรดโคจิกจากมันสำปะหลังด้วยเชื้อรา Aspergillus เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง, ธนภูมิ มณีบุญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ปฐมา จาตกานนท์, ดร. สุนีย์ โชตินีรนาท
2559 การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบหม่อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบหม่อนแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐภรณ์ สินันตา, ประภัสสร รักถาวร, อันธิกา บุญแดง, พรพิมล จันทร์ฉาย
2559 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดเอทานอล, สายพิณ ทานัชฌาสัย
2559 การผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยใช้ซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เป็นวัสดุในการเพาะเลี้ยง, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, น.ส.เกสรี กลิ่นสุคนธ์, น.ส.ลลิตา คชารัตน์
2560 กระบวนการหมักกรดโคจิกจากมันสำปะหลังด้วยเชื้อรา Aspergillus เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง, ธนภูมิ มณีบุญ, ดร. สุนีย์ โชตินีรนาท, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ปฐมา จาตกานนท์, จันทร์แรม รูปขำ
2560 การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบหม่อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบหม่อนแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, พรพิมล จันทร์ฉาย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วารุณี ธนะแพสย์, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา
2560 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดเอทานอล, สายพิณ ทานัชฌาสัย
2560 การผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยใช้ซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เป็นวัสดุในการเพาะเลี้ยง, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2560 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรอินฟิวชันสูญญากาศแห้งแบบใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าของเมล็ดข้าวหอมมะลิ, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, อรอนงค์ นัยวิกุล
2560 การพัฒนาการนำความร้อนของยางกันกระแทกที่ผลิตจากยางธรรมชาติด้วยอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน, ฤดีรัตน์ สันตะโก
2560 การพัฒนาสารก่อเจลจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรร่วมระหว่างวิธีคาร์บอกซีเมทิลเลชันและการสร้างพันธะเชื่อมข้ามแบบขั้นตอนเดียวสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เจลสมุนไพร, ปฐมา จาตกานนท์, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2560 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากว่านเพชรหึงและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุพนิดา วินิจฉัย, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2560 พฤติกรรมเชิงกลของฟิล์มคลุมดินที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีส่วนผสมของพอลิแลคติกแอซิดและยางพาราในการทดสอบภายใต้สภาวะจริง, ธาริณี นามพิชญ์
2560 การศึกษาศักยภาพของชานอ้อยในการผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยกระบวนการหมักแบบแห้ง, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2560 การปรับเปลี่ยนและวิเคราะห์สมบัติของสารเชิงประกอบพลาสติกชีวภาพสำหรับการผลิตเมล็ดเทียม., สุนทรี แสงจันทร์, ปิยะมาศ ศรีรัตน์
2560 การผลิตอนุภาคนาโนซิงคซ์ออกไซด์ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากสารสกัดสมุนไพรและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ควบคุมเชื้อราสาเหตุของการเน่าเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, ธนภูมิ มณีบุญ
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์“อีทมี” แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2560 การผลิตผงสารสกัดแอนโทซยานินสูงจากซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และการต่อยอดเชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2560 การผลิตสารออกฤทธิ์มูลค่าสูงจากธรรมชาติในระดับนำร่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรอินฟิวชันสูญญากาศแห้งแบบใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าของเมล็ดข้าวหอมมะลิ, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, อรอนงค์ นัยวิกุล
2561 การพัฒนาสารก่อเจลจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรร่วมระหว่างวิธีคาร์บอกซีเมทิลเลชันและการสร้างพันธะเชื่อมข้ามแบบขั้นตอนเดียวสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เจลสมุนไพร, ปฐมา จาตกานนท์, กุลฤดี แสงสีทอง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2561 การศึกษาศักยภาพของชานอ้อยในการผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยกระบวนการหมักแบบแห้ง, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประกิต สุขใย, ธนภูมิ มณีบุญ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2561 การผลิตอนุภาคนาโนซิงคซ์ออกไซด์ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากสารสกัดสมุนไพรและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ควบคุมเชื้อราสาเหตุของการเน่าเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, ธนภูมิ มณีบุญ
2561 การปรับปรุงสมบัติทางความร้อนและความต้านทานน้ำของโฟมย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากมันด้วยเส้นใยชานอ้อยและแร่ดินเหนียวดัดแปร, ธาริณี นามพิชญ์
2561 การศึกษาเอนไซม์ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสและสารพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ในเห็ดในพื้นที่ป่าดงใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, รั, ธิ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อันฟาล ตาเละ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2561 การพัฒนายางครอบหลอดไฟรถยนต์โดยการใช้สารตัวเติมซิลิกาที่มีการปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารคู่ควบไซเลน, ฤดีรัตน์ สันตะโก
2561 การวิเคราะห์แบบรวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดเพื่อหาปริมาณแอลฟ่าแมงโกสทินและแกมม่าแมงโกสทินในผงเปลือกมังคุดและเจลแต้มสิวที่มีส่วนประกอบของแซนโทนจากมังคุด, ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ
2561 การใช้ประโยชน์แบคทีเรียลเซลลูโลสและสารสกัดจากเปลือกมังคุดสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์, ประกิต สุขใย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 การศึกษาศักยภาพของอนุภาคเงินขนาดนาโนที่ได้จากกระบวนการชีวสังเคราะห์ในการควบคุมการเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2561 การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติจากเปลือกมะพร้าว, สายพิณ ทานัชฌาสัย
2561 การประยุกต์ใช้เม็ดสารเชิงประกอบของสารกระตุ้นเชิงแสงร่วมกับอัลจิเนตเพื่อล้างผักและผลไม้, สุนทรี แสงจันทร์
2561 การพัฒนาภาวะที่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพลูด้วยเทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ชนิดจุ่มชั่วคราวและศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพลูที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดไนไทรต์ในอาหาร, สายพิณ ทานัชฌาสัย
2561 การพัฒนาเม็ดบีดไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังคาร์บอกซีเมทิลสำหรับประยุกต์ใช้ในการห่อหุ้มน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร, ปฐมา จาตกานนท์, กุลฤดี แสงสีทอง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2561 การพัฒนาวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ที่มีฤทธิ์เป็นยาในไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 เทคโนโลยีนำร่องเพื่อสกัดและผลิตสารมูลค่าสูงจากผลผลิตทางการเกษตร, เมธี สายศรีหยุด, อมรรัตน์ พรหมบุญ, สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 การขยายกำลังการผลิตสารสกัดธรรมชาติจากเปลือกเงาะและมังคุด โดยใช้เครื่องสกัดด้วยของเหลวความดันสูง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2562 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรอินฟิวชันสูญญากาศแห้งแบบใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าของเมล็ดข้าวหอมมะลิ, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, อรอนงค์ นัยวิกุล
2562 การวิเคราะห์แบบรวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดเพื่อหาปริมาณแอลฟ่าแมงโกสทินและแกมม่าแมงโกสทินในผงเปลือกมังคุดและเจลแต้มสิวที่มีส่วนประกอบของแซนโทนจากมังคุด, ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ
2562 การศึกษาศักยภาพของอนุภาคเงินขนาดนาโนที่ได้จากกระบวนการชีวสังเคราะห์ในการควบคุมการเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ยุพดี เผ่าพันธ์
2562 การพัฒนาภาวะที่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพลูด้วยเทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ชนิดจุ่มชั่วคราวและศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพลูที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2562 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดไนไทรต์ในอาหาร, สายพิณ ทานัชฌาสัย
2562 การพัฒนาวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ที่มีฤทธิ์เป็นยาในไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2562 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง, อนุวัตร แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, งามทิพย์ ภู่วโรดม, พัชรี ตั้งตระกูล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชุติมา ไวศรายุทธ์, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, เทพกัญญา หาญศีลวัต, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2562 การประยุกต์ใช้วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ชีวภาพและสารกระตุ้นเชิงแสงในรูปแบบของเม็ดสารไฮโดรเจลสำหรับการผลิตปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย, สุนทรี แสงจันทร์, พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ศุภชัย อำคา
2562 การผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุเคลือบผิวที่ทำจากพอลิเมอร์ชีวภาพซึ่งมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับการเคลือบเมล็ดพันธุ์ และการห่อหุ้มชิ้นส่วนพืชและแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช, อรวรรณ ชุณหชาติ, นี, อรวรรณ ชุณหชาติ, นงพงา จรัสโสภณ, สุนทรี แสงจันทร์, พงศ์ระวี นิ่มน้อย, กนกวรรณ เที่ยงธรรม, นงพงา จรัสโสภณ, ปิยะมาศ ศรีรัตน์, ศศิวดี บุญญะอุทธยาน, วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์
2562 การผลิตสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ที่มีสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้สารเชิงประกอบของสารกระตุ้นเชิงแสงและพอลิเมอร์ชีวภาพ, อรวรรณ ชุณหชาติ, สุนทรี แสงจันทร์, กนกวรรณ เที่ยงธรรม
2562 การประยุกต์สมบัติการกระตุ้นเชิงแสงของสารเชิงประกอบระหว่างสารกระตุ้นเชิงแสงและพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้สำหรับการพัฒนาด้านการผลิตเมล็ดเทียม, สุนทรี แสงจันทร์, ปิยะมาศ ศรีรัตน์
2562 การวิจัยและพัฒนาวัสดุธรรมชาติในการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติเพื่อผลิตยางรองกันสั่นสะเทือน, ฤดีรัตน์ สันตะโก, อรวรรณ ชุณหชาติ, ฤดีรัตน์ สันตะโก
2562 ผลของเซลลูโลสจากแบคทีเรียต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติเพื่อผลิตยางรองกันสั่นสะเทือน, อรวรรณ ชุณหชาติ, ฤดีรัตน์ สันตะโก
2562 การปรับปรุงผิวซิลิกาฟูมเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติเพื่อผลิตยางรองกันสั่นสะเทือน, ฤดีรัตน์ สันตะโก
2562 นวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อชะลอการจำหน่ายในช่วงราคาตกต่ำสำหรับเกษตรกร 4.0, ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ลัดดา วิริยางกูล, พรรณี ทองเกตุ, พรศิริ เสนากัสป์, ดวงสมร สุทธิสุทธิ์, กิตติพงษ์ ศรีม่วง, สุกรรณ์ สังข์วรรณะ, วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รติพร มั่นพรหม, ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, เกียรติไกร อายุวัฒน์, วันชัย ยอดสุดใจ, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2562 คุณภาพข้าวหลังกระบวนการลดความชื้นและการเก็บรักษา, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2563 คุณภาพข้าวหลังกระบวนการลดความชื้นและการเก็บรักษา, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2563 การพัฒนาหน้ากากผ้าจากเส้นไหมด้วยแผ่นกรองผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อป้องกันจุลชีพและอนุภาคขนาดเล็ก, รังสิมา ชลคุป, พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, จิรชยา บุญญฤทธิ์, นวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, พิธาลัย ผู้พัฒน์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ปวริน ตันตริยานนท์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นัฏพร ขนุนก้อน, ปรียานุช สีโชละ
2564 การพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์ป้องกันการหายใจจากผ้าไหมและแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลสผ่านอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อป้องกันการติดต่อผ่านละอองฝอยและอนุภาคขนาดเล็ก, รังสิมา ชลคุป, จิรชยา บุญญฤทธิ์, พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, นวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ปรียานุช สีโชละ, ประกิต สุขใย, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, พิธาลัย ผู้พัฒน์, ปวริน ตันตริยานนท์
2564 การศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากใบชะมวงด้วยเทคโนโลยีการสกัดสีเขียว, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, รังสิมา ชลคุป
2565 การประเมินผลกระทบจากโครงการวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, ชิชนันท์ ช้างเนียม, รังสิมา ชลคุป, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2565 นวัตกรรมการผลิตวัสดุชีวภาพคุณสมบัติพิเศษจากโปรตีนไหมเซริซิน, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พิมพ์พร อุทยารัตน์, จิราภรณ์ มีลักษณะ, รัฐพล อาษาสุจริต, รังสินี โสธรวิทย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ชนาพร ตระกูลแจะ, พรพิมล จันทร์ฉาย, รังสิมา ชลคุป, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, อันธิกา บุญแดง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2565 การพัฒนาแผ่นฟิล์มเซริซินแอกทีฟร่วมกับสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับบรรเทาแผลจากเยื่อบุช่องปากอักเสบ และแผลร้อนในในช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ, รังสินี โสธรวิทย์, พิมพ์พร อุทยารัตน์, รังสิมา ชลคุป, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2566 นวัตกรรมการผลิตวัสดุชีวภาพคุณสมบัติพิเศษจากโปรตีนไหมเซริซิน, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, จิราภรณ์ มีลักษณะ, รังสินี โสธรวิทย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, รังสิมา ชลคุป, ชนาพร ตระกูลแจะ, พรพิมล จันทร์ฉาย, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, อันธิกา บุญแดง
2566 การพัฒนาแผ่นฟิล์มเซริซินแอกทีฟร่วมกับสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับบรรเทาแผลจากเยื่อบุช่องปากอักเสบ และแผลร้อนในในช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ, รังสินี โสธรวิทย์, พิมพ์พร อุทยารัตน์, รังสิมา ชลคุป, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2566 นวัตกรรมการผลิตชีวผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้สกุลหวายโดยกระบวนการรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุริสา สากยโรจน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประกิต สุขใย, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2566 การศึกษาการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพกลุ่มไบเบนซิลและพอลิแซกคาไรด์จากลำต้นกล้วยไม้สกุลหวายด้วยเทคโนโลยีสีเขียว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุริสา สากยโรจน์, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2566 การเพิ่มการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการควบคุมมาตรฐานสารสกัดเห็ดหลินจือเขา กวางอ่อนด้วยแสงประดิษฐ์และเทคโนโยสีเขียวเพื่อยกระดับสู่ระบบการผลิตแบบแม่นยำ, ประภัสสร รักถาวร, สุริสา สากยโรจน์, ประภัสสร รักถาวร, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, พรพิมล จันทร์ฉาย, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ลลิตา คชารัตน์, อันธิกา บุญแดง, ชนาพร ตระกูลแจะ, จิราภรณ์ มีลักษณะ
2566 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร, วราภา มหากาญจนกุล, ธีราภา สุพรรณโรจน์, ประภาศิริ พงษ์ประยูร, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, วิน สุรเชษฐพงษ์, ครศร ศรีกุลนาถ, ประกิต สุขใย, ชัชวาล วงศ์ชูสุข, พงศ์เทพ ประจงทัศน์, เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, ธงไทย วิฑูรย์, กษิดิศ พนมสุวรรณ, ชินธันย์ อารีประเสริฐ, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, อุทัย กลิ่นเกษร, ภคมน จิตประเสริฐ, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์, สุพรรณนิจ พลเสน, โสภิดา ชิดชื่นเชย, ธีรศักดิ์ สุนทรา, รัชดา คะดาษ, เรืองรอง ทองตัน
2566 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการบรรจุอัจฉริยะเพื่ออาหาร, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ, อุรุชยา สนแจ้ง, บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์

External Project

Year
External Project
140
2547 การพัฒนากระดาษฟางขาวเคลือบน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรเพื่อยืดอายุการเก็บผลไม้กวน (ทุนวิจัยประเภทเครือข่ายภาคกลางตอนบน), อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2549 อิทธิพลของการจับอนุภาคยางจากหางน้ำยางโดยเตรียมเป็นยางนาโนคอมโพสิทกับแร่ดินเหนียว, ธาริณี นามพิชญ์, รศ.ดร. รัตนวรรณ มกรพันธ์
2549 การทดสอบคุณสมบัติของพอลิสไตรีนกับยางธรรมชาติในกระบวนการอิมัลชั่นโคพอลิเมอร์ไรซ์เซชั่น, ธาริณี นามพิชญ์
2549 กระบวนการผลิตข้าวชาเขียวด้วยกระบวนการอินฟิวชัน, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2550 การประยุกต์ใช้เอนไซม์อัลคาเลสตรึงรูปในการโปรตีนปลาไฮโดรไลเซต, สายพิณ ทานัชฌาสัย
2550 งานวิจัยกับบริษัทเอกชนต่างประเทศ , น้ำฝน ลำดับวงศ์, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, ธาริณี นามพิชญ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2550 แบบจำลองทางองค์ประกอบทางเคมีอาหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการทำนายคุณสมบัติทางกายภาพความร้อนของอาหารแช่แข็ง , วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล
2550 การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบ Jet Impingement สำหรับกุ้งสดแช่แข็ง , วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2550 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์เครือข่ายประสาทเทียมของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งแช่แข็งเพื่อประเมินการตอบสนองต่อการก่อโรค , รวิพิมพ์ ฉวีสุข, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ปริศนา สุวรรณาภรณ์
2550 การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด, อนุวัตร แจ้งชัด, อนุกูล วัฒนสุข, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, สายพิณ ทานัชฌาสัย, กมลวรรณ แจ้งชัด, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วิษฐิดา จันทราพรชัย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, จินตนา อุปดิสสกุล, นันทวัน เทอดไทย
2551 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบซัลไฟต์ในอาหาร, สายพิณ ทานัชฌาสัย
2551 การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร, โสภิดา ชิดชื่นเชย, วิเชียร กีรตินิจกาล, นายอิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ชลิดา เล็กสมบูรณ์, นายชัยมงคล ตะนะสอน, นายวัฒนา อาจวิชัย, น.ส.อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล, ดร.ทรงพล สมศรี, นางสมนึก ชัยดรุณ
2550 งานวิจัยกับบริษัทเอกชนต่างประเทศ, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2551 การศึกษากระดาษต้านจุลินทรีย์สำหรับการประยุกต์ทางการบรรจุ , ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2551 เครื่องดื่มจากเวย์โปรตีน, สายพิณ ทานัชฌาสัย
2550 การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต, วราภา มหากาญจนกุล, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, สุดสาย ตรีวานิช, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, ดร.นิภา โชคสัจจะวาที, ดร.รุจ วัลยะเสวี, นายทอม รอส
2551 โครงการย่อยที่ 2 อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง, โสภิดา ชิดชื่นเชย, โสภิดา ชิดชื่นเชย, วิเชียร กีรตินิจกาล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นายชัยมงคล ตะนะสอน, นายวัฒนา อาจวิชัย, น.ส.อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล
2551 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ (โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมโดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2551), วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, นางสาวสิริกมล แซ่ลี้, มาศอุบล ทองงาม
2551 การเตรียมและคุณสมบัติของ Polyactic acid (PLA)/epoxicized natural rubber/organoclay นาโนคมโพสิท, ธาริณี นามพิชญ์, รศ.ดร.รัตนวรรณ เอมพันธุ์
2552 การเตรียมและคุณสมบัติของ Polyactic acid (PLA)/epoxicized natural rubber/organoclay นาโนคมโพสิท, ธาริณี นามพิชญ์, รศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์
2552 การพัฒนากระบวนการทำแห้งน้ำเลมอนด้วยเทคนิคเจลบีดและการพ่นฝอย, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2552 การพัฒนากระบวนการผลิตมะนาวผงด้วยเทคนิคการดูดซับด้วยอนุภาคแป้งและการทำแห้งแบบพ่นฝ่อย, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2549 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังและผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด, สุพนิดา วินิจฉัย, วารุณี ธนะแพสย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2552 การพัฒนาการผลิตและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ , สุพนิดา วินิจฉัย, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นษภร ลีบุญญานนท์
2553 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบฉลากเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชสมุนไพร, สุพนิดา วินิจฉัย, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นษภร ลีบุญญานนท์, สรัสรัตน์ พ่วงบริสุทร์, จันทิมา หอมกลบ
2553 การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด, ธาริณี นามพิชญ์, รศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์
2552 โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมจากธรรมชาติสำหรับโครงการภูฟ้าพัฒนา, นคร เหลืองประเสริฐ, วิสิฐ กิจสมพร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นวลปรางค์ ไชยตะขบ
2553 การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร, โสภิดา ชิดชื่นเชย, นายวัฒนา อาจวิชัย, นายชัยมงคล ตะนะสอน, อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ชลิดา เล็กสมบูรณ์, เมทินี กลัดมุข, วิเชียร กีรตินิจกาล
2554 การดูดซับสารมลพิษทางอินทรีย์โดยใช้ออร์กาโนเคลย์สำหรับการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยาง, รศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, ธาริณี นามพิชญ์
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ทำความสะอาดร่างกายและเส้นผม น้ำมันนวด การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ และการวางแนวทางการปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชสมุนไพร, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ยุพา ปานแก้ว
2553 งานวิจัยกับบริษัทเอกชนในประเทศ, ภาณุพงศ์, รศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, ธาริณี นามพิชญ์
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ และการวางแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุพนิดา วินิจฉัย, ประภัสสร รักถาวร
2555 การพัฒนาวัสดุทางการบรรจุแบบแอคตีฟและอินเทลลิเจนท์ฐานอนุภาคนาโน, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, อำพร เสน่ห์
2555 แผนงานวิจัย: การพัฒนาแถบชี้วัดปริมาณเอทานอลสำหรับติดตามการเสื่อมเสียของผลไม้ที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ: กรณีศึกษา มะม่วงน้ำดอกไม้โครงการวิจัย: การพัฒนาแถบชี้วัดเอทานอล, รศ.ดร.พัชรินทร์ ระวียัน, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2556 การพัฒนาเครื่องเขียนที่สามารถย่อยสลายได้จากยางพาราและโพลิแลคติกแอซิด, ธาริณี นามพิชญ์, รศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์
2555 การพัฒนาตัวชี้วัดเปลี่ยนสีได้สำหรับช่วยการออกแบบกระบวนการผลิตทางความร้อนของอาหาร, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, Carmen Moraru
2555 การพัฒนาเครื่องเขียนที่สามารถย่อยสลายได้จากยางพาราและโพลิแลคติกแอซิด, ธาริณี นามพิชญ์, รศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์
2555 การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์ และการศึกษากระบวนการผลิตข้าวฮางเพื่อยกระดับความปลอดภัยและโภชนาการ, อนุกูล วัฒนสุข, อรัญญา พรหมกูล, พัดชา เศรษฐากา, สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, รชา เทพษร, เกรียงไกร พัทยากร, อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, โศรยา แสนเมือง, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ดร.ปริญญารัตน์
2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชธรรมชาติ, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์
2555 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากข้าวไทย, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, อรอนงค์ นัยวิกุล, อุทัย กลิ่นเกษร
2555 Evaluation of change in functional ingredients of Thai tropical fruits during processing and its application in food product, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Dr. Makiko Takenaka , Dr. Seiichiro Isobe , วารุณี ธนะแพสย์
2555 การพัฒนาแผ่นปิดแผลด้านเชื้อจุลินทรีย์จากไฮโดรเจลของแป้งมันสำปะหลังผสมสารสกัดจากสมุนไพร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง, ปฐมา จาตกานนท์
2556 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง, จุฬาลักษณ์ จารุนุช, อภิญญา จุฑางกูร, จุฬาลักษณ์ จารุนุช, นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, วราภรณ์ ประเสริฐ, งามจิตร โล่วิทูร, ช่อลัดดา เที่ยงพุก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ศานิต เก้าเอี้ยน, จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, จันทร์เพ็ญ แสงประกาย, จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, สร้อยทอง สายหยุดทอง, สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, วรพล เพ็งพินิจ, วินัศ ภูมินาถ, ชมดาว สิกขะมณฑล, สุพนิดา วินิจฉัย, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์
2557 การพัฒนาถุงร้อนถุงเย็นจากพอลิแลคติกแอซิคและยางพารา, ธาริณี นามพิชญ์
2557 การศึกษาการเตรียมอะราบิโนไซโล-ออลิโกแซ็กคาไรด์จากรำข้าวสายพันธุ์ไทยที่มีปริมาณอะราบิโนไซแลนสูงโดยการใช้เอนไซม์, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2557 การสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยข้าวของคณะอุตสาหกรรมเกษตร, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, อรอนงค์ นัยวิกุล, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2558 การผลิตสารออกฤทธฺิ์จากกระชายเหลืองสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อผิวขาว, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ดาลัด ศิริวัน, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกศศิณี ตระกูลทิวากร, นายกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
2558 การพัฒนาแผ่นปิดแผลไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลัง-ระยะที่ 2: การปรับปรุงสมบัติเชิงกลและการขึ้นรูปแผ่นปิดแผล, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง, ปฐมา จาตกานนท์, ผศ.ดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ดร.พิมพ์พร อุทยารัตน์, ประภัสสร รักถาวร
2557 การวิเคราะห์หาสารสกัดจากกล้วยไม้และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, สุพนิดา วินิจฉัย, ธนภูมิ มณีบุญ, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ , รศ.จิตราพรรณ เทียมปโยธร
2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากกล้วยไม้สกุลหวาย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ธนภูมิ มณีบุญ, จิตราพรรณ พิลึก, ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
2558 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, อำพร เสน่ห์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, อภิชญา ลีลาวณิชกุล
2558 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2558 การพัฒนาแยมข้าวและโยเกิร์ตผสมแยมข้าว, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, อรอนงค์ นัยวิกุล
2558 การพัฒนาแผ่นปิดแผลจากน้ำยางและสมุนไพรไทย, ธาริณี นามพิชญ์
2558 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากชานอ้อยสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประกิต สุขใย
2558 การผลิตสาร Lovastatin จากชานอ้อยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ธนภูมิ มณีบุญ
2558 การสำรวจและการวิเคราะห์สารสำคัญจากหมากในแหล่งปลูกจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสุราษฏร์ธานี, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ประภัสสร รักถาวร
2558 การสำรวจเอกสารเรื่อง ข้าวนึ่ง: กระบวนการผลิต สมบัติเชิงหน้าที่ และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพข้าวนึ่ง, น้ำฝน ลำดับวงศ์, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
2558 การเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงและพลาสติกชีวภาพที่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติดัดแปร, ธาริณี นามพิชญ์, นางรัตนวรรณ มกรพันธุ์
2558 การพัฒนาโฟมที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิแลคติกแอซิดผสมยางธรรมชาติดัดแปร, ธาริณี นามพิชญ์
2558 การจัดการความรู้ปริมาณความต้องการใช้ยางธรรมชาติในอุตสาหกรรมยางในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศ, ธาริณี นามพิชญ์, รศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์
2559 สมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของโฟมคอมโพสิทที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จากโพลิแลคติกแอซิดและยางพาราที่ส่วนผสมของเส้นใยมะพร้าว, ธาริณี นามพิชญ์, ดร.ธนาวดี ลี้การภัย
2559 สัณฐานวิทยาและสมบัติเชิงความร้อนของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและยางธรรมชาติอิพอกไซด์, ธาริณี นามพิชญ์
2559 ผลของนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตและนาโนซิงก์ออกไซด์ต่อสมบัติเชิงกลของยางนาโนคอมโพสิตที่ทำจากยางธรรมชาติ, ฤดีรัตน์ สันตะโก
2557 โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, สายพิณ ทานัชฌาสัย, ปิติยา กมลพัฒนะ
2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกล้วยไม้, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, วรรณสิริ วรรณรัตน์, รศ. จิตราพรรณ เทียมปโยธร
2558 กิจกรรมการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและการจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่, สุพนิดา วินิจฉัย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ประภัสสร รักถาวร, เนตรดาว มุสิกมาศ, ชลลดา บุราชรินทร์, กัณทิมา โอชารส, จันทร์เพ็ญ กรอบทอง
2558 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรักษาคุณภาพความหอมของข้าวหอมมะลิมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดแบบยั่งยืน, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, วรรณี จิรภาคย์กุล, เยาวภา หล่อเจริญผล, ปรารถนา ปรารถนาดี, อภิชญา ลีลาวณิชกุล, อรอนงค์ นัยวิกุล, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, สิรี ชัยเสรี
2559 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, อำพร เสน่ห์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์
2559 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2560 อิทธิพลของสารอนินทรีย์ระดับนาโนต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติพื้นผิวของโฟมพอลิแลคติกแอซิด, ธาริณี นามพิชญ์
2560 การพัฒนาโฟมย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิแลกติคแอซิดและยางธรรมชาติดัดแปรโดยใช้สารก่อผลึกระดับนาโน, ธาริณี นามพิชญ์
2560 สมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากมันและยางธรรมชาติ, ธาริณี นามพิชญ์
2559 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากว่านหางจระเข้, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2559 การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารผสมแซนโทนจากเปลือกมังคุดและสารสกัดพลู, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2559 การวิเคราะห์สารเอสโตรเจนในมะพร้าว, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2559 การจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ด้านโภชนาการ โภชนเภสัช ลักษณะเนื้อสัมผัส และศึกษาผลของการหุงสุกต่อคุณค่าทางโภชนาการและสารโภชนเภสัชของข้าวพันธุ์ที่นิยมปลูกและข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปี 2559, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2560 การพัฒนาฟิล์มต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่มีการเติมสารสกัดกรดฟีนอลิกและนาโนเซลลูโลสจากชานอ้อยสำหรับการประยุกต์ใช้ทางเวชสำอาง, นัฏพร ขนุนก้อน, ประกิต สุขใย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, รังสิมา ชลคุป
2560 การปรับปรุงสมบัติความต้านทานน้ำของวัสดุโฟมจากกากมัน, ธาริณี นามพิชญ์, นายธิติ ไกรศร, ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด
2560 การใช้ชานอ้อยดัดแปรในการปรับปรุงคุณภาพของวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ, ธาริณี นามพิชญ์
2560 การคัดกรองความพร้อมผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับสารสนเทศของประเทศ, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล, สิรี ชัยเสรี, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศ.นายแพทย์ยง ภู้วรวรรณ, รศ.ยืน ภู่วรวรรณ, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ, ศุภิสรา เกียรติสันติสุข, ทิสยา ทิศเสถียร, น.ส.นลินา พิศาลบุตร, จุฑา พิชิตลำเค็ญ, นราภรณ์ เภาประเสริฐ, นภาพร เปี่ยมสง่า, รัตติกรณ์ จงวิศาล, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, มาลี สกุลนิยมพร
2560 การผลิตเม็ดมวลรวมเบาจากขี้เถ้าเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมสำหรับคอนกรีต, ฤดีรัตน์ สันตะโก, ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล, นายศุธีรพันธ์ พันธ์เลิศ
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากเส้นใยเห็ดในพื้นที่ปาดงใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ดร.รัดเขตร์ เชยกลิ่น, นางสาวธิติยา บุญประเทือง, นางสาวปณิดา อู๋ไทย
2561 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2561, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วุฒินันท์ คงทัด, จตุพร บานชื่น, ยุพา ปานแก้ว
2560 ยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2560 พัฒนากระบวนการเพื่อเพิ่มความปลอดภัย มะพร้าวน้ำหอมสดแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2561 การศึกษศักยภาพของกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อการพัฒนาการผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 การขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพื่อทดสอบตลาดสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ชลลดา บุราชรินทร์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, อันฟาล ตาเละ, พรพิมล จันทร์ฉาย, นายปฐวี พวงจิตร
2560 การพัฒนาและยกระดับสารสกัดจากข้าวไทยสู่มาตรฐานเครื่องสำอางสากล, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, พรพิมล จันทร์ฉาย, นางสาวธัญลักษณ์ สีลาจันทร์
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนเพื่อสุขภาพจากข้าวไทย, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, นางสาวธัญลักษณ์ สีลาจันทร์, พรพิมล จันทร์ฉาย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากมะม่วง, สุพนิดา วินิจฉัย, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, พัลลภา วุฒิภาพรกุล
2560 การผลิตผงสารสกัดแอนโทซยานินสูงจากซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และการต่อยอดเชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์“อีทมี” แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2560 การพัฒนาแผ่นวุ้นลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติจากผง “Super Healthy powder” เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2561 การวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลหวายต่อยอดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเชิงพาณิชย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, ประภัสสร รักถาวร
2560 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสารทุติยภูมิในกล้วยไม้ว่านเพชรหึงที่เลี้ยงในระบบ Temporary Immersion Bioreactor, วรรณสิริ วรรณรัตน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2560 โครงการการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการใช้ประโยชน์จาก รำข้าว กากรำ และน้ำมันรำข้าว เพื่อเพื่มมูลค่า, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, พรพิมล จันทร์ฉาย, สุพนิดา วินิจฉัย, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, เนตรดาว มุสิกมาศ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2560 การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ คอริลาจิน กรดแกลลิก และกรดเอลาจิก จากเมล็ดและเปลือกลำไยและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางลดริ้วรอยและจุดด่างดำ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เนตรดาว มุสิกมาศ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2560 การวิจัยและพัฒนาสูตรน้ำยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ผลิตเป็นหมอนและที่นอนยางพารา, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2560 ยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2560 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไขชะมด, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2560 การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสารโภชนเภสัช (กลุ่มไฟโตสเตอรอลและแกมมา-ออริซานอล) ต่อการปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน และเมแทบอลิซึมของไขมันในเซลล์โมเดลของพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกและข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปี 2560, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, กฤษกมล ณ จอม, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2560 การจัดตั้งสายการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรีปราศจากกลูเทน และการถ่ายทอด กระบวนการผลิตเค้กกล้วยหอมปราศจากกลูเทนจากแป้งข้าว (Establishment of a production line for gluten-free bakery products and Technology transfer for manufacturing gluten-free banana cake from rice flour), พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รังนกกึ่งสำเร็จรูปโดยการทำแห้งด้วยกระบวนการแช่เยือกแข็งเพื่อขยายสู่ตลาดใหม่ (Development of instant bird nest and its package by freeze-drying for new market expansion), วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดเมล็ดมะม่วง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2562 การศึกษาประสิทธิภาพการต้านจุลชีพของน้ำมันหอมระเหย และน้ำมันหอมระเหยผสมกับ Chlorhexidine ต่อเชื้อ Staphylococcus species ที่ดื้อต่อยา และไวต่อยา methicillin จากสุนัข, จันทิมา พฤกษากร, พรทิพภา เล็กเจริญสุข, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, สพ.ญ.ลาวัลย์ หล้าสุพรม
2562 การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพจากโปรตีนไฮโดรไลเสทดักแด้ไหมอีรี่, รังสิมา ชลคุป, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ราตรี เรืองไทย, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ประภัสสร รักถาวร, พรพิมล จันทร์ฉาย
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพลดคอเลสเตอรอลจากสารสกัด Lovastatin สูงจากชานอ้อย, ภคมน จิตประเสริฐ, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ผศ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี, ลลิตา คชารัตน์
2563 วิธีการเลือกสำหรับควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยใช้สารกระตุ้นเชิงแสงในการย่อยสลายเส้นแป้งและไขแป้ง, จิรนันท์ ปิยะพงษ์กุล, สุนทรี แสงจันทร์, ภัทราวรรณ คำบุญเรือง, พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ศุภชัย อำคา, นายพฤทธิชาติ ปุญวัฒโท, นายสุเทพ สหายา, ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด
2563 บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพต้านจุลินทรีย์จากวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชมันสำปะหลังเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์, นัฏพร ขนุนก้อน, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นางฌนกร หยกสหชาติ, จารุพร รักใหม่, เคียวเพชร ลบแย้ม
2563 การปรับปรุงสมบัติต้านทานน้ำของกากมันสำปะหลังดัดแปรที่มีฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชันสำหรับบรรจุภัณฑ์, ธาริณี นามพิชญ์, ผศ.ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม
2563 การพัฒนาไมโครพอรัสโฟมคอมโพสิทที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีส่วนผสมของพอลิแลกติกแอซิดและยางธรรมชาติสำหรับวัตถุชิ้นเล็ก, ธาริณี นามพิชญ์, น.ส.ยุภาวรรณ ทองจันทร์, นายปรานต์ หันทนนท์
2563 การส่งเสริมการเจริญเติบโตและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยการกระตุ้นด้วยแสงเทียมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2563 การกระตุ้นการเจริญเติบโตและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเส้นใยและดอกเห็ดของเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยแสงเทียม, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พรพิมล จันทร์ฉาย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วีรศิลป์ สอนจรูญ, อันธิกา บุญแดง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นางสาวจิราภรณ์
2563 การผลิตสารสกัดจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, พรพิมล จันทร์ฉาย, พัลลภา วุฒิภาพรกุล
2563 การออกแบบลักษณะเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวไทยโดยใช้โครงสร้างโมเลกุลขององค์ประกอบทางเคมีในข้าว, น้ำฝน ลำดับวงศ์, นางสุคนธ์ ท้วมมา, นางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, มาศอุบล ทองงาม, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
2563 ความสมารถในการย่อยของเจลแป้งข้าวไทยผสมในแบบจำลองอาหาร และการออกแบบแป้งข้าวผสมสำหรับอาหารเส้นและขนมอบให้ได้เนื้อสัมผัสที่ต้องการ, น้ำฝน ลำดับวงศ์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, นางสุคนธ์ ท้วมมา, นางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล
2563 นวัตกรรมเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาและการขนส่งของสาหร่ายพวงองุ่นในเชิงการค้า, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, อุทัยรัตน์ ณ นคร, นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น, ปิติยา กมลพัฒนะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, กาญจนา บุญเรือง, นวพร วรรณวิศาล, ดลฤดี โตเย็น, ปิยนันท์ ถนอมชาติ, นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์, นายธีรพงศ์ บรรเลง
2563 แผ่นปูพื้นไฮบริดคอมโพสิตธรรมชาติจากยางพาราและเส้นใยปาล์มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, ธาริณี นามพิชญ์
2563 ทดสอบความเป็นไปได้ในการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมะพร้าวน้ำหอมผงที่มีโภชนเภสัชและกลิ่นรสเป็นที่ยอมรับ, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, กฤษกมล ณ จอม
2563 เซนเซอร์ที่เห็นการเปลี่ยนสีในการตรวจจับวิตามินซีที่มีความว่องไวและจำเพาะ ด้วยอนุภาคนาโนคลัสเตอร์ของเงินโดยใช้พอลิเมทอะคริลิคแอซิด และการประยุกต์ใช้หาปริมาณในผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป, ทรงธรรม เรืองชัยทวีสุข, สุนทรี แสงจันทร์
2564 ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากสารสกัดแซนโทนในเปลือกมังคุดอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีขั้นสูงในระดับอุตสาหกรรม , อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2564 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโดยพอลิฟีนอลจากกระบวนการผลิตน้ำตาล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2564 โครงการพัฒนาสารสกัดมาตรฐานพลับพลึง และทดสอบความคงตัวของสารสำคัญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2563 กิจกรรมการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่แนวทางการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์, เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, พนิต เข็มทอง, สุจิตตา เรืองรัศมี, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, ภุชงค์ อุทโยภาศ
2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าด้วยสารสกัดจากซังข้าวโพดสีม่วงพันธุ์ KPSC ๙๐๓, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, นางสาวมัญฑมน อุตโม
2564 การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานจากมะขามป้อมและเอนไซม์บริสุทธิ์จากสับปะรดเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัย , สุพนิดา วินิจฉัย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, เนตรดาว มุสิกมาศ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2564 โรงงานต้นแบบนวัตกรรมการผลิตสารให้กลิ่นรสมูลค่าสูงจากวัตถุดิบฐานชีวภาพ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เยาวภา หล่อเจริญผล, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ประภัสสร รักถาวร, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, เนตรดาว มุสิกมาศ, จารุพร รักใหม่, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2564 หน่วยวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุอัจฉริยะเพื่ออาหาร, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, อุรุชยา สนแจ้ง, ศ.ดร.อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ
2564 การใช้ประโยชน์จากแกนปลาหมึกที่เป็นเศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมประมง เพื่อใช้ในการสังเคราะห์เซ็นเซอร์ฟลูออเรสเซนต์คาร์บอนดอทสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจจับไอออนโลหะ, ทรงธรรม เรืองชัยทวีสุข, สุนทรี แสงจันทร์
2564 การวิจัยพัฒนาสารให้กลิ่นรสกะเพราและสะระแหน่จากวัตถุดิบสายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสารให้กลิ่นรสของไทย, พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2564 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวไทยเพื่อเป็นสารให้กลิ่นรส, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, เยาวภา หล่อเจริญผล, อุทัย กลิ่นเกษร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2564 การศึกษาสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติที่มีการใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม, ฤดีรัตน์ สันตะโก
2564 การพัฒนาวัสดุเหลือใช้ในการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ, ฤดีรัตน์ สันตะโก
2565 การผลิตสารมูลค่าสูงจากกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อขึ้นทะเบียนอาหารใหม่และการใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเชิงหน้าที่, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, กาญจนา เข่งคุ้ม, จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ราตรี เรืองไทย, ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, สุริสา สากยโรจน์
2565 หน่วยวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุอัจฉริยะเพื่ออาหาร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2), ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2564 หน่วยวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุอัจฉริยะเพื่ออาหาร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่1), ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมพรีไบโอติกจากจิ้งหรีด, จารุพร รักใหม่, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, พรพิมล จันทร์ฉาย, ชิชนันท์ ช้างเนียม, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2565 การผลิตสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่มูลค่าสูงในระดับโรงงานต้นแบบ เพื่อผลิตอาหารฟังก์ชันลดระดับน้ำตาลในเลือดและการประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ราตรี เรืองไทย, ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, น.ส.สุวิสา สากยโรจน์, นายแพทย์ทิพากร ตุ้มนาค
2566 การวิจัยพัฒนาสารให้กลิ่นรสกะเพราและสะระแหน่จากวัตถุดิบสายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสารให้กลิ่นรสของไทย ปีที่ 2, พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร