ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
-
GGG
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 9 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2542
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2541
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2542
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2541
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 11 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2542
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2541
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2542
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2541
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 9 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2542
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2541
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2542
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2541
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 11 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2542
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2541
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2542
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2541
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
9
2559 วุฒินันต์ ทัศคร, สุวิมล สัจจวาณิชย์, ประสิทธิภาพของเส้นใย PVA ต่อการขยายตัวของหินปูนจาก ASR, วารสารวิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา , ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2559, หน้า 7-16
2558 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Thapanee Srichumpong, กลาสเซรามิกชนิดไมกาสำหรับวัสดุบูรณะทางทันตกรรม, เซรามิกส์ (CERAMICS JOURNAL), ปีที่ 19, ฉบับที่ 44, มกราคม - เมษายน 2558, หน้า 63-71
2557 ปริญญา ฉกาจนโรดม, การให้ความร้อนโดยไมโครเวฟและการประยุกต์ใช้ไมโครเวฟในการแปรรูปวัสดุ, วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 27, ฉบับที่ 87, มกราคม - มีนาคม 2557, หน้า 57-68
2557 สุวิมล สัจจวาณิชย์, วัชรากร วงศ์คำจันทร์, กฤษณ์ วันอินทร์, มนสิช สาริกะภูติ, โรจนากร กัณฑะพงศ์, การศึกษาลักษณะหินที่มีอิทธิพลต่อ ASR ของแหล่งมวลรวมในภาคตะวันออกของประเทศไทย, วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal) July – December 2014, Volume , No. 2 , ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
2556 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, ชญานี ทิพยเสม, Cristina Leonelli, Effect of agricultural wastes with fly ash on strength of geopolymers, Suranaree J.Sci. Technol., ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, เมษายน 2556, หน้า 1-7
2555 สุวิมล สัจจวาณิชย์, ASRกับ ACR (ที่ไม่ใช่ RCA!!!), วิศวกรรมสาร, ปีที่ 65, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2555
2554 สุวิมล สัจจวาณิชย์, V.Malee, Effect of Ternary Cementitious System on Microstructure and Strength Behaviors of Concrete, วารสารวิศวกรรมฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2554, หน้า 8-15
2553 ปิยะ โชติกไกร, สุวิมล สัจจวาณิชย์, โรจนากร กันตพงษ์, มนสิช สาริกภูติ, ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการขยายตัวและปรากฎการณ์ของ ASR, วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา(Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand), ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2553, หน้า 15-22
2550 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Melanie Morin, Alexis Walas, Development of microstructures of Ba-mica glass ceramics, Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2550, หน้า 77-81
Year
National Journal
68
2564 นางธรรมรส ปั้นทองสุข, นางสาวภคมณ กิตติสยาม, นางสาวนิศารัตน์ เมืองลือ, นางสาวสิรีธร เบญจวรรณ, ดร.ปาจรีย์ ถาวรนิติ, ผศ.ดร. ชญานี ทิพยเสม, ผศ.ดร. สิริพรรณ นิลไพรัช, Greg Heness, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Effect of hydrogen peroxide and bagasse ash additions on thermal conductivity and thermal resistance of geopolymer foams, materials today communications, ปีที่ 26, ฉบับที่ -, มีนาคม 2564, หน้า 102149-
2563 ปริญญา ฉกาจนโรดม, วิชิต ประกายพรรณ, Pitcharat Ineure, Nutthita Chuankrerkkul, Edward A. Laitila, นันทพร คงคะจันทร์, Properties and performance of the basalt-fiber reinforced texture roof tiles, Case Studies in Construction Materials, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2563, หน้า e00444-1-12
2563 Chakkarphan Sangsuwan, สุวิมล สัจจวาณิชย์, Influence of Type and Compositions of SCMs on Expansion of Mortar Bars from Alkali Silica Reaction, Engineering Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2563, หน้า 1-10
2563 Passakorn Sonprasarn, ปริญญา ฉกาจนโรดม, นันทพร คงคะจันทร์, วิชิต ประกายพรรณ, Microstructure and Mechanical Performance of Fiber-Reinforced Cement Composites Made with Nucleating-Agent Activated Coal-Fired Power Plant Bottom Ash, Solid State Phenomena, ปีที่ 302, ฉบับที่ -, เมษายน 2563, หน้า 85-92
2563 ดร.ฐาปนี ศรีชุมพวง, นางสาวสุกานดา อังกูรพิพัฒน์, นางสาวสหัสยา ประเสริฐวงศ์, Noparat Thongpun, Chayada Teanchai, Paolo Veronesi, รศ.ทพญ.กัลยา ศุพุทธมงคล, Prof. Cristina Leonelli, Dr.Greg Heness, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Effect of the crystallisation time and metal oxide pigmnets on translucency and the mechanical and physical properties of mica glass-ceramics, Journal of Non-Crystalline Solids, ปีที่ 528, ฉบับที่ -, มกราคม 2563, หน้า 119730-119741
2563 นันทพร คงคะจันทร์, Edward A. Laitila, Pitcharat Ineure, Wichit Prakaypan, Benya Cherdhirunkorn, ปริญญา ฉกาจนโรดม, Soil-cement bricks produced from local clay brick waste and soft sludge from fiber cement production, Case Studies in Construction Materials, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2563, หน้า e00448-1-10
2563 นางสาวสหัสยา ประเสริฐวงศ์, นางสาวสุกานดา อังกูรพิพัฒน์, ดร.ฐาปนี ศรีชุมพวง, รศ.ดร.ทพญ.กัลยา ศุพุทธมงคล , ดร.ชัญชณา ธนชยานนท์, Ramona SOLA, Greg Heness, Cristina Leonelli, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Tribology, mechanical properties and coloration of a mica glass-ceramic, Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2563, หน้า 83-90
2563 นางสาวสุกานดา อังกูรพิพัฒน์, ดร.ฐาปนี ศรีชุมพวง, นางสาวสหัสยา ประเสริฐวงศ์, ดร.เอกรัฐ มีชูวาศ, นางสาวกรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา, Greg Heness, Roberto Rosa, รศ.ทพญ.ดร.กัลยา ศุพุทธมงคล, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Relating Type of Mold Materials to Crystal Morphology and Properties of Glass-ceramics with YSZ Additions as a Dental Material, Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2563, หน้า 1283-1296
2563 นายธรรมรส ปั้นทองสุข, ผศ.ดร.ชญานี ทิพยเสม, นางสาวภคมณ กิตติสยาม, ผศ.ดร.สิริพรรณ นิลไพรัช, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Geopolymer Synthesis Using Metakaolin and High Calcium Fly Ash as Binary System Geopolymer, Materials Science Forum, ปีที่ 1007, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2563, หน้า 65-70
2563 พีรพัฒน์ พาหุสุวัณโณ, ปริญญา ฉกาจนโรดม, นันทพร คงคะจันทร์, วิชิต ประกายพรรณ, Feasibility Study of Using Modified Recycled Fiber-Cement for the Production of High Performance Fiber-Cement Composites, Solid State Phenomena, ปีที่ 302, ฉบับที่ -, เมษายน 2563, หน้า 93-99
2563 Piyanut Muangthong, อภิชาติ โรจนโรวรรณ, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Narong Chanlek, Russel Goodal, The corrosion behaviour of CoCrFeNi-x (x = Cu, Al, Sn) high entropy alloy T systems in chloride solution, Corrosion Science, ปีที่ 172, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2563, หน้า 108740-1-11
2562 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Effect of Zeolite on Early Strength of Portland Cement Mortars, Key Engineering Materials, ปีที่ 798, ฉบับที่ 1, เมษายน 2562, หน้า 358-363
2562 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รศ.ดร.ทพ.ญ.กัลยา ศุพุทธมงคล, Fracture toughness of experimental mica-based glass-Ceramics and four commercial glass-ceramics restorative dental materials, Dental Materials Journal, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2562, หน้า 378-387
2562 ปริญญา ฉกาจนโรดม, นันทพร คงคะจันทร์, วิชิต ประกายพรรณ, Pitcharat Ineure, Nutthita Chuankrerkkul, Reducing water absorption of fiber-cement composites for exterior applications by crystal modification method, Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2562, หน้า 90-98
2562 Peerapat PAHUSWANNO, ปริญญา ฉกาจนโรดม, Pitcharat Ineure, วิชิต ประกายพรรณ, The influences of chemical treatment on recycled rejected fiber cement usedas fillers in the fiber cement products, Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2562, หน้า 66-70
2562 Songphop Plaichum, Attaphon Kaewvilai , นายธรรมรส ปั้นทองสุข, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, ผศ.ดร.ชญานี ทิพยเสม, A Novel Ceramic Backing Strip from Metakaolin-Based Geopolymer with Gas Flow Holes for Welding Application, Key Engineering Materials, ปีที่ 856, ฉบับที่ -, กันยายน 2562 - สิงหาคม 2563, หน้า 309-316
2562 ฐาปนี ศรีชุมพวง, รศ.ดร.ทพญ.กัลยา ศุพุทธมงคล , นพรัตน์ ทองพันธ์, ทพญ. พิมพ์นิดา โภคินชัชนันท์, สุกานดา อังกูรพิพัฒน์, สหัทยา ประเสริฐวงศ์, Giovanni Bolelli, Paolo Veronesi, Cristina Leonell, Greg Heness, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Comparison of shear bond strengths between a mica-based glass-ceramic and human dentin using three different resin cements, Journal of the Australian Ceramic Society, ปีที่ 2, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2562, หน้า 47-54
2562 ดร.ชญานี ทิพยเสม, สโรชาพัชร์ สุทธิกุลสมบัติ, E. Kamseu, R. Rosa, ดร.ปาจรีย์ ถาวรนิติ, ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ, C. Leonelli, G. Heness, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, In vitro surface reaction in SBF of a non-crystalline aluminosilicate (geopolymer) material, Journal of the Australian Ceramic Society, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2562, หน้า 11-17
2562 นันทพร คงคะจันทร์, Benya Cherdhirunkorn, Warunee BORWORNKIATKAEW, ปริญญา ฉกาจนโรดม, Utilization of aluminium buffing dust as a raw material for the production of mullite, Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2562, หน้า 71-75
2562 พัสกร สอนประสาร, ปริญญา ฉกาจนโรดม, พิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ, วิชิต ประกายพรรณ, Effects of the chemical treatment on coal-fired bottom ash for the utilization in fiber-reinforced cement composites, Journal of Metals, Materials and Minerals (JMMM) , ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2562, หน้า 55-60
2562 สุวิมล สัจจวาณิชย์, ธนวรรธก์ มีศักดิ์, กฤษณ์ วันอินทร์, Viggo, ASSESSMENT TECHNIQUES FOR ALKALI-SILICA REACTION DIAGNOSIS IN MASS CONCRETE STRUCTURE, INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE, ปีที่ 16, ฉบับที่ 58, มิถุนายน 2562, หน้า 190-195
2562 ธนวรรธก์ มีศักดิ์, สุวิมล สัจจวาณิชย์, Effectiveness of 3 different supplementary cementitious materials in mitigating alkali silica reaction, Materials Today: Proceeding, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, กันยายน 2562, หน้า 1652-1657
2561 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Development of Geopolymer Mortar from Metakaolin Blended with Agricultural and Industrial Wastes, Key Engineering Materials, ปีที่ 766, ฉบับที่ 1, เมษายน 2561, หน้า 305-310
2561 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Development of Thai Lignite Fly Ash and Metakaolin for Pervious Geopolymer Concrete, Key Engineering Materials , ปีที่ 766, ฉบับที่ 1, เมษายน 2561, หน้า 294-299
2561 ปริญญา ฉกาจนโรดม, ดร.วิชิต ประกายพรรณ, ดร.พิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทพร คงคะจันทร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, Feasibility Study of Using Basalt Fibers as the Reinforcement Phase in Fiber-Cement Products, Key Engineering Materials, ปีที่ 766, ฉบับที่ -, เมษายน 2561, หน้า 252-257
2561 Kamseu, E, Mohamed, H, Sofack, JC, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Tchakoute, HK, Djobo, JNY, Rossignol, S, Leonelli, C, Moisture Control Capacity of Geopolymer Composites: Correlation of the Bulk Composition-Pore Network with the Absorption-Desorption Behavior, TRANSPORT IN POROUS MEDIA, ปีที่ 122, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2561, หน้า 77-95
2561 Kamseu, E., Mohamed, H., Sofack, J.C., ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Tchakoute, H.K., Djobo, J.N.Y., Rossignol, S., Leonelli, C., Moisture Control Capacity of Geopolymer Composites: Correlation of the Bulk Compositionโ€“Pore Network with the Absorptionโ€“Desorption Behavior, Transport in Porous Media, ปีที่ 122, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2561, หน้า 77-95
2561 Thakdanai Kheaw-on, นันทวัฒน์ ขมหวาน, สุวิมล สัจจวาณิชย์, THE EFFECT OF CRYSTALLINE COATINGS DEFECTS OF STEEL-CORROSION IN REINFORCED CONCRETE, Journal of Thailand Concrete Association, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2561, หน้า 49-57
2561 อรทัย จงประทีป, Napamas Jaroonvechatam, ธนวรรธก์ มีศักดิ์, สุวิมล สัจจวาณิชย์, Effects of aluminium addition on inhibition of concrete expansion resulted from alkali silica reaction (ASR), International Journal of GEOMATE, ปีที่ 15, ฉบับที่ 51, พฤศจิกายน 2561, หน้า 91-97
2561 อรทัย จงประทีป, Napamas Jaroonvechatam, ธนวรรธก์ มีศักดิ์, สุวิมล สัจจวาณิชย์, Effects of glass and limestone aggregates and aluminium on porosity, expansion, and strength of mortar bars, Materials Today: Proceedings, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, เมษายน 2561, หน้า 9306-9311
2560 ปริญญา ฉกาจนโรดม, Asst.Prof. Dr. Nuntaporn Kongkajun, Dr. Wichit Prakaypan , X-Ray Diffraction Analysis of ZnO Particles Prepared by Microwave Plasma, Key Engineering Materials, ปีที่ 751, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2560, หน้า 195-201
2560 ปริญญา ฉกาจนโรดม, Asst.Prof. Dr. Nuntaporn Kongkajun, Edward A. Laitila, Influence of Scanning Parameters on X-Ray Diffraction Peaks of Copper, Key Engineering Materials, ปีที่ 751, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2560, หน้า 202-206
2560 สุวิมล สัจจวาณิชย์, Chanakorn Wongtanasarasin, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, Effect of Synthetic and Natural Zeolite on ASR Expansion, Engineering Journal , ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2560, หน้า 269-278
2560 สุวิมล สัจจวาณิชย์, กฤษณ์ วันอินทร์, ธนวรรธก์ มีศักดิ์, Watcharagon Wongkamjan, Viggo Jensen, Investigation of Potential Alkali-Silica Reactivity of Aggregate Sources in Thailand, International Journal of GEOMATE, ปีที่ 13, ฉบับที่ 35, กรกฎาคม 2560, หน้า 108-113
2560 E. Kamseu, L.M. Beleuk ? Moungam, M. Cannio, Ndigui Billong, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, U. Chinje Melo, C. Leonelli, Substitution of sodium silicate with rice husk ash-NaOH solution in metakaolin based geopolymer cement concerning reduction in global warming, Journal of Cleaner Production, ปีที่ 142, ฉบับที่ 3, มกราคม 2560, หน้า 3050-3062
2560 ประภัสสร แก้ววิจิตร, จรูญ จันทร์สมบูรณ์, ปริญญา ฉกาจนโรดม , ชาญานี ทิพยเสม, ฐาปนี ศรีชุมพวง, ดร.ปาจรีย์ ถาวรนิติ, Cristina Leonelli, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Development of microwave-assisted sintering of Portland cement raw meal, Journal of Cleaner Production 142, 3, 1252-1258. , ปีที่ 142, ฉบับที่ 3, มกราคม 2560, หน้า 1252-1258
2560 สุวิมล สัจจวาณิชย์, ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Heness, G., Synergistic effect of metakaolin and fly ash on properties of concrete, Construction and Building Materials, ปีที่ 155, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2560, หน้า 830-837
2560 Napamas Jaroonvechatam, ธนวรรธก์ มีศักดิ์, สุวิมล สัจจวาณิชย์, อรทัย จงประทีป, Fabrication of highly porous mortar to alleviate failure caused by alkali-silica reaction (ASR), Materiaux et Techniques, ปีที่ 105, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2560, หน้า 20
2560 Sutikulsombat, S., Srichumpong, T., Boonanunwong, P., Tippayasam, C., Leonelli, C., Chindaprasirt, P., ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Development of Thai lignite fly ash and metakaolin for pervious geopolymer concrete, 3rd International Conference on Traditional and Advanced Ceramics, ICTA 2017, ปีที่ 766 KEM, สิงหาคม 2560, หน้า 294-299
2560 Tippayasam, C., Suttikulsombat, S., Paramee, J., Leonelli, C., ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Development of geopolymer mortar from metakaolin blended with agricultural and industrial wastes, 3rd International Conference on Traditional and Advanced Ceramics, ICTA 2017, ปีที่ 766 KEM, สิงหาคม 2560, หน้า 305-310
2559 ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผศ.ดร. นันทพร คงคะจันทร์, ผศ.ดร. ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, Powder Injection Molding of Mullite: The Study of Binder Dissolution Behavior during Debinding Step Using Statistical Methods, Key Engineering Materials, ปีที่ 690, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2559, หน้า 87-91
2559 ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผศ.ดร. นันทพร คงคะจันทร์, ผศ.ดร. ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, Powder Injection Molding of Mullite: The Study of Mechanical and Physical Properties of the Sintered Products Using Statistical Methods, Key Engineering Materials, ปีที่ 690, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2559, หน้า 92-96
2559 ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผศ.ดร. นันทพร คงคะจันทร์, วารุณี บวรเกียรติแก้ว, The fabrication of refractory cordierite from aluminium buff mixture, Key Engineering Materials, ปีที่ 690, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2559, หน้า 97-102
2559 Boonanunwong, P., Keawpapasson, P., Tippayasam, C., Thavorniti, P., Chindaprasirt, P., ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Properties of geopolymer paste from fly ash blended with metakaolin as pervious concrete, Key Engineering Materials , ปีที่ 690, ฉบับที่ -, มกราคม 2559, หน้า 179-186
2559 Kamseu, E., Ponzoni, C., Tippayasam, C., Taurino, R., ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Sglavo, V.M., Thavorniti, P., Leonelli, C., Self-compacting geopolymer concretes: Effects of addition of aluminosilicate-rich fines, Journal of Building Engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, มีนาคม 2559, หน้า 211-221
2559 Srichumpong, T., Suputtamongkol, K., Chinpanuwat, W., Nampachoke, P., Bai, J., Angkulpipat, S., สิริชัย ประเสริฐวงษ์, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Effect of heat treatment time on properties of mica-based glass-ceramics for restorative dental materials, Key Engineering Materials , ปีที่ 702, ฉบับที่ -, มกราคม 2559, หน้า 23-27
2559 Tippayasam, C., Boonanunwong, P., Calvez, J., Thavorniti, P., Chindaprasirt, P., ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Effect of porosity and pore size on microstructures and mechanical properties of metakaolin blended with Ca(OH)2 and PLA as porous geopolymers, Key Engineering Materials , ปีที่ 690, ฉบับที่ -, มกราคม 2559, หน้า 276-281
2559 Tippayasam, Chayanee, Balyore, Pongpob, Thavorniti, Parjaree, Kamseu, Elie, Leonelli, Cristina, Chindaprasirt, Prinya, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Potassium alkali concentration and heat treatment affected metakaolin-based geopolymer, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 104, กุมภาพันธ์ 2559, หน้า 293-297
2558 ปริญญา ฉกาจนโรดม, นันทพร คงคะจันทร์, ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, Application of statistical analysis in the powder injection molding (PIM) of mullite, Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ 53, มิถุนายน 2558, หน้า 53-57
2558 ปริญญา ฉกาจนโรดม, นันทพร คงคะจันทร์, พยูร เสนทองแก้ว, Application of numerical method and statistical analysis in the integrated intensity calculation of the peaks from the X-ray diffraction (XRD) pattern of ?-iron, Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ 350, มิถุนายน 2558, หน้า 350-354
2558 Bai Jai, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Development of Mica-Based Glass-Ceramic with 4 Mol% of Fluorapatite, Advanced Materials Research , ปีที่ 1077, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2558, หน้า 8-13
2558 Kamseu, Elie, Ponzoni, Chiara, Tippayasam, Chayanee, Taurino, Rosa, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Bignozzi, Maria Chiara, Barbieri, Luisa, Leonelli, Cristina, Influence of fine aggregates on the microstructure, porosity and chemico-mechanical stability of inorganic polymer concretes, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, ปีที่ 96, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2558, หน้า 473-483
2557 สุวิมล สัจจวาณิชย์, Mr.Thanawat Meesak, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Effect of Clay Brick Powder on ASR Expansion Control of RhyoliteMortar Bar, Advanced Materials Research Vols. (2014) pp 441-445, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 931-932 , พฤษภาคม 2557, หน้า 441-445
2557 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Chayanee Tippayasam, Pimpawee Keawpapasson, Pajaree Thavorniti, Thammarat Panyathanmaporn, Sirithan Jiemsirilers, Cristina Leonelli, Development of Thai fly ash blended with rice husk ash geopolymers, Ceramic Transactions, ปีที่ 244, ฉบับที่ -, มีนาคม 2557, หน้า 145-153
2557 ปริญญา ฉกาจนโรดม, Pitcharat Ineure, Foam Glass Development Using Glass Cullet and Fly Ash or Rice Husk Ash as the Raw Materials, Key Engineering Materials (www.isinet.com), ปีที่ 608, ฉบับที่ -, เมษายน 2557, หน้า 73-78
2557 ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผศ. ดร. ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, Statistical Analysis of Binder Behavior during Debinding Step in Powder Injection Molding (PIM), Advanced Materials Research, ปีที่ 970, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2557, หน้า 172-176
2557 Dr.Watcharagon Wongkamjan, สุวิมล สัจจวาณิชย์, กฤษณ์ วันอินทร์, Influence of Recrystallized Silica Aggregates on Alkali-Silica Reactivity, KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2557, หน้า 463-473
2557 Tippayasam, C., Keawpapasson, P., Thavorniti, P., Panyathanmaporn, T., Leonelli, C., ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Effect of Thai Kaolin on properties of agricultural ash blended geopolymers, Construction and Building Materials, ปีที่ 53, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 455-459
2557 พิมปวีณ์ เขียวประภัสสร, ชญานี ทิพยเสม, ศิลาวัฒน์ เรืองจันทร์, ดร. ปาจรีย์ ถาวรนิติ, ดร. ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์, Alexandre Fontaine, Cristina Leonelli, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Metakaolin-based porous geopolymer with aluminium powder, Key Engineering Materials, ปีที่ 608, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2557, หน้า 132-138
2557 Bai, J., ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Nucleation, crystallization and characterization of mica-based glass-ceramics with fluorapatite, Advanced Materials Research, ปีที่ 936, ฉบับที่ 2014, มิถุนายน 2557, หน้า 164-169
2556 Muangtong, P, สุวิมล สัจจวาณิชย์, Boonsalee, S, Poomiapiradee, S, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Effects of Fine Bagasse Ash on the Workability and Compressive Strength of Mortars, CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม 2556, หน้า 126-134
2555 Chuankrerkkul, N., ปริญญา ฉกาจนโรดม, Fabrication of injection moulded 304l stainless steels reinforced with tungsten carbide particles, Materials Science Forum, ปีที่ 706-709, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2555, หน้า 638-642
2555 Sangsuwan, C., สุวิมล สัจจวาณิชย์, Effects of moderate Calcium Oxide fly ash on expansion of Mortar Bar due to Thai reactive aggregates, Engineering Journal, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2555, หน้า 101-107
2554 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, นางสาวกรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา, รศ.ดร.ทพญ.กาญจนา กาญจนทวีวัฒน์, Dr. Greg Heness, Professor Kimihiro Yamashita, Machinable glass-ceramics forming as a restorative dental materials, Dental Materials Journal, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2554, หน้า 358-367
2554 สุวิมล สัจจวาณิชย์, Krit, W.-I., Wongkhamchan, W., Dararutana, P., The application of fluoresced gel for the first alkali silica reaction evidence in Thailand, Advanced Materials Research, ปีที่ 368-373, ฉบับที่ -, กันยายน 2554, หน้า 613-616
2554 ศุภกิจ นนทนานันท์, ณพล อยู่บรรพต, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Influence of Fineness of Cement Produced from Industrial Wastes on Strength of Mortar, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2554, หน้า 762-772
2548 สุวิมล สัจจวาณิชย์, วรเดช สีดา, ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, Chloride permeability and corrosion risk of high-volume fly ash concrete with mid-range water reducer, ACI Materials Journal, ปีที่ 102, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2548, หน้า 177-182
2541 สุวิมล สัจจวาณิชย์, Lundy J.R. ,, Development of Strength and Fracture Properties of Styrene-Butadiene Copolymer Latex-Modified Concrete, ACI Material Journal , ปีที่ Vol.95 , ฉบับที่ No.2, มีนาคม - เมษายน 2541, หน้า 131-143

Conference

Year
International Conference
29
2564 นายรัฐนัย หนูกุล, ปิยะ โชติกไกร, สุวิมล สัจจวาณิชย์, อิทธิพลของการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตและขนาดของมวลรวมต่อการขยายตัวจากปฏิกิริยาแอลคาไลซิลิกา, การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6, 8 - 9 มีนาคม 2564, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2562 ทักษ์ดนัย เขียวอ่อน, นันทวัฒน์ ขมหวาน, สุวิมล สัจจวาณิชย์, USING CRYSTALLINE COATING MATERIALS FOR CORROSION PREVENTION OF REINFORCED CONCRETE AND CHLORIDE RESISTANCE OF CONCRETE ON CURING CONDITION, การประชุมคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 14 Annual Concrete Conference 14, 6 - 8 มีนาคม 2562, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2561 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, สิทธา ธงไชย, การประเมินความเสี่ยงจากระบวนการทำลายอุปกรณ์ของถุงและเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 ปริญญา ฉกาจนโรดม, ดร. วิชิต ประกายพรรณ , ผศ.ดร. นันทพร คงคะจันทร์, การรีไซเคิลเศษกระเบื้องมุงหลังคาเพื่อกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา, Thailand Research Expo : Symposium 2018 , 9 - 13 สิงหาคม 2561, อื่นๆ ประเทศไทย
2560 นายเศรษฐสิริ ธรรมกวินวงศ์, ปริญญา ฉกาจนโรดม, ปานจิต ดำรงกุลกำจร, การประเมินความเสี่ยงของการระเบิดเตาเผาโดยวิธี HAZOP ในระบบการผลิตชิ้นงานอะลูมิเนียม, การประชุมวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 15 กรกฎาคม 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 พรรษพล เกตุประจักษ์, จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, การลดปริมาณผลิตภัณฑ์เสียในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกของชิ้นส่วนเลนส์ในโคมไฟท้ายรถยนต์ด้วยวิธีการออกแบบการทดลองแบบสปลิตสปลิตพลอต, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (CIOD 2016), 12 พฤษภาคม 2559, นนทบุรี ประเทศไทย
2557 Chanakorn Wongtanasarasin, สุวิมล สัจจวาณิชย์, Effect of Synthetic Zeolite on an ASR Expansion and Compressive Strength, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที 10, 21 - 22 ตุลาคม 2557, อื่นๆ ประเทศไทย
2557 Rangsan Tongphoung , สุวิมล สัจจวาณิชย์, การควบคุมการขยายตัวจากปัญหา ASR ในมอร์ต้าร์โดยการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลอย, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจ าปี คร้ังที่ 10 การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี คร้ังที่ 10 , 21 - 22 ตุลาคม 2557, อื่นๆ ประเทศไทย
2557 วุฒินันต์ ทัศคร, สุวิมล สัจจวาณิชย์, พฤติกรรมการขยายตัวของแท่งมอร์ต้าร์ที่ใช้หินปูนร่วมกับเศษแก้ว, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 , 14 - 16 พฤษภาคม 2557, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2557 วัชระ วัฒนะสิงห์, วันชัย ยอดสุดใจ, สุวิมล สัจจวาณิชย์, ดร. ชาครีย์ บำรุงวงศ์, ดร.ปรีชา โสภารัตน์, ความเสียหายและการเสื่อมสภาพของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและประสิทธิภาพของการซ่อมแซมรอยร้าวด้วยวิธีต่างๆ, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2557, อื่นๆ ประเทศไทย
2557 อนุรักษ์ เทพกรณ์, วันชัย ยอดสุดใจ, ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, สุวิมล สัจจวาณิชย์, การศึกษาทดลองคุณสมบัติด้านความคงทนของคอนกรีตเสริมเส้นใย, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2557, อื่นๆ ประเทศไทย
2555 สุวิมล สัจจวาณิชย์, วัชรากร วงศ์คำจันทร์, กฤษณ์ วันอินทร์, มนสิช สาริกะภูติ, โรจนากร กัณฑะพงศ์, การศึกษาแนวโน้มการเกิด ASR ของแหล่งมวลรวม ในภาคตะวันออกของประเทศไทย, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 8 , 22 - 24 ตุลาคม 2555, ชลบุรี ประเทศไทย
2555 วิศรุต นุ่นเกลี้ยง, สีหเดช ปฐมภาคย์, วชิรนันท์ เฉลิมเกียรติ, นันทวัฒน์ ขมหวาน, สุวิมล สัจจวาณิชย์, การเสื่อมสภาพโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเนื่องจากคลอไรด์ในดิน, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2555, อุดรธานี ประเทศไทย
2554 ปริญญา ฉกาจนโรดม, กษมณ ชูศรี, ปรารถนา ทรัพย์จันทร์, ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, ความแข็งของวัสดุผสมเหล็กกล้าไร้สนิม 304L และทังสเตนคาร์ไบด์ที่ขึ้นรูปโดยการฉีดขึ้นรูปในแม่พิมพ์วัสดุผง, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 ปริญญา ฉกาจนโรดม, ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, กษมณ ชูศรี, ปรารถนา ทรัพย์จันทร์, ปัจจัยที่มีผลต่อการสลายตัวของพอลิเอทิลีนไกลคอลซึ่งใช้เป็นตัวประสานในการฉีดขึ้นรูปในแม่พิมพ์วัสดุผงของวัสดุผสมเหล็กกล้าไร้สนิม 304L และทังสเตนคาร์ไบด์, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 สุวิมล สัจจวาณิชย์, วุฒิกรณ์ มาลี , พฤติกรรมของคอนกรีตระบบสองและสามประสานต่อการเกิดสนิมของเหล็กเสริม วันที่ 19-21 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมระยอง รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 7, 19 - 21 ตุลาคม 2554, ระยอง ประเทศไทย
2554 นางสาวพรพิมล ขันธจินดา, ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล, อ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ , ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, การปรับความเครียดตกค้างสำหรับการขึ้นรูปกลาสเซรามิกชนิดง่ายต่อการกรอแต่งเพื่อเป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับซ่อมแซม, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 (Kaset fair 2554), 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 ศุภกิจ นนทนานันท์, ณพล อยู่บรรพต, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, มณฑล ฐานุตตมวงศ์, การใช้ประโยชน์ปูนซีเมนต์จากขยะอุตสาหกรรมโดยผลิตเป็นคอนกรีตพรุน, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, นางสาวคนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์, Effect of Fluorapatite and Calcium-Mica on Chemical Solubility of Glass-Ceramics for Restorative Dentistry , การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 สุวิมล สัจจวาณิชย์, วัชรากร วงศ์คำจันทร์, กฤษณ์ วันอินทร์, มนสิช สาริกภูติ และโรจนากร กันตพงษ์. , การใช้เจลเรืองแสงตรวจสอบปรากฏการณ์ ASR ของโครงสร้างเดิม, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 6, 20 - 22 ตุลาคม 2553, เพชรบุรี ประเทศไทย
2553 วัชรพงษ์ นาคะวงศ์, เสรี วงษ์ขนิษฐ์, สุวิมล สัจจวาณิชย์, การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 ณพล อยู่บรรพต, ศุภกิจ นนทนานันท์, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, ศมณพร สุทธิบาก, การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการผลิตปูนซีเมนต์สังเคราะห์จากขยะอุตสาหกรรม, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 ศุภกิจ นนทนานันท์, ณพล อยู่บรรพต, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, มณฑล ฐานุตตมวงศ์, การศึกษาแนวทางการจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง, การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2553, อ.เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2552 ปริญญา ฉกาจนโรดม, อรทัย จงประทีป, พยูร เสนทองแก้ว, นางสาวนุอร ชูทอง, นางสาวพรพิมล ขันธจินดา, นางสาวรัสรินทร์ ธีระชวาลเกียรติ, นายศตายุ สุวรรณะโสภณ, The effect of count time on the uncertainty of integrated intensity in XRD experiment, The 3rd Thailand Metallurgy Conference (TMETC-3) , 26 - 27 ตุลาคม 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 อรทัย จงประทีป, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Dogan, Fatih, ผลของการเติมแลนทานัมออกไซด์ต่อการเติบโตของผลึกเดี่ยวในตัวนำยิ่งยวดชนิด YBa2Cu3O7-x, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2552
2551 สวัสดิชัย เจิมไธสง , สุวิมล สัจจวาณิชย์, อุณหภูมิฐานของคอนกรีตผสมเถ้าลอย , การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 4, 20 - 22 ตุลาคม 2551, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2548 อาทิมา ดวงจันทร์ , สุวิมล สัจจวาณิชย์, คอนกรีตบล็อกผสมเถ้าชานอ้อย, การประชุมโยธาแห่งชาติครั้งที่สิบ, 2 - 4 พฤษภาคม 2548, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2547 สุวิมล สัจจวาณิชย์, ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร, พิพัฒน์ นิตยโกศล, สุรเชษฐ์ จึงเกษมโชคชัย, วราภรณ์ คุณาวนากิจ, อิทธิพลของเถ้าลอยต่อสภาวะความเป็นด่างและการเกิดสนิมของเหล็กเสริม, the Second Concrete National Conference, 27 - 28 ตุลาคม 2547, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2547 สุวิมล สัจจวาณิชย์, อาทิมา ดวงจันทร์ , ดรรชนีความเป็นปอซโซลานของเถ้าชานอ้อยและความต้องการน้ำ, the Second Concrete National Conference, 27 - 29 ตุลาคม 2547, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Year
National Conference
48
2561 P. Changnam, นันทวัฒน์ ขมหวาน, สุวิมล สัจจวาณิชย์, Efficiency of Sacrificial Anode for Corrosion Prevention in Reinforced Concrete Structure After 365 days Age, The 3rd International Symposium on Concrete and Structures for Next Generation, 7 - 8 กันยายน 2561
2560 Khachapob Mongkhonnithe, Pakorn Opaprakasit, Atitsa Petchsuk, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Development of poly(lactic acid - glycidyl methacrylate - glycidyltrimethyl ammonium chloride) terpolymer for biomedical applications, PACCON2017: Green Convergence on Chemical Frontiers, 2 กุมภาพันธ์ 2560, อื่นๆ ประเทศไทย
2560 ปริญญา ฉกาจนโรดม, Prakaypan, W., Ineure, P., Kongkajun, N., Chuankrerkkul, N., Feasibility study of using basalt fibers as the reinforcement phase in fiber-cement products, 3rd International Conference on Traditional and Advanced Ceramics, ICTA 2017, 31 สิงหาคม 2560
2560 Sutikulsombat, S., Srichumpong, T., Boonanunwong, P., Tippayasam, C., Leonelli, C., Chindaprasirt, P., ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Development of Thai lignite fly ash and metakaolin for pervious geopolymer concrete, 3rd International Conference on Traditional and Advanced Ceramics, ICTA 2017, 31 สิงหาคม 2560
2560 Tippayasam, C., Suttikulsombat, S., Paramee, J., Leonelli, C., ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Development of geopolymer mortar from metakaolin blended with agricultural and industrial wastes, 3rd International Conference on Traditional and Advanced Ceramics, ICTA 2017, 31 สิงหาคม 2560
2560 อรทัย จงประทีป, Napamas Jaroonvechatam, ธนวรรธก์ มีศักดิ์, สุวิมล สัจจวาณิชย์, Effects of glass and limestone aggregates and aluminium on porosity, expansion, and strength of mortar bars, The 10th Thailand International Metallurgy Conference (The 10th TIMETC) , 30 - 31 มีนาคม 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 Viggo Jensen, สุวิมล สัจจวาณิชย์, ALKALI SILICA REACTION IN CONCRETE FOUNDATIONS IN THAILAND, the 15th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction in Concrete, 15th ICAAR, 3 - 7 กรกฎาคม 2559, Sao Paolo สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2559 Viggo Jensen, สุวิมล สัจจวาณิชย์, ASR and DEF in Concrete Foundation in Thailand, conference proceedings of , S?o Paulo Brazil 2016., 15th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction, 15th ICAAR, 3 - 7 กรกฎาคม 2559, Sao Paolo สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2559 Varisara Phetarporn, ปริญญา ฉกาจนโรดม, ปวีนา ประไพนัยนา, Synthesis of reduced graphene oxide via thermal and chemical reduction from graphite, PACCON 2016, 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2559, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, นายกัมปนาท อึ้งถาวรดี, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, The Determination of the Optimal Material Proportion in Natural Fiber-Cement Composites Using Design of Mixture Experiments, International Seminar on Materials Science and Application (SMSA 2016), 26 มิถุนายน 2559, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2558 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Thapanee Srichumpong, K. Suputtamongkol, Development of mica-based glass-ceramics for dental applications, GLASS & OPTICAL MATERIALS DIVISION and DEUTSCHE GLASTECHNISCHE GESELLSCHAFT, 17 - 21 พฤษภาคม 2558, Florida อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2558 ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผศ.ดร. นันทพร คงคะจันทร์, ผศ.ดร. ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, Powder Injection Molding of Mullite: The Study of Binder Dissolution Behavior during Debinding Step using Statistical Methods, International Conference on Traditional and Advanced Ceramics 2015 (ICTA2015), 9 - 10 กันยายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผศ.ดร. นันทพร คงคะจันทร์, ผศ.ดร. ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, Powder Injection Molding of Mullite: The Study of Mechanical and Physical Properties of the Sintered Products using Statistical Methods, International Conference on Traditional and Advanced Ceramics 2015 ( ICTA 2015), 9 - 10 กันยายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 Thapanee Srichumpong, K. Suputtamongkol, W. Chinpanuwat, P. Nampachoke, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Mica-based dental glass-ceramics with veneering porcelain for improving its appearance, AUN/SEED-NET Regional Conference 2015 on Materials Engineering (RCME2015), 29 - 30 ตุลาคม 2558, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2558 Thapanee Srichumpong, Kallaya Suputtamongkol, Warat Chinpanuwat, Pronbadin Nampachoke, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Effect of Heat Treatment Time on Properties of Mica-Based Glass -Ceramics for Restorative Dental Materials, ICG Annual Meeting Bangkok 2015, 20 - 23 กันยายน 2558, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2558 ผศ.ดร. นันทพร คงคะจันทร์, ปริญญา ฉกาจนโรดม, วารุณี บวรเกียรติแก้ว, The Fabrication of Refractory Cordierite from Aluminium Buff Mixture, International Conference on Traditional and Advanced Ceramics 2015 ( ICTA 2015), 9 - 10 กันยายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 สุวิมล สัจจวาณิชย์, ธนวรรธก์ มีศักดิ์, กฤษณ์ วันอินทร์, จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ปิยะ โชติกไกร, Influence of Some Chemical Compounds of Waste Materials onASR Expansion of Thai Volcanic Rock, the 7th Regional Symposium on Infrastructure Development, 5 - 7 พฤศจิกายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 Boonanunwong, P., Keawpapasson, P., Tippayasam, C., Thavorniti, P., Chindaprasirt, P., ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Properties of geopolymer paste from fly ash blended with metakaolin as pervious concrete, International Conference on Traditional and Advanced Ceramics, ICTA 2015, 9 กันยายน 2558
2558 Tippayasam, C., Boonanunwong, P., Calvez, J., Thavorniti, P., Chindaprasirt, P., ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Effect of porosity and pore size on microstructures and mechanical properties of metakaolin blended with Ca(OH)2 and PLA as porous geopolymers, International Conference on Traditional and Advanced Ceramics, ICTA 2015, 9 กันยายน 2558
2557 สุวิมล สัจจวาณิชย์, Mr.Thanawat Meesak, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Effect of Clay Brick Powder on ASR Expansion Control of Rhyolite Mortar Bar, the 5th KKU Engineering Conference (KKU-IENC 2014) Khon Kaen, Thailand , 27 - 29 มีนาคม 2557, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2557 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Thapanee Srichumpong, Kallaya Suputtamongkol, MICA-BASED GLASS-CERAMIC AS A RESTORATIVE DENTAL MATERIAL, AUN/SEED-Net Regional Conference on Materials Engineering 2014, 11 - 12 พฤศจิกายน 2557, Kuala Lumpur,Malaysia มาเลเซีย
2557 ปริญญา ฉกาจนโรดม, Nuntaporn Kongkajun, พยูร เสนทองแก้ว, Application of Numerical Method and Statistical Analysis in the Integrated Intensity Calculation of the Peaks from the X-Ray Diffraction (XRD) Pattern of alpha-Iron, the 8th International Conference on Materials Science and Technology (MSAT-8) , 15 - 16 ธันวาคม 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผศ. ดร. นันทพร คงคะจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, Application of Statistical Analysis in the Powder Injection Molding (PIM) of Mullite, the 8th International Conference on Materials Science and Technology (MSAT-8) , 15 - 16 ธันวาคม 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 Bai, J., ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Nucleation, crystallization and characterization of mica-based glass-ceramics with fluorapatite, 2014 International Conference on Materials Science and Engineering Technology, MSET 2014, 28 มิถุนายน 2557, อื่นๆ ประเทศไทย
2556 ปริญญา ฉกาจนโรดม, Foam Glass Development Using Glass Cullet and Fly Ash as the Raw Materials, International Conference on Traditional and Advanced Ceramics (ICTA 2013) , 11 - 13 กันยายน 2556, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2556 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Tippayasam, C., Keawpapasson, P., Thavorniti, P., Panyathanmaporn, T., Jiemsirilers, S., Leonelli, C., Development of Thai fly ash blended with rice husk ash geopolymers, , 2 มิถุนายน 2556
2556 ปริญญา ฉกาจนโรดม, Chuankrerkkul, N., Statistical analysis of binder behavior during debinding step in Powder Injection Molding (PIM), , 13 พฤศจิกายน 2556
2556 ปริญญา ฉกาจนโรดม, Ineure, P., Foam glass development using glass cullet and fly ash or rice husk ash as the raw materials, , 11 กันยายน 2556
2556 Keawpapasson, P., Tippayasam, C., Ruangjan, S., Thavorniti, P., Panyathanmaporn, T., Fontaine, A., Leonelli, C., ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Metakaolin-based porous geopolymer with aluminium powder, , 11 กันยายน 2556
2555 Sansanee Rungthaicharoencheep, Piyanut Muangtong, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, สุวิมล สัจจวาณิชย์, Washing Effect of Bagasse Ash for Portland cement Replacement, International Conference of Traditioanl and Advanced Ceramics, 22 - 25 สิงหาคม 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 ปริญญา ฉกาจนโรดม, Nutthita Chuankrerkkul, Kinetic of Polyethylene Glycol Binder Dissolution in Powder Injection Molding of AISI 304L Stainless Steel/Tungsten Carbide, 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2555, กรุงเทพ
2555 สุวิมล สัจจวาณิชย์, C. Sangsuwan, K. Won-in, R. Guntapong, B. Kubtitunhi, Efficiency of lignite fly ash onexpansion control of alkali aggregate reaction, The 5th International Conference of Asian Concrete Federation (ACF2012), 24 - 26 ตุลาคม 2555, ชลบุรี ประเทศไทย
2555 สุวิมล สัจจวาณิชย์, SAWASDICHAI JERMTAISONG, Effect of Fly ash on Datum Temperature for Concrete Strength Prediction, The First Australasia and South East Asia conference in Structural Engineering and Construction (ASEA-SEC-1), 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2555, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย
2555 น.ส.ชญานี ทิพยเสม, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Effect of Different Ashes on Properties of Geopolymers, International Conference on Traditioanl and Advanced Ceramics, 22 - 25 สิงหาคม 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2554 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, สุวิมล สัจจวาณิชย์, นส. ชญานี ทิพยเสม, Influence of Different Pozzolanic Materials on Properties of Geopolymers, ICMAT 2011 International Conference on Materials for Advanced Technologies, 26 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2554 สุวิมล สัจจวาณิชย์, ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, David Rothstein, Investigation of ASR in Mass Concrete Structures: A Case Study, Modern Methods and Advances in Structural Engineering and Construction , 21 - 26 มิถุนายน 2554, Zurich อื่นๆ สมาพันธรัฐสวิส
2554 สุวิมล สัจจวาณิชย์, Krit, W.-I., Wongkhamchan, W., Dararutana, P., The application of fluoresced gel for the first alkali silica reaction evidence in Thailand, 4th International Conference on Technology of Architecture and Structure, ICTAS 2011, 22 กันยายน 2554
2554 Chuankrerkkul, N., ปริญญา ฉกาจนโรดม, Fabrication of injection moulded 304l stainless steels reinforced with tungsten carbide particles, 7th International Conference on Processing and Manufacturing of Advanced Materials, THERMEC'2011, 1 สิงหาคม 2554
2553 นางสาวกรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา, K. Keawsupsak, P. Tucksanont, T. Supanaroj, ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, FLUORAPATITE EFFECT ON PROPERTIES OF MICA-BASED GLASS-CERAMICS FOR RESTORATIVE DENTAL MATERIALS, The 10th Asian BioCeramics Symposium (ABC2010), 2 พฤศจิกายน 2553 - 5 พฤษภาคม 2554, Yogyakarta, University Gadjah Mada อื่นๆ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2553 นางสาวชญานี ทิพยเสม, ดร.ศันศนีย์ บุญสาลี, รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, Chiara Ponzoni, Elie Kamseu, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Geopolymer Development by Powders of Metakaolin and Wastes in Thailand, CIMTEC 2010 12th International Ceramics Congress, 18 มิถุนายน 2553, Montecatini Terme อื่นๆ สาธารณรัฐอิตาลี
2552 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, นางสาวคนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์, การพัฒนากลาสเซรามิกชนิดไมก้าด้วยฟลูอออะพาไทต์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมทางทันตกรรม, Symposium on Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS22), 26 - 29 ตุลาคม 2552, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2552 อรทัย จงประทีป, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Prof. Fatih Dogan, YBa2Cu3O7-x (YBCO) High Temperature Superconductors for Flywheel Energy Storage System, World Renewable Energy Congress 2009-Asia, 19 - 21 พฤษภาคม 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, สุวิมล สัจจวาณิชย์, Development of Concrete Flooring Tiles By Wastes,Bagasse Ash and Fly Ash,For Replacing Type I Portland Cement, The 3rd ACF Inteernational Conferance-ACF/VCA 2008 Ho Chi Minh city Vietnam, 11 - 13 พฤศจิกายน 2551, Ho Chi Minh city Vietnam สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2551 สุวิมล สัจจวาณิชย์, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Bagasse ash: Effect of Pozzolanic Activity and Application in Cement Use Aspect, The 3rd ACF International Conference-ACF/VCA 2008, 11 - 13 พฤศจิกายน 2551, HoChimin City, Vietnam สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2551 สุวิมล สัจจวาณิชย์, ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, Distress assessment: Two case studies, 26th CONFERENCE OF ASEAN FEDERATION OF ENGINEERING ORGANISATIONS (CAFEO), 26 - 29 พฤศจิกายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, จุฑามาศ จงสงวน, ธิปัตย์ บำรุงเวช, Machinable Glass Ceramics for Dental Applications, The Sixth Asian BioCeramics Symposium 2006, 7 - 10 พฤศจิกายน 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 สุวิมล สัจจวาณิชย์, An investigation of extensive cracking in mass concrete, in proceedings of , Edited by Yokota and Shimomura, Nagaoka, Japan, Nov. 2006., the International Workshop on Life Cycle Management of Coastal Concrete Structures, 2 - 3 พฤศจิกายน 2549, Nagaoka ญี่ปุ่น
2547 สุวิมล สัจจวาณิชย์, ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, Voradej Sida, Influence of High-Volume Fly ash on chloride permeability and embedded steel corrosion of concrete, The First Asian Concrete Federation (ACF), 28 - 29 ตุลาคม 2547, เชียงใหม่ ประเทศไทย