โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
Food Safety
FS
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 12 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 13 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 12
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 13
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
122
2548 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร, วราภา มหากาญจนกุล, สุดสาย ตรีวานิช, ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, สายพิณ ทานัชฌาสัย, เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, วรรณี จิรภาคย์กุล
2548 การพัฒนาชุดตรวจสอบฮีสตามินในผลิตภัณฑ์ประมง, สุดสาย ตรีวานิช
2548 การประยุกต์ใช้สารสกัดจากสมุนไพรไทยในฟิล์มบรรจุอาหารเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและยืดอายุการเก็บอาหาร, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์
2548 การใช้สารฆ่าเชื้อทดแทนสารประกอบคลอรีนในกระบวนการผลิตอาหารทะเล, วราภา มหากาญจนกุล
2549 การพัฒนาการปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อะฟลาทอกซินระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อการส่งออก, สุวรรณา กลัดพันธุ์, นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, วิเชียร ยงมานิตชัย, จินตนา อุปดิสสกุล, วราภา มหากาญจนกุล
2549 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร, วราภา มหากาญจนกุล, สุดสาย ตรีวานิช, ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, สายพิณ ทานัชฌาสัย, เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, วรรณี จิรภาคย์กุล
2549 การศึกษาผลิตพอลิโคนิลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อฮิสตามีน, สุดสาย ตรีวานิช
2549 การประยุกต์ใช้สารสกัดจากกระชายในฟิล์มบริโภคได้เพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารพร้อมบริโภค, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์
2549 การยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารบนอุปกรณ์เครื่องใช้ในกระบวนการผลิตอาหารทะเลโดยโอโซนและน้ำอีเลกโตรไลท์, วราภา มหากาญจนกุล
2549 ผลของแบคทีเรียกรดแล็กติกต่อการสร้างสารระเหยให้กลิ่นในการหมักขนมจีนแป้งหมัก, วรรณี จิรภาคย์กุล, สุดสาย ตรีวานิช, นวรัตน์ สุรินทร์วงศ์
2549 การพัฒนาเทคนิคด้านอิมมูโนวิทยาในการตรวจการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในผลิตผลเกษตรเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร, วราภา มหากาญจนกุล, เสกสม อาตมางกูร, นุจารี ประสิทธิ์พันธ์
2549 การสำรวจความเสี่ยงของสารพิษออกคราทอกซินเอในกาแฟและข้าวโพดที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้า, สุวรรณา กลัดพันธุ์, วราภา มหากาญจนกุล, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, นุจารี ประสิทธิ์พันธ์, นาย สิทธิพร ชมภูรัตน์, ดร. ดวงจันทร์ สุประเสริญ
2549 การผลิต Immunoaffinity column ต้นแบบที่จำเพาะต่ออะฟลาทอกซินในถั่วลิสงและข้าวโพด, วราภา มหากาญจนกุล, วราภา มหากาญจนกุล, นุจารี ประสิทธิ์พันธ์
2549 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อซีราลีโนนเพื่อเพัฒนาวิธีการตรวจสอบแบบรวดเร็ว, รัชนี ฮงประยูร, สุวรรณา กลัดพันธุ์, วราภา มหากาญจนกุล, นุจารี ประสิทธิ์พันธ์
2550 การใช้สารฆ่าเชื้อทางเลือกใหม่เพื่อรักษาคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค, ศศิธร ตรงจิตภักดี, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ศศิธร ตรงจิตภักดี, วราภา มหากาญจนกุล
2550 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร, วราภา มหากาญจนกุล, สุดสาย ตรีวานิช, ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, สายพิณ ทานัชฌาสัย, เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, วรรณี จิรภาคย์กุล
2550 การลดแบคทีเรียก่อโรคปนเปื้อนในเมล็ดถั่วเขียวและถั่วงอกเพื่อผลิตถั่วงอกอนามัย, วราภา มหากาญจนกุล
2550 ประสิทธิภาพของการเป็นสารยับยั้งจุลินทรีย์และสารต้านออกซิเดชั่นของสมุนไพรตระกูลเหง้าในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์
2550 การยืดอายุการเก็บรักษากุ้งขาวแปรรูปด้วยกระบวนการซูวี, วราภา มหากาญจนกุล
2550 การพัฒนาเทคนิคด้านอิมมูโนวิทยาในการตรวจการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในผลิตผลเกษตรเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร, วราภา มหากาญจนกุล, เสกสม อาตมางกูร, นุจารี ประสิทธิ์พันธ์, ดร.ดวงจันทร์ สุประเสริฐ
2550 การวิเคราะห์พาทูลินและโอคราทอกซินเอในเครื่องดื่มน้ำผลไม้และไวน์, ทนิฐ หงษ์ดุสิต, วราภา มหากาญจนกุล, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, นุจารี ประสิทธิ์พันธ์, นาย สิทธิพร ชมภูรัตน์, ดร. ดวงจันทร์ สุประเสริญ
2550 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารพิษจากเชื้อรา Ochratoxin A แบบรวดเร็วด้วยวิธีอลิสาเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ, รัชนี ฮงประยูร, วราภา มหากาญจนกุล, นุจารี ประสิทธิ์พันธ์
2550 การพัฒนาประสิทธิภาพของ Immunoaffnity column ต้นแบบที่จำเพาะต่อการตรวจสอบอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงและข้าวโพด, สุวรรณา กลัดพันธุ์, สุวรรณา กลัดพันธุ์, วราภา มหากาญจนกุล, นุจารี ประสิทธิ์พันธ์
2550 การพัฒนาวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วโดยใช้ Random Amplified Polymorphic DNA เพื่อตรวจสอบซัลโมเนลลาในอาหาร, สุดสาย ตรีวานิช, ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, Prof. Takahisa Miyamoto, นางสาว วาสนา สุวรรณรัตน์
2550 ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญของ Listeria monocytogenes ในอาหารทะเลแช่แข็ง, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, สุดสาย ตรีวานิช, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2550 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากไข่ขาวของไข่เป็ด, วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, วราภา มหากาญจนกุล, งามทิพย์ ภู่วโรดม
2550 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรเพื่อพัฒนาสารยับยั้งจุลินทรีย์, ศศิธร ตรงจิตภักดี, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์
2551 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อม, วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, สงวนศรี เจริญเหรียญ, สุคนธ์ชื่น ศรีงาม, ศศิธร ตรงจิตภักดี, ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, อุทัย กลิ่นเกษร, สุดสาย ตรีวานิช, วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร
2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากไข่ขาวของไข่เป็ด, วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, วราภา มหากาญจนกุล, งามทิพย์ ภู่วโรดม
2551 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรเพื่อพัฒนาสารยับยั้งจุลินทรีย์และสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติ, ศศิธร ตรงจิตภักดี, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์
2551 การใช้ผนังเซลล์ของกากยีสต์เหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตรผลิตไวน์และเบียร์ เพื่อลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่มีอาหารเป็นพาหะ, สุดสาย ตรีวานิช
2551 การศึกษาความสามารถของแบคทีเรียกรดแล็กทิกในการยับยั้งการยึดเกาะเซลล์ลำไส้มนุษย์ของแบคทีเรียที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษ, สุดสาย ตรีวานิช, จันทร์เพ็ญ แสงประกาย
2551 การกักเก็บสมุนไพรไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระในอาหารพร้อมบริโภค, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์
2551 การลดการปนเปื้อนสารพิษเชื้อราและการพัฒนาการตรวจสอบสารพิษเชื้อราในอาหารและอาหารสัตว์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี, วราภา มหากาญจนกุล, รัชนี ฮงประยูร, ทนิฐ หงษ์ดุสิต, จิราภรณ์ สิริสัณห์, จันทร์วิภา รัตนอานันต์, นุจารี ประสิทธิ์พันธ์, ประพนธ์ บุญรำพรรณ, สุวรรณา กลัดพันธุ์, ดร.ดวงจันทร์ สุประเสริฐ
2551 การผลิตถั่วป่นอนามัยและปลอดภัยสำหรับอาหารไทย, วราภา มหากาญจนกุล, ประพนธ์ บุญรำพรรณ, จันทร์วิภา รัตนอานันต์, จิราภรณ์ สิริสัณห์, ประจงเวท สาตมาลี, อุไร เผ่าสังข์ทอง, เย็นใจ ฐิตะฐาน, วารุณี วารัญญานนท์, สุวรรณา กลัดพันธุ์
2551 การพัฒนาการตรวจสอบฟูโมนิซินและทึทูทอกซินในธัญพืชและผลิตภัณฑ์, สุวรรณา กลัดพันธุ์, สุวรรณา กลัดพันธุ์, วราภา มหากาญจนกุล, ดร.ดวงจันทร์ สุประเสริฐ
2552 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ, สามัคคี บุณยะวัฒน์, สามัคคี บุณยะวัฒน์, สุภาพ ฉัตราภรณ์, วราภา มหากาญจนกุล
2552 การใช้สารฆ่าเชื้อทางเลือกใหม่เพื่อรักษาคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค, ศศิธร ตรงจิตภักดี, วราภา มหากาญจนกุล, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล
2552 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, สายพิณ ทานัชฌาสัย, เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, วรรณี จิรภาคย์กุล, วราภา มหากาญจนกุล, สุดสาย ตรีวานิช
2552 ผลของสารยับยั้งโควรั่มเซ็นซิ่งต่อการเจริญของแบคทีเรียที่มีอาหารเป็นพาหะ, สุดสาย ตรีวานิช
2552 ประสิทธิภาพการต้านเชื้อจุลินทรีย์และต้านการเกิดอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยที่กักเก็บด้วยไลโพโซม, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์
2552 การพัฒนาเครื่องชูรสจากหัวและเปลือกกุ้ง, วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, สุดสาย ตรีวานิช
2552 คุณค่าทางโภชนาการ และสหสัมพันธ์ของดัชนีต้านอนุมูลอิสระและธาตุอาหารในผลิตภัณฑ์ต้นกล้าธัญพืชไทย, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, วราภา มหากาญจนกุล, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, เจริญ ขุนพรม, เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, รงรอง หอมหวล, ศิริพร วิหคโต
2552 การพัฒนาใช้สีย้อมดีเอ็นเอร่วมกับปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสในการตรวจสอบ Salmonella Enteritidis ที่มีชีวิตในเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์, สุดสาย ตรีวานิช, สร้อยทอง สายหยุดทอง
2552 การทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจประสิทธิภาพอิมมูโนโครมาโตกราฟิคสตริปสำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนซีราลีโนนอย่างรวดเร็ว, ธนภูมิ มณีบุญ, รัชนี ฮงประยูร, วราภา มหากาญจนกุล, สุวรรณา กลัดพันธุ์, นายกิตติศักดิ์ อินทร์เสวก
2552 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราในอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ, รัชนี ฮงประยูร, วราภา มหากาญจนกุล, สุวรรณา กลัดพันธุ์, นางสาวสมลักษณ์ พุ่มระชัฎ, นายธนายุทธ์ จิรัฐพงศ์
2552 การผลิตโมโนโคลนอลที่จำเพาะต่ออะฟลาทอกซินเพื่อการพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว , สุวรรณา กลัดพันธุ์, รัชนี ฮงประยูร, วราภา มหากาญจนกุล, ธนายุทธ์ จิรัฐพงศ์, น.ส. ศรีหรรษา มลิจารย์
2552 การพัฒนาอิมมูโนโครมาโตกราฟฟิคสตริปเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของซีราลีโนนอย่างรวดเร็ว, รัชนี ฮงประยูร, สุวรรณา กลัดพันธุ์, วราภา มหากาญจนกุล, น.ส. ศรีหรรษา มลิจารย์
2553 คุณค่าทางโภชนาการ และสหสัมพันธ์ของดัชนีต้านอนุมูลอิสระและธาตุอาหารในผลิตภัณฑ์ต้นกล้าธัญพืชไทย, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, วราภา มหากาญจนกุล, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, เจริญ ขุนพรม, มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รงรอง หอมหวล, ศิริพร วิหคโต
2553 การตรวจติดตามการมีชีวิตและศักยภาพการก่อโรคของวิบริโอ พาราฮีโมลิติคัสสายพันธุ์ก่อโรคอาหารเป็นพิษในสภาวะที่มีชีวิตแต่ไม่เพิ่มจำนวนภายใต้อุณหภูมิต่ำและขาดสารอาหาร, สุดสาย ตรีวานิช
2553 ผลของสภาวะเครียดต่อประสิทธิภาพของวิธี RAPD-PCR ในการตรวจสอบ Salmonella Enteritidis, สร้อยทอง สายหยุดทอง, สุดสาย ตรีวานิช
2553 การเคลือบฟิล์มไคโตซานบนกุ้งสุกพร้อมบริโภคแช่แข็งเพื่อต้าน Listeria monocytogenes, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์
2553 สถานการณ์ความเสี่ยงของสารพิษเชื้อราและการพัฒนาวิธีการตรวจสอบแบบรวดเร็วในอาหารเลี้ยงกุ้ง, วราภา มหากาญจนกุล, ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, น้ำผึ้ง อนุกูล, กฤตยา เพชรผึ้ง, ธนภูมิ มณีบุญ
2554 วิธีการตรวจสอบย้อนกลับโดยใช้โปรตีนเรืองแสงสีเขียวเป็นตัวบ่งชี้เพื่อตรวจติดตามการอยู่รอดของเอสเชอริเชีย คอไล ในระบบอาหารแช่เยือกแข็ง, สุดสาย ตรีวานิช
2554 วิธีการที่เหมาะสมในการลดอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงในสภาพบรรยากาศดัดแปร, ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, สุวรรณา กลัดพันธุ์, วราภา มหากาญจนกุล, ธนภูมิ มณีบุญ
2554 ประสิทธิภาพของฟิล์มโซเดียมคาร์บอกซีเมทธิลไคโตซานต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหาร, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์
2554 การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์โพลิเมอเรสเชนรีเอคชันเพื่อการตรวจ วิเคราะห์ Campylobacter jejuni และ Campylobacter coli ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, สร้อยทอง สายหยุดทอง, กนกวรรณ ยอดอินทร์, สุดสาย ตรีวานิช
2555 สภาพของบรรยากาศต่อการเจริญของเชื้อที่สร้างอะฟลาทอกซิน, ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, วราภา มหากาญจนกุล, ธนภูมิ มณีบุญ, เจริญ ขุนพรม
2555 การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์ เรียล-ไทม์ ไซเบอร์ กรีน พีซีอาร์ ร่วมกับอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวชนิดเดียว เพื่อตรวจสอบ Salmonella spp., Listeria monocytogenes และ Escherichia coli O157:H7 ในอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค, สุดสาย ตรีวานิช
2555 การใช้ไคโตซานเป็นสารทดแทนวัตถุกันเสียในก๋วยเตี๋ยว, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
2555 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงแดงเพื่อลดปริมาณอะฟลาทอกซิน, กนิฐพร วังใน
2555 การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดเอนไซม์โปรติเอสในเปลือกมะม่วงและการนำไปปรับปรุงความนุ่มของเนื้อ, กนิฐพร วังใน
2555 การรักษาความสดใหม่ของมะพร้าวน้ำหอม: การใช้กรรมวิธีทางเลือกใหม่และการเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศดัดแปลงเพื่อลดการใช้สารกลุ่มซัลไฟท์, ศศิธร ตรงจิตภักดี, วาณี ชนเห็นชอบ, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์
2555 ชนิดและปริมาณของไฟโตสเตอรอลและองค์ประกอบของไขมันในข้าวพันธุ์สี, กฤษกมล ณ จอม
2556 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงแดงเพื่อลดปริมาณอะฟลาทอกซิน, กนิฐพร วังใน
2556 สถานการณ์ความปลอดภัยอาหารและการศึกษาปัจจัยเสี่ยงของผักสลัดพร้อมบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร, เขมพัษ ตรีสุวรรณ, วราภา มหากาญจนกุล, กนกวรรณ ยอดอินทร์
2556 ผลของสารสกัดกระวานต่อการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, วรรณี จิรภาคย์กุล, กนิฐพร วังใน
2556 การประยุกต์เทคนิคเมตาบอไลต์โปรไฟลิ่งสำหรับติดตามอายุการเก็บรักษาถั่วงอกสด (Vigna mungo), กฤษกมล ณ จอม, ปาริฉัตร หงสประภาส
2556 อิทธิพลของการสภาพภูมิอากาศโลกต่อการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในข้าว, วราภา มหากาญจนกุล, รัชนี ฮงประยูร, ธนภูมิ มณีบุญ, น้ำผึ้ง อนุกูล, นายภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง, นางสาวพรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ
2556 การตรวจสอบอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนพร้อมกันในธัญชาติด้วยอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์ต้นแบบ (เคยู-เอซีวัน), วราภา มหากาญจนกุล, รัชนี ฮงประยูร, นายภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
2556 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการแพร่กระจายของ เชื้อราสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนในข้าวของประเทศไทย, ธนภูมิ มณีบุญ, วราภา มหากาญจนกุล, น้ำผึ้ง อนุกูล, นางสาวพรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ
2557 อิทธิพลของการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในข้าว, วราภา มหากาญจนกุล, รัชนี ฮงประยูร, ธนภูมิ มณีบุญ, น้ำผึ้ง อนุกูล, นายภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง, นางสาวพรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ
2557 การตรวจสอบอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนพร้อมกันในธัญชาติด้วยอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์ต้นแบบ (เคยู-เอซีวัน), วราภา มหากาญจนกุล, นายภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง, รัชนี ฮงประยูร
2557 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการแพร่กระจายของ เชื้อราสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนในข้าวของประเทศไทย, ธนภูมิ มณีบุญ, วราภา มหากาญจนกุล, น้ำผึ้ง อนุกูล, นางสาวพรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ
2557 ไส้บรรจุต้านจุลินทรีย์จากเซลลูโลสที่ผ่านการอิมเพรคเนชั่นด้วย ไคโตซาน, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2557 สมบัติการต้านออกซิเดชัน สมบัติการต้านจุลินทรีย์และสมบัติการต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากเปลือกมะม่วงที่สกัดด้วยเอธานอลและน้ำ และการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, กนิฐพร วังใน, กุลนาถ ทองขาว
2557 การพัฒนาระบบให้ความร้อนแบบโอห์มมิคสำหรับอาหารในบรรจุภัณฑ์, ปิติยา กมลพัฒนะ
2557 การพัฒนาผ้าฆ่าเชื้อเพื่อลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคกลุ่มสร้างสปอร์บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร, ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, วิเชียร กิจปรีชาวนิช
2557 การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากรำข้าวสีด้วยสนามไฟฟ้า, ปิติยา กมลพัฒนะ, อรอนงค์ นัยวิกุล
2558 การพัฒนาระบบให้ความร้อนแบบโอห์มมิคสำหรับอาหารในบรรจุภัณฑ์, ปิติยา กมลพัฒนะ
2558 การศึกษากลยุทธ์ในการทำลายสปอร์ของแบคทีเรียตัวแทนของ Clostridium botulinum ที่ยึดเกาะอยู่กับพื้นผิวสัมผัสอาหารชนิดต่างๆ, ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, วราภา มหากาญจนกุล
2558 การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคสำหรับอาหารเหลวผสมชิ้นอาหารในภาชนะบรรจุ, ปิติยา กมลพัฒนะ
2558 ไส้บรรจุต้านจุลินทรีย์ชนิดคอลลาเจนที่ผ่านการอิมเพรคด้วยไนซิน, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2558 การคัดแยกและการจำแนกแบคทีเรียบาซิลลัสสายพันธุ์ที่เป็นโพรไบโอทิกจาก กระบวนการหมักกะปิแบบพื้นเมือง, สุดสาย ตรีวานิช, พิณพรหม คงสม
2559 การศึกษาการกำจัดสปอร์ของคลอสตริเดียม เปอร์ฟริงเจนส์และสปอร์ตัวแทนของคลอสตริเดียมโบทูลินัมในผลิตภัณฑ์หมูยอด้วยฟอสเฟตในสภาวะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆ, ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล
2559 ศึกษาผลของชนิดของไม้ในการรมควันต่อคุณภาพของไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์และปริมาณของสารก่อมะเร็งชนิดโพลีไซคลิกอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน, กนิฐพร วังใน
2559 ผลของการเสริมฤทธิ์ของไคโตซานและวัตถุกันเสีย สภาวะการบรรจุและอุณหภูมิการเก็บต่ออายุการเก็บรักษาก๋วยเตี๋ยว, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์
2559 การพัฒนาระบบให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในการไหลแบบต่อเนื่อง, ปิติยา กมลพัฒนะ
2560 การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคสำหรับอาหารเหลวผสมชิ้นอาหารในภาชนะบรรจุ, ปิติยา กมลพัฒนะ
2560 การพัฒนา เทคนิคลูปเมดดิเอดเตท ไอโซเทอมอล แอมปลิฟิเคชั่น หรือแลมป์ ร่วมกับการเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลวเพื่อการตรวจวิเคราะห์แบบรวดเร็วสำหรับวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส ในอาหารทะเลสดและอาหารทะเลพร้อมบริโภค, สร้อยทอง สายหยุดทอง, สุรีมาศ บัวเทศ, สุดสาย ตรีวานิช
2560 การเปลี่ยนแปลงชนิดของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในระหว่างกระบวนการหมักน้ำส้มสายชูแบบดั้งเดิมด้วยเทคนิค PCR-DGGE, กุลนาถ ทองขาว, กนกวรรณ ยอดอินทร์, จุฑามาศ กลิ่นโซดา, เขมพัษ ตรีสุวรรณ, สิรินันท์ ชมภูแสง
2560 ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางเคมีของสารโพลีฟีนอลต่อการยับยั้งการเกิดสารก่อมะเร็งไนโตรซามีนในระบบจำลองและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, กนิฐพร วังใน
2560 การใช้แสงยูวีพัลส์เพื่อเพิ่มวิตามินดีในเห็ดเศรษฐกิจของไทย, กนิฐพร วังใน, เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, วัชรพล ชยประเสริฐ
2561 ผลของการบรรจุในสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพด้านกลิ่นและชนิดของจุลินทรีย์ที่ทำให้เสื่อมเสียของมะพร้าวอ่อน, วรรณี จิรภาคย์กุล, กุลนาถ ทองขาว
2561 การพัฒนาเครื่องโอห์มมิคสำหรับการให้ความร้อนกะทิในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว, ปิติยา กมลพัฒนะ, เยาวภา หล่อเจริญผล, กุลนาถ ทองขาว
2561 การประเมินสารพิษเชื้อราและเชื้อราสร้างสารพิษในวัตถุดิบหลักของอาหารไทย : กรณีศึกษาข้าวเหนียวและพริกแห้ง, ธนภูมิ มณีบุญ, พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ, ชนัญญา ช่วยศรีนวล, วราภา มหากาญจนกุล, จันทร์แรม รูปขำ, กุลนาถ ทองขาว
2561 การประเมินความเสี่ยงสารพิษเชื้อราและการกระจายตัวของเชื้อราที่ผลิตสารพิษในข้าวเปลือกเหนียวและข้าวเหนียวของไทย, วราภา มหากาญจนกุล, พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ, ธนภูมิ มณีบุญ, จันทร์แรม รูปขำ
2561 การกระจายตัวของเชื้อราสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินและออคราทอกซิน เอ ในพริกแห้งและปัจจัยในการสร้างสารพิษ, ธนภูมิ มณีบุญ, ชนัญญา ช่วยศรีนวล, วราภา มหากาญจนกุล, จันทร์แรม รูปขำ, กุลนาถ ทองขาว
2562 ผลของการลวกและการเคลือบคาร์บอกซีเมลทิลเซลลูโลสต่อปริมาณอะคริลาไมด์ในมันเทศสีม่วงทอดกรอบ, สาวิณี สมุทรรัตน์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, กนิฐพร วังใน, ปิยาภัทร ไตรสนธิ
2562 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำเพื่อสังคมเกษตร 4.0, วาณี ชนเห็นชอบ, วรรณี จิรภาคย์กุล, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ศศิธร ตรงจิตภักดี, กุลนาถ ทองขาว, ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์
2562 การลดอุณหภูมิขั้นต้นแบบต้นทุนต่ำเพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลการเกษตร, วรรณี จิรภาคย์กุล, ศศิธร ตรงจิตภักดี, กุลนาถ ทองขาว, ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, วาณี ชนเห็นชอบ
2562 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์อย่างรวดเร็วทางชีวโมเลกุลมัลติเพล็กซ์โพลิเมอเรสเชนรีแอคชั่น สำหรับเชื้อแบคทีเรียก่อโรค enterotoxigenic Bacillus cereus, Shiga Toxin-producing Escherichia coli (STEC) และ Listeria monocytogenes เพื่อประเมินและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของผักสด, สร้อยทอง สายหยุดทอง, สร้อยทอง สายหยุดทอง, สุดสาย ตรีวานิช
2562 การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ร่วมกับการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเดียวเพื่อตรวจสอบ Shiga Toxin-producing Escherichia coli (STEC) และ Listeria monocytogenes อย่างจำเพาะและไวในผักสด, สุดสาย ตรีวานิช
2562 การผลิตและการใช้ถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควัน, กนิฐพร วังใน, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, กุลนาถ ทองขาว, กนิฐพร วังใน, ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, เยาวภา หล่อเจริญผล, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, พสุธา สุนทรห้าว, อิสริยา บุญญะศิริ, นิคม แหลมสัก
2562 การศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำส้มควันไม้จากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์, กุลนาถ ทองขาว, เยาวภา หล่อเจริญผล, กนิฐพร วังใน
2562 การใช้ถ่านและน้ำสัมควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลเพื่อลดการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควัน, กนิฐพร วังใน, กุลนาถ ทองขาว
2563 การผลิตและการใช้ถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควัน, กนิฐพร วังใน, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, กุลนาถ ทองขาว, ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์
2563 การศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำส้มควันไม้จากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์, กุลนาถ ทองขาว, เยาวภา หล่อเจริญผล, กนิฐพร วังใน
2563 การใช้ถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลเพื่อลดการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและเนื้อสัตว์รมควัน, กนิฐพร วังใน, กุลนาถ ทองขาว
2563 การแก้ปัญหาภาวะภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง, ธนพล ไชยแสน, พูนพิภพ เกษมทรัพย์, สุภา หารหนองบัว, วราภา มหากาญจนกุล, วีระเกษตร สวนผกา, สุดสายสิน แก้วเรือง, สคาร ทีจันทึก, ดีเซลล์ สวนบุรี, ภาสกร ปนานนท์
2564 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร, วราภา มหากาญจนกุล, สุพรรณนิจ พลเสน, รัชดา คะดาษ, โสภิดา ชิดชื่นเชย, เรืองรอง ทองตัน, ธีรศักดิ์ สุนทรา
2564 การพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 2677-2558 เพื่อรองรับมาตรฐานการเกษตรและอาหาร, วราภา มหากาญจนกุล, ยุพดี เผ่าพันธ์, วิรัชนีย์ แก่นแสนดี, จันทร์แรม รูปขำ, กฤตยา เพชรผึ้ง, ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, ปิยนันท์ ถนอมชาติ
2565 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร, วราภา มหากาญจนกุล, สุพรรณนิจ พลเสน, รัชดา คะดาษ, โสภิดา ชิดชื่นเชย, เรืองรอง ทองตัน, ธีรศักดิ์ สุนทรา
2565 การสืบค้นเส้นทางการปนเปื้อนแบคทีเรียก่อโรคในลำไส้และเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส จากฟาร์มสุกรสู่โรงชำแหละและความสัมพันธ์กับการติดเชื้อมนุษย์, จุฑามาศ กลิ่นโซดา, Barbara Metzler-Zebeli, อลงกต บุญสูงเนิน, นรุตม์ ทะนานทอง, ยลยง วุ้นวงษ์, เขมพัษ ตรีสุวรรณ, สุดสาย ตรีวานิช
2565 แนวทางใหม่ในการลดความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสสารไนไทรต์และสารก่อมะเร็งไนโตรซามีนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปของคนไทย, กนิฐพร วังใน, คมแข พิลาสมบัติ, สรศักดิ์ พันธุ์ผัก, วริพัสย์ อารีกุล, กนิฐพร วังใน, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, วิทชุกร ภู่ทอง, สุวีณา จันทพิรักษ์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร
2565 คุณภาพและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปไนไทรต์ตํ่าและแนวทางการลดสารก่อมะเร็งไนโตรซามีนในผลิตภัณฑ์ปรุงสุก, กนิฐพร วังใน, คมแข พิลาสมบัติ, วริพัสย์ อารีกุล, ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล
2565 การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, กนิฐพร วังใน, ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร, สุวีณา จันทพิรักษ์
2565 การพัฒนาวิธีการเตรียมตัวอย่างแบบ QuEChERs สำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนสารพิษเชื้อราในสมุนไพรด้วยวิธี HPLC และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการได้รับสารพิษเชื้อราจากการบริโภคสมุนไพร, ธนภูมิ มณีบุญ, ชนัญญา ช่วยศรีนวล, วราภา มหากาญจนกุล
2566 การประดิษฐ์เมทริกซ์อาหารจากพืชที่มีวิทิซินห่อหุ้มด้วยวิธีเอนแคปซูเลชัน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, สุวิมล เจริญสิทธิ์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, วรรธินี เกตุคง, เมธาวี เพียรภักดี, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ภคมน จิตประเสริฐ, กฤษกมล ณ จอม
2566 ผลกระทบของกระบวนการผลิตอาหาร ที่มีต่อความคงตัว การออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และเมแทบอไลต์ของอนุภาคไมโครและอนุภาคนาโนไฟโตโซมที่บรรจุวิทิซิน, เมธาวี เพียรภักดี, ภคมน จิตประเสริฐ, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, กฤษกมล ณ จอม
2566 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร, วราภา มหากาญจนกุล, ธีราภา สุพรรณโรจน์, ประภาศิริ พงษ์ประยูร, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, วิน สุรเชษฐพงษ์, ครศร ศรีกุลนาถ, ประกิต สุขใย, ชัชวาล วงศ์ชูสุข, พงศ์เทพ ประจงทัศน์, เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, ธงไทย วิฑูรย์, กษิดิศ พนมสุวรรณ, ชินธันย์ อารีประเสริฐ, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, อุทัย กลิ่นเกษร, ภคมน จิตประเสริฐ, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์, สุพรรณนิจ พลเสน, โสภิดา ชิดชื่นเชย, ธีรศักดิ์ สุนทรา, รัชดา คะดาษ, เรืองรอง ทองตัน
2566 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเพื่อความปลอดภัยอาหาร, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, สุวิมล เจริญสิทธิ์, วราภา มหากาญจนกุล

External Project

Year
External Project
106
2547 การศึกษาการอยู่รอดของ Salmonella spp. สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาจุลชีพที่แยกได้จากเนื้อสุกรบริโภคภายในประเทศต่อสภาวะความเครียดแบบจำลองของระบบทางเดินอาหารมนุษย์ (Gastrointestinal Stress) (โครงการบูรณาการนำร่อง โครงการวิจัยความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค), สุดสาย ตรีวานิช
2547 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ Salmonella spp. แบบว่องไวในเนื้อสดและผลิตภัณฑ์ไก่แช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกโดยใช้ SIngle primer ร่วมกับ PCR (โครงการบูรณาการนำร่อง โครงการวิจัยความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค), สุดสาย ตรีวานิช
2549 การเคลือบสารสกัดสมุนไพรบนไส้บรรจุไส้กรอกเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์
2547 การศึกษษความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยในภาพรวม, สิริพร สธนเสาวภาคย์, ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง, วราภา มหากาญจนกุล, ทนิฐ หงษ์ดุสิต
2546 การส่งเสริมศักยภาพในการตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) วิธีการใหม่ที่สะดวกและรวดเร็ว, สุดสาย ตรีวานิช
2549 ประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยในการเพิ่มความปลอดภัยของเนื้อไก่ภายใต้สภาพบรรยากาศดัดแปลง, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์
2545 การบาดเจ็บเนื่องจากกรดเปอรืรอกซีแอกซีติกของ Salmonella spp. ซึ่งดื้อต่อสารจุลชีพหลายชนิดที่แยกได้กเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่, สุดสาย ตรีวานิช
2551 ประสิทธิภาพของคลอรีนไดออกไซด์ต่อการทำลายฟิล์มชีวภาพแบบผสมที่เกิดจากแบคทีเรียที่มีอาหารเป็นพาหะในกระบวนการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง, สุดสาย ตรีวานิช
2551 ผลของอุณหภูมิแช่เยือกแข็ง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และระยะเวลาระหว่างการเก็บรักษาต่อการอยู่รอดและความต้านทานของแบคทีเรียโคลิฟอร์มในอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง, สุดสาย ตรีวานิช
2551 การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถั่วป่นอนามัยสู่ชุมชน, วราภา มหากาญจนกุล
2551 การศึกษาเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพไข่เค็มและการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตไข่เค็มของประเทศไทย, วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, สุดสาย ตรีวานิช
2551 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน, วราภา มหากาญจนกุล, รัชนี ฮงประยูร, นางลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย, น.ส.พนม ใสยจิตร์, สุวรรณา กลัดพันธุ์, นางสุพัตรา ปรศุพัฒนา
2550 การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต, วราภา มหากาญจนกุล, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, สุดสาย ตรีวานิช, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, ดร.นิภา โชคสัจจะวาที, ดร.รุจ วัลยะเสวี, นายทอม รอส
2550 การประเมินความเสี่ยงจากซัลโมเนลลาและอีโคไลในผักสดและสิ่งแวดล้อมของโรงคัดบรรจุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาหารของผักสดเพื่อการส่งออก, วราภา มหากาญจนกุล, สุดสาย ตรีวานิช, ดร.นิภา โชคสัจจะวาที, สิริพร สธนเสาวภาคย์
2550 การวิจัยสถานการณ์ความเสี่ยงของอาหารพร้อมบริโภคยอดนิยมกรณีกรุงเทพมหานคร, วราภา มหากาญจนกุล, สิริพร สธนเสาวภาคย์, วิภาวดี อ้นท้วม, อรวรรณ แก้วประกายแสงกุล, นิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา, ภัทราภรณ์ ชูอินทร์, ธนาภรณ์ บริสุทธิ์
2551 แนวทางการพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย, วราภา มหากาญจนกุล, เทพณรงค์ นพกรวิเศษ, พัชยา มาสมบูรณ์, เอกรินทร์ ภัทรธนวดี
2551 การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑ์น้ำพริก, ชิดชม ฮิรางะ, สิริพร สธนเสาวภาคย์, สุขเกษม สิทธิพจน์, วราภา มหากาญจนกุล
2552 การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรีย์ของพรอพอลิสในผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นปาก, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, น.ส.ณัฐยา สัมมาธีรกุล, น.ส.พรทิพา สัตยชิติ
2552 การศึกษาอิทธิพลของจุลินทรีย์ในขั้นตอนกระบวนการผลิต เส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยว , จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, นางสาววิศรุตา กิ่งชัยภูมิ
2552 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน , วราภา มหากาญจนกุล, รัชนี ฮงประยูร, สุวรรณา กลัดพันธุ์, ธนภูมิ มณีบุญ, ศรีหรรษา มลิจารย์, นางลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย, นางสาวพนม ใสยจิตร์, วิเชียร กีรตินิจกาล
2552 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำพริก, ชิดชม ฮิรางะ, สุขเกษม สิทธิพจน์, สิริพร สธนเสาวภาคย์, วราภา มหากาญจนกุล
2553 การออกฤทธิ์ร่วมกันของสารต้านจุลินทรีย์จากสารสกัดพรอพอลิสและสมุนไพร, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์
2553 การพัฒนาวิธีการ Multiplex Real-time PCR เพื่อตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษในอาหาร, สุดสาย ตรีวานิช, นายดำเกิง บัณฑิตอมร
2555 การเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์, รัชนี ฮงประยูร, วราภา มหากาญจนกุล, นางสุวรรณา กลัดพันธุ์, ธนภูมิ มณีบุญ, นายกิตติศักดิ์ อินทร์เสวก, นายภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง, นายจิรพงศ์ แพทย์สมาน
2554 Market Access thhrough Competency Based Education and Training in Horticulture Project, วราภา มหากาญจนกุล
2554 ผักสดตัดแต่งพร้อมบริโภค, วราภา มหากาญจนกุล
2555 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพของพริกชี้ฟ้าแห้งเพื่อการส่งออก, ชิดชม ฮิรางะ, วราภา มหากาญจนกุล, นายอรรณพ ทัศนอุดม, งามจิตร โล่วิทูร, น.ส.วราภรณ์ สกลไชย
2555 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงแดงเพื่อลดปริมาณอะฟลาทอกซิน, กนิฐพร วังใน
2555 Risk profile of aflatoxin producing fungi contaminated in husked and color rice in Thailand: Impoct from climate change, วราภา มหากาญจนกุล
2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพริกชี้ฟ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกสู่ภูมิภาคอาเซียนและลดปัญหาวัตถุดิบล้นตลาด, วราภา มหากาญจนกุล, นายอรรณพ ทัศนอุดม , นางสาวงามจิตร โล่วิทูร (นักวิจัย), นางสาวจานุลักษณ์ ขนบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Ph.D), ชิดชม ฮิรางะ, นางสาวยศยา ทุริสุทธิ์
2556 การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพโลก, วราภา มหากาญจนกุล, กุลนาถ ทองขาว, น้ำผึ้ง อนุกูล, กนิฐพร วังใน, อัจฉรา แสนคม
2555 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้ากษตรและอาหารเพื่อการส่งออก, วราภา มหากาญจนกุล
2556 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรีย์ของสเปรย์ระงับกลิ่นปาก (Mouth spray) ที่เตรียมจากพรอพอลิสแหล่งต่างๆ, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์
2556 การลดจุลินทรีย์ชนิดก่อโรคและสารกำจัดศัตรูพืชในผักสดโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟองแก๊สขนาดไมโคร, วราภา มหากาญจนกุล, นางสาวปิติรัตน์ กลิ่นธรรม
2556 การประยุกต?ใช?เทคโนโลยีฟองก?าซขนาดไมโคร-นาโนเพื่อเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมผักสดส?งออก (กอ.23), วราภา มหากาญจนกุล, นางสาวปิติรัตน์ กลิ่นธรรม , ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี
2556 สภาวะเครียดจากการเกิดออกซิเดชั่นของ closidium perfringens และการประยุกต์ใช้สารออกซิไดส์ในกระบวนการล้างเพื่อลดจำนวนเซลล์ของเชื้อ closidium perfringens ในพริกแห้ง, วราภา มหากาญจนกุล, นายอรรณพ ทัศนอุดม
2556 การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร, ปาริฉัตร หงสประภาส, อุทัย กลิ่นเกษร, มาศอุบล ทองงาม, กุลนาถ ทองขาว, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
2557 การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร, ปาริฉัตร หงสประภาส, อุทัย กลิ่นเกษร, มาศอุบล ทองงาม, กุลนาถ ทองขาว, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
2555 การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร, ปาริฉัตร หงสประภาส, อุทัย กลิ่นเกษร, มาศอุบล ทองงาม, กุลนาถ ทองขาว, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
2556 การพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปพื้นที่ภาคกลาง, พัชรี ตั้งตระกูล, ชิดชม ฮิรางะ, วราภา มหากาญจนกุล, กรุณา วงษ์กระจ่าง
2556 การวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย (สารพิษเชื้อรา) ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to the World) ประจำปี 2556, วราภา มหากาญจนกุล
2556 การทดสอบประสิทธิภาพของ "Active Ozone" ในการลดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ชนิดก่อโรค, วราภา มหากาญจนกุล
2557 การพัฒนาระบบให้ความร้อนแบบโอห์มมิคสำหรับอาหารในบรรจุภัณฑ์, ปิติยา กมลพัฒนะ
2557 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานที่ผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (OTOPs/SMEs) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC), พัชรี ตั้งตระกูล, วราภา มหากาญจนกุล, กรุณา วงษ์กระจ่าง, ชิดชม ฮิรางะ, สุมิตรา บุญบำรุง, วิภา สุโรจนะเมธากุล, ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, จุฑามาศ กลิ่นโซดา, รศ ดร กมลวรรณ แจ้งชัด, รศ ดร อนุวัฒน์ แจ้งชัด
2558 โครงการศึกษาการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในเครื่องเทศและโลหะหนักในสาหร่ายและผลิตภัณฑ์, กุลนาถ ทองขาว, กนิฐพร วังใน
2558 การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์เพื่อตรวจวิเคราะห์ Shiga-toxin producing Escherichia coli (STEC),Listeria monocytogenes และ Salmonella spp. ในอาหาร, สุดสาย ตรีวานิช, ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน, ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล
2558 ผลของความถี่และความแรงของสนามไฟฟ้าแบบปานกลางต่อการตายของ Escherichia coli O157:H7 ในน้ำส้ม, ปิติยา กมลพัฒนะ, นางสาว พรย่า คำประเทือง
2557 ผลผลิตและสมบัติของคอลลาเจนจากเท้าไก่และเท้าเป็ดจากวิธีสกัดที่ต่างกัน, กนิฐพร วังใน
2557 โครงการเบื้องต้นการสกัดสาร Calcium, Glucosamine และ Collagen จากเปลือกไข่, กฤษกมล ณ จอม
2558 การผลิตขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัขจากเนื้อไก่ด้วยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง, กนิฐพร วังใน
2557 โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, สายพิณ ทานัชฌาสัย, ปิติยา กมลพัฒนะ
2558 การผลิตเซราไมด์ ไฟโตสเตอรอล และสควาลีน, กฤษกมล ณ จอม
2559 การประเมินความเสี่ยงของคนไทยต่อการได้รับสารพิษจากเชื้อราผ่านการบริโภคพริกแห้งและเครื่องเทศที่ผลิตภายในประเทศ, วราภา มหากาญจนกุล, กุลนาถ ทองขาว, กนิฐพร วังใน, อรรณพ ทัศนอุดม
2557 การประเมินความปลอดภัยของข้าวเหนียว: สารพิษเชื้อราและเชื้อราสร้างสารพิษเชื้อรา, วราภา มหากาญจนกุล, กุลนาถ ทองขาว, ธนภูมิ มณีบุญ, ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, Mr.Souliya Lasasanh, ชนัญญา ช่วยศรีนวล
2557 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในผักสดด้วยเทคนิค เนียร์อินฟราเรด สเปกโทรสโกปี, วราภา มหากาญจนกุล, อัจฉรา แสนคม
2557 การประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทสโกปีในการตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร, วราภา มหากาญจนกุล, อัจฉรา แสนคม
2558 การกำจัดซัลโมเนลลาและเอสเชอริเชีย โคไลบนผักใบโดยใช้เทคโนโลยีไมโครบับเบิลร่วมกับสารฆ่าเชื้อ, วราภา มหากาญจนกุล, อสมา แพพิพัฒน์
2557 การกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารทะเลด้วยเทคโนโลยีไมโครบับเบิลร่วมกับสารฆ่าเชื้อ, วราภา มหากาญจนกุล, Thuy Linh Tran
2558 การกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารทะเลโดยใช้เทคโนโลยีไมโครบับเบิลร่วมกับสารฆ่าเชื้อ, วราภา มหากาญจนกุล, Thuy Linh Tran
2559 การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของพริกแห้งของไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก, วราภา มหากาญจนกุล
2559 โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการระบบโซ่ความเย็น (Cold Chain) สำหรับภาคอุตสาหกรรม, ปรารถนา ปรารถนาดี, เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, นางสุวิมล สุระเรืองชัย, รศ.ดร. จิรชัย พุทธกุลสมศิริ, จุมพล วรสายัณห์, รศ.ดร. ดร. สืบศักดิ์ นันทวานิช, ผศ.ดร. พิสิษฐ์ จันทร์วราสุทธิ์, ผศ.ดร. อัษฎาวุฒิ ดำรงศิริ, ผศ.ดร. ณัฎฐริกา ฤทธิทิพย์พันธุ์, นางสาวสุนิดา อัศวสืบสกุล
2559 การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของพริกแห้งของไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก, วราภา มหากาญจนกุล, พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, วรางคณา โสมะนันทน์, เขมพัษ ตรีสุวรรณ, งามจิตร โล่วิทูร, ดร. อรรณพ ทัศนอุดม
2558 โครงการศูนย์วิจัยความปลอดภัยอาหารมาตรฐานสากล, วราภา มหากาญจนกุล
2559 ศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องดื่ม, ศศิธร ตรงจิตภักดี, สุมัลลิกา โมรากุล, กฤษกมล ณ จอม, อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล, ศานต์ เศรษฐชัยมงคล, รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์, รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค
2560 การทำให้รำข้าวคงตัวและการสกัดน้ำมันรำข้าวบีบเย็นที่มีออริซานอลสูงโดยการให้ความร้อยแบบโอห์มมิค, ปิติยา กมลพัฒนะ, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, อรอนงค์ นัยวิกุล
2559 การพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพทางลอจิสติกส์ในโซ่อุปทานผลิตผลสด, วาณี ชนเห็นชอบ, วรรณี จิรภาคย์กุล, ศศิธร ตรงจิตภักดี, กุลนาถ ทองขาว, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2559 สถานการณ์การปนเปื้อนสารพิษเชื้อราอะฟลาทอกซิน และออคราทอกซินเครื่องเทศในประเทศไทยด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมานและการประเมินความเสี่ยง, วราภา มหากาญจนกุล, ดร.ภาคภูมิ คูประเสริญยิ่ง, ดร.สายันต์ รวดเร็ว, นางสาวจารุณี วงศ์เล็ก
2559 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตขนมเปี๊ยะกุหลาบเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์
2559 การศึกษาแนวทางการยืดอายุการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เค้กและพาย, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, สุดสาย ตรีวานิช
2559 กิจกรรมการวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย (สารพิษจากเชื้อรา) ภายใต้โครงการ "พัฒนาอุตสาหกรรมของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก" (Thailand Food Quality to the World) ประจำปี 2559, วราภา มหากาญจนกุล, กนิฐพร วังใน, กุลนาถ ทองขาว
2559 การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการเกิดสีชมพูที่ไม่พึงประสงค์ในเนื้อไก่ปรุงสุก, กนิฐพร วังใน
2560 การใช้ประโยชน์จากไม้ไทยเพื่อผลิตไม้ชิพในการรมควันอาหาร, กนิฐพร วังใน, เยาวภา หล่อเจริญผล, นิคม แหลมสัก
2560 การสกัดสีธรรมชาติจากรำข้าวสีด้วยสนามไฟฟ้าแบบปานกลางภายใต้ความดัน, ปิติยา กมลพัฒนะ
2560 เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค, ปิติยา กมลพัฒนะ, ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, นายธนัฐ เกศรินทร์
2560 การศึกษาสารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนตในกุ้งแช่เยือกแข็ง, กนิฐพร วังใน, วรรณี จิรภาคย์กุล, รุ่งทิวา เผือกผ่อง
2560 การให้คำปรึกษาและทดสอบวิธีการทำความสะอาดชิ้นเนื้อมะม่วงวัตถุดิบแปรรูปของบริษัทมาลี, วราภา มหากาญจนกุล, ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม, อสมา แพพิพัฒน์
2560 การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสารโภชนเภสัช (กลุ่มไฟโตสเตอรอลและแกมมา-ออริซานอล) ต่อการปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน และเมแทบอลิซึมของไขมันในเซลล์โมเดลของพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกและข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปี 2560, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, กฤษกมล ณ จอม, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2561 การขยายขนาดการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวสำหรับธุรกิจระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, กุลนาถ ทองขาว, กัญญรัตน์ กัญญาคำ, อัจฉรา เกษสุวรรณ
2560 น้ำมะกรูดอัดลมแคลอรี่ต่ำเสริมใยอาหารสูง, กฤษกมล ณ จอม
2561 น้ำสมุนไพรอัดลมแคลอรี่ต่ำ, กฤษกมล ณ จอม, ศศิธร ตรงจิตภักดี, นายดำรง ประทีป ณ ถลาง
2561 เทคนิคผสมผสานของเมแทโบโลมิกส์และเฟลเวอโรมิกส์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงเมแทบอลิซิ่มระหว่างการสุกของมะม่วงน้ำดอกไม้ (Mangifera indica L.), กฤษกมล ณ จอม
2562 การตรวจสอบความถูกต้องเชิงคุณภาพของวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับอาหารเลี้ยงเชิงเดี่ยว เพื่อตรวจสอบ Shiga-toxin producing Escherichia coli (STEC), Listeria monocytogenes และ Salmonella spp. ในอาหารภายใต้ห้องปฏิบัติการดำเนินการ, สุดสาย ตรีวานิช, ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, เภสัชกร ดร.อนันตชัย อัศวเมฆิน, ดร.ดำเกิง บัณฺฑิตอมร, นางสาววรรณกาญจน์ สุภาวสิทธิ์
2562 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2562, วราภา มหากาญจนกุล, พัชรี ตั้งตระกูล, พงษ์เทพ วิไลพันธ์, เรืองรอง ทองตัน, โสภิดา ชิดชื่นเชย, อรญา ศรีอนันต์, รัตนาภรณ์ ไชยแสน, ธีรศักดิ์ สุนทรา
2563 การผลิตกลูตาไธโอนในระดับห้องปฏิบัติการ, กฤษกมล ณ จอม, กิติพงษ์ รัตนาภรณ์
2563 นวัตกรรมเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาและการขนส่งของสาหร่ายพวงองุ่นในเชิงการค้า, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, อุทัยรัตน์ ณ นคร, นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น, ปิติยา กมลพัฒนะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, กาญจนา บุญเรือง, นวพร วรรณวิศาล, ดลฤดี โตเย็น, ปิยนันท์ ถนอมชาติ, นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์, นายธีรพงศ์ บรรเลง
2563 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำเพื่อสังคมเกษตร 4.0, วาณี ชนเห็นชอบ, วรรณี จิรภาคย์กุล, ศศิธร ตรงจิตภักดี, กุลนาถ ทองขาว, ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2563 การลดอุณหภูมิขั้นต้นแบบต้นทุนต่ำเพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตร, วาณี ชนเห็นชอบ, วรรณี จิรภาคย์กุล, ศศิธร ตรงจิตภักดี, กุลนาถ ทองขาว, ชนินทร์ ตรงจิตภักดี
2563 การศึกษาประสิทธิภาพและแนวทางการประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสสารลดแรงดึงผิวจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผัก, กฤษกมล ณ จอม, กุลนาถ ทองขาว, กนิฐพร วังใน, นางกังสดาล อินทอง, วราภา มหากาญจนกุล, นางสาวดิษญา กิตติธนวิมล
2563 ทดสอบความเป็นไปได้ในการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมะพร้าวน้ำหอมผงที่มีโภชนเภสัชและกลิ่นรสเป็นที่ยอมรับ, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, กฤษกมล ณ จอม
2563 การวิจัยแนวหน้าด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, วราภา มหากาญจนกุล
2564 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 5 ปี 2563 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กฤตยา เพชรผึ้ง, คณพล จุฑามณี, วราภา มหากาญจนกุล, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, กมลพร มาแสวง, วิชชา อิ่มอร่าม, รัตนาภรณ์ ไชยแสน, ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, น.ส. ณัฐชฎาพร มหาศรานนท์, น.ส. กัญญาวีร์ วุฒิตันติพงศ์, น.ส. ชุติมา ดอนปัด
2564 นวัตกรรมสารดูดซับสารพิษเชื้อราจากเปลือกมะพร้าวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับวัตถุดิบการเกษตร, วราภา มหากาญจนกุล, กนิฐพร วังใน, วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์
2564 การประเมินโครงการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือตรวจเชื้อ DNA-Chip และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์
2564 โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กฤตยา เพชรผึ้ง, คณพล จุฑามณี, วราภา มหากาญจนกุล, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, กมลพร มาแสวง, วิชชา อิ่มอร่าม, รัตนาภรณ์ ไชยแสน, ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, ณัฐชฎาพร มหาศรานนท์, นางสาวกัญญาวีร์ วุฒิตันติพงศ์, นางสาวชุติมา ดอนปัด
2564 การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อพัฒนาความมั่นคงของน้ำมันปาล์มตลอดห่วงโซ่การผลิต, กนิฐพร วังใน, อุทัย กลิ่นเกษร, กฤษกมล ณ จอม, รยากร นกแก้ว, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผศ.ดร.กาญจนา อุไรสินธว์, น.ส.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม
2564 การยกระดับขีดความสามารถระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่องานด้านการเกษตร อาหาร สำหรับการบูรณาการภายใต้พลวัตรของเศรษฐกิจบีซีจีในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4, สุตเขตต์ นาคะเสถียร, นิคม แหลมสัก, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, ประดนเดช นีละคุปต์, สุตเขตต์ นาคะเสถียร, สมชาย นำประเสริฐชัย, วราภา มหากาญจนกุล, พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, อนุวัตร แจ้งชัด, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ, อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง, พจีจินต์ อาวรณ์, นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, ผกาเกษ วัตุยา, ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ครศร ศรีกุลนาถ, ธานี ศรีวงศ์ชัย
2564 การผลิตและประยุกต์ใช้ไคโตซานจากเห็ดเพื่อเป็นวัตถุกันเสียจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหาร, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย, อันธิกา บุญแดง, จิราภรณ์ มีลักษณะ
2564 ระบบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคระดับอุตสาหกรรม , ปิติยา กมลพัฒนะ, อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, สุรีรัตน์ ผลศิลป์, ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล
2565 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง และโปรแกรมช่วยตัดสินใจในการจัดการโซ่ความเย็นเพื่อลดการใช้พลังงานและความสูญเสีย, พรธิภา องค์คุณารักษ์, สุดสาย ตรีวานิช, ผศ.ดร.วิสุทธิ์ องค์คุณารักษ์, รศ.ดร.สุริยัณห์ สุภาพรวานิช, ดร.นิลวรรณ ไชยทนุ, ดร.ณัฐวุฒิ ชาวเมือง, อ.ธนพงษ์ ร่วมสุข
2564 การพัฒนาระบบการเร่งการจัดการนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อความยั่งยืนของการเกษตรและสิ่งแวดล้อม , วราภา มหากาญจนกุล, กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์
2565 การพัฒนารูปแบบการผลิตไซเลจสมบูรณ์รูปเป็นอาหารโคเนื้อ โดยเทคโนโลยีหัวเชื้อเพื่อการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง, มัสลิน นาคไพจิตร, สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, กนิฐพร วังใน, นายสมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ, นางสุวดี อิสรายุวพร
2565 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเพื่อความปลอดภัยอาหาร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2), จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์
2564 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเพื่อความปลอดภัยอาหาร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่1), จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์
2565 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ ปีที่ 6, รัตนาภรณ์ ไชยแสน, วราภา มหากาญจนกุล, คณพล จุฑามณี, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, กฤตยา เพชรผึ้ง, กมลพร มาแสวง, วิชชา อิ่มอร่าม, ณัฐชฎาพร มหาศรานนท์, นางสาวกัญญาวีร์ วุฒิตันติพงศ์, นายอภิวัฒน์ เหลื่อมสมบูรณ์, นางสาวชุติมา ดอนปัด
2565 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAIN for Thailand Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2565, วราภา มหากาญจนกุล
2565 นวัตกรรมการผลิตกัญชงสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่, คณพล จุฑามณี, วีรชัย พุทธวงศ์, ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, กฤษกมล ณ จอม, ดร.ทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์, ดร.วิกิจ ผินรับ, ดร.กำธร ชีพชัยอิสระ, นางสาวฤทัยชนก กิตติวโรดม