โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ESL
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2540
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2539
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2538
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2537
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 16 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 16 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 13 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2540
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2539
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2538
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2537
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2540
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2539
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2538
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2537
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 16
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 16
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 13
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2540
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2539
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2538
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2537
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
74
2549 การศึกษาประเด็นปัญหาและทางแก้ไขในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐานสากล, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีสังข์งาม, นางสาว สุจินดา อัศวสุจินดารัตน์
2549 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนางานวิจัยสู่ภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, รงรอง หอมหวล, นงณพชร คุณากร, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, สุดาวรรณ เชยชมศรี, เฟื่องฟ้า จันทนิยม, อุดม แก้วสุวรรณ์, เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์, มณี ตันติรุ่งกิจ, อภิตา บุญศิริ, ภาณี ทองพำนัก, วุฒิชัย ทองดอนแอ, กณิษฐา สังคะหะ
2549 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, มณี ตันติรุ่งกิจ, ทัศนีย์ ชัยคงดี, นางอรวรรณ อนุวงศ์ปฐม
2549 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรและระบบการตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตร, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ทัศนีย์ ชัยคงดี, นางสาว สุรินทร์ พูสุวรรณ
2549 การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดความเสียหายและยืดอายุการเก็บรักษาผัก ผลไม้ และดอกไม้สดเพื่อการส่งออก, อภิตา บุญศิริ, สายชล เกตุษา, จริงแท้ ศิริพานิช, สมศิริ แสงโชติ, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, เจริญ ขุนพรม, สมนึก ทองบ่อ, พิษณุ บุญศิริ
2549 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, วรรณดี สุทธินรากร, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, บุญมา ป้านประดิษฐ์, ทิพวัลย์ สีจันทร์, พรทิพย์ เย็นจะบก, ผ่องศรี จิตตนูนท์, สิงห์ อินทรชูโต, วันดี พินิจวรสิน, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, สุนีย์ โลกนิยม
2550 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนางานวิจัยสู่ภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, รงรอง หอมหวล, นงณพชร คุณากร, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, สุดาวรรณ เชยชมศรี, เฟื่องฟ้า จันทนิยม, อุดม แก้วสุวรรณ์, เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์, มณี ตันติรุ่งกิจ, อภิตา บุญศิริ, ภาณี ทองพำนัก, วุฒิชัย ทองดอนแอ, กณิษฐา สังคะหะ
2550 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, มณี ตันติรุ่งกิจ, อรวรรณ ชวนตระกูล, ทัศนีย์ ชัยคงดี
2550 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการตรวจสอบการปนเปื้อนคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลผลิตเกษตร, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ทัศนีย์ ชัยคงดี
2550 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วรรณดี สุทธินรากร, สามัคคี บุณยะวัฒน์, ธันวา จิตต์สงวน, รังสิต สุวรรณมรรคา, ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, วารุณี วารัญญานนท์, ประภาส ช่างเหล็ก, ชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), พรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, ประทีป ด้วงแค, ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, นิภา เขื่อนควบ, สคาร ทีจันทึก, ผ่องศรี จิตตนูนท์, อภิญญา จุฑางกูร, วิภาภรณ์ ณ ถลาง, อลิศรา มีนะกนิษฐ, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, บุญมา ป้านประดิษฐ์, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, ทิพวัลย์ สีจันทร์, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ศรันย์ สมันตรัฐ, สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, วรางคณา พันธุมโพธิ
2550 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนการผลิตจากระบบ GAP สู่ระบบเกษตรอินทรีย์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
2550 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในพื้นที่ปรับเปลี่ยนเพื่อการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์
2550 การจัดการปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตผักจาก GAP สู่เกษตรอินทรีย์, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
2550 ระบบควบคุมศัตรูพืชและการระบาดของศัตรูพืชในระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, รณภพ บรรเจิดเชิดชู, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
2551 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนางานวิจัยสู่ภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย, รงรอง หอมหวล, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, เฟื่องฟ้า จันทนิยม, อุดม แก้วสุวรรณ์, ภาณี ทองพำนัก, วุฒิชัย ทองดอนแอ, กณิษฐา สังคะหะ, ศิริพร วิหคโต, เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, เจริญ ขุนพรม, มณี ตันติรุ่งกิจ
2551 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, มณี ตันติรุ่งกิจ, อรวรรณ ชวนตระกูล, ทัศนีย์ ชัยคงดี
2551 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการตรวจสอบการปนเปื้อนคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลผลิตเกษตร, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
2551 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจากระบบ GAP สู่ระบบเกษตรอินทรีย์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
2551 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในพื้นที่ปรับเปลี่ยนเพื่อการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์
2551 การจัดการปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตผักจาก GAP สู่เกษตรอินทรีย์, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
2551 ระบบควบคุมศัตรูพืชและการระบาดของศัตรูพืชในระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, รณภพ บรรเจิดเชิดชู, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
2551 การใช้สาร allelopathy จากพืชและการคลุมดินในการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์, อตินุช แซ่จิว, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, อุดม แก้วสุวรรณ์
2551 การปนเปื้อนของไนเตรทในแหล่งน้ำบาดาล พื้นที่ภาคตะวันตก และการประเมินความเสี่ยง, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, อตินุช แซ่จิว, ทัศนีย์ ชัยคงดี, นายวรุณศักดิ์ เลี่ยมเหลียม, นายชัชวาลย์ สิงหกันต์
2551 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าจากธัญพืชไทย, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, รงรอง หอมหวล, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ศิริพร วิหคโต, เจริญ ขุนพรม, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
2551 การคัดเลือกและการผลิตธัญพืชไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพ, เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, เจริญ ขุนพรม, รงรอง หอมหวล, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ศิริพร วิหคโต
2551 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้าและสร้างสารสำคัญทางโภชนาการในธัญพืชไทยโดยเทคโนโลยีชีวภาพ, รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ศิริพร วิหคโต, เจริญ ขุนพรม, สุรัตน์วดี จิวะจินดา
2551 คุณค่าทางโภชนาการ และสหสัมพันธ์ของดัชนีต้านอนุมูลอิสระและธาตุอาหารในผลิตภัณฑ์ต้นกล้าธัญพืชไทย, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, เจริญ ขุนพรม, เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, รงรอง หอมหวล, ทัศนีย์ ชัยคงดี
2552 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจากระบบ GAP สู่ระบบเกษตรอินทรีย์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล
2552 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในพื้นที่ปรับเปลี่ยนเพื่อการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์
2552 การจัดการปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตผักจาก GAP สู่เกษตรอินทรีย์, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล
2552 ระบบควบคุมศัตรูพืชและการระบาดของศัตรูพืชในระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, รณภพ บรรเจิดเชิดชู, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
2552 การปนเปื้อนของไนเตรทในแหล่งน้ำบาดาล พื้นที่ภาคตะวันตก และการประเมินความเสี่ยง, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, นายวรุณศักดิ์ เลี่ยมเหลียม, นายชัชวาลย์ สิงหกันต์
2552 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าจากธัญพืชไทย, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, รงรอง หอมหวล, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ศิริพร วิหคโต, เจริญ ขุนพรม
2552 การคัดเลือกและการผลิตธัญพืชไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพ, เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, เจริญ ขุนพรม, รงรอง หอมหวล, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ศิริพร วิหคโต
2552 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้าและสร้างสารสำคัญทางโภชนาการในธัญพืชไทยโดยเทคโนโลยีชีวภาพ, รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ศิริพร วิหคโต, เจริญ ขุนพรม, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
2552 คุณค่าทางโภชนาการ และสหสัมพันธ์ของดัชนีต้านอนุมูลอิสระและธาตุอาหารในผลิตภัณฑ์ต้นกล้าธัญพืชไทย, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, วราภา มหากาญจนกุล, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, เจริญ ขุนพรม, เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, รงรอง หอมหวล, ศิริพร วิหคโต
2552 การศึกษาเกณฑ์คุณภาพการปนเปื้อนจุลินทรีย์และกระบวนการลดการปนเปื้อน, ศิริพร วิหคโต, เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, เจริญ ขุนพรม
2552 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรจำพวกเมล็ดผลไม้, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, สุทธิพร เนียมหอม
2552 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษตกค้าง, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, สุรางค์ สุธิราวุธ
2552 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, รณภพ บรรเจิดเชิดชู, อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
2552 พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ, อิศราฐ์ เชาระกำ, ศิริ ลียวัฒนานุพงศ์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, วิชา หมั่นทำการ, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, อิศราฐ์ เชาระกำ, อรทัย จงประทีป, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, กิตติเดช โพธิ์นิยม, เอนก สุขเจริญ
2552 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหมักแก๊สชีวภาพจากกากสบู่ดำ , อิศราฐ์ เชาระกำ, ศิริ ลียวัฒนานุพงศ์, อรทัย จงประทีป, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, เอนก สุขเจริญ, นุษรา สินบัวทอง, ธนัญกรณ์ ใจผ่อง
2552 การผลิตไบโอแก๊สจากของเสียจากขบวนการผลิตน้ำตาล, อิศราฐ์ เชาระกำ, นุษรา สินบัวทอง, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, อรทัย จงประทีป
2553 การใช้สาร allelopathy จากพืชและการคลุมดินในการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์, อตินุช แซ่จิว, เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, อุดม แก้วสุวรรณ์, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
2553 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าจากธัญพืชไทย, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, รงรอง หอมหวล, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ศิริพร วิหคโต, เจริญ ขุนพรม, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
2553 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้าและสร้างสารสำคัญทางโภชนาการในธัญพืชไทยโดยเทคโนโลยีชีวภาพ, รงรอง หอมหวล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, ศิริพร วิหคโต, เจริญ ขุนพรม, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์
2553 คุณค่าทางโภชนาการ และสหสัมพันธ์ของดัชนีต้านอนุมูลอิสระและธาตุอาหารในผลิตภัณฑ์ต้นกล้าธัญพืชไทย, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, วราภา มหากาญจนกุล, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, เจริญ ขุนพรม, มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รงรอง หอมหวล, ศิริพร วิหคโต
2553 การศึกษาเกณฑ์คุณภาพการปนเปื้อนจุลินทรีย์และกระบวนการลดการปนเปื้อน, ศิริพร วิหคโต, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, เจริญ ขุนพรม
2553 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรจำพวกเมล็ดผลไม้, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, กิตติเดช โพธิ์นิยม, สุทธิพร เนียมหอม, เอนก สุขเจริญ
2553 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษตกค้าง, สุรางค์ สุธิราวุธ, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
2553 การถ่ายทอดผลงานวิจัยของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองสู่ชุมชน, รงรอง หอมหวล, อุดม แก้วสุวรรณ์, วุฒิชัย ทองดอนแอ, กณิษฐา สังคะหะ, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์
2553 การถ่ายทอดกระบวนการจัดการขยะมลพิษจากฟาร์มเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล
2553 การวิจัยและถ่ายทอดเทคนิคตรวจประเมินคุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำเสีย และการควบคุมดูแลระบบ, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, นายวรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ทัศนีย์ ชัยคงดี
2553 พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ, อิศราฐ์ เชาระกำ, อรทัย จงประทีป, กิตติเดช โพธิ์นิยม, เอนก สุขเจริญ, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์
2553 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหมักแก๊สชีวภาพจากกากสบู่ดำ, อิศราฐ์ เชาระกำ, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, อรทัย จงประทีป, นุษรา สินบัวทอง, เอนก สุขเจริญ
2553 การผลิตไบโอแก๊สจากของเสียจากขบวนการผลิตน้ำตาล, อิศราฐ์ เชาระกำ, นุษรา สินบัวทอง, อรทัย จงประทีป, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, เอนก สุขเจริญ
2553 การพัฒนาตลาดทางเลือกเพื่อสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน, วรรณดี สุทธินรากร, วิภาภรณ์ ณ ถลาง, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, นาถระพี ชัยมงคล, เนตร์พัณณา ยาวิราช
2553 การจัดทำแผนที่ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไปสู่แปลงมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, เอมอร อังสุรัตน์
2553 การทำแผนที่ข้อมูลและการจำแนกระบบการผลิต GAP และเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันตก, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, เอมอร อังสุรัตน์
2554 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรจำพวกเมล็ดผลไม้, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, กิตติเดช โพธิ์นิยม, สุทธิพร เนียมหอม, เอนก สุขเจริญ
2554 การจัดทำแผนที่ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไปสู่แปลงมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, เอมอร อังสุรัตน์
2554 การทำแผนที่ข้อมูลและการจำแนกระบบการผลิต GAP และเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันตก, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, เอมอร อังสุรัตน์
2554 วิธีการที่เหมาะสมในการลดอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงในสภาพบรรยากาศดัดแปร, ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, สุวรรณา กลัดพันธุ์, วราภา มหากาญจนกุล, ธนภูมิ มณีบุญ
2555 สภาพของบรรยากาศต่อการเจริญของเชื้อที่สร้างอะฟลาทอกซิน, ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, วราภา มหากาญจนกุล, ธนภูมิ มณีบุญ, เจริญ ขุนพรม
2555 การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, บรรจบ ภิรมย์คำ, ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
2557 การประเมินถึงความเป็นพิษต่อพืชในกระบวนการหมักปุ๋ยมูลสัตว์ในถุงขยะดำ, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, จันทร์จรัส วีรสาร, อุดม แก้วสุวรรณ์, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์
2557 ศักยภาพการกำจัดสารตกค้างทางเกษตรและอุตสาหกรรมที่ย่อยสลายยากในสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ, กฤตยา เพชรผึ้ง, ธนภูมิ มณีบุญ, ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์, นุษรา สินบัวทอง, จันทร์แรม รูปขำ, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, นายสัมพันธ์ สร้อยกล่อม, นางสาวดวงสุรีย์ แสนสีระ
2557 การย่อยสลายสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนบางชนิดที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม โดยเชื้อราจากดิน : การคัดแยกและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม, ธนภูมิ มณีบุญ, กฤตยา เพชรผึ้ง, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, จันทร์แรม รูปขำ
2558 ศักยภาพการกำจัดสารตกค้างทางเกษตรและอุตสาหกรรมที่ย่อยสลายยากในสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ, กฤตยา เพชรผึ้ง, ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, ธนภูมิ มณีบุญ, วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์, ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, จันทร์แรม รูปขำ, นุษรา สินบัวทอง
2558 การย่อยสลายสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนบางชนิดที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมโดยเชื้อราจากดิน : การคัดแยกและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม, ธนภูมิ มณีบุญ, กฤตยา เพชรผึ้ง, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, จันทร์แรม รูปขำ
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำหมักชีวภาพด้วยถังหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัติ, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, เอนก สุขเจริญ, จันทร์จรัส วีรสาร, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, วุฒิชัย ทองดอนแอ, อุดม แก้วสุวรรณ์
2559 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำหมักชีวภาพด้วยถังหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัติ, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, เอนก สุขเจริญ, จันทร์จรัส วีรสาร, วุฒิชัย ทองดอนแอ, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, อุดม แก้วสุวรรณ์
2560 การพัฒนาสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อลดสารกำจัดศัตรูพืชก่อนการเก็บเกี่ยว กรณีศึกษา: รางจืด (Thunbergia laurifolia Linn.) และแฮ้ม (Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr.), ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, รัตนะ บุลประเสริฐ, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, อุดม แก้วสุวรรณ์, วุฒิชัย ทองดอนแอ
2561 ปริมาณธาตุอาหาร สารสำคัญทางพฤกษเคมี และปริมาณสารออกซาเลตในสายพันธุ์ผักโขมกินใบของไทย, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, สมนึก พรมแดง, ศิริพรรณ สุขขัง, อุทัยวรรณ ด้วงเงิน

External Project

Year
External Project
47
2549 การ Implement ระบบควบคุม GAP เพื่อส่งครัวการบิน: การพัฒนาการรับรองระบบผลิตให้เป็นมาตรฐานสากล, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
2543 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจประเมินการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
2542 Water Management, Land Management and Economic Deversification in South Asian Detas : Changes in the Land Use Pattern and Diversification in Poldered Raised-bed System., ทิพวัลย์ สีจันทร์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, พงษ์สันติ์ สีจันทร์
2542 Changers in the Land Use Patterns : Diversification in Poldered Raised-Bed System., รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
2541 ฟาร์มโคนมกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
2541 การบำบัดชั้นหลังของน้ำมูลหมักจากระบบแก๊สชีวภาพแบบชีววิธี, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
2545 การพัฒนาระบบการตรวจประเมินและรับรองระบบเกษตรอินทรีย์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, โกศล เจริญสม, วิวัฒน์ เสือสะอาด, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
2541 การประเมินปัญหาคุณภาพน้ำและผลการทบทางการเกษตรในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
2540 การบำบัดชั้นหลังของน้ำมูลหมักจากระบบแก๊สชีวภาพแบบชีววิธี, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
2541 Changes in the Use Patterns : Diversification in Poldered Raised-Bed System., รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
2537 พลวัตรการเกษตรและการจัดการระบบน้ำในที่ราบภาคกลาง, ชัชรี นฤทุม, นิตยา เงินประเสริฐศรี, ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, พงศธร โสภาพันธุ์, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, บรรเทิง มาแสง
2550 การพัฒนาต้นแบบระบบกำจัดขยะขนาดเล็กสำหรับบ้านเรือน, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, เสกสรร สีหวงษ์, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, นายวรุณศักดิ์ เลี่ยมเหลียม
2550 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยรับรอและเเนวทางปฏิบัติเพื่อรับรองระบบผลิตผักเเละผลไม้ตามมาตรฐานสากล, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล
2551 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการระบบการผลิตพืชครบวงจรเพื่อการส่งออก, รงรอง หอมหวล, วุฒิชัย ทองดอนแอ, พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, อตินุช แซ่จิว, เจริญ ขุนพรม, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชวลิต ฮงประยูร, ภาณี ทองพำนัก
2552 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเขตพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ชวลิต ฮงประยูร, สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, เอมอร อังสุรัตน์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ชัชชัย แก้วสนธิ, ชัยสิทธิ์ ทองจู, คนึงรัตน์ คำมณี, จิรัฐินาฏ ถังเงิน, นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, วนิดา สืบสายพรหม, อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ, สามารถ เศรษฐวิทยา, มานิต ลาเกลี้ยง, ศุภลักษณ์ ภิญโญสรรพกิจ
2553 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและเพื่อการส่งออก, เจริญ ขุนพรม, ชวลิต ฮงประยูร, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, อภิตา บุญศิริ, พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, สมนึก ทองบ่อ, ยุพิน อ่อนศิริ, วุฒิชัย ทองดอนแอ
2553 โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ชวลิต ฮงประยูร, สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, เอมอร อังสุรัตน์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ชัชชัย แก้วสนธิ, ชัยสิทธิ์ ทองจู, นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, วนิดา สืบสายพรหม, พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, รัชนี ฮงประยูร, สามารถ เศรษฐวิทยา, คนึงรัตน์ คำมณี, จิรัฐินาฏ ถังเงิน, จรัสศรี ผลคำ, พงศ์พันธ์ เหลืองวิไล, อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ, ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี, ศุภลักษณ์ ภิญโญสรรพกิจ
2553 การศึกษารูปแบบบูรณาการระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร, ธันวา จิตต์สงวน, ชุติมา ไวศรายุทธ์, ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ดร.อรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์, นางสาวสโรชนี บุณยะรัตน์
2553 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์เพื่อการส่งออก, สุลักษณ์ แจ่มจำรัส, รงรอง หอมหวล, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, วุฒิชัย ทองดอนแอ, อตินุช แซ่จิว, เจริญ ขุนพรม
2553 การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์, อุทัย คันโธ, วรเทพ ชมภูนิตย์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, สุกัญญา จัตตุพรพงษ์, ชัยวัฒน์ สันทนานุการ, สุพจน์ สัจจาพิทักษ์, นายวีรชน พึ่งชัย, เกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์, ลักษณ์ เพียซ้าย, นายสุพิทย์ ขุนเพชร, จิรวัฒน์ พุ่มเพชร, นางสาวสุรัตน์ พันยุโดด
2554 การพัฒนาต้นแบบระบบหมักขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศและอุปกรณ์ช่วยผสมอัตโนมัติสำหรับบ้านเรือนและองค์กรชุมชน, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, เสกสรร สีหวงษ์, วัชรพล ชยประเสริฐ, อุดม แก้วสุวรรณ์, รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ
2554 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, วุฒิชัย กปิลกาญจน์, สมบัติ ชิณะวงศ์, อุทัยรัตน์ ณ นคร, เจษฎา แก้วกัลยา, สุพิตร สมาหิโต, บรรจบ ภิรมย์คำ, วันชัย อรุณประภารัตน์, วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, บัญชา ขวัญยืน, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชูเกียรติ รักซ้อน, สุมิตร สุวรรณ, ดำรงค์ ศรีพระราม, สคาร ทีจันทึก, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, สันติ ทองพำนัก, ชัชรี นฤทุม, ฝอยฝา ชุติดำรง, ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ยุทธนา ตาละลักษมณ์, สมชาย ดอนเจดีย์, สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, มยุรี ถนอมสุข, สาคร ชินวงค์, รัชด ชมภูนิช, ธนภณ พันธเสน, ภัทรนันท์ ทักขนนท์
2556 การพัฒนาโซ่อุปทาน และตลาดสินค้าเกษตร และอาหารสัญลักษณ์ Q อย่างยั่งยืน, ชุติมา ไวศรายุทธ์, เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ปริยานุช จุลกะ
2556 การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมการผลิต GAP ภายในกลุ่มเกษตรกรเพื่อความเชื้อมั่นในสัญลักษณ์ Q, ชุติมา ไวศรายุทธ์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, วรรณดี สุทธินรากร, ฐิติยา แซ่ปัง, สุชีรา มาตยภูธร
2555 การศึกษาวิจัยด้านโลจิสติกส์ของกระบวนการผลิตผักตามห่วงโซ่คุณค่า เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย, พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, สิริกุล วะสี, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, อนุชา วงศ์ปราณีกุล
2555 โครงการ Q อาสา (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา เพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย), มณฑา วงศ์มณีโรจน์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ง่ายงาม ประจวบวัน, สุณี พูสุวรรณ
2555 โครงการวิจัยในประเด็นมาตรฐานสินค้าอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร ด้านผัก, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
2556 การพัฒนาเครือข่าย Q อาสา มุ่งสู่พืชอาหารปลอดภัย จังหวัดนครปฐม, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ง่ายงาม ประจวบวัน, สามารถ เศรษฐวิทยา
2557 โครงการ มาตรฐานระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, เอมอร อังสุรัตน์, พัฒนา อนุรักษ์พงศธร
2557 นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์อ้อยโดยเทคโนโลยีชีวภาพ, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
2557 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำของระบบนิเวศสามน้ำ, นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, นายณัฐพล จันทร์แก้ว, นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด, นายกึกก้อง เสือดี
2557 โครงการศึกษาข้อมูลแนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, สุชาติ อิงธรรมจิตร์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์
2558 การใช้พืชชอบเกลือในการบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม, ดร.ชัชวาล สิงหกันต์, ดร.ธวัช เพชรไทย, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์
2559 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, กนกกร สินมา, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, สมนึก พรมแดง
2559 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิดสำหรับโฮมสเตย์และรีสอร์ท ในจังหวัดสมุทรสงคราม, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ดร.วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ, เอนก สุขเจริญ
2558 การศึกษาต้นแบบระบบการจัดการเพื่อส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยขึ้นพื้นฐานของกลุ่มผู้ผลิตผักจังหวัดอ่างทอง เชือมโยงสู่ตลาด, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, อตินุช แซ่จิว, มณฑา วงศ์มณีโรจน์
2560 การวิจัยเพื่อการลดการระบาดโรคใบขาวอ้อยในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
2561 การพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อการตรวจรับรอง THAIGAP, มงคล รักษาพัชรวงศ์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, พัทธนันท์ ภัทรเกียรติประยูร, วัชรี วีรคเชนทร์
2562 การนำนวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวาเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน , ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ไพร มัทธวรัตน์, อุทัยวรรณ ด้วงเงิน, ทัศนีย์ ชัยคงดี
2563 การนำนวัตกรรมไปจัดการกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการเผา, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ไพร มัทธวรัตน์, ทัศนีย์ ชัยคงดี
2562 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และประยุกต์ใช้ Information Technology for Smart Agriculture, พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, มงคล รักษาพัชรวงศ์, พจนา สีมันตร, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
2563 การพัฒนาระบบการผลิตพญายอที่ดี มีมาตรฐาน เพื่อใช้ประโยชน์เชิงการค้า, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์
2563 การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักและพืชอินทรีย์ยั่งยืนโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักในการเพิ่มศักยภาพการผลิต, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ไพร มัทธวรัตน์, อุทัยวรรณ ด้วงเงิน, ทัศนีย์ ชัยคงดี, ผศ.สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์, นายชาตรี ต่วนศรีแก้ว
2565 การส่งเสริมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำ กรณีศึกษาคลองเจดีย์บูชา จังหวัดนครปฐม, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, นายวรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, รัตติยา ผดุงผล
2565 เครื่องผลิตภาชนะใบไม้เพื่อการผลิตระดับชุมชน, นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, ศศิวิมล ขาวโกมล, อรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, ปริญญา พัฒนวสันต์พร
2564 การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากขยะอินทรีย์ภายในวิทยาเขตกำแพงแสนด้วยนวัตกรรม มก., นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, นายรัตนศักดิ์ ทรัพย์เย็น, นายภัทรพล ชูราศรี
2565 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลลาดพร้าว, จันทร์เพ็ญ แสงประกาย, อรไท สวัสดิชัยกุล, ช่อลัดดา เที่ยงพุก, ภัคณัฏฐ์ กุดวงษา, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์