ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ
ESCRG
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 1

Honor Award

Year
Honor Award
1
2556 สตรีไทย พุ่มไม้, Special Award, Rectangular Weir For Community Wastewater Treatment Through The King's Initiative Nature-by-Nature Process (RECWAT)

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
1
2556 เกษม จันทร์แก้ว, สุรัตน์ บัวเลิศ, สตรีไทย พุ่มไม้, Silver Prize, เวียร์สี่เหลี่ยมสำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชน, 2 ธันวาคม 2556