ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
Bio-Based and Sustainable Packaging Research Group
BSP
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

Bio-Based and Sustainable Packaging Research Group

BSP

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.น้ำฝน ลำดับวงศ์

Email: faginfl@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5098

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.งามทิพย์ ภู่วโรดม

Email: fagintp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-8902

รศ.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์

Email: fagitvp@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5057 ต่อ 5057

รศ.รังรอง ยกส้าน

Email: fagirry@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5097

รศ.อำพร เสน่ห์

Email: fagiams@ku.ac.th

Phone Number: 02-5625099

รศ.เลอพงศ์ จารุพันธ์

Email: fagilpj@ku.ac.th

Phone Number: 025625059 025625045