โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
BEHRG
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 13 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 8 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 13
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 8 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 8 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
16
2556 การสร้างศักยภาพสถาปนิกชุมชนในการออกแบบที่อยู่อาศัยอย่างมีส่วนร่วมกับคนจนเมือง, สุปรียา หวังพัชรพล
2556 ความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอาคารเก่าเพื่อประโยชน์ทางการท่องเที่ยว – กรณีศึกษา: โรงแรมบูติค, สายทิวา รามสูต
2556 การศึกษาพื้นที่เปิดโล่งของวัด: กรณีศึกษาวัดราษฎร์ในเขตธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเขตเมืองชั้นในกรุงเทพมหานคร, ประภัสรา นาคะ, อลิศรา มีนะกนิษฐ
2557 การศึกษาโครงข่ายเชิงสัณฐานและพฤติกรรมการใช้ที่ว่างสาธารณะขนาดเล็กของพื้นที่ชุมชนเมือง กรณีศึกษาชุมชนในย่านนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร, สรนาถ สินอุไรพันธ์
2557 การพัฒนาพื้นที่สีเขียวบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, อรเอม ตั้งกิจงามวงศ์, ประภัสรา นาคะ
2558 ปัจจัยจากการขยายตัวของเมืองที่มีผลกระทบต่อพื้นที่การผลิตผักในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร, อลิศรา มีนะกนิษฐ, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ณัฏฐ พิชกรรม, ประภัสรา นาคะ
2558 แนวทางคู่มือในการออกแบบแสงสว่างสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย, นวลวรรณ ทวยเจริญ
2559 แนวทางคู่มือในการออกแบบแสงสว่างสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย, นวลวรรณ ทวยเจริญ
2559 การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์จากพื้นที่เศษเหลือในเมืองเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน, ปาณิทัต รัตนวิจิตร, สุปรียา หวังพัชรพล
2559 นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุชาวไทย, นวลวรรณ ทวยเจริญ, วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, ศรันยา เผือกผ่อง, สิงห์ อินทรชูโต
2559 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยอัจฉริยะสำหรับการฟื้นฟูผู้สูงอายุชาวไทยที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและสมองเสื่อม, นวลวรรณ ทวยเจริญ
2560 แนวทางคู่มือในการออกแบบแสงสว่างสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย, นวลวรรณ ทวยเจริญ
2563 แนวทางคู่มือในการออกแบบแสงสว่างในอาคารสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย, นวลวรรณ ทวยเจริญ
2564 แนวทางคู่มือในการออกแบบแสงสว่างในอาคารสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย, นวลวรรณ ทวยเจริญ
2565 แนวทางคู่มือในการออกแบบแสงสว่างในอาคารสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย, นวลวรรณ ทวยเจริญ
2566 การพัฒนารูปแบบสถานพักตากอากาศสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบบูรณาการ จังหวัดน่าน, นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, ภัทรพร จันทรขันตี

External Project

Year
External Project
68
2551 การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว บนพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย, อรศิริ ปาณินท์, วันดี พินิจวรสิน, จตุพล อังศุเวช, ศรุติ โพธิ์ไทร, ชวาพร ศักดิ์ศรี, สุธิดา สัตยากร, ศรันย์ สมันตรัฐ, อ.พุดตาน จันทรางกูร, รศ.วีระ อินพันทัง, ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
2552 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย, ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, จีมา ศรลัมพ์, อรศิริ ปาณินท์, ยุพยง เหมะศิลปิน, พาสินี สุนากร, ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, น.อ.ดร.สุรพล พุทธมนต์, อุมา วิรัตน์สกุลชัย , วันดี พินิจวรสิน, สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล, มาดดี ตั้งพานิช , สายทิวา รามสูต, ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี
2554 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ธนภณ พันธเสน, รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ, สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, สายทิวา รามสูต, สุธิดา สัตยากร, อาจารย์พรศักดิ์ สิมะพรชัย, ผศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล, วัชรี บุญวิทยา, อาจารย์ น้ำทิพย์ ยามาลี, นาวาอากาศเอกวัลลภ พรมบาง, รัชด ชมภูนิช, รศ.ปฬาณี ฐิติวัฒนา, Dr. Bart Lambregts
2552 การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหม่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย, อรศิริ ปาณินท์, วันดี พินิจวรสิน, ศรันย์ สมันตรัฐ, จตุพล อังศุเวช, ชวาพร ศักดิ์ศรี, ศรุติ โพธิ์ไทร, สุธิดา สัตยากร, พุดตาน จันทรางกูร, รศ.ดร.วีระ อินพันทัง, ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
2556 โครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ กรณีศึกษา: สถานพยาบาล, สายทิวา รามสูต, สุธิดา สัตยากร, สุปรียา หวังพัชรพล, สิกิต อริฟวิโดโด, สรนาถ สินอุไรพันธ์, ขวัญชัย กาแก้ว, ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, อ.พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์, อ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์, ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์, ผศ.ดร.พญ.ภัทรวัลย์ วรธนารัตน์
2555 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงานของบุคลากรในสถานประกอบการแบบมีส่วนร่วม, ผศ.ดร.พญ.ภัทรวัลย์ วรธนารัตน์, สรนาถ สินอุไรพันธ์, สุธิดา สัตยากร, สุปรียา หวังพัชรพล, ขวัญชัย กาแก้ว, สิกิต อริฟวิโดโด, สายทิวา รามสูต, ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์, พญ.รัศมี ตันศิริสิทธิกุล, ผศ.ดร.สีรง ปรีชานนท์, นพ.ธนวัฒน์ ชนวิริยะ, อ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์
2556 โครงการวิจัยเพื่อเสนอแนะแนวทางการร่างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, สิกิต อริฟวิโดโด, อาทิตย์ ลิมปิยากร, อรเอม ตั้งกิจงามวงศ์, ประภัสรา นาคะ, นัฐศิพร แสงเยือน
2556 การศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อการจัดงานนิทรรศการงานสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้แนวคิด แข่งขัน เพื่อแบ่งปันในงานสถาปนิก’56 ของ สมาคมสถาปนิกในพระบรมราชูปถัมภ์, รัชด ชมภูนิช, สรนาถ สินอุไรพันธ์
2556 โครงการจัดทำเกณฑ์จัดประเภทเมืองและแนวคิดในการวางผังเมือง : เมืองท่องเที่ยวธรรมชาติ เมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้า เมืองสุขภาพ และเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์, สรนาถ สินอุไรพันธ์
2557 แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและนิทรรศการสำหรับโครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี, ธนภณ พันธเสน, สุดารัตน์ แก้วดวงเล็ก, สุธิดา สัตยากร, จตุพล อังศุเวช, ประภัสรา นาคะ, ศรุติ โพธิ์ไทร
2557 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในห้องพักผู้ป่วยที่เหมาะสมต่อการมองเห็นและฟื้นฟูของผู้ป่วยสูงอายุ, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล
2556 แนวทางการวางแผนด้านผังเมืองเพื่อรองรับความเสียงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรปราการ, ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, นวลวรรณ ทวยเจริญ
2554 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เหมาะสมต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุ, นวลวรรณ ทวยเจริญ
2554 การพัฒนารูปแบบและศักยภาพของอุปกรณ์บังแดดไม้ไผ่ที่เหมาะสมสำหรับอาคารที่พักอาศัย, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล
2555 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ทางเท้าของผู้สูงอายุในเขตเมือง:ภูมิทัศน์ถนน คุณภาพทางเท้าและพฤติกรรมการเดินของผู้สูงอายุ, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล
2551 การใช้ทิวทัศน์ที่น่าสนใจเพื่อลดแสงบาดตาในห้องเรียนและในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย, นวลวรรณ ทวยเจริญ
2552 การออกแบบและแก้ไขปรับปรุงการใช้แสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, นวลวรรณ ทวยเจริญ
2550 โครงการวิจัยรูปแบบและวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นของอุปกรณ์บังแดดที่เหมาะสมในแง่ของการให้แสงสว่างธรรมชาติและการลดพลังงานจากการใช้แสงสว่างสำหรับที่พักอาศัย, นวลวรรณ ทวยเจริญ
2551 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ในภาพที่น่าสนใจต่อความไม่สบายตาเนื่องจากแสงที่สว่างเกินไป, นวลวรรณ ทวยเจริญ
2546 การลดลงของแสงบาดตาโดยวิวที่น่าสนใจ, นวลวรรณ ทวยเจริญ
2558 โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบเรขาคณิตของเมืองเพื่อส่งเสริมลมในการลดความร้อนและมลพิษทางอากาศในเมือง, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, พุดตาน จันทรางกูร
2558 โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบพื้นที่สีเขียวในเมืองเพื่อลดผลกระทบจากปรากฎการณ์เกาะความร้อนในเมือง, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, พุดตาน จันทรางกูร, ภัทรนันท์ ทักขนนท์
2558 โครงการพัฒนาหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร, ก่อ กมลพัฒนะ, นวลวรรณ ทวยเจริญ
2558 แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมในการจัดทำผังแม่บทพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และความเป็นผู้นำในการออกแบบด้านพลังงานและรักษาสภาวะแวดล้อมระดับย่าน (LEED ND), สุปรียา หวังพัชรพล, สายทิวา รามสูต
2558 ภูมิทัศน์นาข้าวที่สร้างขึ้นในรีสอร์ต ความเป็นสถานที่และความแท้: กรณีศึกษานาข้าวในโรงแรมในเชียงใหม่, ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ประภัสรา นาคะ
2557 การออกแบบและจัดการภูมิทัศน์ดูแลง่าย, ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม
2558 การศึกษาแนวทางการป้องกันน้ำท่วมด้วยการออกแบบโครงข่ายเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาริมคลองลาดพร้าว, สุปรียา หวังพัชรพล, พุดตาน จันทรางกูร, อภินิติ โชติสังกาศ
2558 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2554 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันดี พินิจวรสิน, ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, จตุพล อังศุเวช, สายทิวา รามสูต
2558 แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนและที่อยู่อาศัยชุมชนเมืองเพื่อรองรับการใช้ชีวิตด้วยตนเองของผู้สูงอายุชาวไทย, นวลวรรณ ทวยเจริญ
2558 โครงการศึกษาภูมิทัศน์เปิดโล่งที่เหมาะสมในเขตพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า, ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, อาทิตย์ ลิมปิยากร, กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์, ชวาพร ศักดิ์ศรี
2558 โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก, สรนาถ สินอุไรพันธ์, ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, สายทิวา รามสูต, สุปรียา หวังพัชรพล, ขวัญชัย กาแก้ว, ประภัสรา นาคะ, สุพิชญา ศุภพิพัฒน์
2558 แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนและที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทย, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, นางสาวกุลจิรา สาคร, พญ.นงนาถ จวนแจ้ง
2558 ชุดโครงการวิจัยความเหลื่อมล้ำและคนจนเมือง, สุปรียา หวังพัชรพล
2558 โครงการศึกษาและวิจัยคุณภาพแสงภายในอาคารเพื่อการออกแบบและการนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ, นวลวรรณ ทวยเจริญ
2560 โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการนํ้าผิวดินที่ส่งผลกระทบน้อยและโครงข่ายเชิงนิเวศเพื่อการออกแบบภูมิทัศน์: ปทุมธานีโมเดล, พุดตาน จันทรางกูร
2559 โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, สรนาถ สินอุไรพันธ์, ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, สายทิวา รามสูต, สุปรียา หวังพัชรพล, ขวัญชัย กาแก้ว, ประภัสรา นาคะ, สุพิชญา ศุภพิพัฒน์
2562 การสร้างระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิตอลเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต, พัชรียา บุญกอแก้ว, อลิศรา มีนะกนิษฐ, นายปราโมทย์ ไตรบุญ, ผศ.ดร.ทยา เจนจิตติกุล, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, กนกวรรณ ถนอมจิตร, ณัฏฐ พิชกรรม, ประภัสรา นาคะ, นางสาวดวงพร บุญชัย, ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์
2559 การออกแบบเส้นทางจักรยานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้จักรยาน เส้นทาง ถนน วปรอ 366 ทางเข้าวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร, ขวัญชัย กาแก้ว
2560 สวนครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น, Kalpana Giri, ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ประภัสรา นาคะ, นัฐศิพร แสงเยือน, Pin Pravalpruksakul, ศรันย์ สมันตรัฐ
2560 ความเหลื่อมล้ำและคนจนเมืองระยะที่สอง, ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์, สุปรียา หวังพัชรพล
2560 โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, สรนาถ สินอุไรพันธ์, ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, สายทิวา รามสูต, สุปรียา หวังพัชรพล, ขวัญชัย กาแก้ว, ประภัสรา นาคะ, สุพิชญา ศุภพิพัฒน์
2560 โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก, สรนาถ สินอุไรพันธ์, ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, สายทิวา รามสูต, สุปรียา หวังพัชรพล, ขวัญชัย กาแก้ว, ประภัสรา นาคะ, สุพิชญา ศุภพิพัฒน์
2560 โครงการออกแบบขยายและปรับปรุงทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและความปลอดภัยบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนัก, ฉัตรดนัย จิระเดชะ, จิรพัฒน์ โชติกไกร, สันติ ชินานุวัติวงศ์, กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์, ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ปฐมทัศน์ จิระเดชะ, รวิชญ์ ทวีทรัพย์
2561 โครงการส่งเสริมส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปี 2561พื้นที่เป้าหมาย: กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่, สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผศ. ดร. ทวิดา กมลเวชช, สุปรียา หวังพัชรพล, เพกา เสนาะเมือง, ดร. ศิญาณี หิรัญสาลี, นส. ภัททิยา ชินพิริยะ
2561 พื้นที่อยู่ดีมีสุข: การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ, สรนาถ สินอุไรพันธ์, สุปรียา หวังพัชรพล, ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, สายทิวา รามสูต, สุธิดา สัตยากร, ขวัญชัย กาแก้ว, ประภัสรา นาคะ
2562 โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มสมรรถนะการวิจัยระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร: กรณีศึกษา ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ชุมชนคลองเตย กรุงเทพฯ, สรนาถ สินอุไรพันธ์, Karim Hajdri , Isaiah Durosaiye , Claudia Rojas Bernal , Junjie Huang, สุปรียา หวังพัชรพล, สายทิวา รามสูต, สุธิดา สัตยากร
2562 องค์ความรู้จากปฏิบัติการเพื่อเมืองเป็นธรรม: กรณีศึกษาเครือข่ายชุมชนบ้านมั่นคงนครสวรรค์, สุปรียา หวังพัชรพล, เครือข่ายชุมชนบ้านมั่นคงนครสวรรค์
2562 โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่อยู่ดีมีสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, สรนาถ สินอุไรพันธ์, สุปรียา หวังพัชรพล, สายทิวา รามสูต, ประภัสรา นาคะ, ขวัญชัย กาแก้ว, สุธิดา สัตยากร
2562 โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย, สรนาถ สินอุไรพันธ์, สุปรียา หวังพัชรพล
2563 โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่อยู่ดีมีสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ระยะที่ 2, สรนาถ สินอุไรพันธ์, สุปรียา หวังพัชรพล, สายทิวา รามสูต, สุธิดา สัตยากร, ขวัญชัย กาแก้ว
2562 การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานจริงของอาคารเขียวในเขตประเทศร้อนชื้นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, Associate Professor Masayuki Ichinose, สุธิดา สัตยากร
2562 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม, นวลวรรณ ทวยเจริญ, นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, นางสาว สมปอง เทียนวันเพ็ญ, แพทย์หญิง นงนาถ จวนแจ้ง
2562 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะซึมเศร้า, นวลวรรณ ทวยเจริญ, นวลวรรณ ทวยเจริญ, นางสาว รภัสพิศา วรางพงษ์ศรี, นาง จรรยา จันทรขันตี
2562 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า, นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, นางสาว สมปอง เทียนวันเพ็ญ, นางสาว รภัสพิศา ธนสิษฐ์จำรูญ, แพทย์หญิง นงนาถ จวนแจ้ง, นาง จรรยา จันทรขันตี
2561 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า, นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, นางสาว สมปอง เทียนวันเพ็ญ, นาง จรรยา จันทรขันตี, แพทย์หญิง นงนาถ จวนแจ้ง, นางสาว รภัสพิศา วรางพงษ์ศรี
2561 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูภาวะสมองเสื่อม, นวลวรรณ ทวยเจริญ, นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, นางจรรยา จันทรขันตี, นางสมปอง เทียนวันเพ็ญ
2561 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะซึมเศร้า, นวลวรรณ ทวยเจริญ, นวลวรรณ ทวยเจริญ, นาง จรรยา จันทรขันตี, นางสาว รภัสพิศา วรางค์พงษ์ศรี
2563 แนวทางคู่มือในการออกแบบแสงสว่างในอาคารสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563), นวลวรรณ ทวยเจริญ
2563 โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมและรักษาการดําเนินชีวิตของผู้อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางในคลองเตย, สรนาถ สินอุไรพันธ์, สุปรียา หวังพัชรพล, สายทิวา รามสูต, สุธิดา สัตยากร, Professor Karim Hadjri, Dr Isaiah Durosaiye
2564 โครงการออกแบบสิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค ปทุมธานีโมเดล, นาย ศุภกิตติ์ เค้าไพบูลย์ , พุดตาน จันทรางกูร, อภินิติ โชติสังกาศ
2563 การเยียวยาด้วยธรรมชาติ: การประยุกต์แนวทางการออกแบบด้วย Biophilic Design สำหรับการสร้างโรงเรียนหลังภัยพิบัติเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก, Professors Parmita Atmodiwirjo, Dr Rokshid Ghaziani, Dr Nurahati Abdul Malek, สุปรียา หวังพัชรพล
2564 ูรูปแบบผังเมืองและพื้นที่สีเขียวที่ช่วยลดมลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กรณีศึกษาเมืองสมุทรปราการ, ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ดร. อมรเทพ จิรศักดิ์จำรูญศรี, นางสาว ดารณี คงกลิ่น
2564 การพัฒนาสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษและโรงเรียนเด็กพิเศษที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาการ: เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และเด็กออทิสติกเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และโควิด-19, นวลวรรณ ทวยเจริญ
2565 การพัฒนาแผ่นช่วยลุกด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะลุกนั่งยาก, มนธีร์ จิตต์อนันต์, วรางคณา โสมะนันทน์, ขวัญชัย กาแก้ว, กัมพล แสงเอี้ยม, เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, อุษณี ลลิตผสาน, รศ.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
2565 การจำแนกเขตภูมิอากาศท้องถิ่นและพื้นที่สีเขียวเพื่อการวางผังเมืองกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, นายชัยพร โฉมศรี, รัฐภูมิ ปาการเสรี, พุดตาน จันทรางกูร, นายวีระศักดิ์ มั่นหมาย, นางสาวขวัญชนก ศักดิ์โฆษิต, นางสาวพิชญา เจริญถาวรโภคา, อาทิตย์ ลิมปิยากร
2565 โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบของโครงการวิจัย AgeingHood และการพัฒนาภาคีเครือข่ายใหม่, สรนาถ สินอุไรพันธ์, Karim Hadjri, สุปรียา หวังพัชรพล, สุธิดา สัตยากร, สายทิวา รามสูต, Isaiah
2564 โครงการเครือข่ายศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน, รองศาสตราจารย์ ไตรรัตน์ จารุทัศน์์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมเขต แสงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรีชาติ เลาแก้วหนู, ผู้ชวยศาสตราจารย์ กตัญญู หอสูติสิมา, ศาสตราจารย์ วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
2566 โครงการสนับสนุนสมรรถนะหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิและทุติยภูมิระดับต้นในการจัดการระบบบริการสุขภาพชุมชนด้วยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง, สรนาถ สินอุไรพันธ์