ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์
ASRG
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
0

ไม่มีข้อมูลรางวัลที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
3
2560 สุจิณณา กรรณสูต, “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560” ระดับดีมาก , ตู้ฝึกรีไซเคิลแนวตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และแสดงผลงานบูท 13 ที่ hall 102-104 ไบเทค บางนา, 2 กุมภาพันธ์ 2560
2557 สุจิณณา กรรณสูต, รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับ2 บุคลากรจูเนียร์, ตู้ฝึกรีไซเคิลเเนวตั้งพลังงานเเสงอาทิตย์, 22 มีนาคม 2557
2556 เกษม จันทร์แก้ว, สุรัตน์ บัวเลิศ, สตรีไทย พุ่มไม้, Silver Prize, เวียร์สี่เหลี่ยมสำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชน, 2 ธันวาคม 2556