โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้านการจัดระบบและนิเวศน์วิทยาของสัตว์
ASESRU
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2567
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 19 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 14 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2567
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2567
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 19
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 14
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2567
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
35
2549 การใช้ Bacillus spp. เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งกุลาดำ, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, นนทวิทย์ อารีย์ชน
2549 การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งก้ามกรามและยีนที่ควบคุม, นนทวิทย์ อารีย์ชน, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, องอาจ เลาหวินิจ
2550 การใช้สารสกัดจากขมิ้นชันกับกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei), นนทวิทย์ อารีย์ชน, ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, องอาจ เลาหวินิจ, งามผ่อง คงคาทิพย์
2550 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปรสิต และจุลินทรีย์จากปลาทะเลในจังหวัดชลบุรี, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, นนทวิทย์ อารีย์ชน, ประไพสิริ สิริกาญจน
2551 วิทยาต่อมไร้ท่อเชิงอนุรักษ์นกกระเรียนในนิเวศกรงเลี้ยง, พนัส ธรรมกีรติวงศ์, นายทรงกลด ภู่ทอง, นางสาวหทัยทิพย์ ศึกขะชาติ
2551 การแพร่กระจายของปรสิตที่พบในปลาน้ำจืดจากอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, นนทวิทย์ อารีย์ชน
2551 ลักษณะทางโมเลกุลของแมลงปอบ้านในพื้นที่นาข้าวภาคกลางประเทศไทย, อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร, นางจิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย
2552 ความหลากหลายของชนิดปรสิตในปลาจากหนองหาร จังหวัดสกลนคร, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
2552 ฤทธิ์ยับยั้งความสมบูรณ์พันธุ์ของสารสกัดเมล็ดมะระขี้นกต่อเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระและการแสดงออกของโปรตีนในอัณฑะหนูวิสตาร์เพศผู้, พนัส ธรรมกีรติวงศ์, น.ส.แก้วมาศ พงษ์อัคคศิรา
2553 การใช้แบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อควบคุมโรค black disease ในไรน้ำนางฟ้าไทย, Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ
2553 รอบปีของฮอร์โมนเพศและพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของนกตะกรุมในกรงเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์, พนัส ธรรมกีรติวงศ์, นายพงษ์พิพัฒน์ สุวพัฒน์, นายทรงกลด ภู่ทอง
2553 การศึกษาประชากรของวงศ์หอยจอบในพื้นที่เกาะในอ่าวไทย, ชีวารัตน์ พรินทรากูล
2553 โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ในประเทศไทย, อัญชลี เอาผล
2554 การศึกษาประชากรของวงศ์หอยจอบในพื้นที่เกาะในอ่าวไทย, ชีวารัตน์ พรินทรากูล
2554 โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ในประเทศไทย, อัญชลี เอาผล
2554 การศึกษาคุณสมบัติของสารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อ Bacillus W120 และการประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันโรค motile aeromonas disease ในปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus vs Clarias gariepinus), วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์, สุปราณี พึ่งแพง
2554 การศึกษาสถานภาพการกระจายตัวประชากรของหอยปากเป็ด (Brachiopoda: Lingulidea) โดยการศึกษานิเวศเศรษฐศาสตร์ ในป่าชายเลนของประเทศไทย, ชีวารัตน์ พรินทรากูล, อภิวันท์ กำลังเอก
2556 ความผันแปรของเสียงร้องและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปาดจิ๋วสกุล Chiromantis ในประเทศไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ประชากร, อัญชลี เอาผล
2556 สัณฐานวิทยา ข้อมูลทางชีวโมเลกุล และความหลากชนิดของโรติเฟอร์จำพวกยึดเกาะสกุล Limnias Schrank, 1803 ในประเทศไทย , สุปิยนิตย์ ไม้แพ
2559 ชนิดของ Tetrahymena ที่เป็นปรสิตในปลาหางนกยูง และการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดน้ำมันหอมระเหยบางชนิดเพื่อลดปริมาณ Tetrahymena ในหลอดทดลอง, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, วสกร บัลลังก์โพธิ์, ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
2560 การสะสมทางชีวภาพและการเพิ่มขึ้นของตะกั่วในห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศแหล่งน้ำไหล และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสัตว์หน้าดินต่อปริมาณตะกั่วในห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย, รัฐชา ชัยชนะ, บุญเสฐียร บุญสูง
2560 ความหลากหลายของชนิดสัตว์ขนาดเล็กกลุ่มโรติเฟอร์ คลาโดเซอแรนและโคพีพอด ในพรุ ประเทศไทย, สุปิยนิตย์ ไม้แพ, ภู
2560 ความหลากหลายทางสายวิวัฒนาการของสัตว์เลื้อยคลานวงศ์จิ้งเหลน (Family Scincidae) จากพื้นที่เกาะในประเทศไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ทางทฤษฎีชีวภูมิศาสตร์และการอนุรักษ์ประชากร, อัญชลี เอาผล, ดร. คมศร เลาห์ประเสริฐ
2560 ระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยฝาเดียวน้ำจืดจากจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, นั, อภ, ไพ
2560 การจัดระบบและวิวัฒนาการของสัตว์ที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ สกุล Rotaria (Rotifera, Bdelloidea, Philodinidae)  , สุปิยนิตย์ ไม้แพ
2561 การจัดระบบของเดลลอยโรติเฟอร์สกุล Rotaria (Rotifera, Bdelloidea, Philodinidae)  , สุปิยนิตย์ ไม้แพ
2561 การใช้ประโยชน์ของสารสกัดสมุนไพรเพื่อกำจัดเมทาเซอร์คาเรียในปลาน้ำจืด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, วสกร บัลลังก์โพธิ์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
2562 การจัดระบบของเดลลอยโรติเฟอร์สกุล Rotaria (Rotifera, Bdelloidea, Philodinidae)  , สุปิยนิตย์ ไม้แพ
2563 ความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี, พัชร ดนัยสวัสดิ์, เกรียงศักดิ์ ศรีบัวรอด, วุฒิ ทักษิณธรรม, สุปิยนิตย์ ไม้แพ
2563 การศึกษาจัดจำแนก circular RNA (circRNA) ที่มีผลต่อการแพร่กระจายของมะเร็งต่อมลูกหมาก, มงคล พงษ์สุชาติ, พนัส ธรรมกีรติวงศ์
2564 วิวัฒนาการชาติพันธุ์ครัสตาเชียนกลุ่มแอมฟิพอดวงศ์ Talitridae ในประเทศไทย, กรอร วงษ์กำแหง, สุปิยนิตย์ ไม้แพ
2564 อนุกรมวิธานเชิงบูรณาการของจิ้งจกและตุ๊กแก (วงศ์ Gekkonidae) ในระบบนิเวศเขาหินปูนของภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์และประชากร, อรรถพล รุจิราวรรณ, อัญชลี เอาผล, สุปิยนิตย์ ไม้แพ
2566 ความหลากหลายทางชีวภาพในนาข้าวเพื่อการเกษตรยั่งยืนในจังหวัดสุพรรณบุรี, สุปิยนิตย์ ไม้แพ, กันตินันท์ ลีธนศักดิ์สกุล, พิทวัส วิชัยดิษฐ, สุปิยนิตย์ ไม้แพ, ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, กรอร วงษ์กำแหง, นริศรา ปิยะแสงทอง, ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
2566 ความหลากหลายของสัตว์ในนาข้าวและการประยุกต์ใช้ชีววิธีในการควบคุมแมลงศัตรูพืช, สุปิยนิตย์ ไม้แพ, กรอร วงษ์กำแหง, นริศรา ปิยะแสงทอง
2567 การจัดการการอนุรักษ์แมลงและแมลงที่มีประโยชน์, เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ณรงค์ คูณขุนทด, ปาริฉัตร ลักษณะวิมล, ชามา อินซอน, อัญชนา ท่านเจริญ, อัศเลข รัตนวรรณี, ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, สรญา ใจกล้า

External Project

Year
External Project
90
2547 มาตรฐานการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ, นนทวิทย์ อารีย์ชน, ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, องอาจ เลาหวินิจ, วัลลภา อรุณไพโรจน์, มยุวา อารีกิจเสรี, เจนนุช ว่องธวัชชัย
2548 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำมะระขี้นกลดความสมบูรณ์พันธุ์ในหนูวิสตาร์แรทเพศผู้เพื่อเป็นยาคุมกำเนิดเพศชายชั่วคราว, พนัส ธรรมกีรติวงศ์
2548 ปรสิตในลูกปลาบึกและปลาบึก, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, นนทวิทย์ อารีย์ชน, พิณทิพย์ กรรณสูตร, ประไพสิริ สิริกาญจน, ชาญชัย ภู่รักษ์เกียรติ, เขมชาติ จิวประสาท
2548 ประสิทธิภาพของสารสกัดใบหูกวางเพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียในปลากัด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, นนทวิทย์ อารีย์ชน
2546 ปรสิตในปลาบึกและลูกปลาบึก, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
2549 ชีววิทยาการสืบพันธุ์เพื่อการเพาะเลี้ยงงูเห่าไทยในกรงเลี้ยงของประเทศไทย, พนัส ธรรมกีรติวงศ์, สพ.ญ.ลาวัณย์ จันทร์โฮม, นส. วรวิทู มีสุข
2551 ชีวประวัติของปลาฉลามหลังหนาม (Squalus mitsukurii Jordan & Snyder, 1903) บริเวณไหล่ทวีปอันดามัน , ธนิษฐา ทรรพนันทน์, เรือเอกพิทักษ์ ใจดี, เรือโทพิษณุ ศิริพิชญ์ตระกูล, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, ศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์
2551 ชีววิทยาประมงของปลาทูน่าท้องแถบ, Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758), บริเวณมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออก , ธนิษฐา ทรรพนันทน์, เรือโทพิษณุ ศิริพิชญ์ตระกูล, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
2551 การพัฒนา และประยุกต์วิธีการมาตรฐานสำหรับประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบเร็วด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลำธารต้นน้ำ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, บุญเสฐียร บุญสูง, ดร. นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์, รศ. ดร. นฤมล แสงประดับ, Dr. Michael T. Barbour
2552 ความหลากชนิดของแมลงชีปะขาววงศ์ Heptageniidae ในภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย, บุญเสฐียร บุญสูง, Dietrich Braasch
2552 โครงสร้างทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชากรของเต่านาแม่โขง Malayemys subtrijuga และประชากรเต่านามลายู Malayemys macrocephala , อัญชลี เอาผล
2552 การศึกษาประชากรของ วงศ์ หอยจอบ ในพื้นที่เกาะในอ่าวไทย, ชีวารัตน์ พรินทรากูล, ดร. ธรรมศักดิ์ ยีมิน
2552 การจัดจำแนกแมลงปอในนาข้าวภาคกลางของประเทศไทย, อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร
2552 สถานภาพปัจจุบันของแมลงปอในนาข้าวภาคกลางประเทศไทย, อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร
2552 อุปนิสัยการกินอาหาร และปรสิตที่พบของปลาผิวน้ำที่จับได้ด้วยเครื่องเบ็ดราวปลาผิวน้ำบริเวณแพล่อปลาประจำที่ในทะเลอันดามัน, ธนิษฐา ทรรพนันทน์, เรือเอกพิทักษ์ ใจดี, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, นายพิธเนตร์ อุทัศน์
2553 โครงสร้างทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชากรของเต่านาแม่โขง Malayemys subtrijuga และประชากรเต่านามลายู Malayemys macrocephala, อัญชลี เอาผล
2553 การศึกษาความหลากหลายของมอลลัสก์เขตทราย อ่าวใหญ่ จังหวัดตราด, ชีวารัตน์ พรินทรากูล
2553 โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ในประเทศไทย, อัญชลี เอาผล
2553 การศึกษาประชากรของวงศ์หอยจอบในพื้นที่เกาะในอ่าวไทย, ชีวารัตน์ พรินทรากูล
2554 ผลของการใช้แบคทีเรีย Bacillus spp. ร่วมกับ Paracoccus pantotrophus ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิล (Oreochromis niloticus), ชลอ ลิ้มสุวรรณ, นิติ ชูเชิด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, ภัทริดา โปฎก
2554 การใช้แบคทีเรียกลุ่มสร้างสปอร์ในการควบคุมแบคทีเรียก่อโรค Vibrio harveyi ในการเลี้ยงกุ้งแวนนาไม (Litopenaeus vannamei), ชลอ ลิ้มสุวรรณ, นิติ ชูเชิด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, ปาจรีย์ จือเหลียง
2554 การประเมินประสิทธิภาพของสาร Isoeugenol เพื่อใช้เป็นยาสลบสำหรับกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei), ชลอ ลิ้มสุวรรณ, นิติ ชูเชิด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, ทิพย์ภาพร หล่อสิงห์คำ
2554 ผลของเมทัลโลโปรตีนต่อการเจริญเติบโต การรอดตายและระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจงของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopeaneus vannamei), ชลอ ลิ้มสุวรรณ, นิติ ชูเชิด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, ปณิตา ประถมยา
2554 Effect of Activate DA on growth, survival and population of Vibro harveyi in rearing of white shrimp (Litopenaeus vannamei), ชลอ ลิ้มสุวรรณ, นิติ ชูเชิด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, วรวุฒิ วัลลา
2553 การศึกษาชีววิทยาของปรสิตในปลาซาร์ดีน, ชีวารัตน์ พรินทรากูล
2554 แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอย่างยั่งยืน, นิติ ชูเชิด, วราห์ เทพาหุดี, อิสริยา วุฒิสินธุ์, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
2554 การศึกษาความหลากหลายและการปรับตัวของมอลลัสก์ป่าชายเลนในอ่าวไทย, ชีวารัตน์ พรินทรากูล
2555 การประเมินผลการใช้สาร DuPont? Virkon? Aquatic ในการลดการเกิดโรค Vibriosis ในกุ้งขาวแวนนาไม, ชลอ ลิ้มสุวรรณ, นิติ ชูเชิด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
2553 ความหลากหลายและการแพร่กระจายของมอลลัสก์ในเกาะจำจังหวัดกระบี่, ชีวารัตน์ พรินทรากูล
2555 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ำจืดและการผลิตไข่มุกน้ำจืดเพื่อการพาณิชย์, นางสาวอ้อมเดือน มีจุ้ย, ดร. วชิระ กิติมศักดิ์, นายเอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา, นางสาวสุภาวดี โกยดุลย์, อัญชลี เอาผล
2555 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและสัณฐานวิทยาของกบน้ำกร่อย, นรินทร์ ปริยวิชญภัคดี, สุภาวดี มานะไตรนนท์, วัชราภรณ์ รวมธรรม, พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์, วุฒิ ทักษิณธรรม
2554 การศึกษาความหลากหลายทาพันธุกรรมของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา, สุรภพ สุทธิวิเศษ, วุฒิ ทักษิณธรรม, เกษม คงนิรันดรสุข
2555 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของงูเขียวหางไหม้ ด้วยการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นส่วน ยีนสร้างไซโตโครม บี ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช, สุรภพ สุทธิวิเศษ, วุฒิ ทักษิณธรรม, เกษม คงนิรันดรสุข
2556 ผลของสารสกัดจากย่านางต่อการเรียนรู้และจดจำตำแหน่งสถานที่และการตายของเซลล์ประสาทในหนูไมค์ที่เกิดภาวะสมองขาดเลือดแบบชั่วคราว, วชิรญาณ์ ธงอาสา, วสกร บัลลังก์โพธิ์, พนัส ธรรมกีรติวงศ์, เกษม คงนิรันดรสุข
2556 ความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช, สุรภพ สุทธิวิเศษ, เกษม คงนิรันดรสุข, วุฒิ ทักษิณธรรม
2556 การพัฒนาและประยุกต์วิธีการมาตรฐานสำหรับประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบเร็วด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน ในลำธารต้นน้ำภาคตะวันออกและตะวันตกของประเทศไทย, บุญเสฐียร บุญสูง
2556 ความผันแปรของเสียงร้องและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปาดสกุล Polypedates ในประเทศไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ประชากร, อัญชลี เอาผล
2556 ศักยภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแนวปะการังจังหวัดตราด เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและการประมง, ชีวารัตน์ พรินทรากูล, นางสาววัลยา กลิ่นทอง, นางสาวกัญญ์วรา แสงมณี
2556 การศึกษาสัณฐานทางเรขาคณิตของหอยสองฝาวงศ์ Pinnidae ของประเทศไทย, ชีวารัตน์ พรินทรากูล, Peter D. Roopnarine
2556 การเจริญของลูกอ๊อดปาดบ้าน (Polypedates leucomystax), วุฒิ ทักษิณธรรม
2556 การเปรียบเทียบความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในเส้นทางเดินป่าของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชที่ถูกรบกวนและไม่ถูกรบกวน, วุฒิ ทักษิณธรรม
2555 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า บริเวณท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ปี 2554, วุฒิ ทักษิณธรรม
2556 Defense response of Lepidoptera against Thai botanical pesticides, entomopathogens and parasitoids, existence of a crosstalk between the partway of immunity and that of detoxification, วสกร บัลลังก์โพธิ์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, บุญเสฐียร บุญสูง, Gaelle Le Goff
2555 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า โรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2555, วุฒิ ทักษิณธรรม
2554 ผลของสารไทมอลต่อชีววิทยาเเละการระบบสืบพันธ์ของหนอนเจาะสมอฝ้าอเมริกัน, วสกร บัลลังก์โพธิ์, บุญเสฐียร บุญสูง
2556 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลำธารต้นน้ำภาชี จังหวัดราชบุรี, บุญเสฐียร บุญสูง
2554 การศึกษาโรคขี้ขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei), นิติ ชูเชิด, ดร.เต็มดวง สมศิริ, นิติ ชูเชิด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
2554 ประสิทธิภาพของสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โพรไบโอติก และกรดอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน และการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม, นิติ ชูเชิด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, นิติ ชูเชิด
2554 ผลระดับออกซิเจน แอมโมเนีย และพีเอช ต่อการกินอาหาร การเจริญเติบโต การรอดตาย ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจงของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi, นิติ ชูเชิด, นิติ ชูเชิด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
2556 การศึกษานิเวศวิทยาและความหลากชนิดของมอลลัสก์ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม, ชีวารัตน์ พรินทรากูล, นายนิคม ศรีละมุน
2556 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกบอีสานหัวใหญ่เพศผู้ Limnonectes isanensis บริเวณแม่น้ำเลย อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย, พนัส ธรรมกีรติวงศ์, วุฒิ ทักษิณธรรม, นาย ฉัตรดนัย สุขทองสา
2556 Biodiversity and Conservation in the Lower Mekong : Empowering Female Herpetologists through Capacity Building and Regional Networking, อัญชลี เอาผล
2556 ปรสิตที่พบในปลาช่อนจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
2556 ปรสิตที่พบในปลาอันดับ Perciformes บางชนิดจากฟาร์มเลี้ยงในจังหวัดฉะเชิงเทรา, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
2556 การศึกษาผลของสารสกัดทางชีวภาพในการควบคุมสัตวไม่มีกระดูกสันหลัง, ชีวารัตน์ พรินทรากูล, วสกร บัลลังก์โพธิ์
2556 นิเวศวิทยาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในลำธารน้ำสานน้อย เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย, อัญชลี เอาผล, นายนที อำไพ, นายวัทธิกร โสภณรัตน์
2556 ความผันแปรของเสียงร้องและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปาดจิ๋วสกุล Chiromantis ในประเทศไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ประชากร, อัญชลี เอาผล
2557 เปรียบเทียบการเลือกใช้ถิ่นอาศัยและความหลากหลายทางพันธุกรรมของกบหนอง (Fejervaya limnocharis) ในพื้นที่นาข้าว ไร่ และสวน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์, วุฒิ ทักษิณธรรม, นางสาววัชราภรณ์รวมธรรม, นางสาวสุภาวดี มานะไตรนนท์
2557 การศึกษาความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกตัวเต็มวัย และวัยอ่อนในพื้นที่เกษตรกรรมของอำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี, วุฒิ ทักษิณธรรม, ผศ.ดร.กาญจนา ชินสำราญ, นายสุรภพ สุทธิวิเศษ
2557 การศึกษาปรสิตวงศ์ Cymothoidae จากปลาทะเลในอ่าวไทย บริเวณจังหวัดชลบุรี, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, ดร.อภิฤดี สงสุข
2557 การศึกษาปรสิตระยะตัวอ่อนกลุ่ม Gnathiid จากปลาทะเลในอ่าวไทยบริเวณจังหวัดชลบุรี, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, ดร. อภิฤดี สงสุข
2557 ปรสิตในปลากดเกราะ Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1758) จากแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดกรุงเทพมหานคร, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
2558 การศึกษาการความหลากหลายของหอยทะเลในเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง, ชีวารัตน์ พรินทรากูล
2556 ความน่าจะเป็นในการใช้ประโยชน์หอยปากเป็ดเพื่อพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาแบบยั่งยืนในพื้นที่ป่าชายเลนฟาเชงกัง ของประเทศจีน, ชีวารัตน์ พรินทรากูล
2557 การจำแนกฝักไข่ของแมลงสาบที่พบทั่วไปในบ้านเรือนในประเทศไทย, อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร
2557 รายชื่อแมลงปอที่พบในนาข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางประเทศไทย, อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร
2558 การสำรวจความหลากหลายของแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลของภาคใต้, สุปิยนิตย์ ไม้แพ, ดร.รุจินาถ ศรีวุ่น, นางสาวพรรณี สอาดฤทธิ์, รศ.ดร.พรศิลป์ ผลพันธิน
2554 ผลของสารจากพืชไทมอลต่อชีววิทยาของเเตนเบียนCotesia plutellae (Kurdjumov), วสกร บัลลังก์โพธิ์, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, บุญเสฐียร บุญสูง, Paraporn Yotavong
2558 แบบเสียงร้องเพลงและฮอร์โมนควบคุมเสียงร้องเพลงในนกปรอดหัวโขน Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 1758), พนัส ธรรมกีรติวงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ , ดาริกา มานะธรรมกมล
2558 ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตบางชนิดบริเวณอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / โครงการความหลากหลายของปรสิตในปลาบางชนิดบริเวณอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
2558 การศึกษาความหลากชนิดของหอยสองฝาเจาะปะการังในประเทศไทย, ชีวารัตน์ พรินทรากูล
2555 รูปแบบการสืบพันธุ์และฮอรโมนเพศของกิ้งก่า Calotes emma Gray 1845 and Calotes versicolor Daudin 1802 (Squamata; Agamidae), พนัส ธรรมกีรติวงศ์, น.ส. วรวิทู มีสุข, อัญชลี เอาผล, นาย ทักษิณ อาชวคม
2558 ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่อาศัยของหิ่งห้อยน้ำกร่อย Pteroptyx spp. ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า, อัญชนา ท่านเจริญ, ชีวารัตน์ พรินทรากูล, ปาริฉัตร ลักษณะวิมล
2559 การศึกษาความหลากหลายของมอลลัสก์ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพมูลค่าทางเศรษศาสตรฺ์, ชีวารัตน์ พรินทรากูล
2560 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้รายวิชานิเวศวิทยาที่เน้นการทำวิจัยต่อเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการวิจัย และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์, จีระวรรณ เกษสิงห์, บุญเสฐียร บุญสูง
2554 โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ในประเทศไทย, อัญชลี เอาผล
2558 ปัจจัยทีมีผลต่อการอยู่อาศัยของหิ่งห้อยน้ำกร่อย Pteroptyx spp. ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า, อัญชนา ท่านเจริญ, ปาริฉัตร ลักษณะวิมล, ชีวารัตน์ พรินทรากูล
2560 การใช้ทรัพยากรสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน, อัญชลี เอาผล, ผศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ, อ.ดร. ปรัชญาพร วันชัย
2560 ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของตุ๊กแกและจิ้งจกเฉพาะถิ่น (วงศ์ Gekkonidae) ในระบบนิเวศเขาหินปูนเพื่อการประยุกต์ใช้ด้านประวัติทางชีวภูมิศาสตร์และการอนุรักษ์, อัญชลี เอาผล
2561 ความหลากหลายทางชีวภาพและการติดตามคุณภาพน้ำทางชีวภาพในระบบนิเวศแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล, บุญเสฐียร บุญสูง, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, สุปิยนิตย์ ไม้แพ
2559 การอนุรักษ์หอยตะเภาบริเวณหาดหยงหลำและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม, ชีวารัตน์ พรินทรากูล, ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน
2564 รูปแบบการสืบพันธุ์ของงูเขียวหางไหม้ตาโต Trimeresurus macrops Kramer, 1977 ในกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย, พนัส ธรรมกีรติวงศ์, นายธนพล ลิขิตยั่งยืน, นายศรัณย์ภัทร จำใช้
2562 สัณฐานวิทยาระบบสืบพันธุ์ของงูเขียวพระอินทร์เพศผู้และเพศเมีย (Chrysopelea ornata Shaw, 1802) ในจังหวัดกระบี่, พนัส ธรรมกีรติวงศ์, นายธนพล ลิขิตยั่งยืน, นายรุจิกร พิมพ์สอน, ธนัตพร พรหมพา, มงคล พงษ์สุชาติ
2565 อนุกรมวิธานเชิงบูรณาการของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในบริเวณพื้นที่คอคอดกระเพื่อการประยุกต์ใช้ในการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564), อรรถพล รุจิราวรรณ, อัญชลี เอาผล
2565 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการแพร่กระจายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีขอบเขตการแพร่กระจายจำกัดในประเทศไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญในการอนุรักษ์, อรรถพล รุจิราวรรณ, อัญชลี เอาผล, นายนที อำไพ
2564 การจัดจำแนกหอยทะเลในประเทศไทยโดยใช้ การวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยาเรขาคณิตและพันธุกรรม, ชีวารัตน์ พรินทรากูล, Dr. Javier H. Signorelli
2566 ความหลากชนิดของปรสิตในสัตว์น้ำ ในสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 และพื้นที่ใกล้เคียง, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
2565 การพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อเสริมสร้างการรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และทักษะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์, จีระวรรณ เกษสิงห์, พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, ชาตรี ฝ่ายคำตา, บุญเสฐียร บุญสูง, ต้องตา สมใจเพ็ง
2566 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในลุ่มน้ำสงคราม: การ ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์และการเฝ้าระวังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม, อัญชลี เอาผล, อรรถพล รุจิราวรรณ, ผศ.ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน, รศ.ดร.จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน, ผศ.ดร.รัชต โปชยะวณิช, ผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ, รศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ
2566 อนุกรมวิธานเชิงบูรณาการและสถานภาพทางอนุกรมวิธานของตุ๊กแกป่าหมอบุญส่ง Cyrtodactylus lekaguli ในประเทศไทย, อัญชลี เอาผล, ดร.กอขวัญ เติมประยูร