โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยปฏิบัติการทางด้านเคมีอนินทรีย์ประยุกต์
AIC
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2540
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2540
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2540
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 8 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2540
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
103
2549 การวิจัยและพัฒนาการปลูกไผ่เพื่อการผลิตหน่อไม้และการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่, นิคม แหลมสัก, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ปวิณ ปุณศรี, วีระศักดิ์ อุดมโชค, นวลปรางค์ ไชยตะขบ, สราวุธ สังข์แก้ว, จรัล เห็นพิทักษ์, วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, ช่อลัดดา เที่ยงพุก, พูลศิริ ชูชีพ, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
2549 การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาไผ่, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, วีระศักดิ์ อุดมโชค, อรรณพ หอมจันทร์, พรพรรณ พรศิลปทิพย์, สายใจ ชาญเศรษฐิกุล
2549 การพัฒนาวัสดุนาโนเซรามิกส์สปิเนลเพื่อใช้เป็นสารยึดเกาะสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยา, นัทธมน คูณแสง, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, ดร. บุศรินทร์ เฆษปะบุตร
2549 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากไผ่, นิคม แหลมสัก, นวลปรางค์ ไชยตะขบ, จรัล เห็นพิทักษ์, วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, ช่อลัดดา เที่ยงพุก, พูลศิริ ชูชีพ, บุญร่วม จันทร์ชื่น
2549 การพัฒนาการวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำส้มควันไม้โดยวิธี HPLC, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
2550 การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาไผ่, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, วีระศักดิ์ อุดมโชค, อรรณพ หอมจันทร์, สายใจ ชาญเศรษฐิกุล, พรพรรณ พรศิลปทิพย์
2550 การพัฒนาวัสดุนาโนเซรามิกส์สปิเนลเพื่อใช้เป็นสารยึดเกาะสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยา, นัทธมน คูณแสง, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, ดร. บุศรินทร์ เฆษปะบุตร
2550 สมบัติเชิงกลและความเป็นแม่เหล็กของคอมโพสิทระหว่งแบเรียมเฟอร์ไรท์และยางธรรมชาติและผลกระทบของรูปร่างและขนาดอนุภาคของแบเรียมเฟอร์ไรท์ต่อคอมโพสิท, นัทธมน คูณแสง
2551 การเตรียมและพัฒนาวัสดุเซรามิกส์จากสารประกอบโลหะเชิงซ้อนอย่างง่าย สำหรับใช้เป็นแผ่นเยื่อบางอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, นัทธมน คูณแสง, ดร. หฤทภัค กิรติเสวี, นายฉัตรชัย วีระนิติสกุล, ดร. อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล
2551 โครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของแลนทานัมเฟอร์ไรท์เจือไอออนโลหะที่เตรียมโดยกระบวนการขั้นตอนเดียวเพื่อใช้เป็นวัสดุตรวจวัดแก๊ส, นัทธมน คูณแสง, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, ดร. หทัยกานต์ มนัสปิยะ, ดร. อนุรัตน์ วิสิทธิ์สรอรรถ, นางสาววรรณกัษมา ฮารน
2551 การพัฒนาการวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำส้มควันไม้, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, สายใจ ชาญเศรษฐิกุล, นิตยา เลาหะจินดา, อรรณพ หอมจันทร์
2551 การย่อยสลายสีย้อมผ้าบางชนิดโดยใช้แผ่นฟิล์มของผลึกไทเทเนียขนาดนาโนประสิทธิภาพสูง, สุดจิต สงวนเรือง, นัทธมน คูณแสง, พจนารถ สุวรรณรุจิ, ดร. บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร, ดร. จามร มณีรัตน์
2551 การปนเปื้อนของบีสฟีนอล-เอ จากน้ำชะมูลฝอยหลุมฝังกลบในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง, อรรณพ หอมจันทร์, วีระศักดิ์ อุดมโชค, นิตยา เลาหะจินดา, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
2552 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย, ภควดี สุทธิไวยกิจ, อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, มาริสา อรัญชัยยะ, นุจารี ประสิทธิ์พันธ์, ทิพย์มนต์ ภัทราคร, จงกลณี แก้วศรีประกาย, กิตติมา ฉัตรวงศ์วาน, สายใจ ชาญเศรษฐิกุล, พงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคง, ศุมาพร เกษมสำราญ, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
2552 การวิเคราะห์ปริมาณและการศึกษาการสลายตัวโดยวิธีทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ของดีบุคในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, สายใจ ชาญเศรษฐิกุล
2552 การเตรียมและพัฒนาวัสดุเซรามิกส์จากสารประกอบโลหะเชิงซ้อนอย่างง่าย สำหรับใช้เป็นแผ่นเยื่อบางอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, นัทธมน คูณแสง, นายฉัตรชัย วีระนิติสกุล
2552 โครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของแลนทานัมเฟอร์ไรท์เจือไอออนโลหะที่เตรียมโดยกระบวนการขั้นตอนเดียวเพื่อใช้เป็นวัสดุตรวจวัดแก๊ส, นัทธมน คูณแสง, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, ดร. หทัยกานต์ มนัสปิยะ, ดร. อนุรัตน์ วิสิทธิ์สรอรรถ, นางสาววรรณกัษมา ฮารน
2552 การพัฒนาการวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำส้มควันไม้, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, สายใจ ชาญเศรษฐิกุล, นิตยา เลาหะจินดา, อรรณพ หอมจันทร์
2552 การย่อยสลายสีย้อมผ้าบางชนิดโดยใช้แผ่นฟิล์มของผลึกไทเทเนียขนาดนาโนประสิทธิภาพสูง, สุดจิต สงวนเรือง, นัทธมน คูณแสง
2552 โครงการวิจัยความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อม, ภควดี สุทธิไวยกิจ, พรพรรณ พรศิลปทิพย์, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, สายใจ ชาญเศรษฐิกุล
2552 การสลายตัวของสารมลพิษในน้ำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
2553 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาซีเรียจากสารประกอบโลหะเชิงซ้อนเพื่อใช้ในปฏิกิริยาสตรีมรีฟอร์มมิงของมีเทนสำหรับผลิตแก๊สไฮโดรเจน, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, นัทธมน คูณแสง, นวดล เหล่าศิริพจน์
2553 การเตรียมไททาเนียมไดออกไซด์เจือธาตุไนโตรเจนและธาตุซัมมาเรียมขนาดนาโน เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการสลายสารประกอบพอลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน และฟีนอล, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, สายใจ ชาญเศรษฐิกุล, สุรชัย ธชีพันธ์
2553 การสังเคราะห์สารเจือแลนทานัมอะลูมิเนตผ่านการสลายตัวของสารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์เพื่อใช้เป็นแผ่นเยื่อบางอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง, นัทธมน คูณแสง, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี
2553 การเตรียมและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของ MgAl2O4 ที่เจือด้วยไอออนของธาตุหายากและโลหะทรานซิชัน, สุดจิต สงวนเรือง, นัทธมน คูณแสง, พรพรรณ พรศิลปทิพย์
2553 การสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์ด้วยตัวเร่งโคบอลต์บนสารพยุงไททาเนียมไดออกไซด์ ซึ่งถูกปรับปรุงด้วยซีเรียมไอออน, สุธาสินี กิตยาการ
2553 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำส้มไม้ที่ผลิตจากวัตถุดิบไม้แต่ละชนิด, ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, นิคม แหลมสัก, กฤตยา เพชรผึ้ง, ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, อนุชา ทะรา
2553 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติ, กล้าณรงค์ ศรีรอต, พูนพิภพ เกษมทรัพย์, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, ธาริณี นามพิชญ์, นัทธมน คูณแสง, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รัตนา ตันฑเทอดธรรม
2553 ผลของการเติมแม่เหล็กถาวร BaFe12 O19 ต่อสมบัติเชิงกลและเชิงแม่เหล็กของยางธรรมชาติคอมโพสิท, นัทธมน คูณแสง
2554 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาซีเรียจากสารประกอบโลหะเชิงซ้อนเพื่อใช้ในปฏิกิริยาสตรีมรีฟอร์มมิงของมีเทนสำหรับผลิตแก๊สไฮโดรเจน, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, นัทธมน คูณแสง, นวดล เหล่าศิริพจน์
2554 การเตรียมไททาเนียมไดออกไซด์เจือธาตุไนโตรเจนและธาตุซัมมาเรียมขนาดนาโน เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการสลายสารประกอบพอลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน และฟีนอล, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, สายใจ ชาญเศรษฐิกุล
2554 การยึดเกาะของแบคทีเรียบนตัวรองรับอนินทรีย์ เพื่อใช้ในการย่อยสลายทางชีวภาพของสารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน, สุรชัย ธชีพันธ์, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, เจษฎา โพธิรัตน์, ปราโมทย์ ศิริโรจน์
2554 การสังเคราะห์สารเจือแลนทานัมอะลูมิเนตผ่านการสลายตัวของสารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์เพื่อใช้เป็นแผ่นเยื่อบางอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง, นัทธมน คูณแสง, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี
2554 การเตรียมและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของ MgAl2O4 ที่เจือด้วยไอออนของธาตุหายากและโลหะทรานซิชัน, สุดจิต สงวนเรือง, นัทธมน คูณแสง, พรพรรณ พรศิลปทิพย์
2554 การสังเคราะห์อนุพันธ์คาลิกซ์[4]เอรีนที่มีไพรินเป็นเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดโลหะไอออน, บุญธนา วรรณเลิศ
2554 การเตรียมและศึกษาสมบัติแผ่นฟิล์มขนาดนาโนของผลึก TiO2 ที่เจือด้วยโลหะเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ ที่เป็นมลพิษ ภายใต้แสงยูวีและวิสซิเบิล, สุดจิต สงวนเรือง, นัทธมน คูณแสง
2554 การคัดแยกขนาดของอนุภาคนาโนซิลิกอนและซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ผลิตจากกระบวนการแบบ top-down สำหรับประยุกต์ใช้ใน biological imaging, จรรยา เจตนาเสน
2555 การสังเคราะห์อนุพันธ์คาลิกซ์[4]เอรีนที่มีไพรินเป็นเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดโลหะไอออน, บุญธนา วรรณเลิศ
2555 การคัดแยกขนาดของอนุภาคนาโนซิลิกอนและซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ผลิตจากกระบวนการแบบ top-down สำหรับประยุกต์ใช้ใน biological imaging, จรรยา เจตนาเสน
2555 ผลของการเจือไอออนโลหะต่อสมบัติไดอิเล็กตริกของ LaFeO3 ที่เตรียมได้จากการสลายตัวของสารเชิงซ้อน, นัทธมน คูณแสง, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, ดร. ฉัตรชัย วีระนิติสกุล
2555 การชะลอการเสื่อมสภาพของอนุภาคนาโนซิลิกอนโดยอาศัยการพาสซิเวชั่นบริเวณพื้นผิวของอนุภาค, จรรยา เจตนาเสน
2555 การสังเคราะห์วัสดุโครงร่างโลหะอินทรีย์ที่มีสมบัติฟลูออเรสเซ็นต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดแอนไอออน, ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่
2555 การตกผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตแบบนอนคลาสสิคภายใต้สภาวะที่มีสารเติมแต่งและตัวทำละลายผสม, สุรชัย ธชีพันธ์, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
2555 การสังเคราะห์อนุพันธ์ไบฟีนอลิกใหม่เพื่อเป็นตัวตรวจวัดฟลูออเรสเซนต์สำหรับกรดอะมิโน, บุญธนา วรรณเลิศ
2555 การวิจัยพัฒนาพลังงานทางเลือก: เชื้อเพลิงสังเคราะห์, อรรถธีรา วรยิ่งยง, มาริสา อรัญชัยยะ, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, พัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข, สุธาสินี กิตยาการ, อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ดร.ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์
2555 เชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์: ศึกษาปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์ แบบ in situ ด้วยเทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, สุธาสินี กิตยาการ, พัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข, ดร.ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์
2555 เชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์: ความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียม โครงสร้าง กัมมันตภาพและค่าการเลือกของตัวเร่ง, อรรถธีรา วรยิ่งยง, สุธาสินี กิตยาการ, อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์
2556 การสังเคราะห์วัสดุโครงร่างโลหะอินทรีย์ที่มีสมบัติฟลูออเรสเซ็นต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดแอนไอออน, ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่
2556 การตกผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตแบบนอนคลาสสิคภายใต้สภาวะที่มีสารเติมแต่งและตัวทำละลายผสม, สุรชัย ธชีพันธ์, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
2556 การสังเคราะห์อนุพันธ์ไบฟีนอลิกใหม่เพื่อเป็นตัวตรวจวัดฟลูออเรสเซนต์สำหรับกรดอะมิโน, บุญธนา วรรณเลิศ
2556 การวิจัยพัฒนาพลังงานทางเลือก: เชื้อเพลิงสังเคราะห์, อรรถธีรา วรยิ่งยง, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, พัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข, สุธาสินี กิตยาการ, อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ดร.ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์
2556 เชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์: ศึกษาปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์ แบบ in situ ด้วยเทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, พัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข, สุธาสินี กิตยาการ, ดร. ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์
2556 แบบจำลองการเคลื่อนที่ของบีสฟีนอล-เอในน้ำใต้ดินจากหลุมฝังกลบ, อรรณพ หอมจันทร์, วีระศักดิ์ อุดมโชค, กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, พงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, นิตยา เลาหะจินดา
2556 การหุ้มอนุภาคซิลิกอนควอนตัมดอทโดยใช้อัลลิลเอมีนเพื่อสร้างพื้นผิวไฮโดรฟิลิก, จรรยา เจตนาเสน
2556 การเตรียมซิลเวอร์ขนาดนาโนบนตัวพยุงของแข็งด้วยวิธีทางเคมีเพื่อศึกษาการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง, นัทธมน คูณแสง, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, ฉัตรชัย วีระนิติสกุล
2556 การเตรียมผงแบเรียมเฟอร์ไรท์ที่มีความละเอียดสูงผ่านกระบวนการซิเตรต-กลีเซอรอล โซล-เจล สำหรับแผ่นฟิล์มแม่เหล็กเชิงประกอบที่แตกสลายได้ทางชีวภาพ, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, นัทธมน คูณแสง
2557 การเตรียมวัสดุไฮบริดไดอิเล็กทริกจากพอลิบิวทิลีน ซัคซิเนตและแบเรียมสตรอนเทียมไททาเนตสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงความถี่ไมโครเวฟ, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, นัทธมน คูณแสง, อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ (ชูสุวรรณ), ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล
2557 การสังเคราะห์อนุภาคนาโน Rh/CeO2 ด้วยไมโครเวฟและนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาสตรีมรีฟอร์มมิง, นัทธมน คูณแสง, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รศ.ดร. นวดล เหล่าศิริพจน์, ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล
2557 ช้อนอัจฉริยะ, ชัชวาล วงศ์ชูสุข, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, ไชยา ประสิทธิชัย, เมธี สายศรีหยุด, ศุภพัชรี รอดเดชา, อรทัย จงประทีป, อัมพิกา บันสิทธิ์, ยุรนันท์ หาญลำยวง, รติพร มั่นพรหม, ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ปณิทัต หาสิน, วิไล ศิริวัชรไพบูลย์, รมิดา รัตนคาม, ผศ. ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
2558 ช้อนอัจฉริยะ, ชัชวาล วงศ์ชูสุข, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, ไชยา ประสิทธิชัย, เมธี สายศรีหยุด, ศุภพัชรี รอดเดชา, อรทัย จงประทีป, อัมพิกา บันสิทธิ์, ยุรนันท์ หาญลำยวง, รติพร มั่นพรหม, ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ปณิทัต หาสิน, วิไล ศิริวัชรไพบูลย์, รมิดา รัตนคาม, ผศ. ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
2558 การศึกษาการเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์เพปซินโปรติเอสและพาเพนโปรติเอสของสารเชิงซ้อนของโลหะทองกับอนุพันธ์ของสารประกอบไทอะโซอิลเอโซ, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, นลวัฒน์ บุญญาลัย
2558 การเตรียมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เคลือบนาโนซิลเวอร์เป็นสารตั้งต้นประสิทธิภาพสูงด้วยระบบการเคลือบแบบวิวิธพันธุ์เพื่อผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์หลากรูปแบบ, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, นัทธมน คูณแสง, ผศ.ดร.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค, ดร.ปรารถนา คิ้วสุวรรณ, ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล
2558 อิทธิพลของซีเรียมในเพอรอฟสไกต์ La1-xCexCoO3 (x = 0-0.2) ต่อการเร่งปฏิกิริยาสตรีมรีฟอร์มิ่งของเอทานอล, สุธาสินี กิตยาการ
2558 การเตรียมและเพิ่มประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่แยกได้ด้วยแม่เหล็กของวัสดุเชิงประกอบ Ba1-xLaxFe12O19/SiO2/Nano-TiO2, นัทธมน คูณแสง, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, ดร. ฉัตรชัย วีระนิติสกุล
2558 การแพร่กระจายของสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อมบริเวณหลุมฝังกลบขยะเทศบาลนครขอนแก่น, อรรณพ หอมจันทร์, นิตยา เลาหะจินดา, วีระศักดิ์ อุดมโชค, กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, พงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
2558 การฝังอนุภาคนาโนซิลิกอนลงในวัสดุที่มีค่าคงคัวไดอิเล็กทริกสูง, จรรยา เจตนาเสน
2558 เฮทเทอร์โรไดโทปิกรีเซปเตอร์โมเลกุลใหม่จากอนุพันธ์ของเบนซีนและไบแนฟทอล, บุญธนา วรรณเลิศ
2558 การสังเคราะห์ CdO ที่มีอนุภาคระดับนาโนเมตรโดยใช้วัสดุโครงร่างโลหะอินทรีย์เป็นสารตั้งต้น และศึกษาการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดแก๊ส, ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่
2558 การสังเคราะห์สารแขวนลอยของกราฟีนที่มีแผ่นกราฟีนกระจายตัวอยู่ในปริมาณสูงโดยอาศัยกระบวนการลอกออกเป็นแผ่นจากสารประกอบอินเทอร์คาเลชันของโซเดียมและเอมีนในกราไฟต์, วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
2559 อิทธิพลของซีเรียมในเพอรอฟสไกต์ La1-xCexCoO3 (x = 0-0.2) ต่อการเร่งปฏิกิริยาสตรีมรีฟอร์มิ่งของเอทานอล, สุธาสินี กิตยาการ, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์
2559 เฮทเทอร์โรไดโทปิกรีเซปเตอร์โมเลกุลใหม่จากอนุพันธ์ของเบนซีนและไบแนฟทอล, บุญธนา วรรณเลิศ
2559 การปรับปรุงพื้นผิวของซิงค์ออกไซด์ด้วยระบบการเคลือบนาโนซิลเวอร์แบบวิวิธพันธุ์เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงและสารเติมแต่งต้านเชื้อจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, นัทธมน คูณแสง, ดร.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชคต, ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล
2559 การเพิ่มสมบัติการเปล่งแสงของแมกนีเซียมอะลูมิเนตที่เตรียมจากการสลายตัวของสารประกอบเชิงซ้อนโดยการเจือโลหะไอออน, นัทธมน คูณแสง, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล
2559 การสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณสมบัติทางโครงสร้างและเคมีไฟฟ้าของวัสดุผสมระหว่างกราฟีนและสารประกอบ layered double hydroxide เพื่อนำไปใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด, วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร
2559 การสังเคราะห์และปรับปรุงวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ที่มีเสถียรภาพต่อน้ำเพื่อใช้ในการดูดซับ CO2, รมิดา รัตนคาม, วราภรณ์ พาราสุข
2560 การสังเคราะห์และปรับปรุงวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ที่มีเสถียรภาพต่อน้ำเพื่อใช้ในการดูดซับ CO2, รมิดา รัตนคาม, วราภรณ์ พาราสุข
2560 การศึกษาการเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์เพปซินและพาเพนของสารเชิงซ้อนของโลหะรูทีเนียมกับอนุพันธ์ของสารประกอบไทอะโซอิลเอโซ, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, นลวัฒน์ บุญญาลัย
2560 การสังเคราะห์วัสดุโครงร่างโลหะอินทรีย์ที่ถูกบรรจุด้วยสารประกอบเชิงซ้อน ของสังกะสีและ8-ไฮดรอกซีควิโนลีนในรูพรุนเพื่อใช้เตรียมแผ่นฟิล์มตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ, ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่
2560 การเตรียมและการวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง CeO2-TiO2 สำหรับปฏิกิริยาแยกแก๊สจากน้ำ, สุธาสินี กิตยาการ, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รมิดา รัตนคาม
2560 การเตรียมสารแม่เหล็กที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นตัวเร่งเชิงแสงที่สามารถเก็บคืนได้ด้วยแม่เหล็กสำหรับการสลายสีย้อมในอุตสาหกรรม, นัทธมน คูณแสง, ดร, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี
2560 การเตรียมและการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของไบโอชาร์ที่มีพื้นผิวชอบน้ำเพื่อใช้เป็นวัสดุที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอุ้งน้ำของดิน, รมิดา รัตนคาม, มัทนา ฆังคะมโณ, สุธาสินี กิตยาการ
2560 การสังเคราะห์เจลออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมฟอสเฟตด้วยวิธีไมโครอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันเพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบในการสังเคราะห์เจลอุดฟัน, ครองขวัญ อัครชนียากร, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
2561 การเตรียมและการวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง CeO2-TiO2 สำหรับปฏิกิริยาแยกแก๊สจากน้ำ, สุธาสินี กิตยาการ, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รมิดา รัตนคาม
2561 การเตรียมและการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของไบโอชาร์ที่มีพื้นผิวชอบน้ำเพื่อใช้เป็นวัสดุที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอุ้งน้ำของดิน, รมิดา รัตนคาม, สิทธิสุนทร สุโพธิณะ, สุธาสินี กิตยาการ
2561 การเตรียมเส้นใยแม่เหล็กเชิงประกอบที่แตกสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิแลคติกแอซิดและผงแบเรียมเฟอร์ไรท์ความละเอียดสูงที่ผ่านกระบวนการซิเตรต-กลีเซอรอล โซล-เจล, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, นัทธมน คูณแสง
2561 การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าและการต้านเชื้อแบคทีเรียของวัสดุเชิงประกอบระหว่างยางธรรมชาติและผงเขม่าดำเคลือบนาโนซิลเวอร์โดยกระบวนการเคลือบแบบสีเขียว, นัทธมน คูณแสง, ฉั, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี
2561 การปรับปรุงโครงสร้างสัณฐานของซิงค์ออกไซด์ให้มีคุณสมบัติเหมาะกับการนำไปใช้เป็นตัวตรวจวัดแก๊ส, ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่
2561 การสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์รีเซปเตอร์ตัวใหม่ที่มีอนุพันธ์ไบฟีนอลิก-แดนซิลสำหรับการตรวจวัดแอนไอออน, บุญธนา วรรณเลิศ
2561 การสังเคราะห์วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ที่แทรกตัวอยู่ในโครงสร้างโฮสต์ซึ่งมีลักษณะเป็นชั้น, วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร
2562 การสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์รีเซปเตอร์ตัวใหม่ที่มีอนุพันธ์ไบฟีนอลิก-แดนซิลสำหรับการตรวจวัดแอนไอออน, บุญธนา วรรณเลิศ
2562 การพัฒนาเซ็นเซอร์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลผลิตทางการเกษตร, พงศกร จันทรัตน์, ศิริกาญจนา ทองมี, พงศกร จันทรัตน์, วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร
2562 เซ็นเซอร์เชิงแสงสำหรับวิเคราะห์โลหะหนักในผลผลิตทางการเกษตร, วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, ธานี ศรีวงศ์ชัย
2563 การสังเคราะห์นาโนเซลลูโลสที่มีการปรับแต่งพื้นผิวเพื่อดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กและการประยุกต์ใช้ในการกรอง PM2.5 ของแผ่นกรองอากาศ, ธรรมนูญ ทวีชัย, วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, วีรศิลป์ สอนจรูญ, ลิลลี่ กาวีต๊ะ
2564 การเตรียมและตรวจสอบคุณลักษณะของเมมเบรนเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ สำหรับการแยกเกลือออกจากน้ำ และการทำน้ำให้บริสุทธิ์, วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ, วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
2565 ผลของอนุภาคซิลเวอร์นาโนต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของ Fe3O4@TiO2, พรรณนรี ศรีน้อย, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
2565 นวัตกรรมชุดทดสอบอาหาร เพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพอาหารให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน, ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ศุภกิจ อาชีวะวานิช, จรรยา เจตนาเสน, สุธาสินี กิตยาการ, ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ปณิทัต หาสิน, วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร
2565 การผลิตชุดทดสอบภาคสนามจากนาโนเปเปอร์สำหรับตรวจจับสารปรอทที่ระดับความเข้มข้นต่ำมากและอยู่ในช่วงความเข้มข้นที่ปลอดภัยในอาหารและน้ำ, จรรยา เจตนาเสน, พีรดา ยิ่งยวด
2565 การประเมินความสดใหม่ของเนื้อสัตว์จากอาหารทะเลด้วย “ตัวดมกลิ่นความสด”, สุธาสินี กิตยาการ, รมิดา รัตนคาม
2565 การวัสดุสังเคราะห์โครงร่างโลหะอินทรีย์เพื่อพัฒนาเป็นชุดตรวจวัดต้นแบบสารตกค้างยาปฏิชีวนะในกลุ่มไนโตรฟูแรน, ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่
2565 การพัฒนานวัตกรรมแผ่นตรวจวัดเชิงแสง เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักและสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร, วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, คมสันต์ สุทธิสินทอง, บุญธนา วรรณเลิศ, วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ, ธรรมนูญ ทวีชัย
2566 การอัพไซเคิลวัตถุดิบจากถ่านไฟฉายใช้แล้ว สู่นวัตกรรมแบตเตอรี่ซิงค์ไอออนแบบชาร์จได้, วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ, วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, พรรณนรี ศรีน้อย, ธรรมนูญ ทวีชัย
2566 การพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมและโภชนาการของไก่ดำนิลเกษตรเพื่อการผลักดันผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์, ประภาศิริ พงษ์ประยูร, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ประภาศิริ พงษ์ประยูร, อรรถวิทย์ โกวิทวที, ดนัย จัตวา, พนามาศ ตรีวรรณกุล, ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, สุธาสินี กิตยาการ, ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, ธารินี สาลีโภชน์, แพรวไพลิน กังวานสุระ
2566 การวิเคราะห์คุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ไก่ดำนิลเกษตรเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์, ประภาศิริ พงษ์ประยูร, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, อรรถวิทย์ โกวิทวที, ดนัย จัตวา, พนามาศ ตรีวรรณกุล, ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, สุธาสินี กิตยาการ, ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, ธารินี สาลีโภชน์, แพรวไพลิน กังวานสุระ

External Project

Year
External Project
33
2547 การสังเคราะห์วัสดุนาโนเซรามิกส์แมกนีเยมอลูมิเนตโดยการเติมโลหะหมู่ 1 และสารลดแรงตึงผิวเพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับหัววัดความชื้น, นัทธมน คูณแสง
2548 คุณภาพน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงในลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย, วีระศักดิ์ อุดมโชค, นิตยา เลาหะจินดา, อรรณพ หอมจันทร์, พงศกร จิวาภรณ์คุปต์, พูลศิริ ชูชีพ, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, ประหยัด นันทศีล, กรองจิต เกษจินดา, ยุพิน ซิ่งเถียรตระกูล, ประหยัด นันทศีล
2541 การพัฒนาสภาวะการเผาซัพไฟร์สีแดง, สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, ทิพย์มนต์ ภัทราคร, สุดจิต สงวนเรือง, นัทธมน คูณแสง, สุรพล ภัทราคร
2540 การศึกษาและพัฒนาสภาวะการเผาพลอยซัฟไฟร์สีแดง, สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, ทิพย์มนต์ ภัทราคร, สุดจิต สงวนเรือง, สุรพล ภัทราคร, นัทธมน คูณแสง
2552 การเตรียมตัวรองรับตัวเร่งปฎิกิริยาและการควบคุมขนาดตัวรองรับที่มีสัณฐานทรงกลม, อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, นัทธมน คูณแสง, นายศราวุธ แสงเงิน, นายอรรถพล แก้ววิลัย
2553 การผลิตและวิเคราะห์นาโนฟิล์มที่ถูกโด๊ปด้วยอนุภาคนาโนซิลิกอนและซิลิกอนคาร์ไบด์, จรรยา เจตนาเสน
2553 การสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์ ด้วยตัวเร่งโคบอลต์บนสารพยุงไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งถูกปรับปรุงด้วยซีเรียมไออน, สุธาสินี กิตยาการ
2553 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม, นิตยา เลาหะจินดา, อรรณพ หอมจันทร์, อิสริยา วุฒิสินธุ์, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, สันติ พ่วงเจริญ, พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, นิตยา เลาหะจินดา, สรณัฏฐ์ ศิริสวย, ไพลิน จิตรชุ่ม, สหภพ ดอกแก้ว, ศิริรัตน์ หมวกใหม่
2554 การคัดแยกขนาดของอนุภาคนาโนซิลิกอนและซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ผลิตจากกระบวนการแบบ top-down สำหรับประยุกต์ใช้ใน biological imaging, จรรยา เจตนาเสน, จำรัส ลิ้มตระกูล
2555 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษบริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม, อรรณพ หอมจันทร์, นิตยา เลาหะจินดา, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, อิสริยา วุฒิสินธุ์, สันติ พ่วงเจริญ, พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, สรณัฏฐ์ ศิริสวย, ไพลิน จิตรชุ่ม, มุกดา อุตรพงส์
2555 การสังเคราะห์อนุพันธ์ไบฟิีนอลิกใหม่เพื่อเป็นตัวตรวจวัดฟลูออเรสเซนต์สำหรับกรออะมิโน, บุญธนา วรรณเลิศ
2555 ผลของเครื่องปรุงสมุนไพรในน้ำหมักที่มีต่อปริมาณสารก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในไก่ย่างและหมูย่าง, เพลินใจ ตังคณะกุล, จันทร์เพ็ญ แสงประกาย, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, ชมดาว สิกขะมณฑล
2556 การพัฒนาวัสดุไฮบริดชนิดใหม่ที่มีสมบัติเด่นสามประการจากพอลิแลกติกแอซิดและผงเขม่าดำเคลือบนาโนซิลเวอร์:สมบัติเชิงกล สมบัติด้านเชื้อแบคทีเรียและสมบัตินำไฟฟ้า, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, อภิชาติ โรจนโรวรรณ, นัทธมน คูณแสง, ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, นายอรรถพล แก้ววิสัย
2555 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร – สมุทรสงคราม, อรรณพ หอมจันทร์, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, อิสริยา วุฒิสินธุ์, สันติ พ่วงเจริญ, พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, สรณัฏฐ์ ศิริสวย
2558 ศักยภาพของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์และน้ำจิ้มที่มีฤทธิ์ยับยั้งปริมาณสารก่อมะเร็งในอาหารปิ้งย่าง, จันทร์เพ็ญ แสงประกาย, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, ธารินี สาลีโภชน์, อรไท สวัสดิชัยกุล, ดาลัด ศิริวัน, ชุษณา เมฆโหรา, วนิดา ปานอุทัย, อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, ญาธิปวีร์ ปักแก้ว
2561 การพัฒนาถ่านชีวภาพที่อุดมไปด้วยไนโตรเจนเพื่อใช้เป็นสารบำรุงดินสำหรับดินทราย, รมิดา รัตนคาม
2562 แผ่นปิดเส้นใยนาโนบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อจากน้ำมันไพลชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน, เดชา เดชตรัยรัตน์, พีรดา ยิ่งยวด, ดร.ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล, จรรยา เจตนาเสน, ดร.ภก.วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล
2562 การวิจัย การออกแบบและนวัตกรรมสำหรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทดสอบคุณภาพและกระบวนการผลิตยางโฟมขั้นสูงเพื่อควบคุมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การยศาสตร์ และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตเป็นหมอนหรือที่นอนยางพาราเกรดพิเศษ (110711), วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, สุภา หารหนองบัว, Prof.Arkadiusz Chworos, ณัฐสมน เพชรแสง, เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร
2562 การสังเคราะห์วัสดุโครงร่างโลหะอินทรีย์เพื่อใช้ตรวจวัดสารประกอบไนโตรอะโรมาติก, ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่
2562 ฟิล์มบางสามมิติไทเทเนียมไดออกไซด์ : ตัวตรวจวัดมลพิษทางอากาศต้นแบบ, ศุภกิจ อาชีวะวานิช, สุธาสินี กิตยาการ, ดร.พักตร์วิภา เชาว์พานิช
2563 การผลิตเครื่องมือตรวจจับมลพิษจากวัสดุที่มีหมู่ฟังก์ชันเฉพาะ (ปีที่ 2), ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, สุธาสินี กิตยาการ
2564 แผนงานการพัฒนานโยบายด้านยางพาราของชาติและการผลักดันงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์, แพรวไพลิน กังวานสุระ, ศุภชาติ สุขารมณ์, อรรถธีรา วรยิ่งยง, มาริสา อรัญชัยยะ, สุธาสินี กิตยาการ, รมิดา รัตนคาม, ผศ.ดร.อินทกะ พิริยะกุล, ผศ.ดร.วรนุช สมส่งกุล, ดร.สุรัสสวดี จามิกรณ์, จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, อภิชาติ โรจนโรวรรณ, เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ปพิชญา ชัยสกุล, ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, วัชรี รัตนสกุลทอง
2564 การรีไซเคิลขยะถ่านไฟฉายใช้แล้วสู่นวัตกรรมแบตเตอรี่เทียมไอออน, อดิศักดิ์ บุญชื่น, วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, ภูวนาถ ปรมาพจน์, ศุภพัชรี รอดเดชา, ธีรภัทร วัชรธาราพงศ์, ปณิทัต หาสิน
2564 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่ฟ้าหางลายขวาง (Syrmaticus humiae) ในประเทศไทย เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน, ประทีป ด้วงแค, ครศร ศรีกุลนาถ, วรงค์ สุขเสวต, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, กอบศักดิ์ วันธงไชย
2563 โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC), วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, นนทร์ วรพาณิชช์, มานะ ลักษมีอรุโณทัย, กนกอร สีมานนท์, ชลัณดา สนธิ, สุชาติ เหลืองประเสริฐ, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, วรรณดี ไทยสยาม, ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, กฤษณ์ วันอินทร์, ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล, เฉลิมเกียรติ ปลาทอง, สงวนศักดิ์ สังขบูรณ์, วีระ กาหลง, พัชรี ปรีเปรมโมทย์, ชัยรัตน์ สงวนกิจพัฒนา, ชลวัฒน์ ปัญญา, ปกรณ์ สุริยะมล, พัสตราภรณ์ เกตุสวน, ธีร์วรัญญ์ ชื่นธีรพงศ์, ชัยพร เจริญฉิม, โสภิตา สุ่มสังข์, ศรชัย ลักษณะปีติ, สุทธิพงษ์ หมื่นตา, ณัฐชา ชยานุรักษ์, จิรายุ พึ่งฉิ่ง, ภาคภูมิ ชุณหกิจ, สิรวิชญ์ เรืองธวัช, ประทาน ขจรนภาพงศ์, เดชา พัฒน์สิงห์, กิตติยศ กาแดง, สุทธิศักดิ์ สุขบงกช, ปิยะพงษ์ จอมมาวรรณ, อมรเทพ มูลหา, เอกพันธ์ สืบเพ็ง, วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน, กานต์มณี สร้อยสนถาวรกุล, เจริญสุข สวยงาม, สุนิดา โพธิ์ขำ, มัตติกา อินแปลง, หาญณรงค์ สีสำลี, พรเรขา เพิ่มพล, มยุรา อินแปลง, ธีรธัช ทองสิมา, กันตพงศ์ จารุศิริ, เกษียณ ประเสริฐวงศ์พิไล, ชลิดา อินทวงศ์, ทวีโชค แซ่เจียง, ธนากร เสริมศรี, ปิติพงษ์ กุลสุขรังสรรค์, รัฐพงศ์ สินเทียม, ธีริศรา พิมสาร, นิตยา จารุนัย, ศรายุทธ สุธีโร, ฐิติรัตน์ บุญช่วยชู
2564 การวิจัยและนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทดสอบคุณภาพและห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อควบคุมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตเป็นหมอนหรือที่นอนยางพาราเกรดพิเศษ (110711) (ปีที่ 2) - (สนับสนุนโดยบริษัทฯ), วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, นายพายับ นามประเสริฐ, ณัฐสมน เพชรแสง, เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร
2564 โครงการตรวจเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโลเลียมในอ่าวไทย, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, สุชาย วรชนะนันท์, จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ชาคริต เรืองสอน, ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร
2564 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของงานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเร่งปฏิกิริยา, สุธาสินี กิตยาการ
2564 การวิจัยและนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทดสอบคุณภาพและห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อควบคุมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตเป็นหมอนหรือที่นอนยางพาราเกรดพิเศษ (110711) (ปีที่ 2) - (สนับสนุนโดยสวก.), วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ณัฐสมน เพชรแสง, จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, สุธี บุญช่วย, เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, สุรศักดิ์ เชียงกา, วิรัญญา แก้ววัฒนะ, กนกอร หั้นเจริญ, พงศกร จันทรัตน์, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, นายพายับ นามประเสริฐ, Dr. Arkadiusz Chworos, Dr. Darshil U. Shan, นานเรวัตร ใจสุทธิ, นายชัยรัต พงศ์พันธุ์ภาณี, รศ.เจิดกุล โสภาวนิตย์, รศ.ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ, รศ.ดร.กนกทิพย์ บุญเกิด
2564 การยกระดับขีดความสามารถระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่องานด้านการเกษตร อาหาร สำหรับการบูรณาการภายใต้พลวัตรของเศรษฐกิจบีซีจีในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4, สุตเขตต์ นาคะเสถียร, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, ประดนเดช นีละคุปต์, สุตเขตต์ นาคะเสถียร, สมชาย นำประเสริฐชัย, วราภา มหากาญจนกุล, พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, อนุวัตร แจ้งชัด, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, นิคม แหลมสัก, ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ, อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง, พจีจินต์ อาวรณ์, นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, ผกาเกษ วัตุยา, ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ครศร ศรีกุลนาถ, ธานี ศรีวงศ์ชัย
2565 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม และโครงสร้างประชากรของกวางผาเพื่อวางแผนการปล่อยจากสถานีเพาะเลี้ยงสู่แหล่งธรรมชาติ, วรพงศ์ สิงห์ชาติ, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, ครศร ศรีกุลนาถ, ประทีป ด้วงแค, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, วรงค์ สุขเสวต
2565 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แปลงไม้โกงกางเทียมด้วย eDNA, ครศร ศรีกุลนาถ, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, ประทีป ด้วงแค, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, วรพงศ์ สิงห์ชาติ
2565 นวัตกรรมการใช้ระบบขนส่งวัคซีนสีเขียวจากผลึกเซลลูโลสขนาดนาโนเมตรเพื่อควบคุมโรคในปลานิล, ศศิมนัส อุณจักร์, ไชยา ประสิทธิชัย, วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, ธรรมนูญ ทวีชัย