ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย
ABR
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 7 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2542
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 6 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2542
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 15 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 12 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2542
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2542
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 7 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2542
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 6 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2543
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2542
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 15 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 12 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 10 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 8 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2542
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2543
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2542
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
11
2564 รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ดลฤดี ใจสุทธิ์, อนุสรณ์ เชื้อสามารถ, จันทนา ไพรบูรณ์, การศึกษาการอบแห้งโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลด้วยอากาศร้อนและอากาศร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกล, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2564, หน้า 297-300
2561 สุนิสา เครือทอง, จันทนา ไพรบูรณ์, อนงค์ จีรภัทร์, Photosynthetic Response of Gracilaria fisheri (Xia & Abbott) Abbott, Zhang & Xia to Irradiance, Temperature and Salinity Variation, Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2561, หน้า 52-61
2559 อนงค์ จีรภัทร์, TRANSITION OF SPECIES COMPOSITION, ABUNDANCE AND DISTRIBUTION OF THE GRACILARIOID SEAWEEDS (RHODOPHYTA) IN COASTAL AREAS OF THE UPPER GULF OF THAILAND OBSERVED FROM 2004 TO 2007, Natural History Bulletin of the Siam Society, ปีที่ 61, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 71-88
2558 Nattawarit Nunsaksa, จันทนา ไพรบูรณ์, Pongsatorn Puangsombat, อนงค์ จีรภัทร์, Effects of Hydrochloric Acid Preatreatment on Ethanol Yield of Agarophyte, Gracilaria tenuistipitata, Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2558, หน้า 38-47
2558 พรพิมล เพ็ชรโยธิน, จันทนา ไพรบูรณ์, อนงค์ จีรภัทร์, ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว (Propionibacterium acnes) จากสารสกัดของสาหร่ายทะเล, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2558, หน้า 273-282
2557 วสันต์ สุมินทิลี่, ปนิดา บรรจงสินศิริ, จันทนา ไพรบูรณ์, วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lintillifera) สาหร่ายทุ่น (Sargassum oligocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Garcilaria changii), วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, ตุลาคม - พฤษภาคม 2557, หน้า 63-75
2556 ศิริกุล โตขำ, สมจิตต์ ปาละกาศ, ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, จันทนา ไพรบูรณ์, ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กที่ดื้อยา Adriamycin จากสารสกัดเอทานอลของสาหร่ายสกุล Sargassum, วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ปีที่ 7, ฉบับที่ S1, ตุลาคม 2556, หน้า 81-91
2555 จันทนา ไพรบูรณ์, อนงค์ จีรภัทร์, รศ.ดร.อรพิน ภูมิภมร, Yoshihiko Akakabe, ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารโพลีแซคคาไรด์ที่สกัดด้วยน้ำเย็นจาก Gracilaria edulis (S.G. Gmelin) P.C. Silva, วารสารวิทยาศาสตร์ มข, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2555
2555 จันทนา ไพรบูรณ์, โศรดากรณ์ พิมลา, มัทรียา แหละเหย็บ, อนงค์ จีรภัทร์, การดูดซับสีย้อมเบสิกด้วยสาหร่ายสีเขียว Spirogyra sp., วารสารวิทยาศาสตร์ มข, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2555
2555 นายสุเมธ เชิงสะอาด, อนงค์ จีรภัทร์, ความผันแปรทางลักษณะสัณฐานวิทยาของสาหร่ายสีน้ำตาล Sargassum polycystum C. Agardh, วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2555
2546 อนงค์ จีรภัทร์, Contribution to the knowledge of marine algae from Ranong, the Andaman Sea, coast of Thailand, Nat. Hist. Bull. Siam Soc., ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, กันยายน 2546, หน้า 261-272
Year
National Journal
96
2565 Aorarat Suntronpong, Thitipong Panthum, Nararat Laopichienpong, Dung Ho My Nguyen, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Worapong Singchat, Nattakan Ariyaraphong, Syed Farhan Ahmad, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ประทีป ด้วงแค, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, Tariq Ezaz, ครศร ศรีกุลนาถ, Implications of genome-wide single nucleotide polymorphisms in jade perch (Scortum barcoo) reveals the putative XX/XY sex-determination system, facilitating a new chapter of sex control in aquaculture, Aquaculture, ปีที่ 548, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2565, หน้า 73758
2565 Watcharaporn Thapana, Nattakan Ariyaraphong, Parinya Wongtienchai, Nararat Laopichienpong, วรพงศ์ สิงห์ชาติ, Thitipong Panthum, Syed Farhan Ahmad, เอกพันธ์ ไกรจักร์, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ประทีป ด้วงแค, ครศร ศรีกุลนาถ, Concerted and Independent Evolution of Control Regions 1 and 2 of Water Monitor Lizards (Varanus salvator macromaculatus) and Different Phylogenetic Informative Markers, Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มกราคม 2565, หน้า 14
2564 Anirut Klomjit, จันทนา ไพรบูรณ์, Surapee Tiengrim, อนงค์ จีรภัทร์, Prof. Visanu Thamlikitkul, Phytochemical Composition and Antibacterial Activity of Brown Seaweed, Padina australis against Human Pathogenic Bacteria, Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2564, หน้า 8-22
2564 Dung Ho My Nguyen, Jatupong Ponjarat, Nararat Laopichienpong, Ekaphan Kraichak, Thitipong Panthum, Worapong Singchat, Syed Farhan Ahmad, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ประทีป ด้วงแค, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, Tariq Ezaz, อุทัยรัตน์ ณ นคร, ครศร ศรีกุลนาถ, Genome-wide SNP analysis suggests male heterogamety in bighead catfish (Clarias macrocephalus, G?nther, 1864), Aquaculture, ปีที่ 543, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2564, หน้า 737005-1-11
2564 Dung Ho My Nguyen, Thitipong Panthum, Jatupong Ponjarat, Nararat Laopichienpong, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Worapong Singchat, Syed Farhan Ahmad, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, อุทัยรัตน์ ณ นคร, ครศร ศรีกุลนาถ, An Investigation of ZZ/ZW and XX/XY Sex Determination Systems in North African Catfish (Clarias gariepinus, Burchell, 1822), Frontier in Genetics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 562856, มกราคม 2564
2564 Jitmat Thintip, Worapong Singchat, Syed Farhan Ahmad, Nattakan Ariyaraphong, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Wiyada Chamchumroon, Klinsak Pitiwong, วรงค์ สุขเสวต, สุธีร์ ดวงใจ, ประทีป ด้วงแค, ครศร ศรีกุลนาถ, Reduced genetic variability in a captive-bred population of the endangered Hume’s pheasant (Syrmaticus humiae, Hume 1881) revealed by microsatellite genotyping and D-loop sequencing, PLOS ONE, ปีที่ 16, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2564, หน้า e025657
2564 Nararat Laopichienpong, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Worapong Singchat, Siwapech Sillapaprayoon, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Sunutcha Suntrarachun, Sudarath Baicharoen, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, Lawan Chanhome, Tariq Ezaz, ครศร ศรีกุลนาถ, Genome-wide SNP analysis of Siamese cobra (Naja kaouthia) reveals the molecular basis of transitions between Z and W sex chromosomes and supports the presence of an ancestral super-sex chromosome in amniotes, Genomics, ปีที่ 113, ฉบับที่ 1P2, มกราคม 2564, หน้า 624-636
2564 Nattakan Ariyaraphong, Nararat Laopichienpong, Worapong Singchat, Thitipong Panthum, Syed Farhan Ahmad, ดนัย จัตวา, ประทีป ด้วงแค, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ครศร ศรีกุลนาถ, High-Level Gene Flow Restricts Genetic Differentiation in Dairy Cattle Populations in Thailand: Insights from Large-Scale Mt D-Loop Sequencing, Animals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2564, หน้า 1680-1-16
2564 Nattakan Ariyaraphong, Tanawat Pansrikaew, Kornsuang Jangtarwan, Jitmat Thintip, Worapong Singchat, Nararat Laopichienpong, Tavun Pongsanarm, Thitipong Panthum, Aorarat Suntronpong, Syed Farhan Ahmad, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Adisorn Kongphoemph, Apinya Wongsodchuen, Sanya Intapan, Wiyada Chamchumroon, MONGKOL SAFOOWONG, ประทีป ด้วงแค, ครศร ศรีกุลนาถ, Introduction of wild Chinese gorals into a captive population requires careful genetic breeding plan monitoring for successful long-term conservation, Global Ecology and Conservation, ปีที่ 28, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2564, หน้า e0167
2564 Nguyen, D.H.M., Ponjarat, J., Laopichienpong, N., เอกพันธ์ ไกรจักร์, Panthum, T., Singchat, W., Ahmad, S.F., ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ประทีป ด้วงแค, Peyachoknagul, S., Ezaz, T., อุทัยรัตน์ ณ นคร, ครศร ศรีกุลนาถ, Genome-wide SNP analysis suggests male heterogamety in bighead catfish (Clarias macrocephalus, Gรผnther, 1864), Aquaculture, ปีที่ 543, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2564, หน้า 73700
2564 Parinya Wongtienchai, Sorravis Lapbenjakul, Kornsuang Jangtarwan, Prapatsorn Areesirisuk, Rujira Mahaprom, Navapong Subpayakom, Worapong Singchat, Siwapech Sillapaprayoon, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Ruthairat Songchan, Sudarath Baicharoen, ประทีป ด้วงแค, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ครศร ศรีกุลนาถ, Genetic management of a water monitor lizard (Varanus salvator macromaculatus) population at Bang Kachao Peninsula as a consequence of urbanization with Varanus Farm Kamphaeng Saen as the first captive research establishment, Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2564, หน้า 484-497
2564 Thitipong Panthum, Nararat Laopichienpong, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Worapong Singchat, Dung Ho My Nguyen, Nattakan Ariyaraphong, Syed Farhan Ahmad, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ประทีป ด้วงแค, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, Tariq Ezaz, ครศร ศรีกุลนาถ, The Snakeskin Gourami (Trichopodus pectoralis) Tends to Exhibit XX/XY Sex Determination, fishes, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2564
2564 Thitipong Panthum, Worapong Singchat, Nararat Laopichienpong, Syed Farhan Ahmad, เอกพันธ์ ไกรจักร์, ประทีป ด้วงแค, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Noppadon Kitana, ครศร ศรีกุลนาถ, Genome-Wide SNP Analysis of Male and Female Rice Field Frogs, Hoplobatrachus rugulosus, Supports a Non-Genetic Sex Determination System, Diversity, ปีที่ 13, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2564, หน้า 50
2564 Worapong Singchat, Thitipong Panthum, Syed Farhan Ahmad, Sudarath Baicharoen, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ประทีป ด้วงแค, Darren K. Griffin, ครศร ศรีกุลนาถ, Remnant of Unrelated Amniote Sex Chromosomal Linkage Sharing on the Same Chromosome in House Gecko Lizards, Providing a Better Understanding of the Ancestral Super-Sex Chromosome, Cells, ปีที่ 10, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2564, หน้า 296
2564 ครศร ศรีกุลนาถ, Worapong Singchat, Nararat Laopichienpong, Syed Farhan Ahmad, Maryam Jehangir, Navapong Subpayakom, Aorarat Suntronpong, Kornsuang Jangtarwan, Tavun Pongsanarm, Thitipong Panthum, Nattakan Ariyaraphong, Jitlada Camcuan, ประทีป ด้วงแค, สหภพ ดอกแก้ว, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Overview of the betta fish genome regarding species radiation, parental care, behavioral aggression, and pigmentation modelrelevant to humans, Genes & Genomics, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, มกราคม 2564, หน้า 91-104
2564 จิตต์มาศ ถินทิพย์, Dr.Syed Farhan Ahmad, ดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, ดร.นรารัตน์ เหล่าพิเชียรพงษ์, อรรัตน์ สุนทรพงศ์, ฐิติพงศ์ พันทุม, Dung Ho My Nguyen, ณัฐกาญจน์ อริยราพงษ์, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, วรงค์ สุขเสวต, ประทีป ด้วงแค, ครศร ศรีกุลนาถ, Mitochondrial genome of bronze-winged jacana (Metopidius indicus, Latham 1790), Mitochondrial DNA Part B: Resources, ปีที่ 6, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2564, หน้า 2251-2253
2564 นางสาวนวนิตย์ คล่องแคล่ว, จันทนา ไพรบูรณ์, นางมนทการ์น ท้ามติ่น, ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, Chemical composition of a hot water crude extract (HWCE) from Ulva intestinalis and its potential effects on growth performance, immune responses, and resistance to white spot syndrome virus and yellowhead virus in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei), Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 112, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2564, หน้า 8-22
2563 Aorarat Suntronpong, Worapong Singchat, Worarat Kruasuwan, Ornjira Prakhongcheep, Siwapech Sillapaprayoon, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Suthasinee Somyong, Chantra Indananda, เอกพันธ์ ไกรจักร์, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ครศร ศรีกุลนาถ, Characterization of centromeric satellite DNAs (MALREP) in the Asian swamp eel (Monopterus albus) suggests the possible origin of repeats from transposable elements, Genomics, ปีที่ 112, ฉบับที่ 5, กันยายน 2563, หน้า 3097-3107
2563 Kornsuang Jangtarwan, Peerapong Kamsongkram, Navapong Subpayakom, Siwapech Sillapaprayoon, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Adisorn Kongphoemph, Apinya Wongsodchuen, Sanya Intapan, Wiyada Chamchumroon, MONGKOL SAFOOWONG, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ประทีป ด้วงแค, ครศร ศรีกุลนาถ, Predictive genetic plan for a captive population of the Chinese goral (Naemorhedus griseus) and prescriptive action for ex situ and in situ conservation management in Thailand, PLoS ONE, ปีที่ 15, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2563, หน้า e023406
2563 Syed Farhan Ahmad, Nararat Laopichienpong, Worapong Singchat, Aorarat Suntronpong, Tavun Pongsanarm, Thitipong Panthum, Nattakan Ariyaraphong, Jakaphan Bulan, Tanawat Pansrikaew, Kornsuang Jangtarwan, Navapong Subpayakom, สหภพ ดอกแก้ว, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ประทีป ด้วงแค, ครศร ศรีกุลนาถ, Next-generation sequencing yields complete mitochondrial genome assembly of peaceful betta fish, Betta imbellis (Teleostei: Osphronemidae), Mitochondrial DNA Part B , ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2563, หน้า 3856-3858
2563 Tassika Koomgun, Nararat Laopichienpong, Worapong Singchat, Thitipong Panthum, Rattanin Phatcharakullawarawat, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Siwapech Sillapaprayoon, Syed Farhan Ahmad, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ประทีป ด้วงแค, Tariq Ezaz, ครศร ศรีกุลนาถ, Genome Complexity Reduction High-Throughput Genome Sequencing of Green Iguana (Iguana iguana) Reveal a Paradigm Shift in Understanding Sex-Chromosomal Linkages on Homomorphic X and Y Sex Chromosomes, Frontier in Genetics, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2563, หน้า 556267-556267
2563 Weerada Puinongpo, Worapong Singchat, Supaporn Petpradub, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Mitsuo Nunome, Nararat Laopichienpong, Ratchaphol Thongchum, Thanphong Intarasorn, Siwapech Sillapaprayoon, Chantra Indananda, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Sunutcha Suntrarachun, Sudarath Baicharoen, Lawan Chanhome, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ครศร ศรีกุลนาถ, Existence of Bov-B LINE Retrotransposons in Snake Lineages Reveals Recent Multiple Horizontal Gene Transfers with Copy Number Variation, Genes, ปีที่ 11, ฉบับที่ 11, ตุลาคม 2563, หน้า 1241-1-1241-22
2563 Worapong Singchat, Siwapech Sillapaprayoon, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Sudarath Baicharoen, Chantra Indananda, ประทีป ด้วงแค, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, Rebecca E. O’Connor, Darren K. Griffin, ครศร ศรีกุลนาถ, Do sex chromosomes of snakes, monitor lizards, and iguanian lizards result from multiple fission of an “ancestral amniote super-sex chromosome”?, Chromosome Research, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - มิถุนายน 2563, หน้า 209-228
2563 Worapong Singchat, Syed Farhan Ahmad, Nararat Laopichienpong, Aorarat Suntronpong, Tavun Pongsanarm, Thitipong Panthum, Nattakan Ariyaraphong, Navapong Subpayakom, สหภพ ดอกแก้ว, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ประทีป ด้วงแค, ครศร ศรีกุลนาถ, Complete mitochondrial genome of Mahachai betta, Betta mahachaiensis (Teleostei: Osphronemidae), Mitochondrial DNA Part B Resources, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2563, หน้า 3077-3079
2563 Worapong Singchat, Syed Farhan Ahmad, Siwapech Sillapaprayoon, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ประทีป ด้วงแค, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, Rebecca E. O’Connor, Darren K. Griffin, ครศร ศรีกุลนาถ, Partial Amniote Sex Chromosomal Linkage Homologies Shared on Snake W Sex Chromosomes Support the Ancestral Super-Sex Chromosome Evolution in Amniotes, Frontier in Genetics, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2563, หน้า 948-948
2563 Zaki, S., Merican, F., ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Convey, P., Broady, P., Discovery of microcystin-producing Anagnostidinema pseudacutissimum from cryopreserved Antarctic cyanobacterial mats, Harmful Algae, ปีที่ 93, ฉบับที่ -, มีนาคม 2563
2563 นางสาวนวนิตย์ คล่องแคล่ว, จันทนา ไพรบูรณ์, มนทกานติ ท้ามติ้น, ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, Antibacterial and Antiviral Activities of Local Thai Green Macroalgae Crude Extracts in Pacific white Shrimp (Litopenaeus vannamei), Marine Drugs, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2563, หน้า 1-22
2562 ณัฐวริศ นุ่นรักษา, สุรีฉาย รัตนแสนศรี, จันทนา ไพรบูรณ์, อนงค์ จีรภัทร์, Proximate composition and the production of fermentable sugars, levulinic acid, and HMF from Gracilaria fisheri and Gracilaria tenuistipitata cultivated in earthen ponds, Journal of Applied Phycology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562, หน้า 683-690
2562 Tawut Rudtanatip, Boonyakorn Boonsri, จันทนา ไพรบูรณ์, Kanokpan Wongprasert, Bioencapsulation efficacy of sulfated galactans in adult Artemia salina for enhancing immunity in shrimp Litopenaeus vannamei, Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 94, ฉบับที่ -, เมษายน - สิงหาคม 2562, หน้า 90-98
2562 Ayudhaya, PTN, Areesirisuk, P, Singchat, W, Sillapaprayoon, S, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Peyachoknagul, S, ครศร ศรีกุลนาถ, Complete mitochondrial genome of 10 anemonefishes belonging to Amphiprion and Premnas, MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2562, หน้า 222-224
2562 Bambaranda, B.V.A.S.M., Tsusaka, T.W., อนงค์ จีรภัทร์, Salin, K.R., Sasaki, N., Capacity of Caulerpa lentillifera in the removal of fish culture effluent in a recirculating aquaculture system, Processes, ปีที่ 7, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2562
2562 Bambaranda, BVASM, Sasaki, N, อนงค์ จีรภัทร์, Salin, KR, Tsusaka, TW, Optimization of Macroalgal Density and Salinity for Nutrient Removal by Caulerpa lentillifera from Aquaculture Effluent, PROCESSES, ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2562
2562 Jatupong Ponjarat, Prapatsorn Areesirisuk, Ornjira Prakhongcheep, สหภพ ดอกแก้ว, Siwapech Sillapaprayoon, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ครศร ศรีกุลนาถ, Complete mitochondrial genome of two mouthbrooding fighting fishes, Betta apollon and B-simplex (Teleostei: Osphronemidae), MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2562, หน้า 672-674
2562 Kornsuang Jangtarwan, Tassika Koomgun, Tulyawat Prasongmaneerut, Ratchaphol Thongchum, Worapong Singchat, Panupong Tawichasri, Toshiharu Fukayama, Siwapech Sillapaprayoon, เอกพันธ์ ไกรจักร์, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Sudarath Baicharoen, Chainarong PUNKONG, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ประทีป ด้วงแค, ครศร ศรีกุลนาถ, Take one step backward to move forward: Assessment of genetic diversity and population structure of captive Asian woollynecked storks (Ciconia episcopus), PLoS ONE, ปีที่ 14, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2562, หน้า 1-e0223726-17
2562 Le, H.N., ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Kheauthong, S., Sun, Z., Zuccarello, G.C., Gracilaria phuquocensis sp. nov., a new flattened Gracilaria species (Gracilariales, Rhodophyta), previously recognized as G. mammillaris, from the southern coast of Vietnam, Phycological Research, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2562
2562 Ponjarat, J., Singchat, W., Monkheang, P., Suntronpong, A., Tawichasri, P., Sillapaprayoon, S., Ogawa, S., ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Baicharoen, S., Peyachoknagul, S., Parhar, I., อุทัยรัตน์ ณ นคร, ครศร ศรีกุลนาถ, Evidence of dramatic sterility in F 1 male hybrid catfish [male Clarias gariepinus (Burchell, 1822)โ€ฏร—โ€ฏfemale C. macrocephalus (Gรผnther, 1864)] resulting from the failure of homologous chromosome pairing in meiosis I, Aquaculture, ปีที่ 505, ฉบับที่ -, เมษายน 2562, หน้า 84-91
2562 Ratchaphol Thongchum, Worapong Singchat, Nararat Laopichienpong, Panupong Tawichasri, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Ornjira Prakhongcheep, Siwapech Sillapaprayoon, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Sudarath Baicharoen, Sunutcha Suntrarachun, Lawan Chanhome, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ครศร ศรีกุลนาถ, Diversity of PBI-DdeI satellite DNA in snakes correlates with rapid independent evolution and different functional roles, Scientific Reports, ปีที่ 9, ฉบับที่ 15459, ตุลาคม 2562
2562 Singchat, W., Areesirisuk, P., Sillapaprayoon, S., ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Baicharoen, S., Suntrarachun, S., Chanhome, L., Peyachoknagul, S., ครศร ศรีกุลนาถ, Complete mitochondrial genome of Siamese cobra (Naja kaouthia) determined using next-generation sequencing, Mitochondrial DNA Part B: Resources, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2562, หน้า 577-578
2562 Worapong Singchat, เอกพันธ์ ไกรจักร์, Panupong Tawichasri, Tanapong Tawan, Aorarat Suntronpong, Siwapech Sillapaprayoon, Rattanin Phatcharakullawarawat, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Sunutcha Suntrarachun, Sudarath Baicharoen, Veerasak Punyapornwithaya, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, Lawan Chanhome, ครศร ศรีกุลนาถ, Dynamics of telomere length in captive Siamese cobra (Naja kaouthia) related to age and sex, Ecology and Evolution, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2562
2561 อนงค์ จีรภัทร์, จันทนา ไพรบูรณ์, Comparison of the photosynthetic efficiency, agar yield, and properties of Gracilaria salicornia (Gracilariales, Rhodophyta) with and without adelphoparasite, Journal of Applied Phycology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561, หน้า 149-157
2561 จันทนา ไพรบูรณ์, สมจิตต์ ปาละกาศ, ธิดารัตน์ น้อยรักษา, Prof. Kazuo Miyashita, Seasonal variation in nutritional composition and anti-proliferative activity of brown seaweed, Sargassum oligocystum, Journal of Applied Phycology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2561, หน้า 101-111
2561 ปัญจพล ชัยศุจยากร, จันทนา ไพรบูรณ์, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, The effect of temperature on growth and lipid and fatty acid composition on marine microalgae used for biodiesel production, Journal of Applied Phycology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2561, หน้า 37-45
2561 Rattanasaensri, S., Nunraksa, N., ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, จันทนา ไพรบูรณ์, อนงค์ จีรภัทร์, Ethanol production from Gracilaria fisheri using three marine epiphytic yeast species, Journal of Applied Phycology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2561, หน้า 3311-3317
2561 อนงค์ จีรภัทร์, จันทนา ไพรบูรณ์, กังสดาลย์ บุญปราบ, Puangsombat, P., Epiphytism differences in the commercial species of Gracilaria, G. fisheri, G. tenuistipitata, and G. salicornia, from Thailand, Journal of Applied Phycology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2561, หน้า 3413-3423
2561 Nunraksa, N., Rattanasaensri, S., จันทนา ไพรบูรณ์, อนงค์ จีรภัทร์, Comparison of ethanol production from Gracilaria fisheri and Gracilaria tenuistipitata cultivated in aquaculture system in Thailand, Journal of Applied Phycology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2561, หน้า 3319-3325
2561 Sathasivam, R, Pongpadung, P, จันทนา ไพรบูรณ์, อนงค์ จีรภัทร์, สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, Roytrakul, S, นิรันดร์ จันทวงศ์, Optimizing NaCl and KNO3 Concentrations for High beta-carotene Production in Photobioreactor by Dunaliella salina KU11 Isolated from Saline Soil Sample, CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม 2561, หน้า 106-115
2561 Prakhongcheep, O., ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Peyachoknagul, S., ครศร ศรีกุลนาถ, Complete mitochondrial genome of mouthbrooding fighting fish (Betta pi) compared with bubble nesting fighting fish (B. splendens), Mitochondrial DNA Part B: Resources, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2561, หน้า 6-8
2561 Prapatsorn Areesirisuk, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Kirati Kunya, Worapong Singchat, Siwapech Sillapaprayoon, Sorravis Lapbenjakul, Watcharaporn Thapana, Attachai Kantachumpoo, Sudarath Baicharoen, Budsaba Rerkamnuaychoke, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, Kyudong Han, ครศร ศรีกุลนาถ, Characterization of five complete Cyrtodactylus mitogenome structures reveals low structural diversity and conservation of repeated sequences in the lineage, Peer J, ปีที่ -, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2561
2561 Worapong Singchat, Rebecca E. O’Connor, Panupong Tawichasri, Aorarat Suntronpong, Siwapech Sillapaprayoon, Sunutcha Suntrarachun, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Sudarath Baicharoen, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, Lawan Chanhome, Darren Griffin, ครศร ศรีกุลนาถ, Chromosome map of the Siamese cobra:did partial synteny of sex chromosomes in the amniote represent “a hypothetical ancestral super-sex chromosome” or random distribution?, BMC Genomics, ปีที่ 19, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2561
2560 ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Khanjanapaj Lewmanomont, Anchana Prathep, Ryuta Terada, Giuseppe C. Zuccarello, Gracilaria coppejansii sp. nov.(Gracilariales, Rhodophyta), a new flattened species from the Andaman coast of southern Thailand, Botanica Marina, ปีที่ 60, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2560, หน้า 533-542
2560 Aorarat Suntronpong, Watcharaporn Thapana, Panupon Twilprawat, Ornjira Prakhongcheep, Suthasinee Somyong, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ครศร ศรีกุลนาถ, Karyological characterization and identification of four repetitive element groups (the 18S – 28S rRNA gene, telomeric sequences, microsatellite repeat motifs, Rex retroelements) of the Asian swamp eel (Monopterus albus), Comparative Cytogenetics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2560, หน้า 435-462
2560 Nararat Laopichienpong, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Lawan Chanhome, Sunutcha Suntrarachun, Panupon Twilprawat, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ครศร ศรีกุลนาถ, Evolutionary Dynamics of the Gametologous CTNNB1 Gene on the Z and W Chromosomes of Snakes, Journal of Heredity, ปีที่ 108, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2560, หน้า 142-151
2560 Nararat Laopichienpong, Panupong Tawichasri, Lawan Chanhome, Rattanin Phatcharakullawarawat, Worapong Singchat, Attachai Kantachumpoo, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Sunutcha Suntrarachun, Kazumi Matsubara, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ครศร ศรีกุลนาถ, A novel method of caenophidian snake sex identification using molecular markers based on two gametologous genes, Ecology and Evolution, ปีที่ 7, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม 2560, หน้า 4661-4669
2560 Ornjira Prakhongcheep, Watcharaporn Thapana, Aorarat Suntronpong, Worapong Singchat, คัมภีร์ พัตนะธนัง, Rattanin Phatcharakullawarawat, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, Kazumi Matsubara, Tariq Ezaz, ครศร ศรีกุลนาถ, Lack of satellite DNA species-specific homogenization and relationship to chromosomal rearrangements in monitor lizards (Varanidae, Squamata), BMC Evolutionary Biology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2560, หน้า 19
2560 Pradipunt Thongtam na Ayudhaya, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Nuwadee Banjongsat, Worapong Singchat, สมหมาย เจนกิจการ, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ครศร ศรีกุลนาถ, Unveiling cryptic diversity of the anemonefish genera Amphiprion and Premnas (Perciformes: Pomacentridae) in Thailand with mitochondrial DNA barcodes, Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2560, หน้า 198-205
2560 Sorravis Lapbenjakul, Watcharaporn Thapana, Panupon Twilprawat, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ฐิติ กาญจนเกตุ, Yosapong Temsiripong, ศศิมนัส อุณจักร์, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ครศร ศรีกุลนาถ, High genetic diversity and demographic history of captive Siamese and Saltwater crocodiles suggest the first step toward the establishment of a breeding and reintroduction program in Thailand, PLOS ONE, ปีที่ 12, ฉบับที่ 9, กันยายน - ตุลาคม 2560
2560 Tawichasri, P., Laopichienpong, N., Chanhome, L., Phatcharakullawarawat, R., Singchat, W., Koomgun, T., Prasongmaneerut, T., วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, Sillapaprayoon, S., ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Suntrarachun, S., Baicharoen, S., Peyachoknagul, S., ครศร ศรีกุลนาถ, Using blood and non-invasive shed skin samples to identify sex of caenophidian snakes based on multiplex PCR assay, Zoologischer Anzeiger, ปีที่ 271, มกราคม 2560, หน้า 6-14
2559 ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Ulla Von Ammon, Giuseppe C. Zuccarello, Cryptic species in sympatry: nonrandom small-scale distribution patterns in Bostrychia intricata (Ceramiales, Rhodophyta), Phycologia, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม - สิงหาคม 2559, หน้า 424-430
2559 Jantana Saengkaew, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Giuseppe C. Zuccarello, Cryptic diversity of the mangrove-associated alga Bostrychia (Rhodomelaceae, Rhodophyta) from Thailand, Botanica Marina, ปีที่ 59, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2559, หน้า 363-371
2559 Nararat Laopichienpong, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Arrjaree Supikamolseni, Panupon Twilprawat, Lawan Chanhome, Sunutcha Suntrarachun, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ครศร ศรีกุลนาถ, Assessment of snake DNA barcodes based onmitochondrial COI and Cytb genes revealed multiple putative cryptic species in Thailand, GENE, ปีที่ 594, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2559, หน้า 238-247
2558 ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Yukimasa Yamagishi, Giuseppe C. Zuccarello, อนงค์ จีรภัทร์, กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, Transferring Gracilaria irregularis (Gracilariaceae, Rhodophyta) from Thailand to Gracilariopsis based on morphological and molecular analyses, Phycological research, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2558, หน้า 29-35
2558 ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Ceridwen I. Fraser, Giuseppe C. Zuccarello, Contrasting patterns of population structure and demographic history in cryptic species of Bostrychia intricata (Rhodomelaceae, Rhodophyta) from New Zealand, Journal of Phycology, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2558, หน้า 574-585
2558 ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Maren Preuss , Giuseppe C. Zuccarello, Comparative physiological studies on the growth of cryptic species of Bostrychia intricata (Rhodomelaceae, Rhodophyta) in various salinity and temperature conditions, Phycological Research, ปีที่ 63, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2558, หน้า 300-306
2558 Chantarawan SAENGKHAE, Yanee PREMSURIYA, Rattanaporn SRIVIBOOL, จันทนา ไพรบูรณ์, Sensitization of Human Carcinoma of Nasopharynx Cells to Doxorubicin and Induction of Apoptosis by Sargassum baccularia Lipophilic Fraction, Walailak Journal of Science and Technology (WJST), ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, เมษายน 2558, หน้า 515-525
2558 Giuseppe C. Zuccarello, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Maren Preuss , Luara B. Sanchez, Susan Loiseaux De Goer, John A. West, The Bostrychia tenella species complex: morphospecies and genetic cryptic species with resurrection of B. binderi, Phycologia, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2558, หน้า 261-270
2558 ครศร ศรีกุลนาถ, Watcharaporn Thapana, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Role of Chromosome Changes in Crocodylus Evolution and Diversity, Genomics & Informatics, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2558, หน้า 102-111
2557 อนงค์ จีรภัทร์, จันทนา ไพรบูรณ์, พงศธร พวงสมบัติ, ชุติมา พัฒนะผล, ณัฐวริส นุ่นรักษา, Chemical composition and ethanol production potential of Thai seaweed species, Journal of Applied Phycology, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม - เมษายน 2557
2557 Ramaraj Sathasivam, จันทนา ไพรบูรณ์, อนงค์ จีรภัทร์, สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ประศาสตร์ เกื้อมณี, Sittiruk Roytrakul, นิรันดร์ จันทวงศ์, Screening, phenotypic and genotypic identification of b-carotene producing strains of Dunaliella salina from Thailand, Indian Journal of Geo-Marine Sciences, ปีที่ 43, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2557
2557 ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Giuseppe C. Zuccarello, ธิดารัตน์ น้อยรักษา, กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, A new flat Gracilaria: Gracilaria lantaensis sp. nov. (Gracilariales, Rhodophyta) from the Andaman coast of Thailand, Phycologia, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2557, หน้า 137-145
2557 ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, John A. West, Giuseppe C. Zuccarello, Evolution of four Southern HemisphereBostrychia(Rhodomelaceae, Rhodophyta)species: phylogeny, species delimitation and divergence times, Phycologia, ปีที่ 53, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557, หน้า 593-601
2557 ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Triet Duy VO, Shigeo Kawagushi, Seasonal fluctuation in a marine red alga, Gracilaria vermiculophylla (Gracilariales, Rhodophyta), from Nokonoshima Island, southern Japan, Journal of the Faculty of Agriculture Kyushu University, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - ธันวาคม 2557, หน้า 243-248
2557 Narongrit Muangmai, Yukimasa Yamagishi, Giuseppe C. Zuccarello, อนงค์ จีรภัทร์, Khanjanapaj Lewmanomont, Transferring Gracilaria irregularis (Gracilariaceae, Rhodophyta) from Thailand to Gracilariopsis based on morphological and molecular analyses, Phycological Research, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2557, หน้า 29-35
2557 รศ.ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ์, Tawut Rudtanatip, จันทนา ไพรบูรณ์, Immunostimulatory activity of sulfated galactans isolated from the red seaweed Gracilaria fisheri and development of resistance against white spot syndrome virus (WSSV) in shrimp, Fish & Shellfish Immunology, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม 2557, หน้า 52-60
2557 Chan, SW, Cheang, CC, Yeung, CW, อนงค์ จีรภัทร์, Gerung, G, Ang, P, Recent expansion led to the lack of genetic structure of Sargassum aquifolium populations in Southeast Asia, MARINE BIOLOGY, ปีที่ 161, ฉบับที่ 4, เมษายน 2557, หน้า 785-795
2556 อนงค์ จีรภัทร์, MORPHOMETRIC, ULTRASTRUCTURE AND MOLOCULAR STUDY OF THE GRACILARIOIDS FROM THE EAST COAST OF THE GULF OF THAILAND, PHYCOLOGIA, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2556, หน้า 18-18
2556 Chan, S.W., Cheang, C.C., อนงค์ จีรภัทร์, Gerung, G., Tharith, C., Ang, P., Homogeneous Population of the Brown Alga Sargassum polycystum in Southeast Asia: Possible Role of Recent Expansion and Asexual Propagation, PLoS ONE, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2556
2556 วีณา สิทธิธนสมบูรณ์, จันทนา ไพรบูรณ์, วิทยา ปั้นสุวรรณ, Evaluation of the potential of Chlorella sp. for biodiesel production, Advance Materials Research, ปีที่ 781-784, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2556, หน้า 2438-2444
2555 Rapeeporn Ruangchuay, Sofhanee Dahamat, อนงค์ จีรภัทร์, Prof. Masahiro Notoya, Effects of culture conditions on the growth and reproduction of Gut Weed, Ulva intestinalis Linnaeus (Ulvales, Chlorophyta), Songklanakarin J. Sci. Technol. , ปีที่ 34, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2555, หน้า 501-507
2555 นิสราภรณ์ เพ็ชรสุทธิ์, อนงค์ จีรภัทร์, เมธี แก้วเนิน, A stability assessment on seasonal variation of seaweed beds in the Trat peninsula of Thailand, Biodiversity Journal, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - พฤศจิกายน 2555, หน้า 229-236
2554 อนงค์ จีรภัทร์, Noppadol Kongkittayapun, Morphometric and molecular analysis of Gracilaria salicornia (C. Agardh) Dawson and its adelphoparasite in Thailand, ScienceAsia, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2554
2554 Kongkittayapun, N, อนงค์ จีรภัทร์, Morphometric and molecular analysis of Gracilaria salicornia and its adelphoparasite in Thailand, ScienceAsia, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2554, หน้า 6-16
2553 อนงค์ จีรภัทร์, Soradakorn Pimla, Yoshihiko Akakabe, Kenji Matsui, Tadahiko Kajiwara, Jantana Praiboon, Kangsadan Boonprab, Contribution to the knowledge of morphometry and sulfated polysaccharides from Thai species of Caulerpa, Algal Resources, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2553 - เมษายน 2554, หน้า 177-184
2553 Attachai Kantachumpoo, อนงค์ จีรภัทร์, Components and Antimicrobial Activity of Polysaccharides Extracted from Thai Brown Seaweeds, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2553, หน้า 220-233
2552 Hirotaka Kakita, Hiroshi Kamishima, อนงค์ จีรภัทร์, Masao Ohno, Improvement of Gracilaria agar solubility by acid treatments, Algal Resources, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2552 - ธันวาคม 2553, หน้า 21-25
2552 อนงค์ จีรภัทร์, พัชรี อำรุง, ADELPHOPARASITIC AND ENDOPHYTIC MICROBES IN GRACILARIA SALICORNIA (C. AGARDH) DAWSON FROM THAILAND, PHYCOLOGIA, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2552, หน้า 5
2552 Laehyeb, M, อนงค์ จีรภัทร์, Ruangchuay, R, CHANGES IN COVERAGE COMPOSITION OF SEAWEED ALONG COASTAL OF TRAT PENINSULA, EASTERN THAILAND, PHYCOLOGIA, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2552, หน้า 20
2552 Phimla, S, อนงค์ จีรภัทร์, CHANGES IN BIOMASS AND THE SULFATED POLYSACCHARIDE OF CAULERPA RACEMOSA (FORSSKaL) J. AGARDH FROM THAILAND, PHYCOLOGIA, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2552, หน้า 30
2549 จันทนา ไพรบูรณ์, อนงค์ จีรภัทร์, Yoshihiko Akakabe, รศ.ดร.อรพิน ภูมิภมร, Tadahiko Kajiwara, Physical and Chemical Characterization of Agar Polysaccharide Extracted from the Thai and Japanese Species of Gracilaria, Science Asia, ปีที่ 32, ฉบับที่ suppl1, ตุลาคม 2549, หน้า 11-17
2549 อนงค์ จีรภัทร์, Changes in yield and quality of agar from the agarophytes, Gracilaria fisheri and G. tenuistipitata var. liui cultivated in earthen ponds, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กันยายน 2549, หน้า 1-12
2549 กังสดาลย์ บุญปราบ, Kenji Matsui, Yoshihiko Akakabe, Miyuki Yoshida, Norishige Yotsukura, อนงค์ จีรภัทร์, Tadahiko Kajiwara, Formation of aldehyde flavor (n-hexanal, 3Z-nonenal and 2E-nonenal) in the brown alga, Laminaria angustata, Journal of Applied phycology, ปีที่ 18, ตุลาคม 2549, หน้า 409-412
2549 ปัทมา ระตะนะอาพร, อนงค์ จีรภัทร์, Nutritional evaluation of tropical green seaweeds Caulerpa lentilifera and Ulva reticulata, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2549, หน้า 0-0
2548 Yamamuro Masumi, อนงค์ จีรภัทร์, Quality of the seagrass Halophila ovalis on a Thai intertidal flat as food for the dugong. 61:183-186. , Journal of Oceanography, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2548, หน้า 183-186
2548 Yamamuro, M, อนงค์ จีรภัทร์, Quality of the seagrass Halophila ovalis on a Thai intertidal flat as food for the dugong, JOURNAL OF OCEANOGRAPHY, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2548, หน้า 183-186
2547 อนงค์ จีรภัทร์, กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, Growth and production of the Thai agarophyte cultured using the effluent seawater from shrimp culture , Hydrobiologia, ปีที่ 512, ฉบับที่ 1, มกราคม - ตุลาคม 2547, หน้า 117-126
2546 อนงค์ จีรภัทร์, Marine algae of Ko Si Chang, eastern Thailand, Bulletin of Marine Science and Fisheries, Kochi University, ฉบับที่ 22, กันยายน 2546, หน้า 107-118
2546 กังสดาลย์ บุญปราบ, Matsui K, Yoshida M, Akakabe Y,, อนงค์ จีรภัทร์, Kajiwara T , C6-aldehyde formation by fatty acid hydroperoxide lyase in the brown alga Laminaria angustata., Z. Naturforsch., ปีที่ 58, ฉบับที่ 3-4, มีนาคม - เมษายน 2546, หน้า 207-214

Conference

Year
International Conference
27
2564 ธนพร เฉิดสกุลกิจ, จันทนา ไพรบูรณ์, อนงค์ จีรภัทร์, ผลของคาร์บอนต่อการผลิตกรดไขมันอีพีเอและฟิวโคแซนทินจากไดอะตอม Phaeodactylum tricornutum ที่เลี้ยงภายใต้สภาวะมิกโซโทรฟิค, การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 18 มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2564, นครปฐม ประเทศไทย
2564 กมลลักษณ์ นิลสุวรรณ, จันทนา ไพรบูรณ์, จีรวรรณ มณีโรจน์, ผลของแหล่งคาร์บอนต่อการเจริญเติบโตและการผลิตกรดไขมันดีเอชเอจาก Aurantiochytrium acetophilum FIKU003 สายพันธุ์ใหม่, งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2, 18 มีนาคม 2564, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2564 รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ดลฤดี ใจสุทธิ์, อนุสรณ์ เชื้อสามารถ, จันทนา ไพรบูรณ์, การศึกษาการอบแห้งโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลด้วยอากาศร้อนและอากาศร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกล, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 13 (Online conference), 13 พฤษภาคม 2564, ONLINE อื่นๆ ประเทศไทย
2562 ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, จักรพันธ์ บุหลัน, ศิลป์ชัย มณีขัติย์, อนงค์ จีรภัทร์, ความหลากหลายที่ซ่อนเร้นในสาหร่ายทะเลสีแดง Gracilaria salicornia (Gracilariales), การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 9, 21 - 22 มีนาคม 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ดลฤดี ใจสุทธิ์, จันทนา ไพรบูรณ์, ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายผักกาดทะเลและการใช้พลังงานในการอบแห้ง, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12, 12 - 13 ธันวาคม 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 อนงค์ จีรภัทร์, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, จันทนา ไพรบูรณ์, สัณฐานวิทยา: ตัวบ่งชี้ปริมาณวุ้นจากสาหร่ายสกุลกราซิลาเรียบางชนิด, การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนครั้งที่ 8 , 27 - 28 มีนาคม 2560, ชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
2560 กมลลักษณ์ นิลสุวรรณ, จันทนา ไพรบูรณ์, อนงค์ จีรภัทร์, ผลของการใช้ปุ๋ยน้ำจากสาหร่ายทะเล Caulerpa lentillifera, Gracilaria fisheri และ Sargassum binderi ต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊ค (Lactuca sativa var. crispa L.), การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์จอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 27 - 28 มีนาคม 2560, ชลบุรี ประเทศไทย
2560 ณัฐวริศ นุ่นรักษา, สุรีฉาย รัตนแสนศรี, จันทนา ไพรบูรณ์, อนงค์ จีรภัทร์, การเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากสาหร่ายผมนาง Gracilaria tenuistipitata และ Gracilaria fisheri, การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘, 27 - 28 มีนาคม 2560, ชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
2560 สุนิสา เครือทอง, จันทนา ไพรบูรณ์, อนงค์ จีรภัทร์, ผลของอุณหภูมิต่อการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายวุ้น Gracilaria fisheri (Xia & Abbott) Abbott, Zhang & Xia, การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘, 27 - 28 มีนาคม 2560, ชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
2560 อนิรุจน์ กล่อมจิตร, ฑิชากร บุญคง, อนงค์ จีรภัทร์, จันทนา ไพรบูรณ์, ประสิทธิภาพของการสกัดโพลีฟีนอลจากสาหร่าย Sargassum binderi ด้วยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasound), การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 27 - 28 มีนาคม 2560, ชลบุรี ประเทศไทย
2560 จันทนา ไพรบูรณ์, ธมลวรรณ ระเวง, ธิดารัตน์ ศรีวรรณา, ศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์, ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลาโดยใช้สารสกัดเอทานอลจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล, การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 27 - 28 มีนาคม 2560, ชลบุรี ประเทศไทย
2560 สุรีฉาย รัตนแสนศรี, อนงค์ จีรภัทร์, จุลินทรีย์จากสาหร่าย Gracilaria fisheri ที่เจริญในบ่อน้าทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง จังหวัดสงขลา, การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘, 27 - 28 มีนาคม 2560, ชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
2559 อนุชา อินทนา, จันทนา ไพรบูรณ์, ํYoshihiko Akakabe, อนงค์ จีรภัทร์, การผันแปรตามฤดูกาลของปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์ในสาหร่าย Gracilaria salicornia (Gracialariaceae, Rhodophyta), การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5, 2 มิถุนายน 2559, อื่นๆ ประเทศไทย
2559 จันทนา ไพรบูรณ์, ศิริกุล โตขำ, สุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ์, ธิดารัตน์ น้อยรักษา, กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายสีน้าตาลในหมู่เกาะแสมสารและบริเวณข้างเคียง, การจัดประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7, 24 - 26 มีนาคม 2559, ขอนแก่น ประเทศไทย
2559 กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, ธิดารัตน์ น้อยรักษา, จันทนา แสงแก้ว, จันทนา ไพรบูรณ์, ศิริกุล โตขำ, ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายทะเล และหญ้าทะเล บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่, การจัดประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7, 24 - 26 มีนาคม 2559, ขอนแก่น ประเทศไทย
2559 กังสดาลย์ บุญปราบ, อนงค์ จีรภัทร์, Wadeo Nilda Arifiana Effendy, ฟิล์มจากสาหร่ายขนาดใหญ่ กลุ่ม Gracilaroid (Hydropuntia fisheri และ Gracilaria tenuistipitata) – การศึกษาระยะ I, การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2559, 1-2 มิถุนายน 2559 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ (The Annual Conference on Fisheries 2016, 1-2 June 2016, Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand), 1 - 2 มิถุนายน 2559, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 พิรุณ จันทร์เทวี , จันทนา ไพรบูรณ์, ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ไพลิน จิตรชุ่ม, มวลชีวภาพและองค์ประกอบของชนิดแพลงก์ตอนพืชบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง, เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 มลธิรา ทองหมัน, จันทนา ไพรบูรณ์, อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ไพลิน จิตรชุ่ม, การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็กบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 5 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 นางสาวสุธาสินี มนุญปรัชญาภรณ์, นางสาวธิดารัตน์ น้อยรักษา, อนงค์ จีรภัทร์, จันทนา ไพรบูรณ์, การผันแปรตามฤดูกาลของคุณค่าทางโภชนาการในสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลสกุล Sargassum ที่พบบริเวณหาดนางรอง จังหวัดชลบุรี, การประชุมวิชาการการประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 27 - 30 มีนาคม 2556, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2556 จันทนา ไพรบูรณ์, นางสาวธิดารัตน์ น้อยรักษา, ศ. กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, อิทธิพลของฤดูกาลต่อปริมาณสารฟูโคแซนทินและฟลอโรแทนนินในสาหร่ายสกุล Sargassum บริเวณหาดนางรอง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, การประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 27 - 30 มีนาคม 2556, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2556 นางสาวศิริกุล โตขำ, สมจิตต์ ปาละกาศ, ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, จันทนา ไพรบูรณ์, ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กที่ดื้อยาจากสารสกัดของสาหร่ายสกุล Sargassum, การประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 6, 27 - 30 มีนาคม 2556, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2556 Waode Nilda Arifiana Effendy, Chakkapat Aenglong, อนงค์ จีรภัทร์, กังสดาลย์ บุญปราบ, ผลของพลาสทิไทเซอร์และระยะเวลาในการสกัดต่อแรงดึงให้ฉีกขาดของแผ่นฟิล์มที่รับประทานได้จากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจี, Gracilaria fisheri, การประชุมวิชาการประมงประจำปี 2556, 5-6 มิถุนายน 2556, กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ, 5 - 6 มิถุนายน 2556, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 Waode Nilda Arifiana Effendy, กังสดาลย์ บุญปราบ, จักรภัทร เอ่งล่อง, อนงค์ จีรภัทร์, การผลิตแผ่นฟิล์มที่รับประทานได้จากสาหร่ายขนาดใหญ่ Gracilaria fisheri, การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 6 (The 6th National Conference on Algae and Plankton(NCAP 2013), 28-30 March 2013, Chiang Mai, Thailand), 28 - 30 มีนาคม 2556, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2554 จันทนา ไพรบูรณ์, สุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ์, วีรยา แซ่เหลียง , อนงค์ จีรภัทร์, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกของสารสกัดด้วยตัวทำละลายจากสาหร่ายทะเลบางชนิด, การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 16 - 18 มีนาคม 2554, สงขลา ประเทศไทย
2554 วริฎฐา เลิศดำรงเดช , อรรถชัย คันธชมพู , อนงค์ จีรภัทร์, จันทนา ไพรบูรณ์, คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระของสารฟูคอยแดนจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล, การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 16 - 18 มีนาคม 2554, สงขลา ประเทศไทย
2554 โศรดากรณ์ พิมลา, สุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ์, อนงค์ จีรภัทร์, จันทนา ไพรบูรณ์, ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดจากสาหร่ายทะเล, การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 16 - 18 มีนาคม 2554, สงขลา ประเทศไทย
2554 กนกวรรณ ช่างทอง, มัทรียา แหละเหย็บ, สุวรรณา วรสิงห์, จันทนา ไพรบูรณ์, องค์ประกอบทางโภชนาการและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของสาหร่าย Ulva rigida, การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 16 - 18 มีนาคม 2554, สงขลา ประเทศไทย
Year
National Conference
37
2562 ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ศิลป์ชัย มณีขัติย์, อนงค์ จีรภัทร์, Giuseppe C. Zuccarello, Phylogeographic pattern of a marine red alga, Gracilaria salicornia (Gracilariaceae, Gracilariales) in Thailand: evidence for the east-west genetic break in Thai-Malay peninsula, 23rd International Seaweed Symposium, 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562, เจจู สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2562 รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ดลฤดี ใจสุทธิ์, จันทนา ไพรบูรณ์, Effect of Drying Temperature on Drying Kinetics, Bioactive Compounds, Antioxidant Activity and Energy Consumption of Hot Air Dried Seagrape (Caulerpa lintillifera), The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 10 - 12 พฤศจิกายน 2562, ภูเก็ต ประเทศไทย
2560 สุรีฉาย รัตนแสนศรี, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, จันทนา ไพรบูรณ์, อนงค์ จีรภัทร์, Ethanol fermentation using epiphytic yeast isolated from Gracilaria fisheri cultivated in shrimp pond effluent, the 8th Asian Pacific Phycological Forum (APPF2017), 8 - 13 ตุลาคม 2560, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2560 อนงค์ จีรภัทร์, จันทนา ไพรบูรณ์, กังสดาลย์ บุญปราบ, Epiphytism Differences in the commercial species of Gracilaria, G. fisheri, G. tenuistipitata, and G. salicornia from Thailand, the 8th Asian Pacific Phycological Forum (APPF2017), 8 - 13 ตุลาคม 2560, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2560 จันทนา ไพรบูรณ์, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Panithi Yuthavisuthi, ปัญจพล ชัยศุจยากร, สรณัฏฐ์ ศิริสวย, ํํProf. Yoshihiko Akakabe, Isolation of Thai heterotrophic microalgae: screening of strains for docosahexaenoic acid (DHA) production, The 3rd Asian Marine Biology Symposium 2017, 3 - 4 พฤศจิกายน 2560, Kumanoto ญี่ปุ่น
2560 ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ศิลป์ชัย มณีขัติย์, อนงค์ จีรภัทร์, Genetic diversity and connectivity in a common red alga, Gracilaria salicornia (Gracilariaceae, Rhodophyta) along the coast of Thailand, The 11th International Phycological Conference, 13 - 19 สิงหาคม 2560, Szczecin สาธารณรัฐโปแลนด์
2560 กมลลักษณ์ นิลสุวรรณ, จันทนา ไพรบูรณ์, ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Panithi Yuthavisuthi, สรณัฏฐ์ ศิริสวย, Selection of suitable carbon source for biomass and docosahexaenoic acid (DHA) production of Aurantiochytrium spp. from Thailand, The 3rd Asian Marine Biology Symposium 2017, 3 - 4 พฤศจิกายน 2560, Kumamoto ญี่ปุ่น
2560 ณัฐวริศ นุ่นรักษา, อนงค์ จีรภัทร์, Comparison of ethanol production from Gracilaria fisheri and G. tenuistipitata cultivated in aquaculture system in Thailand, the 8th Asian Pacific Phycological Forum (APPF2017), 8 - 13 ตุลาคม 2560, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2560 อนิรุจน์ กล่อมจิตร, จันทนา ไพรบูรณ์, ปรารถนา ชูสุวรรณ, Surapee Tiengrim, Visanu Thammalikitkul, Antibacterial activity of brown seaweed extracts against multidrug resistant pathogenic bacteria, The 3rd Asian Marine Biology Symposium 2017, 3 - 4 พฤศจิกายน 2560, Kumamoto ญี่ปุ่น
2559 ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Jantana Saengkaew, จันทนา ไพรบูรณ์, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, อนงค์ จีรภัทร์, Red algal diversity and distribution response to environmental gradients in Thailand, The 3rd Asian Future Conference, 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559, Kitakyushu ญี่ปุ่น
2559 ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, Nhu Le Hau, Zhongmin Sun, Giuseppe C. Zuccarello, Diversity of flattened Gracilaria (Gracilariales, Rhodophyta) species on the southern coast of Vietnam based on morphological and molecular evidence, with proposal of a new species, The 9th Asian-Pacific Conference on Algal Biotechnology, 15 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 กังสดาลย์ บุญปราบ, อนงค์ จีรภัทร์, Waode Nilda Arifiana Effendy, Edible Film From Macroalgae, Gracilaroid (Hydropuntia fisheri And Gracilaria tenuistipitata) Effect Of Gelatin On Their Physical Properties, Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 (PACCON2016), 9-11 Feb 2016, BITEC, Bangkok, Thailand, 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 จันทนา ไพรบูรณ์, ณัฐนันท์ สร้อยทรัพย์, อนงค์ จีรภัทร์, Chemical Characterization and Biological Activity of Sulfated Polysaccharide from Thai Agarophyte, China-Japan-Korea and Southeast Asia Joint Symposium on “Advance processing Technology and Safety Control of Aquatic Products” , 12 - 14 พฤษภาคม 2557, Quingdao สาธารณรัฐประชาชนจีน
2557 นางสาวพรพิมล เพชรโยธิน, นางสาวสุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ์, นางสาวศิริกุล โตขำ, นางสาวธมลวรรณ ระเวง, จันทนา ไพรบูรณ์, Antibacterial Activity of Brown Seaweeds Against Propionibacterium acnes, The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference on “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 นางสาวอรุโณทัย คีตะนนท์, นายปัญจพล ชัยศุจยากร, จันทนา ไพรบูรณ์, Growth, Lipid Accumulation and Nutrient Removal Properties of Chlorella ellipsoidea Culture in Hybrid Catfish Effluent, the International Conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 นายปัฐจพล ชัยศุจยากร, นางสาวอรุโณทัย คีตะนนท์, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, จันทนา ไพรบูรณ์, Biomass and Lipid Production of Four Marine Phytoplankton, the International Conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 อนงค์ จีรภัทร์, จันทนา ไพรบูรณ์, นายพงศธร พวงสมบัติ, นางสาวชุติมา พัฒนะผล, Chemical composition and ethanol production potential of Thai seaweed species, The 21th International Seaweed Symposium, 21 - 26 เมษายน 2556, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2556 จันทนา ไพรบูรณ์, สมจิตต์ ปาละกาศ, ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, อนงค์ จีรภัทร์, Kazuo Miyashita, Cytotoxic activity of brown seaweed lipids against adriamycin-resistant human small cell lung carcinoma cell line, the 21st international seaweed symposium, 22 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2556, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2556 อนงค์ จีรภัทร์, MORPHOMETRIC, ULTRASTRUCTURE AND MOLOCULAR STUDY OF THE GRACILARIOID FROM THE EAST COAST OF THE GULF OF THAILAND, The 10th International Phycological Congress, 4 - 10 สิงหาคม 2556, Orlando ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2556 Sitthithanaboon, W., จันทนา ไพรบูรณ์, วิทยา ปั้นสุวรรณ, Evaluation of the potential of chlorella sp. for biodiesel production, 3rd International Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials, CEAM 2013, 6 กรกฎาคม 2556
2556 นางสาวปภัสสรา แสงธนู, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, จันทนา ไพรบูรณ์, Ethanol Production from Sargassum sp. by a Simultaneous Saccharification and Fermentation Process, The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2556, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 เปมิกา ขำวีระ, วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, จุฑา มุกดาสนิท, จันทนา ไพรบูรณ์, Soluble Polysaccharide from Green Caviar (Caulerpa lentillifera): Preparation steps, FFTC-NTOU Joint International Seminar on Integration of Promising Technology for Aquaculture and Fisheries, 15 - 17 ตุลาคม 2556, Keelung ไต้หวัน
2555 จันทนา ไพรบูรณ์, ชัชรี แก้วสุรลิขิต, ไพลิน จิตรชุ่ม, สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, Fatty acid composition of five species of marine phytoplankton, the 1st Asian Marine Biology Symposium , 13 - 17 ธันวาคม 2555, ภูเก็ต ประเทศไทย
2555 นายวสันต์ สุมินทิลี่, จันทนา ไพรบูรณ์, ดร.ปนิดา บรรจงสินศิริ, วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF THREE MACROALGAE EXTRACT OBTAINED BY DIFFERENT EXTRACTANT, International Fisheries Symposium-IFS2012, 6 ธันวาคม 2555 - 8 กุมภาพันธ์ 2556, Can Tho สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2554 อนงค์ จีรภัทร์, จันทนา ไพรบูรณ์, ดร.เฉลิมชัย เรืองชัยนิคม, ดร. ชัชวลี กะลัมพะเหติ, Carbon dioxide reduction using macro algae in Thailand: Screening for a tolerance strain to carbon dioxide concentration, 6th Asian Pacific Phycological Forum, 10 - 14 ตุลาคม 2554, Yoesu สาธารณรัฐเกาหลี
2554 อนงค์ จีรภัทร์, อาจารย์จิตติมา หมั่นกิจ, ผศ.นิสราภรณ์ เพ็ชรสุทธิ์, A research approach for bioremediation in Thailand: Effect of integrated sailfin molly culture on growth of Gracilaria fisheri, the 8th Biomass Asia Workshop , 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2554, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2553 จันทนา ไพรบูรณ์, Prof Kasuo Miyashita, Chemical Characterization of Lipid Extracts from Thai Seaweed, The workshop for the fostering program for young and female reserachers in sustainable fisheries sciences in Shoutheast Asia, 26 สิงหาคม 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 อนงค์ จีรภัทร์, พัชรี อำรุง, Adelphoparasitic and endophytic microbes in Gracilaria salicornia (C. Agardh) Dawson from Thailand, 9th International Phycological Congress, 2 - 8 สิงหาคม 2552, Tokyo ญี่ปุ่น
2551 อนงค์ จีรภัทร์, Fine structural study of Hydropuntia changii, Gracilaria salicornia with its adelphoparasite, and intermediate form Gracilaria from Thailand. A paper presented at the 5th Asian Pacific Phycological Forum, Wellington, New Zealand, 10 – 14 November 2008. , The 5th Asian Pacific Phycological Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2551, นิวซีแลนด์
2550 อนงค์ จีรภัทร์, Changes in Diversity and Restoration Approached for wild stock of Seaweeds in Thailand, The 19th International Seaweed Symposium, 26 - 29 มีนาคม 2550, ญี่ปุ่น
2550 อนงค์ จีรภัทร์, กังสดาลย์ บุญปราบ, J. Praiboon, O. Bhumibhamon, J. Phothikasikorn, Yoshihiko Akakabe, Kenji Matsui, Tadahiko Kajiwara, Production and composition of sulfated polysaccharides as physiological active substance from marine algae of Thailand, The JSPS-NRCT Concluding joint seminar on Development of thermotolerant microbial resources and their application, 17 - 20 ตุลาคม 2550, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2550 กังสดาลย์ บุญปราบ, Kenji Matsui, Yoshihiko Akakabe, Miyuki Yoshida, Norishige Yotsukura, อนงค์ จีรภัทร์, Tadahiko Kajiwara, Bioflavor in an edible brown alga, Laminaria angustata, JSPS-NRCT Concluding Joint Seminar on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Applications, 17 - 20 ตุลาคม 2550, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2548 อนงค์ จีรภัทร์, Integrated Cultivation of Seaweeds in Thailand: An Approach Model to Gracilaria Production, The 4th Asian Pacific Phycological Forum, 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2548, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2548 อนงค์ จีรภัทร์, Reassessment of the diversity of Gracilaria species with reference to environmental changes in Thailand., The 4th Asian Pacific Phycological Forum, 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2548, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2547 อนงค์ จีรภัทร์, กังสดาลย์ บุญปราบ, จันทนา ไพรบูรณ์, โศรดากรณ์ พิมลา, Jinrapa Phothikasikorn, Akakabe Yoshihiko, Matsui Kenji , Kajiwara Tadahiko, Sulfated polysaccharides from the torpical species of Caulerpa in Thailand. A paper presented at, The 4th JSPS-NRCT joint seminar on 17-21 November 2004, Fukuoka, Japan, 17 - 21 พฤศจิกายน 2547, Fukuoka ญี่ปุ่น
2547 อนงค์ จีรภัทร์, Morphology, distribution and agar content of a new record species of Gracilaria, G. rubra in Thailand, The XVIII International Seaweed Symposium, 20 - 25 มิถุนายน 2547, Bergen ราชอาณาจักรนอร์เวย์
2542 อนงค์ จีรภัทร์, กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, Growth and production of the Thai agarophyte cultured using the effluent seawater from shrimp culture. , The second Asian Pacific Phycological Forum, 21 - 25 กรกฎาคม 2542, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง