โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์
AABAPS
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2567
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2567
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 1

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2567
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2567
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1

Internal Project

Year
Internal Project
32
2549 การศึกษายาต้านจุลชีพในกุ้งก้ามกราม, อำนาจ พัวพลเทพ, ชาติชาย หนุนภักดี, กาญจนา อิ่มศิลป์, ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, สุณี คุณากรสวัสดิ์, วันดี เที่ยงธรรม, ชัยณรงค์ สกุลแถว, นฤมล กลางแก้ว, นภสร เผ่าชูศักดิ์, มาลินี ลิ้มโภคา, ศรัญญา พัวพลเทพ, นาย อรรณพ อิ่มศิลป์
2550 การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ การตกค้างและระยะปลอดยาของยาซัลฟาไตรเมทโธพริม และ ซัลฟาออร์เมทโธพริม ในกุ้งก้ามกราม, อำนาจ พัวพลเทพ, กาญจนา อิ่มศิลป์, ชาติชาย หนุนภักดี, ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, อุสุมา เจิมนาค, ชัยณรงค์ สกุลแถว, นฤมล กลางแก้ว, อ.สพ.ญ. ศรัญญา พัวพลเทพ, นายอรรณพ อิ่มศิลป์, อ.น.สพ. ชัยกฤต สินธุสิงห์, นาง นภสร กู้สุจริต
2551 การศึกษายาซัลฟาไดเมท็อกซินและไตรเมทโธพริมและการตกค้างของยาในปลาทับทิม, สุพจนา เจริญสิน, มาลินี ลิ้มโภคา, พิบูล ไชยอนันต์, วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, บัณฑิต มังกิจ, ดลฤดี ฉายศิริ, ณรงค์ อาบกิ่ง, วิมลรัตน์ อินศวร, รักษ์จินดา วัฒนาลัย, คมสัน สัจจะสถาพร, ชัยณรงค์ สกุลแถว
2551 ความชุกของแอนติบอดีต่อการติดเชื้อ Toxoplasma gondii ในสุกรจากโรงฆ่า ทางภาคเหนือของประเทศไทย, สมัคร สุจริต, พิบูล ไชยอนันต์, วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, ณัฐนรี อินทอง, พีระ อารีศรีสม, จงรัก มงกุฎ
2551 ภัยคุกคามของสารกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในหนูนาย่าง, วิมลรัตน์ อินศวร, กมลชัย ตรงวานิชนาม, วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, ชัยณรงค์ สกุลแถว, สุพจนา เจริญสิน, รักษ์จินดา วัฒนาลัย, ดลฤดี ฉายศิริ
2552 การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ไม่ใช้ซัลเฟอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตสารคาโรทีนอยด์, ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, คมสัน สัจจะสถาพร, สุพจนา เจริญสิน, วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รักษ์จินดา วัฒนาลัย, รศ.ดร. สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์
2552 การลดปริมาณสารตกค้างจำพวกยาสัตว์ในผลิตภัณฑ์เนื้อหลังจากผ่านขบวนการเก็บการเตรียม และการปรุงอาหาร, สุพจนา เจริญสิน, มาลินี ลิ้มโภคา, พิบูล ไชยอนันต์, วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, ปฐมาพร อำนาจอนันต์, วิมลรัตน์ อินศวร, ดลฤดี ฉายศิริ, คมสัน สัจจะสถาพร, รักษ์จินดา วัฒนาลัย, น.ส. ศิรินิตย์ ธารธาดา
2553 การพัฒนาอาหารเหยื่อมีชีวิตเสริมคาโรทีนอยด์ที่ได้จากสาหร่ายสไปรูลิน่า, คมสัน สัจจะสถาพร, วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, วุฒินันท์ รักษาจิตร์, สุพจนา เจริญสิน, พรพิมล เมธีนุกูล, ณรงค์ อาบกิ่ง, วนิดา ปานอุทัย, ดร. ลัดดาวัลย์ ครองพงษ์
2553 ความชุกของแอนติบอดีต่อการติดเชื้อ Neospora caninum ในสุนัขทางภาคกลางของประเทศไทย, วนัท ศรีเจริญ, พิบูล ไชยอนันต์, เอกชาติ พรหมดิเรก, สมัคร สุจริต, ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, พีระ อารีศรีสม, ณัฐนรี อินทอง, ณัฐฐิญา ทองปลูก
2553 การหาปริมาณสารกันเสียจำพวกพาราเบนตกค้างในแหล่งน้ำบริเวณชุมชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยเครื่องมือ HPLC, ปฐมาพร อำนาจอนันต์, พิบูล ไชยอนันต์, วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, สุพจนา เจริญสิน, วิมลรัตน์ อินศวร, คมสัน สัจจะสถาพร, ศิรินิตย์ ธารธาดา, ดลฤดี ฉายศิริ, พรพิมล เมธีนุกูล
2553 การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน VP2 ของเชื้อ canine parvovirus ที่แยกได้จากสุนัขในประเทศไทยในปี 2010, ณัฐนรี อินทอง, ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), สมัคร สุจริต, วนัท ศรีเจริญ, พีระ อารีศรีสม, จงรัก มงกุฎ, ธีระพล ศิรินฤมิตร
2553 การลดแอนติเจนของเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัขเพื่อการถ่ายโลหิต, พรพิมล เมธีนุกูล, วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, ณัฐนรี อินทอง, พีระ อารีศรีสม, เอกชาติ พรหมดิเรก, คมสัน สัจจะสถาพร, ปฐมาพร อำนาจอนันต์, ฤทัยรัตน์ สันติประชาธรรม, ปิยนาถ เทียนเล็ก
2553 การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 5S rDNA และความชุกของพยาธิ Trichinella ที่แยกได้จากหนูในจังหวัดน่าน, นิชนันต์ สินส่องแสง, วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, วนัท ศรีเจริญ, ณัฐนรี อินทอง, พีระ อารีศรีสม, สมัคร สุจริต, พิบูล ไชยอนันต์
2553 สมบัติการต้านไวรัสของโปรตีนต้านจุลชีพจากกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon, ศิรินิตย์ ธารธาดา
2554 สมบัติการต้านไวรัสของโปรตีนต้านจุลชีพจากกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon, ศิรินิตย์ ธารธาดา
2554 การกำจัดโลหะหนักปนเปื้อนในแหล่งน้ำด้วยวิธีทางชีวภาพโดยโฟโตออโตโทรฟิกไซยาโนแบคทีเรีย Synechocystis sp. PCC 6803, วุฒินันท์ รักษาจิตร์, สมัคร สุจริต, คมสัน สัจจะสถาพร, สุพจนา เจริญสิน, วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, ศาสตราจารย์ ดร. อรัญ อินเจริญศักดิ์
2554 การคัดเลือกบาซิลลัสที่สร้างแกรมมากรดโพลิกลูตามิกเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมในสัตว์, ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, วิมลรัตน์ อินศวร, กัญจนา ธีระกุล, วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, อนามิกา กฤติยากรรณ์, ดร. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, นางสาวเสาวภา เขียนงาม
2554 การศึกษาเภสัชจลศาสตร์และประสิทธิภาพของ Ivermectin ชนิด Long action ต่อการรักษา Demodicosis ในสุนัข, ธิติชัย จารุเดชา, เอกชาติ พรหมดิเรก, ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ณัฐนรี อินทอง, ณัฐกาญจน์ นายมอญ
2554 การใช้ปะการังทียมเพื่อช่วยลดของเสียไนโตรเจนในตู้เลี้ยงปลา, พีระ อารีศรีสม, สมัคร สุจริต, วนัท ศรีเจริญ, ณัฐนรี อินทอง, พรพิมล เมธีนุกูล, ปิยนาถ เทียนเล็ก
2554 การหาค่าพลังงานเทอร์โมไดนามิกส์ของเฟอร์บิโพเฟน (Flurbiprofen) ด้วยวิธีคอริเรชั่นแก๊สโครมาโทรกราฟี, ปฐมาพร อำนาจอนันต์
2557 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบใบมะเขือพวงต่อแผลติดเชื้อในสุนัข, ณัฐกาญจน์ นายมอญ, พรพิมล เมธีนุกูล, ธิติชัย จารุเดชา, สุพจนา เจริญสิน, ศิริขวัญ เตมียะเสน, ณรงค์ อาบกิ่ง, คมสัน สัจจะสถาพร
2559 การหาค่าพลังงานเทอร์โมไดนามิกส์ของโทลาโซลีนด้วยวิธีคอริเรชั่นแก๊สโครมาโทรกราฟี, ปฐมาพร อำนาจอนันต์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ศิรินิตย์ ธารธาดา
2560 การศึกษาสมบัติของยีนในระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งขาวแวนนาไมที่ตอบสนองต่อโรคตายด่วนภายใต้สภาวะเครียดจากความร้อน, ศิรินิตย์ ธารธาดา, นางสาวกุลยา สมบูรณ์วิวัฒน์
2561 การพัฒนาวิธีการใช้สารรีดักแตนท์ซัลเฟอร์อ๊อกซีแอนไออนในการบำบัดสารปราบศัตรูพืชที่ตกค้าง, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, ชัยณรงค์ สกุลแถว
2563 การผลิตแผ่นแปะยาเตรียมจากลิกนินกับน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำเพื่อนำส่งเฉพาะยาสำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางผิวหนังในสัตว์เลี้ยง, นันทิยา หาญศุภลักษณ์, ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, วิมลรัตน์ อินศวร, จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด)
2566 การพัฒนาระบบบำบัดในการย่อยสลายไมโครพลาสติกแบบผสมผสานด้วยนาโนคอปเปอร์ออกไซด์/บิสมัทวานาเดตและเม็ดบีดส์แอลจิเนตตรึงจุลินทรีย์, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, อรรถพล อ่างแก้ว, มธุรา นิ่มทิม, วันทนีย์ เขตต์กรณ์, ฐาปนี พุ่มพวง, ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, รัตนะ บุลประเสริฐ, สุชนิทธิ์ งามกาละ, คมสัน สัจจะสถาพร, ธริสรา จิรเสถียรพร, วนัท ศรีเจริญ, คณิศร์รวี เตชะเอื้อย, ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, นิยดา ล้านทรัพย์สกุล
2566 ระบบการย่อยสลายไมโครพลาสติกใช้งานได้จริงด้วยวัสดุนาโนสังเคราะห์คอปเปอร์ออกไซด์บิสมัทวานาเดตร่วมกับกระบวนการโฟโตเฟนตันด้วยแสงอาทิตย์, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, อรรถพล อ่างแก้ว, มธุรา นิ่มทิม, ชัยณรงค์ สกุลแถว
2566 ผลกระทบของน้ำที่ผ่านการย่อยสลายไมโครพลาสติกด้วยนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นต่อเซลล์ไลน์ของมนุษย์และสัตว์ แพลงก์ตอนสัตว์ และพืชน้ำ, ชัยณรงค์ สกุลแถว, ฐาปนี พุ่มพวง, สุชนิทธิ์ งามกาละ, ธริสรา จิรเสถียรพร, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, คณิศร์รวี เตชะเอื้อย
2566 นวัตกรรมสีเขียวของเหล็กนาโนจากฐานพืชและวัสดุอินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูดินปนเปื้อนสไตรีนแบบดั้งเดิม, ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, อรรถพล อ่างแก้ว, ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, ชัยณรงค์ สกุลแถว, ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ปิยาภรณ์ สมสมัคร, แอน กำภู ณ อยุธยา, พัณณิดา ขุนนามวงษ์, มณีกาญจน์ อยู่เอี่ยม
2566 การบำบัดสไตรีนที่ปนเปื้อนในดินด้วยเปอร์ซัลเฟตที่ถูกกระตุ้นด้วยวัสดุปรับปรุงคุณภาพของดินที่ถูกดัดแปลงด้วยเหล็กนาโน, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, อรรถพล อ่างแก้ว, ชัยณรงค์ สกุลแถว
2567 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในการลดการเกิดเชื้อดื้อยาด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีโดยใช้ขั้วเพชรเจือโบรอนและโฟโตเฟอเรดเฟนตัน ร่วมกับกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนจากสาหร่ายและแบคทีเรีย, ณัฐกานต์ มีขนอน, วันทนีย์ เขตต์กรณ์, ณัฐกานต์ มีขนอน, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, วนัท ศรีเจริญ, ชัยณรงค์ สกุลแถว, วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ทักษอร ดวงอุไร, คมสัน สัจจะสถาพร, ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ณัฐนรี อินทอง, ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, ปวีร์ คล่องเวสสะ, ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, สุชนิทธิ์ งามกาละ, รักศักดิ์ รักษาเคน, ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, นิยดา ล้านทรัพย์สกุล
2567 การพัฒนาระบบทำลายฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำด้วยขั้วอิเลคโทรดเพชรเจือโบรอนในกระบวนการไฟฟ้าเคมีร่วมกับโฟโตเฟอเรดเฟนตัน, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, ปวีร์ คล่องเวสสะ, ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ

External Project

Year
External Project
36
2551 เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม I : การคัดแยก และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ, ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, อนามิกา กฤติยากรรณ์, วิมลรัตน์ อินศวร, ดร. สมพร มูลมั่งมี, ผศ. ดร. ดวงทิพย์ มูลมั่งมี, ดร. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, สุพจนา เจริญสิน, คมสัน สัจจะสถาพร, ดลฤดี ฉายศิริ
2552 ความสามารถในการย่อยและขับถ่ายอาหารแห้งและอาหารเปียกในสุนัข, ธิติชัย, ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, วนัท ศรีเจริญ, วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
2552 ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะตะกั่วและโลหะแคดเมียมในน้ำนมดิบ, รักษ์จินดา วัฒนาลัย, วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, วิมลรัตน์ อินศวร, สุพจนา เจริญสิน, ดลฤดี ฉายศิริ, พิบูล ไชยอนันต์
2553 สมบัติการต้านไวรัสของโปรตีนต้านจุลชีพจากกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon, ศิรินิตย์ ธารธาดา, ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร
2554 การหาค่าพลังงานเทอร์โมไดนามิกส์ของเฟอร์บิโพรเฟน (Flurbiprofen) ด้วยวิธีคอริเรชั่นแก๊สโครมาโทกราฟี, ปฐมาพร อำนาจอนันต์
2555 การพัฒนาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวกับอะพอพโทซิสในลูกหนูทดลองที่แม่ไดรับสารพิษฟูซารินอนเอ็กซ์, อำนาจ พัวพลเทพ, สมัคร สุจริต, ศรัญญา พัวพลเทพ, Kumagai Susumu
2557 เภสัชจลนศาสตร์ของยาเอนโรฟลอกซาซินในกระบือไทย (Bubalus bubalis), ศรัญญา พัวพลเทพ, อำนาจ พัวพลเทพ, ชัยณรงค์ สกุลแถว, ดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, น.ส.นฤมล กลางแก้ว
2555 การศึกษาการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราและพิษจลนศาสตร์ของฟูโมนิซินในไก่, อำนาจ พัวพลเทพ, ศรัญญา พัวพลเทพ, ชัยณรงค์ สกุลแถว, สุภาพร อิสริโยดม, Prof.Dr. Mayumi Ishizuka, Prof. Dr. Susumu Kumagai
2557 สารต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน:บางชนิดในตำบลนานกกก อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์, อ.ดร.จิราภรณ์ นิคมทัศน์, ภญ.จิรานุช มิ่งเมือง, ชัยณรงค์ สกุลแถว
2557 การใช้เทคนิคการบำบัดร่วมระหว่างเทียนเปอร์แมงกาเนตและการบำบัดทางชีวภาพในการกำจัดสารฮอร์โมนเพศ (17 B-Estradiol) ที่ปนเปื้อนในน้ำ, ชัยณรงค์ สกุลแถว, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์
2558 การบำบัดโลหะโครเมี่ยม (VI) ที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำด้วยวิธีทางเคมีและชีวภาพ, ชัยณรงค์ สกุลแถว, วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ปฐมาพร อำนาจอนันต์, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์
2557 การดูดซึมและการขับถ่ายยาออกซีเตตร้าซัยคลิน (ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน) ในกระบือไทย (Bubalus bubalis), อำนาจ พัวพลเทพ, ศรัญญา พัวพลเทพ, กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, กาญจนา อิ่มศิลป์, พรรณวิมล ตันหัน, นฤมล กลางแก้ว
2558 นวัตกรรมวัสดุนาโนโมโนลิทสำหรับการวิเคราะห์พทาเลตในสัตว์น้ำทะเล, อรพินท์ เจียรถาวร, ดร.แฟรดาซ์ มาเหล็ม, ผศ.ดร.จิรัฎฐ์ แสนทน, นายพีรพงษ์ สุนทรเดชะ, วิมลรัตน์ อินศวร
2558 วัสดุนาโนโมโนลิทชนิดใหม่เพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างสารประกอบพทเลตจำนวนมากในสัตว์น้ำทะเล, อรพินท์ เจียรถาวร, อรพินท์ เจียรถาวร, วิมลรัตน์ อินศวร
2558 การกำจัดสารฮอร์โมนเพศที่ตกค้างในน้ำโดยใช้การบำบัดด้วยกระบวนการออกซิเดชันจากเปอร์ซัลเฟตที่ถูกกระตุ้นด้วยพลังงานแสงอัลตราไวโอเลต, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, ชัยณรงค์ สกุลแถว
2558 การพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิจัยด้านชีววิทยาประยุกต์และสัตวแพทยสาธารณสุข, วุฒินันท์ รักษาจิตร์, อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ธิติชัย จารุเดชา, ศิรินิตย์ ธารธาดา, ณัฐกานต์ มีขนอน, ปฐมาพร อำนาจอนันต์, ธรรมาพร พิจิตราศิลป์
2558 การศึกษายาเพื่อใช้รักษาโรคในปลากะพงขาวและปลาเก๋า, สุพจนา เจริญสิน, คมสัน สัจจะสถาพร, คณิศร์รวี เตชะเอื้อย, รศ.น.สพ.พิบูล ไชยอนันต์
2560 จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในกระบวนการผลิตยางก้อนถ้วยและวิธีการกำจัด, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, นันทิยา หาญศุภลักษณ์, วิมลรัตน์ อินศวร, นายเฉลิมภพ แก่นจัน, นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี
2560 การแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนในรังไข่สุกรสาวที่ถูกเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน, ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์
2558 ภูมิคุ้มกันของกุ้งกับแนวทางในการควบคุมโรค, ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร, ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผศ.ดร.กุลยา สมบูรณ์วิวัฒน์
2561 แก้ไขชื่อโครงการ, ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร, ศิรินิตย์ ธารธาดา
2561 แก้ไขชื่อโครงการ, ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร, ศิรินิตย์ ธารธาดา
2561 แก้ไขชื่อโครงการ, ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร, ศิรินิตย์ ธารธาดา
2561 แก้ไขชื่อโครงการ, ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร, ศิรินิตย์ ธารธาดา
2561 บทบาทของเลปตินในการเป็นตัวบ่งชี้การตอบสนองต่อฮอร์โมนโกนาโดโทรปินในสุกรสาว, ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, Padet Tummaruk, Sayamon Srisuwatanasagul
2562 ฤทธิ์ต้ำนมะเร็งและกลไกยับยั้งกำรเกิดมะเร็งของน้ ำมันยูคำลิปตัสในเซลล์มะเร็ง ชนิดเพำะเลี้ยง, อรพินท์ อินศวร , รุจเิรข ไชยวงษำ , เบญจลักษณ์ ทองช่วย , วิมลรัตน์ อินศวร
2562 จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในกระบวนการผลิตยางก้อนถ้วยและวิธีการกำจัด (ปีที่ 2), นันทิยา หาญศุภลักษณ์, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, วิมลรัตน์ อินศวร
2561 การพัฒนาเปปไทด์ต้านจุลชีพแอนติไลโปโพลิแซกคาไรด์แฟกเตอร์ (ALF) จากกุ้ง เพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหารในการควบคุมโรคตายด่วน (EMS) ในกุ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลยา สมบูรณ์วิวัฒน์, ดร. พินิตพล พรหมบุตร, ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ชื่นศรีวิโรจน์, ดร. ภูชิต โนนจุ้ย
2562 ระบบำบัดน้ำอัตโนมัติเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสัตว์, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, ชัยณรงค์ สกุลแถว
2563 สารยับยั้งจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็นในยางก้อนถ้วย, สายใจ ชาญเศรษฐิกุล, นันทิยา หาญศุภลักษณ์, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, วิมลรัตน์ อินศวร
2563 การพัฒนาวิธีการบำบัดด้วยโอโซนในการบำบัดสารพาราเบนในน้ำ, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, ชัยณรงค์ สกุลแถว
2565 ผลของการใช้ฮอร์โมนโกนาโดโทรปินต่อสมรรถภาพทางระบบสืบพันธุ์และการแสดงออกของฮอร์โมนแอนตี้มูลเลอเรียนในรังไข่สุกรสาว (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564), ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์
2562 อุบัติการณ์และความเสี่ยงของสารพิษจากเชื้อราหลายชนิดในน้ำมันโดยการวิเคราะห์ด้วย LC-MS/MS, อำนาจ พัวพลเทพ, ศรัญญา พัวพลเทพ, สมัคร สุจริต, นางสาวธรรมาภรณ์ จันทร์ใส, Prof.Dr. Mario Giorgi, Prof. Dr. Zhaowei Zhang, Prof. Antonio Logreico, Prof.Dr. Peiwu Li
2564 การพัฒนาเปปไทด์ต้านจุลชีพแอนติไลโปโพลิแซกคาไรด์แฟกเตอร์ (ALF) จากกุ้ง เพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหารในการควบคุมโรคตายด่วน (EMS) ในกุ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลยา สมบูรณ์วิวัฒน์, ดร. พินิตพล พรหมบุตร, ศิรินิตย์ ธารธาดา, รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ชื่นศรีวิโรจน์, ดร. ภูชิต โนนจุ้ย, ดร.ภัทรันดา จารีย์, ดร.ภาคภูมิ บุญชื่น, ดร.จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ, นางสาวอัมรา สินประเสริฐพร
2565 กลไกต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผลมะเม่าในเซลล์เม็ดเลือดขาวของหนูชนิดเพาะเลี้ยงที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชันด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, ดร. อรพินท์ อินศวร, ผศ.ดร. เบญจลักษณ์ ทองช่วย, ดร.ทนพญ. สุภาพร ขำจันทร์, ดร.ทนพ. ดาวยศ ดาวเรือง, วิมลรัตน์ อินศวร
2566 การบำบัดยาปฏิชีวนะในน้ำเสียโรงพยาบาลโดยใช้กระบวนการร่วมระหว่างโอโซนและถ่านกัมมันต์ที่ดัดแปรพื้นผิว, พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, สุชาติ เหลืองประเสริฐ, สุภาภรณ์ พันวิลัย, ดร.ณัฏฐพร พิมพะ, ดร.เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำพล, ดร.สิรินาฎ ไทยบุญรอด, นายเอกนรินทร์ ธนายุพงศ์, รศ.ดร.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ, ชัยณรงค์ สกุลแถว, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, ดร.เมธิณี พิพัฒนา