ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์
AABAPS
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2551
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2551
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
0

ไม่มีข้อมูลรางวัลที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
3
2553 ศิรินิตย์ ธารธาดา, Sirikwan Ponprateep, Kunlaya Somboonwiwat, Noppawan Woramongkolchai, Anchalee Tassanakajon, Special Award, Gene organization and functional analysis of anti-lipopolysaccharide factor-6 from theblack tiger shrimp Penaeus monodon, 12 ตุลาคม 2553
2553 อำนาจ พัวพลเทพ, อุสุมา เจิมนาค, อักษร แสงเทียนชัย, ชัยณรงค์ สกุลแถว, นฤมล กลางแก้ว, เทวัฒน์ สุขเกษม, Kumagai Susumu, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Dispositions and residue depletion of enrofloxacin and its metabolite ciprofloxacin in muscle tissue of giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii), 21 กันยายน 2553
2551 ศิรินิตย์ ธารธาดา, Sirikwan Ponprateep, Kunlaya Somboonwiwat, Haipeng Liu, Irene S?derh?ll, Kenneth S?derh?ll, Anchalee Tassanakajon, The Third Prize for the Best Student Poster Presentation in the 7th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (2008), Antiviral Activity of Anti-lipopolysaccharide Factors from the Black Tiger Shrimp, Penaeus monodon, 26 มิถุนายน 2551