คณะสิ่งแวดล้อม บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
9 350 1.654 717.236
359 718.890
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
2 12 15 11 2 ---
42 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
2 608.51 52 52.055

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
147 168 132 162 1 2 0 0 0 0 27 3 3
639 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ (ESCRG)23550.3001,316.734
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ (ASRG)01740.000582.515
Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ (ESCRG)02530---
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ (ASRG)02120---
Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ (ESCRG)245.022611,595,239.14
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ (ASRG)363.492640,460,156.00

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ (ESCRG)691731281280000001800
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ (ASRG)75505050220000700

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ245.02ผศ.อรอนงค์ผิวนิล
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์363.49ผศ.สุรัตน์บัวเลิศ

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศกล้องจุลทรรศ์กำลังขยาย 1,000 เท่า รุ่น CX31153,900.00
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 1,000 เท่า พร้อมอุปกรณ์299,000.00
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 1,000 เท่า พร้อมอุปกรณ์299,000.00
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศเครื่องกลั่นระเหยระบบสูญญากาศ100,000.00
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมโปรแกรม GIS462,094.69
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล GIS เชิงกราฟฟิก179,529.69
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล GIS เชิงกราฟฟิก179,529.69
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล GIS เชิงกราฟฟิก179,529.69
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล GIS เชิงกราฟฟิก179,529.69
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล GIS เชิงกราฟฟิก179,529.69
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศเครื่องทดสอบการตกกะกอน(Coagulation) ด้วยวิธี Jar Test จำนวน 6 หลุม190,000.00
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง100,000.00
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศเครื่องปั่นเหวี่ยงสาร166,800.00
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์199,983.00
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศเครื่องพิมพ์อุปกรณ์ชุดคำสั่งปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์1,429,520.00
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศเครื่องย่อยซีโอดี239,500.00
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศเครื่องย่อยด้วยระบบไมโครเวฟ2,770,000.00
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศเครื่องวัดการดูดกลืนแสง319,932.00
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศเครื่องวัดการดูดกลืนแสง319,931.00
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศเครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วงสีขาวและช่วงรังสียูวี319,930.00
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน(TKN) ด้วยวิธี Kjeldaht Melthode610,000.00
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศเครื่องสกัดไขมัน159,000.00
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี1,640,000.00
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศตู้บ่มบีโอดี 20 องศาเซลเซียส249,500.00
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศตู้เย็นห้องปฏิบัติการ 49.3 ลูกบาศก์ฟุต289,500.00
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดันไอน้ำ380,000.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์3D Sonic Anemometer with Eddy covariance950,000.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์CNR4620,000.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์Data logger, Software Licence610,000.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์PLC ร่วมพัฒนาโดย บ.เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด600,000.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์Tower 117m.14,350,000.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์เครื่องควบคุมการปรับเทียบด้วยก๊าซมาตราฐาน574,000.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์เครื่องตรวจวัดก๊าซ CO ในบรรยากาศ637,000.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์เครื่องตรวจวัดก๊าซ Methane และ Non-Methane ในบรรยากาศ824,000.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์เครื่องตรวจวัดก๊าซ NO, NO2, NOx ในบรรยากาศ673,000.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์เครื่องตรวจวัดก๊าซ O3 ในบรรยากาศ410,000.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์เครื่องตรวจวัดก๊าซ SO2 ในบรรยากาศ648,000.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง Organic Carbon และ Elemental Carbon3,850,000.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ950,000.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองบนยอดเสา 4 เครื่อง625,000.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์เครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศมากกว่า 19 ชนิด ตามประกาศกระทรวงฯ5,900,000.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์เครื่องผลิตอากาศบริสุทธิ์335,000.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์เครื่องวักความสั่นสะเทือน 3 แกน249,311.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์เครื่องวัดความสั่นสะเทือน 3 แกน249,312.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์เครื่องวัดความสั่นสะเทือน 3 แกน249,310.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์เครื่องวัดเสียงที่สามารถบันทึกเสียงมาวิเคราะห์เสียง288,902.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์เครื่องวัดเสียงที่สามารถบันทึกเสียงมาวิเคราะห์เสียง288,901.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์เครื่องวัดเสียงที่สามารถบันทึกเสียงมาวิเคราะห์เสียง288,900.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์เครื่องวิเคราะห์ความถี่3,344,820.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ชุดดูดซับเสียงสำหรับภาพวิเคราะห์เสียง797,150.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมอุปกรณ์ประกอบภายในและระบบ sampling1,650,000.00
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์อุปกรณ์กำเนิดเสียงพร้อมเครื่องขยายเสียง497,550.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Email: ecsrb@ku.ac.th
โทร. 02-5792116
วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ (ASRG)
Member: 18 (Int: 5 Nisit: 13 Ext: 0)
ดร. อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Email: fgraonp@ku.ac.th
โทร. 0-2579-2116
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ (ESCRG)
Member: 73 (Int: 11 Nisit: 62 Ext: 0)

Member Performance

นาย ไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
1
- Co-
5
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
96.670
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
96.670
- Leader
0.289
- Co-
91.421
- Ads.
4.960
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
2
- Co-
6
- Ads.
3
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
92.335
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
92.335
- Leader
0.140
- Co-
86.935
- Ads.
5.260
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
76
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
76
- Leader
34
- Co-
13
- Ads.
29
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
278.918
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
278.918
- Leader
236.677
- Co-
6.237
- Ads.
36.004
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
31
- International
31
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
4
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
103.176
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
103.176
- Leader
7.918
- Co-
6.650
- Ads.
88.609
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
26
- International
26
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
26
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
24
- Leader
15
- Co-
2
- Ads.
7
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
54.198
+ Univ. Project
0.003
- Leader
0.001
- Co-
0.001
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
54.195
- Leader
40.494
- Co-
4.019
- Ads.
9.683
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกวิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
6
- Co-
8
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
169.454
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
169.454
- Leader
0.393
- Co-
168.971
- Ads.
0.090
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
12
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุธี จรรยาสุทธิวงศ์, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
1
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.712
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.712
- Leader
0.200
- Co-
3.512
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย นาวี จันทร์วงษ์, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.353
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.353
- Leader
0.000
- Co-
2.353
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชาลิสา วีสมหมาย ซิลล์เบิร์ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
5
- Leader
1
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.990
+ Univ. Project
0.375
- Leader
0.188
- Co-
0.000
- Ads.
0.188
+ Ext. Project
2.615
- Leader
0.115
- Co-
2.500
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.289
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.225
- Co-
0.000
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
12.839
- Leader
0.000
- Co-
12.839
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง คณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกวิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
21
- Leader
14
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
84.067
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
84.067
- Leader
1.092
- Co-
82.975
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุจิณณา กรรณสูต, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
40
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
40
- Leader
29
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
101.220
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
101.220
- Leader
5.240
- Co-
95.980
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
24
- International
24
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกวิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
25
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
25
- Leader
5
- Co-
20
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.567
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
12.567
- Leader
1.430
- Co-
11.137
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
32
- International
32
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
1
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
26.084
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
26.084
- Leader
2.500
- Co-
23.584
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นพวรรณ เสมวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกวิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
18
- Leader
10
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.101
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
9.101
- Leader
1.613
- Co-
7.488
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกวิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
5
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.572
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.572
- Leader
1.110
- Co-
7.462
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
16
- International
16
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยวิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
100
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
100
- Leader
47
- Co-
52
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
208.642
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
208.642
- Leader
17.984
- Co-
190.228
- Ads.
0.430
+ Research Unit
1
- District (m2)
245.02
 
+ Equipment
26
- Equip Price (Baht)
11,595,239.14
 
Output:
+ Journal
28
- International
28
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
18
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย อลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกวิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
61
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
61
- Leader
21
- Co-
40
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
337.114
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
337.114
- Leader
16.341
- Co-
320.773
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกวิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
28
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
28
- Leader
1
- Co-
27
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
197.677
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
197.677
- Leader
0.050
- Co-
197.627
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นฤชิต ดำปิน, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกวิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
51
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
49
- Leader
17
- Co-
32
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
253.105
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
252.805
- Leader
36.740
- Co-
216.065
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สตรีไทย พุ่มไม้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกวิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
23
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
23
- Leader
10
- Co-
13
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
36.735
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
36.735
- Leader
3.870
- Co-
32.865
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
32
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
32
- Leader
13
- Co-
17
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
159.736
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
159.736
- Leader
109.296
- Co-
48.181
- Ads.
2.260
+ Research Unit
1
- District (m2)
363.49
 
+ Equipment
26
- Equip Price (Baht)
40,460,156.00
 
Output:
+ Journal
74
- International
74
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว วิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.108
+ Univ. Project
0.220
- Leader
0.220
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.888
- Leader
2.840
- Co-
1.049
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
22
+ Univ. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
8
- Co-
5
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.067
+ Univ. Project
1.740
- Leader
0.870
- Co-
0.870
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.327
- Leader
1.688
- Co-
8.548
- Ads.
0.090
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
2
- Co-
10
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
97.691
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
97.691
- Leader
0.600
- Co-
92.131
- Ads.
4.960
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย กิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
68
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
68
- Leader
40
- Co-
28
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
275.838
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
275.838
- Leader
53.422
- Co-
222.416
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
18
- International
18
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ประภัสสรา นีละคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.926
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
12.926
- Leader
0.000
- Co-
12.926
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สายสัมพันธ์:
สมาชิกวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
25
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
25
- Leader
17
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
19.636
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
19.636
- Leader
1.470
- Co-
18.166
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
22
- International
22
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0