สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
115 66 23.992 51.771
181 75.763
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 0 0 0 55 ---
55 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
1 497.92 76 112.421

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
60 35 88 103 0 1 0 0 0 0 28 1 3
315 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (SERD)2377846.83464.097
Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (SERD)000014---
Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (SERD)497.9276112,421,397.00

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (SERD)70461501501100003100

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์497.92นางนงณพชรคุณากร

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์Atomic Absorption meter (ASS) ยี่ห้อ GBC รุ่น AVANTA989,964.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์กล้องจุลทรรศน์ชนิดส่องภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ Nikon พร้อมชุดถ่ายภาพอัตโนมัติ470,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์กล้องจุลทรรศน์ชนิดเสตอริโอ 3 มิติ แบบฟลูออเรสเซนต์ ยี่ห้อ Leica รุ่น M205FA3,825,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์กล้องจุลทรรศน์แบบ Compound ยี่ห่อ Zeiss850,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ยี่ห่อ JEOL รุ่น JSM 5600 LV5,836,364.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งกราด(SEM) ยี่ห้อ Hitachi รุ่น SU802018,999,990.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน(TEM) ยี่ห้อ Hitachi รุ่น HT770029,999,590.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบลำแสงผ่าน ยี่ห่อ JEOL รุ่น JEM 12207,490,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่อง Multiple Specimen Holder EM-11170 JEOL749,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์203,700.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟทีซีดี ยี่ห้อ Hewlette Packard รุ่น HP68901,400,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องเขย่าฟาสก์ ยี่ห้อ New Brunswick Scientific รุ่น INNOVA 2300244,923.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องเข่าอุณหภูมิสภาวะแวดล้อม ยี่ห้อ Innova รุ่นTM4330799,932.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องเคลือบผิวตัวอย่างด้วยคาร์บอน รุ่น JEE4201,450,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องฉาบตัวอย่างด้วยโลหะและคาร์บอน Model SC7640 High resolution sputter coater699,994.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องดูดควันพิษ ยี่ห้อ Labconco255,875.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องดูดควันพิษ ยี่ห้อ Labconco167,800.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องตรวจวัดปริมาณสารปริมาตรระดับไมโครลิตร ยี่ห้อ IMPLEN รุ่น NP80-Mobile650,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำ Solomat 803PS261,682.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องตัดเนื้อเยื้อแบบเลื่อน ยี่ห้อ Leica รุ่น SM2010R620,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง (BagMixer) รุ่น 400CC ยี่ห้อ Interscience250,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องเตรียมสารลงบนแผ่น TLC(Autospot) ยี่ห้อCAMAG249,952.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง(Ultrasonic)237,540.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ปราศจากอิออน ยี่ห้อ Elix420,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องทำแห้งเจล(Gel dryer) ยี่ห้อ Bio Red model 583/ พร้อม Vapor trap200,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องทำให้สารละลายเข้มข้น ยี่ห้อ Tomy(Centrifuge rotor system CC-100)318,218.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องทำให้แห้ง ณ จุดวิกฤต 550,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ความจุ 58 ลิตร ยี่ห้อ Tomy รุ่น SX500270,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิได้599,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องเพิ่มจำนวนสารชีวโมลเลกุล (GeneAmp PCR 2400) ยี่ห้อ Perkin Elmer260,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องเพิ่มจำนวนสารชีวโมเลกุล(GeneAmp PCR 9700) ยี่ห้อ Perkin Elmer260,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 48 หลุม(Real Time-PCR) ยี่ห้อ Eco909,500.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องย้อยสลาย(Block Digestion) 20 หลุม ยี่ห้อ Gerhardt319,930.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ Pharmacia Biotech650,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องรวมโปรโตพราสต์ด้วยไฟฟ้า รุ่น ECM 200800,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องรวมโปรโตพลาสต์และเคลื่อนย้ายสาร790,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องระเหยแบบสูญญากาศ171,735.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องระเหยแบบสูญญากาศ ยี่ห้อ Eyela รุ่น CVE100171,735.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องระเหยสารแบบหมุน ยี่ห้อ EYELA SB-1000240,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องลิควิคโครมาโตกราฟ(HPLC) ยี่ห้อ Waters 6001,999,937.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องวัดการดูดกลืนแสงแบบ UV-VIS Spectrometer ยี่ห้อ Perkin Elmer1,197,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องวัดการดูดกลืนแสงแบบแนวดิ่ง ยี่ห้อ anthos2001584,755.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องวิเคราะห์ด้านปริมาณ Densitometer model 1015 ยี่ห้อ Helena144,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องวิเคราะห์ธาตุ COD Reflux Apparatus128,500.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องวิเคราะห์สาร (AUTO ANALYZER) ยี่ห้อ GBC,GF3000;EYELA-CA-1103,449,996.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องศึกษาลักษณะการตกตะกอนของสารละลาย249,310.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง (Ultra Centrifuge)ยีห้อ Beckman2,824,250.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะพร้อมหัวปั่นเหวี่ยง ยี่ห้อ Kokusan 109,996.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องอัลตราไมโครโตม ยี่ห้อ LEICA2,000,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องอัลตราไฮลิควิดโครมาโตกราฟ(UHPLC) ยี่ห้อ Shimadzu3,976,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชั้นวางขวดเลี้ยงเนื้อเยื่อ(4 ตัว)249,700.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชุดกล้องถ่ายภาพดิจิตอลจากกล้องจุลทรรศน์ ยี่ห่อ Olympus PM-10AK195,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชุดควบคุมขบวนการผลิตเซลล์พืช ยี่ห้อ New Brunswick Scientific930,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชุดถ่ายภาพวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลยี่ห้อ UVP800,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชุดวิเคราะห์ไฮไพรด์(Hydride Generator) ใช้กับเครื่อง AAS-Flame553,404.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตู้ควบคุมแสงและความชื่น ยี่ห้อ Contherm420,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตู้ควบคุมอุณภูมิและความชื่นสัมพัทธ์(Cooling Incubator) ยี่ห้อ Termaks Type KBP 6395420,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตู้ควบคุมอุณภูมิสำหรับการจับกันของสารดีเอ็มเอ ยี่ห้อ Techne Hybridiser HB1D(hybridisation oven)146,300.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตู้โครมาโตกราฟ ยี่ห้อ Camaq199,983.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตู้แช่แข็ง ยี่ห้อ Forma500,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตู้แช่แข็งอุณภูมิต่ำ ขนาด 16 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ NUAIR264,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตู้ดูดควันสำหรับไอกรดเฟอร์คลอริค ยี่ห้อ Labconco864,380.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตู้ดูดควันไอระเหยสารพิษ ยี่ห้อ Lab conco399,110.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตู้ดูดระเหยไอสารเคมี(Fume Hood)(Air Flow)174,945.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตู้ถ่ายเชื้อพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ Microflow181,472.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตู้ถ่ายเนื้อเยื้อ Luminar air-flow cabinet ยี่ห้อ Microflow Laminar149,800.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตู้บ่มเชื้ออุณภูมิ 20 C ยี่ห้อ Termaks499,890.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่า ยี่ห้อ Lab-Line140,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตู้เย็นชนิดกันระเบิด499,904.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตู้อบไฟฟ้า ความจุ 375 ลิตร ยี่ห้อ Heraeus รุ่น UT-6420119,840.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์เตรื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC-MS) ยี่ห้อ Shimadzu2,000,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 50 ลิตร พร้อมหัวจ่าย129,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ถังเลี้ยงเซลล์พืชพร้อมอุบการณ์ และชุดควบคุมการผลิตเซลล์พืช930,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์หม้อนึ่งความดันไอน้ำ ยี่ห้อ HIRAYAMA แบบ HL42A-DY210,000.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์หม้อนึ่งความดันไอน้ำ ยี่ห้อ Kokusan ขนาด 80 ลิตร299,600.00
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์อุปกรณ์ประกอบเครื่อง Atomic Absortion Spectrophotometer849,901.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. นงณพชร คุณากร, นักวิจัย
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
Email: rdiswb@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8740 ext 604
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (SERD)
Member: 14 (Int: 14 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

ดร. นันทนา ชื่นอิ่ม, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.051
+ Univ. Project
2.500
- Leader
1.250
- Co-
1.250
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.551
- Leader
0.240
- Co-
2.311
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นงณพชร คุณากร, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
61
+ Univ. Project
47
- Leader
21
- Co-
21
- Ads.
5
+ Ext. Project
14
- Leader
9
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
19.191
+ Univ. Project
12.203
- Leader
5.595
- Co-
5.595
- Ads.
1.014
+ Ext. Project
6.988
- Leader
3.055
- Co-
3.933
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
497.92
 
+ Equipment
76
- Equip Price (Baht)
112,421,397.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง สุวรรณา กลัดพันธุ์, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
24
+ Univ. Project
18
- Leader
7
- Co-
6
- Ads.
5
+ Ext. Project
6
- Leader
2
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.023
+ Univ. Project
2.700
- Leader
0.900
- Co-
0.900
- Ads.
0.900
+ Ext. Project
4.323
- Leader
0.370
- Co-
3.953
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์, นักวิจัย เชี่ยวชาญ
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
5
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.260
+ Univ. Project
1.140
- Leader
0.670
- Co-
0.470
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.120
- Leader
0.000
- Co-
0.120
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศาลักษณ์ พรรณศิริ, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
46
+ Univ. Project
36
- Leader
15
- Co-
14
- Ads.
7
+ Ext. Project
10
- Leader
4
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.530
+ Univ. Project
4.563
- Leader
1.947
- Co-
1.887
- Ads.
0.730
+ Ext. Project
7.967
- Leader
2.217
- Co-
5.750
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
28
- International
28
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
12
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.400
+ Univ. Project
0.800
- Leader
0.400
- Co-
0.400
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.600
- Leader
0.100
- Co-
1.500
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จิดาภา มุ่งการนา สุขบาง, นักวิจัย
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.000
+ Univ. Project
1.000
- Leader
0.500
- Co-
0.500
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ดลฤดี โตเย็น, นักวิจัย
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.935
+ Univ. Project
0.675
- Leader
0.225
- Co-
0.225
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
4.260
- Leader
0.000
- Co-
4.260
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิรัชนีย์ แก่นแสนดี, นักวิจัย
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.675
+ Univ. Project
0.675
- Leader
0.225
- Co-
0.225
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง พัชรี อำรุง, นักวิทยาศาสตร์
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.270
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.270
- Leader
0.000
- Co-
0.270
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ปิยนันท์ ถนอมชาติ, นักวิจัย
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
0
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.080
+ Univ. Project
0.620
- Leader
0.310
- Co-
0.310
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.460
- Leader
0.000
- Co-
4.460
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ธนภูมิ มณีบุญ, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
36
+ Univ. Project
27
- Leader
14
- Co-
13
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
0
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
18.802
+ Univ. Project
5.000
- Leader
2.500
- Co-
2.500
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
13.802
- Leader
0.000
- Co-
13.802
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
18
- International
18
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว จันทร์แรม รูปขำ, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
11
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
1
+ Ext. Project
7
- Leader
0
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.676
+ Univ. Project
2.110
- Leader
0.980
- Co-
0.980
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
7.566
- Leader
0.000
- Co-
7.566
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. น้ำผึ้ง อนุกูล, นักวิจัย
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
6
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.496
+ Univ. Project
0.240
- Leader
0.240
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.256
- Leader
2.888
- Co-
2.368
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ยุพดี เผ่าพันธ์, นักวิจัย
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.058
+ Univ. Project
0.580
- Leader
0.290
- Co-
0.290
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.478
- Leader
0.890
- Co-
1.588
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
10
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ผจงจิต ภูจิญญาณ์, นักวิทยาศาสตร์
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.170
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.170
- Leader
0.000
- Co-
0.170
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.237
+ Univ. Project
0.200
- Leader
0.100
- Co-
0.100
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
7.037
- Leader
0.000
- Co-
7.037
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว จิราภรณ์ สิริสัณห์, นักวิจัย
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว รมณีย์ เจริญทรัพย์, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
28
+ Univ. Project
18
- Leader
10
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
3
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.685
+ Univ. Project
3.100
- Leader
1.550
- Co-
1.550
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.585
- Leader
0.453
- Co-
5.132
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว จันทร์วิภา รัตนอานันต์, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
31
+ Univ. Project
31
- Leader
11
- Co-
11
- Ads.
9
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.590
+ Univ. Project
5.590
- Leader
2.060
- Co-
2.060
- Ads.
1.470
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กฤตยา เพชรผึ้ง, นักวิจัย ชำนาญการ
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
16
- Leader
9
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.556
+ Univ. Project
3.680
- Leader
1.840
- Co-
1.840
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.876
- Leader
0.000
- Co-
4.876
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นุษรา สินบัวทอง, นักวิทยาศาสตร์
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
32
+ Univ. Project
28
- Leader
14
- Co-
12
- Ads.
2
+ Ext. Project
4
- Leader
1
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.856
+ Univ. Project
7.388
- Leader
3.644
- Co-
3.194
- Ads.
0.550
+ Ext. Project
1.468
- Leader
0.150
- Co-
1.318
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
44
- International
44
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
18
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว เบญจา ชุตินทราศรี, นักวิจัย
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.190
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.190
- Leader
0.190
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0