คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
160 485 137.215 853.321
645 990.536
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 30 21 5 3 ---
59 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
5 0.00 3 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
555 67 466 246 4 46 0 2 0 0 198 3 3
1,584 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
Advanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Group (LAB01)12615399.508227.225
Bio-Based and Sustinable Packaging Research Group (LAB02)7325053.768704.006
Food Contact Materials Research and Testing Center (LAB04)2514914.270391.486
Packaging and Distribution Systems for Agro-industry (LAB03)8532742.414802.102
Packaging Design and Development Center (LAB05)21847.178283.064

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
Advanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Group (LAB01)179118484131300008800
Bio-Based and Sustinable Packaging Research Group (LAB02)14211104104141422004300
Food Contact Materials Research and Testing Center (LAB04)962147479922002400
Packaging and Distribution Systems for Agro-industry (LAB03)29135154154252500008900
Packaging Design and Development Center (LAB05)4183131000000700

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
Advanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Group-รศ.ภาณุวัฒน์สรรพกุล
Bio-Based and Sustinable Packaging Research Group-รศ.น้ำฝนลำดับวงศ์
Food Contact Materials Research and Testing Center-รศ.งามทิพย์ภู่วโรดม
Packaging and Distribution Systems for Agro-industry-รศ.วาณีชนเห็นชอบ
Packaging Design and Development Center-รศ.ธัญญารัตน์จิญกาญจน์

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
Advanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research GroupGas Chromatography mass spectrometers (GC/MS)-
Advanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research GroupPilot plnt pasteurize (UHT)-
Advanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Groupกล้องจุลทรรศน์-

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
Email: fagivnc@ku.ac.th
โทร. 0-25625052
Packaging and Distribution Systems for Agro-industry (LAB03)
Member: 11 (Int: 11 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
Email: fagintp@ku.ac.th
โทร. 0-2579-8902
Food Contact Materials Research and Testing Center (LAB04)
Member: 4 (Int: 4 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Email: faginfl@ku.ac.th
โทร. 0-2562-5098
Bio-Based and Sustinable Packaging Research Group (LAB02)
Member: 6 (Int: 6 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
Email: fagitvp@ku.ac.th
โทร. 02-562-5057 ต่อ 5057
Packaging Design and Development Center (LAB05)
Member: 4 (Int: 4 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, นักวิจัย
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
Email: fagipas@ku.ac.th
โทร. 02-562-5058
Advanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Group (LAB01)
Member: 9 (Int: 9 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

นาง สินีนาถ จริยโชติเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกPackaging and Distribution Systems for Agro-industry2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
0
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.652
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.652
- Leader
0.000
- Co-
1.652
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุขเกษม สิทธิพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกPackaging and Distribution Systems for Agro-industry2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
1
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.347
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.347
- Leader
0.090
- Co-
5.257
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกBio-Based and Sustinable Packaging Research Group2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าหน่วยFood Contact Materials Research and Testing Center2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
39
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
33
- Leader
17
- Co-
15
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
83.504
+ Univ. Project
4.800
- Leader
2.400
- Co-
2.400
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
78.704
- Leader
18.377
- Co-
56.447
- Ads.
3.880
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
45
- International
45
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
24
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกFood Contact Materials Research and Testing Center2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
26
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
26
- Leader
4
- Co-
19
- Ads.
3
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
25.978
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
25.978
- Leader
6.354
- Co-
18.319
- Ads.
1.305
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
31
- International
31
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง จันทร์จรัส ศรีศิริ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.919
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.919
- Leader
0.000
- Co-
0.919
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
0
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.030
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.030
- Leader
0.000
- Co-
2.030
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยPackaging and Distribution Systems for Agro-industry2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
35
+ Univ. Project
8
- Leader
5
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
27
- Leader
22
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
23.649
+ Univ. Project
8.400
- Leader
4.450
- Co-
3.950
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
15.249
- Leader
14.399
- Co-
0.850
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
104
- International
104
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
30
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยBio-Based and Sustinable Packaging Research Group2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
53
+ Univ. Project
15
- Leader
8
- Co-
4
- Ads.
3
+ Ext. Project
38
- Leader
23
- Co-
14
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
76.134
+ Univ. Project
18.700
- Leader
8.400
- Co-
7.500
- Ads.
2.800
+ Ext. Project
57.434
- Leader
21.641
- Co-
34.912
- Ads.
0.880
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกAdvanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Group2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
125
+ Univ. Project
60
- Leader
28
- Co-
24
- Ads.
8
+ Ext. Project
65
- Leader
28
- Co-
36
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
224.163
+ Univ. Project
75.775
- Leader
63.345
- Co-
9.140
- Ads.
3.290
+ Ext. Project
148.389
- Leader
81.506
- Co-
66.298
- Ads.
0.585
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
38
- International
38
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
16
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกBio-Based and Sustinable Packaging Research Group2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกFood Contact Materials Research and Testing Center2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกPackaging and Distribution Systems for Agro-industry2559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าหน่วยPackaging Design and Development Center2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
51
+ Univ. Project
7
- Leader
5
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
44
- Leader
25
- Co-
17
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
149.752
+ Univ. Project
2.770
- Leader
1.870
- Co-
0.900
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
146.982
- Leader
70.138
- Co-
63.461
- Ads.
13.383
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
90
- International
90
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
30
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกAdvanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Group2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
13
- Leader
12
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.665
+ Univ. Project
3.177
- Leader
2.857
- Co-
0.320
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.488
- Leader
0.834
- Co-
1.654
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกBio-Based and Sustinable Packaging Research Group2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกPackaging and Distribution Systems for Agro-industry2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
80
+ Univ. Project
22
- Leader
13
- Co-
6
- Ads.
3
+ Ext. Project
58
- Leader
31
- Co-
25
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
182.256
+ Univ. Project
16.390
- Leader
8.890
- Co-
5.500
- Ads.
2.000
+ Ext. Project
165.866
- Leader
48.930
- Co-
113.950
- Ads.
2.987
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
144
- International
144
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
54
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, -
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าหน่วยAdvanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Group2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
6
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.140
+ Univ. Project
0.520
- Leader
0.520
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
7.620
- Leader
6.830
- Co-
0.790
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
3
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
84
- International
84
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
28
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกPackaging and Distribution Systems for Agro-industry2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
36
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
35
- Leader
12
- Co-
23
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
118.676
+ Univ. Project
0.150
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
118.526
- Leader
22.483
- Co-
96.043
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
35
- International
35
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกBio-Based and Sustinable Packaging Research Group2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกPackaging and Distribution Systems for Agro-industry2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกPackaging Design and Development Center2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
42
+ Univ. Project
11
- Leader
7
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
31
- Leader
5
- Co-
26
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
119.606
+ Univ. Project
4.408
- Leader
3.338
- Co-
1.070
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
115.198
- Leader
5.468
- Co-
109.730
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
80
- International
80
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกAdvanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Group2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
38
+ Univ. Project
17
- Leader
12
- Co-
1
- Ads.
4
+ Ext. Project
21
- Leader
16
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
27.804
+ Univ. Project
9.170
- Leader
5.510
- Co-
1.200
- Ads.
2.460
+ Ext. Project
18.634
- Leader
10.270
- Co-
8.363
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
32
- International
32
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกBio-Based and Sustinable Packaging Research Group2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกFood Contact Materials Research and Testing Center2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกPackaging and Distribution Systems for Agro-industry2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
58
+ Univ. Project
12
- Leader
12
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
46
- Leader
26
- Co-
19
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
146.522
+ Univ. Project
6.700
- Leader
6.700
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
139.822
- Leader
66.923
- Co-
72.299
- Ads.
0.600
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
128
- International
128
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
32
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกPackaging and Distribution Systems for Agro-industry2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
52
+ Univ. Project
15
- Leader
10
- Co-
4
- Ads.
1
+ Ext. Project
37
- Leader
17
- Co-
18
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
63.497
+ Univ. Project
3.046
- Leader
2.164
- Co-
0.882
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
60.451
- Leader
26.950
- Co-
33.093
- Ads.
0.408
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
24
- International
24
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกAdvanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Group2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
40
+ Univ. Project
14
- Leader
14
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
26
- Leader
22
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
25.046
+ Univ. Project
3.260
- Leader
3.260
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
21.786
- Leader
15.316
- Co-
5.870
- Ads.
0.600
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
44
- International
44
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
60
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกAdvanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Group2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.670
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
13.670
- Leader
0.000
- Co-
13.670
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกPackaging and Distribution Systems for Agro-industry2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
34
+ Univ. Project
8
- Leader
6
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
26
- Leader
14
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
32.572
+ Univ. Project
0.550
- Leader
0.550
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
32.022
- Leader
2.923
- Co-
29.100
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
55
- International
55
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
31
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง สมพร คงเจริญเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกPackaging and Distribution Systems for Agro-industry2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
0
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.987
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.987
- Leader
0.000
- Co-
0.987
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
8
- Leader
4
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Project
9
- Leader
7
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.958
+ Univ. Project
3.000
- Leader
1.500
- Co-
1.000
- Ads.
0.500
+ Ext. Project
3.958
- Leader
2.740
- Co-
1.218
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
30
- International
30
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกAdvanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Group2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
5
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.551
+ Univ. Project
0.390
- Leader
0.390
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
13.161
- Leader
6.857
- Co-
6.305
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกPackaging Design and Development Center2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
9
- Leader
2
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
20.884
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
20.884
- Leader
0.850
- Co-
20.034
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
45
+ Univ. Project
8
- Leader
6
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
37
- Leader
21
- Co-
15
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
135.923
+ Univ. Project
17.940
- Leader
11.040
- Co-
6.900
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
117.983
- Leader
69.822
- Co-
47.561
- Ads.
0.600
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
65
- International
65
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
26
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
4
- Leader
3
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
1
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
71.127
+ Univ. Project
6.550
- Leader
4.050
- Co-
2.500
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
64.577
- Leader
1.465
- Co-
63.111
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
14
- International
14
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
47.728
+ Univ. Project
5.250
- Leader
2.625
- Co-
2.400
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
42.478
- Leader
0.000
- Co-
42.478
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
16
- International
16
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เกียรติชัย วาดอักษร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
8.649
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.225
- Co-
0.000
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
8.199
- Leader
0.600
- Co-
7.599
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ฐิติพร แก้วเพ็ชร, อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.363
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.225
- Co-
0.000
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
10.913
- Leader
0.000
- Co-
10.913
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว เจนณัช สดไสย์, อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.450
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.225
- Co-
0.000
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ฤดีรัตน์ สันตะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกAdvanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Group2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
7
- Leader
6
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
6
- Leader
6
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.264
+ Univ. Project
3.846
- Leader
3.696
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
0.418
- Leader
0.418
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
18
- International
18
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
17
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุนทรี แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกAdvanced Plymer Composite and Smart Packaging Material Research Group2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
10
- Leader
6
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
0
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.430
+ Univ. Project
3.370
- Leader
2.090
- Co-
1.280
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.060
- Leader
0.000
- Co-
1.060
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
6
- Leader
0
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
46.471
+ Univ. Project
0.675
- Leader
0.225
- Co-
0.225
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
45.796
- Leader
0.000
- Co-
45.796
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อุรุชยา สนแจ้ง, อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
14.623
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
14.623
- Leader
0.000
- Co-
14.623
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
23
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
19
- Leader
3
- Co-
16
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
76.923
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
76.923
- Leader
1.150
- Co-
75.773
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
16
- International
16
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0