คณะวนศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
42 147 24.988 253.502
189 278.490
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 6 14 5 4 ---
29 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
4 693.50 19 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
81 38 32 42 0 12 0 0 0 0 6 1 3
211 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
- (LAB23) (-LAB23)4466220000000
การผลิตกระดาษและทดสอบกระดาษ (PTT)21122000000000
เคมีเนื้อไม้และผลิตเยื้อเคมี (WCCP)6033110000100
แปรรูปไม้ ไม้ประกอบ และทดสอบไม้ (WPWC)6777110000000

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
- (LAB23)145.80นายพงษ์ศักดิ์เฮงนิรันดร์
การผลิตกระดาษและทดสอบกระดาษ203.22ผศ.พิชิตสมบูรณ์
เคมีเนื้อไม้และผลิตเยื้อเคมี114.78ผศ.ประเทืองพุฒซ้อน
แปรรูปไม้ ไม้ประกอบ และทดสอบไม้229.70ผศ.ไตรรัตน์เนียมสุวรรณ

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
- (LAB23)เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน-
- (LAB23)ชุดเครื่องมือสำหรับทดสอบวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพของเชื้อเพลิงแข็ง-
การผลิตกระดาษและทดสอบกระดาษเครื่องกระจายเยื่อ-
การผลิตกระดาษและทดสอบกระดาษเครื่องทดสอบความหยาบของผิวกระดาษ-
การผลิตกระดาษและทดสอบกระดาษเครื่องทดสอบแรงกดกระดาษ-
การผลิตกระดาษและทดสอบกระดาษเครื่องทดสอบแรงกดทะลุกระดาษ-
การผลิตกระดาษและทดสอบกระดาษเครื่องทดสอบแรงดึงกระดาษ-
การผลิตกระดาษและทดสอบกระดาษเครื่องทดสอบแรงอัดกล่องกระดาษ-
การผลิตกระดาษและทดสอบกระดาษเครื่องทดสอบวิเคราะห์รูปร่างของเส้นใย-
การผลิตกระดาษและทดสอบกระดาษเครื่องทำแผ่นกระดาษ-
การผลิตกระดาษและทดสอบกระดาษเครื่องวัดความหนืด (Viscometer)-
การผลิตกระดาษและทดสอบกระดาษเครื่องวัดคุณสมบัติทางแสงของกระดาษ-
การผลิตกระดาษและทดสอบกระดาษเครื่องวิเคราะห์ความต่างศักดิ์ของเสี้นใย-
การผลิตกระดาษและทดสอบกระดาษเครื่องวิเคราะห์ประจุน้ำเยื้อ-
แปรรูปไม้ ไม้ประกอบ และทดสอบไม้เครื่องขัดสี-
แปรรูปไม้ ไม้ประกอบ และทดสอบไม้เครื่องตรวจสอบความเสื่อมสภาพไม้-
แปรรูปไม้ ไม้ประกอบ และทดสอบไม้เครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกลของไม้-
แปรรูปไม้ ไม้ประกอบ และทดสอบไม้เครื่องทดสอบไม้พื้นลามิเนต-
แปรรูปไม้ ไม้ประกอบ และทดสอบไม้เครื่องทดสอบแรงกระแทก-

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. ประเทือง พุฒซ้อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
Email: fforptp@ku.ac.th
โทร. 0-2579-0173
เคมีเนื้อไม้และผลิตเยื้อเคมี (WCCP)
Member: 3 (Int: 1 Nisit: 2 Ext: 0)
ดร. พิชิต สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
Email: fforpcs@ku.ac.th
โทร. 029428109
การผลิตกระดาษและทดสอบกระดาษ (PTT)
Member: 3 (Int: 1 Nisit: 2 Ext: 0)
ดร. ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
Email: ffortrn@ku.ac.th
โทร. 02-579-0173 ext 30
แปรรูปไม้ ไม้ประกอบ และทดสอบไม้ (WPWC)
Member: 5 (Int: 4 Nisit: 1 Ext: 0)
ดร. พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
Email: fforpsh@ku.ac.th
โทร. (02)5790173 ext. 22
- (LAB23) (-LAB23)
Member: 4 (Int: 1 Nisit: 3 Ext: 0)

Member Performance

นาย อำไพ เปี่ยมอรุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
1
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.595
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.595
- Leader
0.646
- Co-
2.949
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ธีรัตว์ อาจสำอางค์, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.947
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.947
- Leader
0.000
- Co-
1.947
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าแปรรูปไม้ ไม้ประกอบ และทดสอบไม้2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
26
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
20
- Leader
5
- Co-
15
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
20.826
+ Univ. Project
0.700
- Leader
0.350
- Co-
0.350
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
20.126
- Leader
5.589
- Co-
14.537
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
229.70
 
+ Equipment
5
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์, อาจารย์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
1
- Co-
14
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
10.617
+ Univ. Project
0.400
- Leader
0.200
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.217
- Leader
0.313
- Co-
9.904
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. มยุรี ดวงเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.501
+ Univ. Project
2.100
- Leader
1.050
- Co-
1.050
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.401
- Leader
3.401
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. บัวผัน พวงศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
14
- Leader
9
- Co-
4
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.272
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
10.972
- Leader
3.490
- Co-
6.930
- Ads.
0.552
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย กิติพงศ์ ตั้งกิจ, อาจารย์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
3
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
14.426
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
14.426
- Leader
0.885
- Co-
13.541
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
50
+ Univ. Project
16
- Leader
9
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Project
34
- Leader
30
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
22.269
+ Univ. Project
2.937
- Leader
1.818
- Co-
1.118
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
19.332
- Leader
16.894
- Co-
2.438
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
16
- International
16
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง สินีพรรณ ไสยลักษณ์, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.200
+ Univ. Project
2.200
- Leader
1.100
- Co-
1.100
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้า- (LAB23)2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
22
+ Univ. Project
8
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
3
+ Ext. Project
14
- Leader
9
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
17.427
+ Univ. Project
0.956
- Leader
0.478
- Co-
0.000
- Ads.
0.478
+ Ext. Project
16.471
- Leader
8.602
- Co-
7.868
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
145.80
 
+ Equipment
2
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
10
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
4
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
70.870
+ Univ. Project
62.800
- Leader
31.400
- Co-
31.400
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.070
- Leader
5.120
- Co-
2.950
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
17
- International
17
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พิชิต สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าการผลิตกระดาษและทดสอบกระดาษ2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
9
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
42.591
+ Univ. Project
0.160
- Leader
0.160
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
42.431
- Leader
42.431
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
203.22
 
+ Equipment
12
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
42
- International
42
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
2
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.785
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.785
- Leader
0.180
- Co-
4.605
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ประเทือง พุฒซ้อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าเคมีเนื้อไม้และผลิตเยื้อเคมี2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
7
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Project
7
- Leader
2
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.922
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.922
- Leader
0.750
- Co-
6.172
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
114.78
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
20
- Leader
1
- Co-
19
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.315
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.315
- Leader
0.250
- Co-
6.065
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
70
+ Univ. Project
21
- Leader
11
- Co-
8
- Ads.
2
+ Ext. Project
49
- Leader
27
- Co-
14
- Ads.
8
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
186.097
+ Univ. Project
7.487
- Leader
5.402
- Co-
1.655
- Ads.
0.430
+ Ext. Project
178.610
- Leader
87.898
- Co-
48.571
- Ads.
42.140
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
10
- Leader
6
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Project
7
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.247
+ Univ. Project
6.080
- Leader
3.380
- Co-
1.700
- Ads.
1.000
+ Ext. Project
6.167
- Leader
3.703
- Co-
2.120
- Ads.
0.344
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0