วิทยาเขตศรีราชา
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
18 83 2.428 154.615
101 157.043
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
1 4 17 36 2 ---
60 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
1 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
33 80 43 54 0 0 0 0 0 0 7 1 3
217 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Department#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์19572.108117.544
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์15452.09079.000
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ000.0000.000
สำนักงานเลขานุการ000.0000.000
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ341043.628206.843
DepartmentAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ018150---
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์133142---
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์00570---
สำนักงานเลขานุการ00100---
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ00000---
Department#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmountAmount
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์10.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์10.0000.00
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ10.0000.00
สำนักงานเลขานุการ10.0000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ10.0000.00

Productions

DepartmentJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์23615656000000600
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์10461818000000200
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ0000000000000
สำนักงานเลขานุการ0022000000000
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ30754545000000500

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะกรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย-ผศ.ศุภชาติสุขารมณ์

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สำนักงานเลขานุการ
Email: fecoscs@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8048
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย (LAB14)
Member: 24 (Int: 24 Nisit: 0 Ext: 0)

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์กมลนัทธ์ มีถาวร000.00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์กุศล เลี้ยวสกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกวลิน มะลิ446540,000.00102,565,38400.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์โกศล แซ่จอง000.00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์060.0021,320,00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์จุมทิพย์ เสนีย์รัตนประยูร21270,000.00200,00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์จุฬาภรณ์ เรืองเทพ010.003,465,00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ชิราภรณ์ วงศ์แสน46570,000.0022,497,33400.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ฐิติวรรณ ศรีเจริญ22600,000.00440,00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ทองโรจน์ อ่อนจันทร์000.00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ธันวา แผนสท้าน010.0020,00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์นวลพรรณ ไม้ทองดี42600,000.002,000,00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์พัฒน์ พัฒนรังสรรค์0100.0012,133,42800.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์พิศมัย จารุจิตติพันธ์000.00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์010.00711,25000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล020.00120,00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ภานุพงษ์ สุขเกิด020.00120,00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข414510,000.0036,224,67200.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ระพีพร ศรีจำปา000.00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์วรานันต์ ตันติเวทย์46600,000.005,400,00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์วุฒิชาติ ฝากไธสง000.00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์000.00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์อังศุธร เถื่อนนาดี124255,000.002,154,30200.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์กนกพร เพียรประเสริฐ0200.0037,596,67200.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์46400,000.00982,52000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์88960,000.00824,00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ801,190,000.00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์นรารัก บุญญานาม44570,000.00300,00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์0100.003,850,52000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์วรยศ ละม้ายศรี0100.0010,062,66600.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง20460,000.00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล20300,000.00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สุนิดา พิริยะภาดา000.00000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สุภาวดี โพธิยะราช0320.00104,383,50000.0000.00
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เอกภัทร ลักษณะคำ000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสังเวียน จันทร์ทองแก้ว000.00000.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์กมลนัทธ์ มีถาวร0000000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์กุศล เลี้ยวสกุล0200000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกวลิน มะลิ41066000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์โกศล แซ่จอง0000000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์2033000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์จุมทิพย์ เสนีย์รัตนประยูร0000000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์จุฬาภรณ์ เรืองเทพ0000000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ชิราภรณ์ วงศ์แสน0200000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ฐิติวรรณ ศรีเจริญ16022000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ทองโรจน์ อ่อนจันทร์0100000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ธันวา แผนสท้าน0200000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์นวลพรรณ ไม้ทองดี0422000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์พัฒน์ พัฒนรังสรรค์6383838000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์พิศมัย จารุจิตติพันธ์0200000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์2131111000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล6000000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ภานุพงษ์ สุขเกิด2000000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข0400000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ระพีพร ศรีจำปา0100000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์วรานันต์ ตันติเวทย์21222000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์วุฒิชาติ ฝากไธสง0000000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์151717000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์อังศุธร เถื่อนนาดี0200000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์กนกพร เพียรประเสริฐ01000000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์0644000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์6281414000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ0200000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์นรารัก บุญญานาม61244000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์0844000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์วรยศ ละม้ายศรี0200000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง0022000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล0944000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สุนิดา พิริยะภาดา6000000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สุภาวดี โพธิยะราช2000000000000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เอกภัทร ลักษณะคำ0600000000000
สำนักงานเลขานุการสังเวียน จันทร์ทองแก้ว0022000000000