Search Result of "sugarcane varieties"

About 82 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบศักยภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสน ในการผลิตเอทานอล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์

แหล่งทุน:เงินงบประมาณงบอุดหนุนวิจัยส่วนกลาง มก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345