Search Result of "soybean meal"

About 62 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ผลิตภัณฑ์จากกากถั่วเหลืองในอาหารสัตว์น้ำ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัทเอฟเวอร์ไชน์นิ่ง อินเกรเดียน จํากัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

การประชุมวิชาการ

การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของทอดมันกากถั่วเหลืองด้วยกลูเตน (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การพยากรณ์ราคากากถั่วเหลืองโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Optimization of supercritical fluid extraction of isoklavone from soybean meal

ผู้แต่ง:ImgK. LUMMAETEE, ImgH.M.KU, ImgDr.Wongphaka Wongrat, Assistant Professor, ImgA.ELKAMEL,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234