Search Result of "soil amendment"

About 88 results
Img

การประชุมวิชาการ

Oil Palm Ash as a Soil Amendment

ผู้แต่ง:ImgKamolchanok Charoensri, ImgDr.Worachart Wisawapipat, Associate Professor, ImgDr.Timtong Darunsontaya, Assistant Professor, ImgDr.Nattaporn Prakongkep, Lecturer, ImgRobert J. GILKES,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าของ leonardite โดยการผลิตเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาถ่านชีวภาพที่อุดมไปด้วยไนโตรเจนเพื่อใช้เป็นสารบำรุงดินสำหรับดินทราย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รมิดา รัตนคาม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img
Img
12345