Search Result of "response surface methodology"

About 308 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Optimization of ethanol production from Acacia sp. using Response surface methodology (RSM)

ผู้แต่ง:ImgMs.Antika Boondaeng, ImgDr.Pilanee Vaithanomsat, ImgMr.Kasem Haruthaithanasan,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

Response surface methodology for optimization of biodiesel production from trap grease on siriraj Hospital Cafeteria (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวรยากร นกแก้ว, Imgมัลลิกา ตะพานวงศ์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...