Search Result of "peanut"

About 226 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมถั่วตัดรสกาแฟและรสช็อกโกแลต (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณจิรายุส พันธุสุนทร)

Img
Img

ที่มา:USAID - Peanut CRSP

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงปลอดแอลฟลาท๊อกซิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...