Search Result of "mung bean"

About 148 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปถั่วเขียว (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทนง ภัครัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากสตาร์ชข้าว, สตาร์ชมันสำปะหลัง, และสตาร์ชถั่วเขียว (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678