Search Result of "graphene oxide"

About 165 results
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษากราฟีนออกไซต์ รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ และกราฟีนออกไซด์ควอนตัมดอทสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวดตัวเร็งปฏิกิริยาเชิงแสงและแก๊สเซนเซอร์ (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img

การประชุมวิชาการ

Permselective Graphene Oxide and Reduced Graphene Oxide Nanosheets Modified Electrode for Hydrazine Detection

ผู้แต่ง:ImgDr.Montree Sawangphruk, Assistant Professor, ImgYanisa Sanguansak,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

THE STUDY OF MAGNETIC GRAPHENE OXIDE FOR MICRORNA ISOLATION

ผู้แต่ง:ImgSupapitch Uten, ImgDeanpen Japrung, ImgDr.Patraporn Luksirikul, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Environmental-friendly synthesis of reduced graphene oxide (rGO) using gamma irradiation

ผู้แต่ง:ImgPinyapach Tiamduangtawan, ImgDr.Kiadtisak Saenboonruang, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
123456789