Search Result of "community enterprise"

About 265 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Development of Community Enterprise in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Sumalee Santipollavut, Professor, ImgDr.Kanchana Sripruetkiat, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องช่วยย้อมไหมสำหรับวิสาหกิจชุมชน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิชิตชัย กลิ่นจันทร์, Imgนายอนุชา พิสุทธิพงษ์บูรณ์

แหล่งทุน:สถาบันไทย-เยอรมัน

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

12345678910...