Search Result of "coffee"

About 265 results
Img
Img

งานวิจัย

กาแฟกับปกาเกอะญอ: นิเวศวัฒนธรรมในวิถีกาแฟออแกนิกและความสัมพันธ์กับบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยปัจจุบัน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤตยา ณ หนองคาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การจำแนกเชื้อรา Colletotrichum species สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของกาแฟ (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

คุณสมบัติกากกาแฟจากการทอริแฟคชั่น (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การดูดซับสารกำจัดศัตรูพืชคลอไพริฟอสตกค้างในน้ำด้วยกากกาแฟ (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการอบแห้งกาแฟกะลา (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจำลองการอบแห้งกาแฟกะลาด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Preeda Prakotmak, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Services Marketing Mix of Starbucks Coffee in Bangkok, Thailand

ผู้แต่ง:ImgMrs.Sauwaluck Koojaroenprasit, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Demand analysis of Ethiopian coffee in Japan

ผู้แต่ง:ImgGebrehiwot, W., ImgDr.Apichart Daloonpate, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมถั่วตัดรสกาแฟและรสช็อกโกแลต (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณจิรายุส พันธุสุนทร)

Img

งานวิจัย

กลยุทธ์การตลาดสีเขียวของร้านกาแฟสตาร์บัคส์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgเกศกนก วิโรจน์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12345678910...