Search Result of "Wanticha Lapsiri"

About 1 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาน้ำผักผงที่มีโปรไบโอติกแลคติกแอซิดแบคทีเรียและเสถียรภาพระหว่างการเก็บรักษา (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรรณทิชา ลาภศิริ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)