Search Result of "Successful Development"

About 5 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

GOOD GOVERNANCE AND SUCCESSFUL DEVELOPMENT:CROSS COUNTRIES INVESTIGATION

ผู้แต่ง:ImgMrs.Tabthip Kaipornsak, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

Researcher

นาง ตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ , การจัดการการท่องเที่ยว

Resume

Img

งานวิจัย

ปัจจัยการเจริญเติบโตชนิดใหม่ในเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)