Search Result of "Silva, A"

About 92 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณภาพเนื้อปูม้า (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) ที่เลี้ยงด้วยสาหร่ายวุ้น Gracilaria edulis (Gmelin) Silva

ผู้เขียน:Imgอิสรีย์ อึ้งรัศมี

ประธานกรรมการ:Imgนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์ มข

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารโพลีแซคคาไรด์ที่สกัดด้วยน้ำเย็นจาก Gracilaria edulis (S.G. Gmelin) P.C. Silva

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)

หัวเรื่อง:คุณภาพเนื้อปูม้า (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) ที่เลี้ยงด้วยสาหร่ายวุ้น Gracilaria edulis (Gmelin) Silva

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Quality Characteristics of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) Meat Fed Gracilaria edulis (Gmelin) Silva)

ผู้เขียน:Imgนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgอิสรีย์ อึ้งรัศมี, Imgดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This research aimed to study the growth and meat quality of blue swimming crab fed with different diets. The possibility of using red seaweed as a food-stuff or as supplementary food for cultures of blue swimming crabs was studied. Crabs, with an initial weight of 25 g on average, after 8 weeks of being fed with chopped fish had the highest weight gain (128.64%), crabs fed with moist pellets had the highest survival rate (90.00%) and crabs fed with red seaweed had a composition determined by proximate analysis that was lower than the other diets, but the contents of cholesterol (358.99 mg/100 g dry weight) as well as arginine and methionine were higher than the others (1.59 and 0.33 g/100g, respectively) (P?0.05). The fatty acid profile was significantly different for stearic acid, linoleic acid and lignoceric acid (P?0.05). The color of the meat from various parts of the crab was significantly different. Meat from crabs fed with red seaweed showed the lowest lightness but the highest redness. Crabs fed with moist pellets had the toughest meat (9.35 N). Nevertheless, no significant differences in taste, odor or texture of crab meat were found.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 3, Jul 08 - Sep 08, Page 522 - 530 |  PDF |  Page 

Img
Img

Researcher

ดร. ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช (fungicides), ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช (Natural Products for Plant Protection), สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเพื่อการควบคุมโรคพืช (biofungicide), อนุกรมวิธานและการจำแนกชนิดเชื้อรา (Taxonomy of Microfungi), สารทุติยภูมิจากเชื้อรา (Secondary Metabolites of fungi)

Resume

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Fungal planet description sheets: 400โ€“468

ผู้แต่ง:ImgCrous, P.W., ImgWingfield, M.J., ImgRichardson, D.M., ImgLe Roux, J.J., ImgStrasberg, D., ImgEdwards, J., ImgRoets, F., ImgHubka, V., ImgTaylor, P.W.J., ImgHeykoop, M., ImgMartรญn, M.P., ImgMoreno, G., ImgSutton, D.A., ImgWiederhold, N.P., ImgBarnes, C.W., ImgCarlavilla, J.R., ImgGenรฉ, J., ImgGiraldo, A., ImgGuarnaccia, V., ImgGuarro, J., ImgHernรกndez-Restrepo, M., ImgKolaล™รญk, M., ImgManjรณn, J.L., ImgPascoe, I.G., ImgPopov, E.S., ImgSandoval-Denis, M., ImgWoudenberg, J.H.C., ImgAcharya, K., ImgAlexandrova, A.V., ImgAlvarado, P., ImgBarbosa, R.N., ImgBaseia, I.G., ImgBlanchette, R.A., ImgBoekhout, T., ImgBurgess, T.I., ImgCano-Lira, J.F., ImgฤŒmokovรก, A., ImgDimitrov, R.A., ImgDyakov, M.Y., ImgDueรฑas, M., ImgDutta, A.K., ImgEsteve-Raventรณs, F., ImgFedosova, A.G., ImgFournier, J., ImgGamboa, P., ImgGouliamova, D.E., ImgGrebenc, T., ImgGroenewald, M., ImgHanse, B., ImgHardy, G.E.S.J., ImgHeld, B.W., ImgJurjeviฤ‡, ลฝ., ImgDr.THARNRAT KAEWGRAJANG, Assistant Professor, ImgLatha, K.P.D., ImgLombard, L., ImgLuangsa-Ard, J.J., ImgLyskovรก, P., ImgMallรกtovรก, N., ImgManimohan, P., ImgMiller, A.N., ImgMirabolfathy, M., ImgMorozova, O.V., ImgObodai, M., ImgOliveira, N.T., ImgOrdรณรฑez, M.E., ImgOtto, E.C., ImgPaloi, S., ImgPeterson, S.W., ImgPhosri, C., ImgRoux, J., ImgSalazar, W.A., ImgSรกnchez, A., ImgSarria, G.A., ImgShin, H.-D., ImgSilva, B.D.B., ImgSilva, G.A., ImgSmith, M.T., ImgSouza-Motta, C.M., ImgStchigel, A.M., ImgStoilova-Disheva, M.M., ImgSulzbacher, M.A., ImgTelleria, M.T., ImgToapanta, C., ImgTraba, J.M., ImgValenzuela-Lopez, N., ImgWatling, R., ImgGroenewald, J.Z.,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Bacillisporins D and E, new oxyphenalenone dimers from Talaromyces bacillisporus

ผู้แต่ง:ImgDethoup, T, ImgDr.Leka Manoch, Associate Professor, ImgKijjoa, A, ImgNascimento, MSJ, ImgPuaparoj, P, ImgSilva, AMS, ImgEaton, G, ImgHerz, W,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผันแปรตามฤดูกาลในการเจริญเติบโตและคุณสมบัติวุ้นทางกายภาพของสาหร่าย Gracilaria edulis (Gmelin) Silva ในบ่อเก็บกักน้ำทะเลบริเวณบ้านอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:Imgมารินี คำแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ไมคอร์ไรซา และความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Development of energy resilience research landscape using bibliometric analysis

ผู้แต่ง:ImgPidpong Janta, ImgDr.Naraphorn Paoprasert, Associate Professor, ImgPichayaluck Patumwongsakorn, ImgNuwong Chollacoop, ImgKampanart Silva,

วารสาร:

Img

Img
12345