Search Result of "SiC nanoparticles"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การผลิตและวิเคราะห์นาโนฟิล์มที่ถูกโด๊ปด้วยอนุภาคนาโนซิลิกอนและซิลิกอนคาร์ไบด์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จรรยา เจตนาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. จรรยา เจตนาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Nanomaterials

Resume