Search Result of "Schanokchatr Porsoongnoen"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาไวรอยด์ในมะเขือเทศและพริก (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางษมาภร สิงหพันธุ์, อาจารย์

แหล่งทุน:Sakata Seed Corporation

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

Researcher

ดร. คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ไวรัสและไวรอยต์สาเหตุของโรคพืช

Resume