Search Result of "S. Mali"

About 407 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พันธู์ข้าวขาวดอกมะลิไม่ไวแสง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัญชา ชิณศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ฟิล์มบริโภคได้จากข้าวหอมมะลิสีชนิดต่างๆ ที่มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...