Search Result of "Plasmodium cynomolgi"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดตรวจมาลาเรียลิงในภาคสนาม (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภวิกา ลิ้มอุดมพร, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Reproductive biology and technology, Neuroendcrinology

Resume