Search Result of "Plant"

About 1366 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ไวรอยด์ในไม้ประดับก่อให้เกิดโรคในมะเขือเทศ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...