Search Result of "Pai, G"

About 31 results
Img

การประชุมวิชาการ

พฤติกรรมการรับแรงดัดของลำไม้ไผ่ตง (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Benjapon Wethyavivorn, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาประสิทธิภาพการให้หน่อของไผ่กิมซุงที่ปลูกในสภาพดินลูกรัง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Physiological traits contributing to carbon storage variation in Monastery bamboo and Pai Liang in northeastern Thailand

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : A Study of Lilit Taleng Pai Literature Written by Somdej Phra Maha Samana Chao Krom Phra Paramanujitinorosa for Teaching Thai Language.)

ผู้เขียน:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This historical research studied Lilit Taleng Pai written by Somdej Phra Maha Samana Chao Krom Phra Paramanujitajinorosa, a specific chapter in Wannawijuk Book II, a Thai text book for Mathayomsuksa V. There are 12 sections as follows : Verse, Event of Pegu, Phra Maha Uppraracha moving troops to Kanchanaburi, Somdej Phra Naresuan mentioning to fight Combodian, Somdej Phra Naresuan preparing to fight Pegu army, Somdej Phra Naresuan preparing troops, Phra Maha Uppraracha planning a war and then moving troops to fight against Thai Vanguard, Thai Vanguard withdrawing Royal army moving, Phra Naresuan and Phra Agatossarot’s elephants being among enemies, Fighting on the backs of the elephants and Victory of Thai, Phra Naresuan building a stupa and remuneration for soldiers, Somdej Phra Wannarat asking for an apology, including other documents concerning with teaching Thai Language. It is found that a specific chapter of Lilit Taleng Pai, a historical literature in Thai textbook for Mathayomsuksa V contains the following literary element: plot, characters, language, theme and form. The aesthetics can be seen in content, diction, play on words, puns and rhythm whose sounds and meanings are perfect. In addition, The aesthetic values are inbeded in form whose unity is properly complied with the content of its literary, knowledge, tradition, ceremony of wars, moral precept and Buddhist faith. It also helps to implant readers to be loyalty to the nation, religion and the king. Therefore these selected episodes are appropriate for senior high school students.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 016, Issue 2, Jul 95 - Dec 95, Page 125 - 130 |  PDF |  Page 

Img
Img
Img

ที่มา:Agricultural science Journal

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่รับน้าชลประทานผ่านอุโมงค์ผันน้าอ่างเก็บน้าห้วยไผ่อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่15

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการรับแรงดัดของลำไม้ไผ่ตง

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แนวคิดธุรกิจ การลงทุนและผลตอบแทน ของผู้ประกอบการเกสเฮาส์ประเภทบ้านดิน เขตพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฝึกการอ่านร้อยกรอง เรื่อง พระอภัยมณี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้เขียน:Imgธนวิตร์ พัฒนะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของบ้านทุ่งไผ่ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เขียน:Imgสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี

ประธานกรรมการ:Imgนางอภิวันท์ กำลังเอก, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The map-based sequence of the rice genome

ผู้แต่ง:ImgMatsumoto, T, ImgWu, JZ, ImgKanamori, H, ImgKatayose, Y, ImgFujisawa, M, ImgNamiki, N, ImgMizuno, H, ImgYamamoto, K, ImgAntonio, BA, ImgBaba, T, ImgSakata, K, ImgNagamura, Y, ImgAoki, H, ImgArikawa, K, ImgArita, K, ImgBito, T, ImgChiden, Y, ImgFujitsuka, N, ImgFukunaka, R, ImgHamada, M, ImgHarada, C, ImgHayashi, A, ImgHijishita, S, ImgHonda, M, ImgHosokawa, S, ImgIchikawa, Y, ImgIdonuma, A, ImgIijima, M, ImgIkeda, M, ImgIkeno, M, ImgIto, K, ImgIto, S, ImgIto, T, ImgIto, Y, ImgIto, Y, ImgIwabuchi, A, ImgKamiya, K, ImgKarasawa, W, ImgKurita, K, ImgKatagiri, S, ImgKikuta, A, ImgKobayashi, H, ImgKobayashi, N, ImgMachita, K, ImgMaehara, T, ImgMasukawa, M, ImgMizubayashi, T, ImgMukai, Y, ImgNagasaki, H, ImgNagata, Y, ImgNaito, S, ImgNakashima, M, ImgNakama, Y, ImgNakamichi, Y, ImgNakamura, M, ImgMeguro, A, ImgNegishi, M, ImgOhta, I, ImgOhta, T, ImgOkamoto, M, ImgOno, N, ImgSaji, S, ImgSakaguchi, M, ImgSakai, K, ImgShibata, M, ImgShimokawa, T, ImgSong, JY, ImgTakazaki, Y, ImgTerasawa, K, ImgTsugane, M, ImgTsuji, K, ImgUeda, S, ImgWaki, K, ImgYamagata, H, ImgYamamoto, M, ImgYamamoto, S, ImgYamane, H, ImgYoshiki, S, ImgYoshihara, R, ImgYukawa, K, ImgZhong, HS, ImgYano, M, ImgSasaki, T, ImgYuan, QP, ImgShu, OT, ImgLiu, J, ImgJones, KM, ImgGansberger, K, ImgMoffat, K, ImgHill, J, ImgBera, J, ImgFadrosh, D, ImgJin, SH, ImgJohri, S, ImgKim, M, ImgOverton, L, ImgReardon, M, ImgTsitrin, T, ImgVuong, H, ImgWeaver, B, ImgCiecko, A, ImgTallon, L, ImgJackson, J, ImgPai, G, ImgVan Aken, S, ImgUtterback, T, ImgReidmuller, S, ImgFeldblyum, T, ImgHsiao, J, ImgZismann, V, ImgIobst, S, Imgde Vazeille, AR, ImgBuell, CR, ImgYing, K, ImgLi, Y, ImgLu, TT, ImgHuang, YC, ImgZhao, Q, ImgFeng, Q, ImgZhang, L, ImgZhu, JJ, ImgWeng, QJ, ImgMu, J, ImgLu, YQ, ImgFan, DL, ImgLiu, YL, ImgGuan, JP, ImgZhang, YJ, ImgYu, SL, ImgLiu, XH, ImgZhang, Y, ImgHong, GF, ImgHan, B, ImgChoisne, N, ImgDemange, N, ImgOrjeda, G, ImgSamain, S, ImgCattolico, L, ImgPelletier, E, ImgCouloux, A, ImgSegurens, B, ImgWincker, P, ImgD'Hont, A, ImgScarpelli, C, ImgWeissenbach, J, ImgSalanoubat, M, ImgQuetier, F, ImgYu, Y, ImgKim, HR, ImgRambo, T, ImgCurrie, J, ImgCollura, K, ImgLuo, MZ, ImgYang, TJ, ImgAmmiraju, JSS, ImgEngler, F, ImgSoderlund, C, ImgWing, RA, ImgPalmer, LE, Imgde la Bastide, M, ImgSpiegel, L, ImgNascimento, L, ImgZutavern, T, ImgO'Shaughnessy, A, ImgDike, S, ImgDedhia, N, ImgPreston, R, ImgBalija, V, ImgMcCombie, WR, ImgChow, TY, ImgChen, HH, ImgChung, MC, ImgChen, CS, ImgShaw, JF, ImgWu, HP, ImgHsiao, KJ, ImgChao, YT, ImgChu, MK, ImgCheng, CH, ImgHour, AL, ImgLee, PF, ImgLin, SJ, ImgLin, YC, ImgLiou, JY, ImgLiu, SM, ImgHsing, YI, ImgRaghuvanshi, S, ImgMohanty, A, ImgBharti, AK, ImgGaur, A, ImgGupta, V, ImgKumar, D, ImgRavi, V, ImgVij, S, ImgKapur, A, ImgKhurana, P, ImgKhurana, P, ImgKhurana, JP, ImgTyagi, AK, ImgGaikwad, K, ImgSingh, A, ImgDalal, V, ImgSrivastava, S, ImgDixit, A, ImgPal, AK, ImgGhazi, IA, ImgYadav, M, ImgPandit, A, ImgBhargava, A, ImgSureshbabu, K, ImgBatra, K, ImgSharma, TR, ImgMohapatra, T, ImgSingh, NK, ImgMessing, J, ImgNelson, AB, ImgFuks, G, ImgKavchok, S, ImgKeizer, G, ImgLlaca, ELV, ImgSong, RT, ImgTanyolac, B, ImgYoung, S, ImgIl, KH, ImgHahn, JH, ImgSangsakoo, G, ImgDr.Apichart Vanavichit, Associate Professor, Imgde Mattos, LAT, ImgZimmer, PD, ImgMalone, G, ImgDellagostin, O, Imgde Oliveira, AC, ImgBevan, M, ImgBancroft, I, ImgMinx, P, ImgCordum, H, ImgWilson, R, ImgCheng, ZK, ImgJin, WW, ImgJiang, JM, ImgLeong, SA, ImgIwama, H, ImgGojobori, T, ImgItoh, T, ImgNiimura, Y, ImgFujii, Y, ImgHabara, T, ImgSakai, H, ImgSato, Y, ImgWilson, G, ImgKumar, K, ImgMcCouch, S, ImgJuretic, N, ImgHoen, D, ImgWright, S, ImgBruskiewich, R, ImgBureau, T, ImgMiyao, A, ImgHirochika, H, ImgNishikawa, T, ImgKadowaki, K, ImgSugiura, M,

วารสาร:

Img

12