Search Result of "Oxyeleotris marmorata"

About 6 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของปลาบู่ทรายวัยอ่อน (Oxyeleotris marmorata Bleeker, 1852) โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาหารสัตว์น้ำ และฮอร์โมนสัตว์น้ำ

Resume