Search Result of "Opender��Koul"

About 1 results
Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารกลุ่มหอมระเหยต่อหนอนใยผัก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, ImgOpender Koul

แหล่งทุน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)