Search Result of "Ocimum sanctum L. oil"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบไมโครแคปซูลเจลาตินที่ห่อหุ้ม น้ำมันกระเพราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การเสริมฤทธิ์ระหว่างน้ำมันกะเพราและเมทาบอไลท์ของ Lactobacillus reuteri KUB-AC: กิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรียและการเป็นสารแอนติออกซิแดนท์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การเพิ่มกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันปาล์มด้วยการเติมน้ำมันกะเพรา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของเอนไซม์ในการสกัดน้ำมันหอมระเหยกะเพราด้วยน้ำมันปาล์ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมสารผสมระหว่างเมทาบอไลท์ของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 และน้ำมันกะเพราสำหรับการทำแห้งแบบพ่นฝอย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบไมโครแคปซูลเจลาตินที่ห่อหุ้มน้ำมันกระเพราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบไมโครแคปซูลเจลาตินที่ห่อหุ้มน้ำมันกระเพราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การห่อหุ้มโปรไบโอติกและสารออกฤทธิ์ชีวภาพ (Encapsulation of probiotics and bioactive compounds), สารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลชีพสำหรับสารเสริมอาหารสัตว์ (Antioxidants and antimicrobials as feed), การทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying)

Resume