Search Result of "Luo, L."

About 33 results
Img

งานวิจัย

ฟิล์มยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผลหล่อฮังก้วย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A fast LSH-based similarity search method for multivariate time series

ผู้แต่ง:ImgYu, C., ImgLuo, L., ImgChan, L.L.-H., ImgDr.Thanawin Rakthanmanon, Assistant Professor, ImgNutanong, S.,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Nutrient enrichment alters life-history traits of non-native fish Pterygoplichthys spp. in sub-tropical rivers

ผู้แต่ง:ImgWei, H., ImgDr.Ratcha Chaichana, Associate Professor, ImgLiu, F., ImgLuo, D., ImgQian, Y., ImgGu, D., ImgMu, X., ImgXu, M., ImgHu, Y.,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Bulk properties of transition metals: A challenge for the design of universal density functionals

ผู้แต่ง:ImgJanthon, P., ImgLuo, S., ImgKozlov, S.M., ImgViรฑes, F., ImgDr.Jumras Limtrakul, Professor, ImgTruhlar, D.G., ImgIllas, F.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

Researcher

นาย ศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:DNA technology, Plant genetic and epigenetic, Plant biotechnology, Plant molecular breeding

Resume

Img

Researcher

ดร. ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, การวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย, คำและประโยคในภาษาไทย, การวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความในภาษาไทย, ภาษาไทยในสื่อ, การวิจัยในเชิงสหวิทยาการ

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The map-based sequence of the rice genome

ผู้แต่ง:ImgMatsumoto, T, ImgWu, JZ, ImgKanamori, H, ImgKatayose, Y, ImgFujisawa, M, ImgNamiki, N, ImgMizuno, H, ImgYamamoto, K, ImgAntonio, BA, ImgBaba, T, ImgSakata, K, ImgNagamura, Y, ImgAoki, H, ImgArikawa, K, ImgArita, K, ImgBito, T, ImgChiden, Y, ImgFujitsuka, N, ImgFukunaka, R, ImgHamada, M, ImgHarada, C, ImgHayashi, A, ImgHijishita, S, ImgHonda, M, ImgHosokawa, S, ImgIchikawa, Y, ImgIdonuma, A, ImgIijima, M, ImgIkeda, M, ImgIkeno, M, ImgIto, K, ImgIto, S, ImgIto, T, ImgIto, Y, ImgIto, Y, ImgIwabuchi, A, ImgKamiya, K, ImgKarasawa, W, ImgKurita, K, ImgKatagiri, S, ImgKikuta, A, ImgKobayashi, H, ImgKobayashi, N, ImgMachita, K, ImgMaehara, T, ImgMasukawa, M, ImgMizubayashi, T, ImgMukai, Y, ImgNagasaki, H, ImgNagata, Y, ImgNaito, S, ImgNakashima, M, ImgNakama, Y, ImgNakamichi, Y, ImgNakamura, M, ImgMeguro, A, ImgNegishi, M, ImgOhta, I, ImgOhta, T, ImgOkamoto, M, ImgOno, N, ImgSaji, S, ImgSakaguchi, M, ImgSakai, K, ImgShibata, M, ImgShimokawa, T, ImgSong, JY, ImgTakazaki, Y, ImgTerasawa, K, ImgTsugane, M, ImgTsuji, K, ImgUeda, S, ImgWaki, K, ImgYamagata, H, ImgYamamoto, M, ImgYamamoto, S, ImgYamane, H, ImgYoshiki, S, ImgYoshihara, R, ImgYukawa, K, ImgZhong, HS, ImgYano, M, ImgSasaki, T, ImgYuan, QP, ImgShu, OT, ImgLiu, J, ImgJones, KM, ImgGansberger, K, ImgMoffat, K, ImgHill, J, ImgBera, J, ImgFadrosh, D, ImgJin, SH, ImgJohri, S, ImgKim, M, ImgOverton, L, ImgReardon, M, ImgTsitrin, T, ImgVuong, H, ImgWeaver, B, ImgCiecko, A, ImgTallon, L, ImgJackson, J, ImgPai, G, ImgVan Aken, S, ImgUtterback, T, ImgReidmuller, S, ImgFeldblyum, T, ImgHsiao, J, ImgZismann, V, ImgIobst, S, Imgde Vazeille, AR, ImgBuell, CR, ImgYing, K, ImgLi, Y, ImgLu, TT, ImgHuang, YC, ImgZhao, Q, ImgFeng, Q, ImgZhang, L, ImgZhu, JJ, ImgWeng, QJ, ImgMu, J, ImgLu, YQ, ImgFan, DL, ImgLiu, YL, ImgGuan, JP, ImgZhang, YJ, ImgYu, SL, ImgLiu, XH, ImgZhang, Y, ImgHong, GF, ImgHan, B, ImgChoisne, N, ImgDemange, N, ImgOrjeda, G, ImgSamain, S, ImgCattolico, L, ImgPelletier, E, ImgCouloux, A, ImgSegurens, B, ImgWincker, P, ImgD'Hont, A, ImgScarpelli, C, ImgWeissenbach, J, ImgSalanoubat, M, ImgQuetier, F, ImgYu, Y, ImgKim, HR, ImgRambo, T, ImgCurrie, J, ImgCollura, K, ImgLuo, MZ, ImgYang, TJ, ImgAmmiraju, JSS, ImgEngler, F, ImgSoderlund, C, ImgWing, RA, ImgPalmer, LE, Imgde la Bastide, M, ImgSpiegel, L, ImgNascimento, L, ImgZutavern, T, ImgO'Shaughnessy, A, ImgDike, S, ImgDedhia, N, ImgPreston, R, ImgBalija, V, ImgMcCombie, WR, ImgChow, TY, ImgChen, HH, ImgChung, MC, ImgChen, CS, ImgShaw, JF, ImgWu, HP, ImgHsiao, KJ, ImgChao, YT, ImgChu, MK, ImgCheng, CH, ImgHour, AL, ImgLee, PF, ImgLin, SJ, ImgLin, YC, ImgLiou, JY, ImgLiu, SM, ImgHsing, YI, ImgRaghuvanshi, S, ImgMohanty, A, ImgBharti, AK, ImgGaur, A, ImgGupta, V, ImgKumar, D, ImgRavi, V, ImgVij, S, ImgKapur, A, ImgKhurana, P, ImgKhurana, P, ImgKhurana, JP, ImgTyagi, AK, ImgGaikwad, K, ImgSingh, A, ImgDalal, V, ImgSrivastava, S, ImgDixit, A, ImgPal, AK, ImgGhazi, IA, ImgYadav, M, ImgPandit, A, ImgBhargava, A, ImgSureshbabu, K, ImgBatra, K, ImgSharma, TR, ImgMohapatra, T, ImgSingh, NK, ImgMessing, J, ImgNelson, AB, ImgFuks, G, ImgKavchok, S, ImgKeizer, G, ImgLlaca, ELV, ImgSong, RT, ImgTanyolac, B, ImgYoung, S, ImgIl, KH, ImgHahn, JH, ImgSangsakoo, G, ImgDr.Apichart Vanavichit, Associate Professor, Imgde Mattos, LAT, ImgZimmer, PD, ImgMalone, G, ImgDellagostin, O, Imgde Oliveira, AC, ImgBevan, M, ImgBancroft, I, ImgMinx, P, ImgCordum, H, ImgWilson, R, ImgCheng, ZK, ImgJin, WW, ImgJiang, JM, ImgLeong, SA, ImgIwama, H, ImgGojobori, T, ImgItoh, T, ImgNiimura, Y, ImgFujii, Y, ImgHabara, T, ImgSakai, H, ImgSato, Y, ImgWilson, G, ImgKumar, K, ImgMcCouch, S, ImgJuretic, N, ImgHoen, D, ImgWright, S, ImgBruskiewich, R, ImgBureau, T, ImgMiyao, A, ImgHirochika, H, ImgNishikawa, T, ImgKadowaki, K, ImgSugiura, M,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Data Mining, Time Series Mining, Machine Learning, Scalable Algorithms

Resume

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Bioactive Metabolites From Acid-Tolerant Fungi in a Thai Mangrove Sediment

ผู้แต่ง:ImgHai Gao, ImgYanan Wang, ImgQiao Luo, Img Liyuan Yang, ImgXingxing He, ImgJun Wu, ImgKonthorn Kachanuban, ImgDr.Pongtep Wilaipun, Assistant Professor, ImgWeiming Zhu, Img Yi Wang,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Current status and potential risks of established alien fish species in China

ผู้แต่ง:ImgDu Luo, ImgHui Wei, ImgDr.Ratcha Chaichana, Associate Professor, ImgDingtian Yang, ImgDangen Gu, ImgXidong Mu, ImgMeng Xu, ImgYexin Yang, ImgShurui Jin, ImgYinchang Hu,

วารสาร:

Img
Img

Researcher

ดร. ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมทางทะเล

Resume

Img

Researcher

ดร. ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

A Comparative Study of Serial Verb Patterns in Thai and Chinese Animal Tales

ผู้แต่ง:ImgYan LUO, ImgDr.Thanwaporn Sereechaikul, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

12