Search Result of "Lepidoptera"

About 199 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพื่อควบคุมหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักในแปลงผัก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Revision of the genus Cimeliomorpha Diakonoff (Lepidoptera: Tortricidae)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nantasak Pinkaew, Associate Professor, ImgHorak, M,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผีเสื้อหนอนม้วนใบ เผ่า Eucosmini ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910