Search Result of "Jogging"

About 8 results
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของการวิงในน้ำลึก การวิ่งเหยาะๆ และการนั่งพัก ต่อระดับกรดแลคติกในเลือด และอาการเจ็บระบมกล้ามเนื้อหลังการฝึกพลัยโอเมตริก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:4th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science and 8th International Sports Science Conference 2009

หัวเรื่อง:ผลของการวิ่งในน้ำภายหลังการฝึกพลัยโอเมตริก ที่มีต่อการฟื้นตัวของสมรรถภาพกล้ามเนื้อจากกล้ามเนื้อเสียหาย

Img

Researcher

ดร. อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การฝึกด้วยน้ำหนัก และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาเทนนิส กอล์ฟ ฯลฯ, การทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Isokinetic และการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Resume