Search Result of "Jianfa Bai"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของโรตาไวรัสระหว่างชนิดของโฮสต์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgDouglas G. Marthaler

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. นิติพงศ์ หอมวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการสุขภาพและภูมิคุ้มกันวิทยาสัตว์, Swine Health, Production and Economics, Bayesian Statistics, Epidemiology and Statistical Genetics

Resume