Search Result of "Gupta, V"

About 17 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Anticancer ?-hairpin peptides: Membrane-induced folding triggers activityc

ผู้แต่ง:ImgDr.Chomdao Sinthuvanich, Assistant Professor, ImgAna Salom? Veiga, ImgKshitij Gupta, ImgDiana Gaspar, ImgRobert Blumenthal, ImgJoel P. Schneider,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การยับยั้งมะเร็งเต้านมด้วยสารโทโคโฟรอล (2013)

หัวหน้าโครงการ:Nanjoo Suh

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgNanjoo Suh

แหล่งทุน:National Institutes of Health

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเทคนิคการวัดความแก่ส้มโอแบบไม่ทำลายเพื่อการเก็บเกี่ยวและการคัดแยก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กตรอนโดยมุ่งเน้นอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิคส์และเทคโนโลยีพลาสมาแบบไฮบริค (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The map-based sequence of the rice genome

ผู้แต่ง:ImgMatsumoto, T, ImgWu, JZ, ImgKanamori, H, ImgKatayose, Y, ImgFujisawa, M, ImgNamiki, N, ImgMizuno, H, ImgYamamoto, K, ImgAntonio, BA, ImgBaba, T, ImgSakata, K, ImgNagamura, Y, ImgAoki, H, ImgArikawa, K, ImgArita, K, ImgBito, T, ImgChiden, Y, ImgFujitsuka, N, ImgFukunaka, R, ImgHamada, M, ImgHarada, C, ImgHayashi, A, ImgHijishita, S, ImgHonda, M, ImgHosokawa, S, ImgIchikawa, Y, ImgIdonuma, A, ImgIijima, M, ImgIkeda, M, ImgIkeno, M, ImgIto, K, ImgIto, S, ImgIto, T, ImgIto, Y, ImgIto, Y, ImgIwabuchi, A, ImgKamiya, K, ImgKarasawa, W, ImgKurita, K, ImgKatagiri, S, ImgKikuta, A, ImgKobayashi, H, ImgKobayashi, N, ImgMachita, K, ImgMaehara, T, ImgMasukawa, M, ImgMizubayashi, T, ImgMukai, Y, ImgNagasaki, H, ImgNagata, Y, ImgNaito, S, ImgNakashima, M, ImgNakama, Y, ImgNakamichi, Y, ImgNakamura, M, ImgMeguro, A, ImgNegishi, M, ImgOhta, I, ImgOhta, T, ImgOkamoto, M, ImgOno, N, ImgSaji, S, ImgSakaguchi, M, ImgSakai, K, ImgShibata, M, ImgShimokawa, T, ImgSong, JY, ImgTakazaki, Y, ImgTerasawa, K, ImgTsugane, M, ImgTsuji, K, ImgUeda, S, ImgWaki, K, ImgYamagata, H, ImgYamamoto, M, ImgYamamoto, S, ImgYamane, H, ImgYoshiki, S, ImgYoshihara, R, ImgYukawa, K, ImgZhong, HS, ImgYano, M, ImgSasaki, T, ImgYuan, QP, ImgShu, OT, ImgLiu, J, ImgJones, KM, ImgGansberger, K, ImgMoffat, K, ImgHill, J, ImgBera, J, ImgFadrosh, D, ImgJin, SH, ImgJohri, S, ImgKim, M, ImgOverton, L, ImgReardon, M, ImgTsitrin, T, ImgVuong, H, ImgWeaver, B, ImgCiecko, A, ImgTallon, L, ImgJackson, J, ImgPai, G, ImgVan Aken, S, ImgUtterback, T, ImgReidmuller, S, ImgFeldblyum, T, ImgHsiao, J, ImgZismann, V, ImgIobst, S, Imgde Vazeille, AR, ImgBuell, CR, ImgYing, K, ImgLi, Y, ImgLu, TT, ImgHuang, YC, ImgZhao, Q, ImgFeng, Q, ImgZhang, L, ImgZhu, JJ, ImgWeng, QJ, ImgMu, J, ImgLu, YQ, ImgFan, DL, ImgLiu, YL, ImgGuan, JP, ImgZhang, YJ, ImgYu, SL, ImgLiu, XH, ImgZhang, Y, ImgHong, GF, ImgHan, B, ImgChoisne, N, ImgDemange, N, ImgOrjeda, G, ImgSamain, S, ImgCattolico, L, ImgPelletier, E, ImgCouloux, A, ImgSegurens, B, ImgWincker, P, ImgD'Hont, A, ImgScarpelli, C, ImgWeissenbach, J, ImgSalanoubat, M, ImgQuetier, F, ImgYu, Y, ImgKim, HR, ImgRambo, T, ImgCurrie, J, ImgCollura, K, ImgLuo, MZ, ImgYang, TJ, ImgAmmiraju, JSS, ImgEngler, F, ImgSoderlund, C, ImgWing, RA, ImgPalmer, LE, Imgde la Bastide, M, ImgSpiegel, L, ImgNascimento, L, ImgZutavern, T, ImgO'Shaughnessy, A, ImgDike, S, ImgDedhia, N, ImgPreston, R, ImgBalija, V, ImgMcCombie, WR, ImgChow, TY, ImgChen, HH, ImgChung, MC, ImgChen, CS, ImgShaw, JF, ImgWu, HP, ImgHsiao, KJ, ImgChao, YT, ImgChu, MK, ImgCheng, CH, ImgHour, AL, ImgLee, PF, ImgLin, SJ, ImgLin, YC, ImgLiou, JY, ImgLiu, SM, ImgHsing, YI, ImgRaghuvanshi, S, ImgMohanty, A, ImgBharti, AK, ImgGaur, A, ImgGupta, V, ImgKumar, D, ImgRavi, V, ImgVij, S, ImgKapur, A, ImgKhurana, P, ImgKhurana, P, ImgKhurana, JP, ImgTyagi, AK, ImgGaikwad, K, ImgSingh, A, ImgDalal, V, ImgSrivastava, S, ImgDixit, A, ImgPal, AK, ImgGhazi, IA, ImgYadav, M, ImgPandit, A, ImgBhargava, A, ImgSureshbabu, K, ImgBatra, K, ImgSharma, TR, ImgMohapatra, T, ImgSingh, NK, ImgMessing, J, ImgNelson, AB, ImgFuks, G, ImgKavchok, S, ImgKeizer, G, ImgLlaca, ELV, ImgSong, RT, ImgTanyolac, B, ImgYoung, S, ImgIl, KH, ImgHahn, JH, ImgSangsakoo, G, ImgDr.Apichart Vanavichit, Professor, Imgde Mattos, LAT, ImgZimmer, PD, ImgMalone, G, ImgDellagostin, O, Imgde Oliveira, AC, ImgBevan, M, ImgBancroft, I, ImgMinx, P, ImgCordum, H, ImgWilson, R, ImgCheng, ZK, ImgJin, WW, ImgJiang, JM, ImgLeong, SA, ImgIwama, H, ImgGojobori, T, ImgItoh, T, ImgNiimura, Y, ImgFujii, Y, ImgHabara, T, ImgSakai, H, ImgSato, Y, ImgWilson, G, ImgKumar, K, ImgMcCouch, S, ImgJuretic, N, ImgHoen, D, ImgWright, S, ImgBruskiewich, R, ImgBureau, T, ImgMiyao, A, ImgHirochika, H, ImgNishikawa, T, ImgKadowaki, K, ImgSugiura, M,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Ohmic heating, Aseptic processing, High pressure processing (HPP), Simulation, Microwave heating

Resume

Img

Researcher

ดร. สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Nutrition, Functional foods, Food components for disease prevention, Bioactive components in foods, Molecular biology

Resume

Img

Researcher

ดร. อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สารก่อภูมิแพ้ในอาหารและอากาศ, ชีววัสดุสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เลือด, ชีววัสดุสำหรับกระดูก, วัสดุนำส่งยาและวัคซีน

Resume

Img

Researcher

ดร. ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Small-Scale Fisheries and Rural Aquaculture, GIS & Remote Sensing of Aquatic Ecosystem, Urban Flood Risk Reduction and Climate Change

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:นาโนเทคโนโลยี, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ปรากฏการณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง, วัสดุวิศวกรรม, เทคโนโลยีพลาสมาเย็น

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว (ยกเลิก) สำนักงานมหาวิทยาลัย

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์พืช, Rice Genomics Bioinformatics

Resume