Search Result of "Forming"

About 205 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

An investigated of single point incremental forming formability

ผู้แต่ง:ImgRattanachan, K., ImgDr.Chatchapol Chungchoo, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เครื่องขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศราวุฒิ สุพรรณราช, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

เครื่องขึ้นรูปผลไม้กวนแบบสกรูอัด (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

An Investigated of Single Point Incremental Forming Formability

ผู้แต่ง:ImgDr.Chatchapol Chungchoo, Associate Professor, Imgนายกิตติภัฎ รัตนจันทร์,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Effected of Single Point Incremental Forming Process Parameters on the Formed Part Surface Roughness

ผู้แต่ง:ImgDr.Chatchapol Chungchoo, Associate Professor, ImgKittipat Rattanachan,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Formability of Tailored Welded Blanks in Single Point Incremental Forming Process

ผู้แต่ง:ImgDr.Chatchapol Chungchoo, Associate Professor, ImgK. Rattanachan, ImgK. Sirivedin,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Plastic Deformation Mechanism in Single Point Incremental Forming Process

ผู้แต่ง:ImgDr.Chatchapol Chungchoo, Associate Professor, ImgKittipat Rattanachan,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปถาดจากกาบไผ่ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องอัดแท่งวัสดุปลูกต้นกล้าพืช (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเสกสรร สีหวงษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

12345678910...