Search Result of "Faculty of Agriculture Kamphaeng Saen"

About 3 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การรวมยีนในมะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานไวรัส (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Supat Attathom, Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพันธุ์พืชปราศจากเชื้อไวรัส, การสร้างพืชต้านทานโรคโดยพันธุวิศวกรรม, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส

Resume