Search Result of "Dust"

About 113 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ZINC RECOVERY FROM ELECTRIC ARC FURNACE DUST USING EGGSHELL

ผู้แต่ง:ImgDr.Sureerat Polsilapa, Associate Professor, ImgPattadon Jaithakul, ImgTanuvat Gulrueang,

การประชุมวิชาการ:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Electric Arc Furnace Dust Treatment Process by Iron Powder

ผู้แต่ง:ImgDr.Sureerat Polsilapa, Associate Professor, ImgPiyakarnt Khamsriraphap, ImgPanyawat Wangyao,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

ต้นแบบหมอนกำจัดไรฝุ่น (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เดโช สุรางค์ศรีรัตน์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ZINC RECOVERY FROM ELECTRIC ARC FURNACE DUST USING EGGSHELL

ผู้แต่ง:ImgDr.Sureerat Polsilapa, Associate Professor, ImgPattadon Jaithakul, ImgTanuvat Gulrueang,

วารสาร:

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Removal of Heavy Metals from Electric Arc Furnace Dust Recycling Process by Alkaline Extraction

ผู้แต่ง:ImgChanwit Thititanagul, ImgDr.Sureerat Polsilapa, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Innovative processes for zinc oxide recovery from electric arc furnace dust (2018)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sureerat Polsilapa, Associate Professor, ImgChanwit Thititanagul,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Treatment of EAF Dust and Zinc Ferrite-Thermodynamics and Kinetics

ผู้แต่ง:ImgDr.Sureerat Polsilapa, Associate Professor, ImgDavid R Sadedin, ImgNeil B. Gray,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การแยกซิงค์เฟอไรท์ที่มีอยู่ในฝุ่นจากเตาอาร์กไฟฟ้าด้วยผงเหล็ก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ (กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

123456