Search Result of "DNA marker"

About 171 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การสร้างเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้จีโนมกล้วย A1 และ A2 (2011)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนา DNA marker ที่จำเพาะกับชนิดของไผ่ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.น้ำผึ้ง อนุกูล

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการภาคเอกชน

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอไขข้อโต้แย้งความเป็นพ่อแม่ในสุนัข (2010)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img
123456789