Search Result of "Curcuma longa Linn"

About 68 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การโคลนและวิเคราะห์โครงสร้างของยีน CHS-like ในขมิ้นชัน (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของการเสริมกากขมิ้นชันในไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิต (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
1234