Search Result of "Controlled release"

About 97 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนและการพัฒนาไข่ในรอบปีของปลาดุกอุยเพศเมีย (Clarias macrocephalus) (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรรณวิภา สุทธิไกร

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345